Се натпреварува (to compete) conjugation

Macedonian
31 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се натпреварувам
I compete
се натпреваруваш
you compete
се натпреварува
he/she/it competes
се натпреваруваме
we compete
се натпреварувате
you all compete
се натпреваруваат
they compete
Future tense
ќе се натпреварувам
I will compete
ќе се натпреваруваш
you will compete
ќе се натпреварува
he/she/it will compete
ќе се натпреваруваме
we will compete
ќе се натпреварувате
you all will compete
ќе се натпреваруваат
they will compete
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се натпреварувал
I (masculine) would have competed
би се натпреварувала
I (feminine) would have competed
би се натпреварувал
you (masculine) would have competed
би се натпреварувала
you (feminine) would have competed
би се натпреварувал
he would have competed
би се натпреварувала
she would have competed
би се натпреварувало
it would have competed
би се натпреварувале
we would have competed
би се натпреварувале
you all would have competed
би се натпреварувале
they would have competed
Past perfect tense
сум се натпреварувал
I (masculine) have competed
сум се натпреварувала
I (feminine) have competed
си се натпреварувал
you (masculine) have competed
си се натпреварувала
you (feminine) have competed
е се натпреварувал
he has competed
е се натпреварувала
she has competed
е се натпреварувало
it has competed
сме се натпреварувале
we have competed
сте се натпреварувале
you all have competed
сум се натпреварувале
they have competed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се натпреварував
I was competing
се натпреваруваше
you were competing
се натпреваруваше
he/she/it was competing
се натпреварувавме
we were competing
се натпреварувавте
you all were competing
се натпреваруваа
they were competing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се натпреварувал
I (masculine) had competed
бев се натпреварувала
I (feminine) had competed
беше се натпреварувал
you (masculine) had competed
беше се натпреварувала
you (feminine) had competed
беше се натпреварувал
he had competed
беше се натпреварувала
she had competed
беше се натпреварувало
it had competed
бевме се натпреварувале
we had competed
бевте се натпреварувале
you all had competed
беа се натпреварувале
they had competed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се натпреварував
I will have competed
ќе се натпреваруваше
you will have competed
ќе се натпреваруваше
he/she/it will have competed
ќе се натпреварувавме
we will have competed
ќе се натпреварувавте
you all will have competed
ќе се натпреваруваа
they will have competed
Past aorist tense
Imperative tense
-
натпреварувај се
you compete
-
-
натпреварувајте се
you all compete
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се натпреварувал
I (masculine) will compete
ќе сум се натпреварувала
I (feminine) will compete
ќе си се натпреварувал
you (masculine) will compete
ќе си се натпреварувала
you (feminine) will compete
ќе е се натпреварувал
he will compete
ќе е се натпреварувала
she will compete
ќе е се натпреварувало
it will compete
ќе сме се натпреварувале
we will compete
ќе сте се натпреварувале
you all will compete
ќе сум се натпреварувале
they will compete

Examples of се натпреварува

Example in MacedonianTranslation in English
Мартин Хернандез се натпреварува за наградата за уредување на звук на истоимениот филм, исто така познат и како Неочекуваната доблест на незнаење или La inesperada virtud de la ignorancia.Martín Hernández competes for the statuette for sound editing of the same film, also known as The Unexpected Virtue of Ignorance or La inesperada virtud de la ignorancia.
Eмануел Лубецки (познат како „Козата“) се натпреварува во категоријата за Најдобра кинематографија.Emmanuel Lubezki (alias "El Chivo") competes in the category of Best Cinematography.
Birdman се натпреварува со уште неколку успешни филмови, вклучувајќи ги The Imitation Game, Selma (базирана на активностите Maртин Лутер Кинг Помладиот) и The Theory of Everything (адаптирано според книга за љубовниот живот на проф.Стивен Хокинг), како дополнување на The Grand Budapest Hotel, Boyhood, American Sniper и Whiplash.Birdman competes with several other successful films, including The Imitation Game, Selma (based on the activism of Martin Luther King Jr.) and The Theory of Everything (adapted from a book about the love life of Prof. Stephen Hawking), in addition to The Grand Budapest Hotel, Boyhood, American Sniper and Whiplash.
Во таа смисла, ниеден друг современ писател не може да се натпреварува со него.In that sense, no other contemporary writer can compete with him.
Момчето било одгледано на тој начин што тој за секоја потреба комплетно се ослонувал на владата, имал бесплатно школување, здравство, па дури и дневните работи низ куќа, и тоа што имате таму е секогаш некој да заврши работа за него, сосем е природно дека тој ќе продолжи да се ослонува на владата за станбеното прашање и приходите, како да очекуваме да излезе од универзитет и да се натпреварува таму каде што никогаш не бил порано?The guy was raised in a way that he would completely rely for everything he needs to government, be it free schooling, health care and even the daily chores of the house and what have you there is always someone to take care of it for him, it is only natural that he would continue to rely on the government for housing and a proper income, how do you expect him to walk out of university and compete out there when he has simply never done it before?
Јас професионално се натпреварувам во Латино танци.I compete professionally in the Latin dances.
Не сакам да се натпреварувам со оние девојки.I don't want to compete with those girls. What do you mean?
Сега ќе треба да се натпреварувам со Шаму.San Diego. Now I'll have to compete with Shamu and his smug little grin.
Па, Грант, не можам да се натпреварувам со толку мудри реченици.Well, Grant, I can't compete with sound bites like that.
По ѓаволите, ќе се натпреваруваш против овие од твое ниво.Hell, you only compete against your own level.
освен ако не можеш да го надминеш ова, не можеш да се натпреваруваш со мојот ФЦ,Unless you can get over this, you can't compete with my FC.
Поммири се со тоа АрЏеј, не можеш да се натпреваруваш со еден куп на задници.- Oh, come-- - face it, RJ, you can't compete with this amount of ass.
Ова шоу не убива! Кога ќе направиш реално шоу, тогаш ќе се натпреваруваш!This show is killing us, but we need one of these reality- based shows to compete.
Да се натпреваруваш?You can't compete with this...
На жалост кинеската текстилна индустрија го освои локалниот пазар со пониски цени на ткаенините, со трошок со кој ние не можеме да се натпреваруваме доколку сакаме да ги одржиме нашите работници.Unfortunately, the chinese textile industry has now injected the local market with cheaper fabrics at a cost with which we cannot compete if we wish to sustain our workers.
Можеме ли да се натпреваруваме со тоа?Can we compete with that?
Секоја продажба и помага на корпорацијата Тенди... да ни овозможи патување за Оахо... да се натпреваруваме во конференцијата Исток-Запад.Each purchase is matched by the Tandy Corporation to help us meet our goal of traveling to Oahu to compete in the East/West conference.
Ние не можеме да се натпреваруваме со Зелениот Свет.We can't compete with Green World.
Овде сте да се натпреварувате во...You're here to compete in...
Прво ќе се натпреварувате индивидуално , а потоа во парови.The first will compete individually and in pairs.
Ако очекувате да се натпреварувате со другите тимови во ова училиште, вие ќе имате многу да научите.If you expect to compete with the other teams at this School you've got a lot to learn.
Вие ќе се обучуваат да се натпреварувате како тим против другите тимови.You will train to compete as a team against other teams.
Таквите причини често потекнуваат од повеќе извори и економски активности коишто се натпреваруваат за краткорочни придобивки од експлоатацијата на ресурсите.Such causes often originate from multiple sources and economic activities that compete for short-term benefits from resource exploitation.
Овие агенции жестоко се натпреваруваат меѓу себе за продолжување на договорите и поголеми зделки, што ја прави руската онлајн пропаганда доста профитабилна и ефективна.The agencies compete fiercely with one another for contract extensions and bigger deals, making Russia’s online propaganda industry quite lucrative and surprisingly effective.
Прекрасни млади русинки се натпреваруваат за да станат невести по нарачка за европејските, североамериканските и австралиските мажи.Beautiful young Russian women compete to be mail order brides for European, North American, and Australian men.
AnakBrunei напиша пост за да се осигури дека на овие посебни граѓани ќе им биде дадена можност да учествуваат во активностите и да се натпреваруваат во глобалните настани.AnakBrunei wrote a heart warming post on ensuring that these special citizens are given opportunity to participate in sport activities and to compete in global events.
Младите атлетичари, со возраст од 14 до 18 години, ќе се натпреваруваат во 26 спортски натпревари.Young athletes - aged between 14 and 18 years - will compete in 26 sports events.
И до стартот на месецот, египетските улици достигнуваат 180 степени, со малите деца натпреварувајќи се да имаат најубава улица во областа, со декорации и закачување на обоени знамиња.And by the start of the month, the Egyptian streets turn 180 degrees, with young children competing to have the most beautiful street in the area, with decorations and by hanging colored flags.
Главната карактеристика на контролите на третата генерација е тоа дека е помалку фокусирана кон одбивањето на пристап отколку кон успешното натпреварување со потенцијални закани преку ефективни контра-информациски кампањи кои го поразуваат, дискредитираат или деморализираат противникот.The key characteristic of third-generation controls is that the focus is less on denying access than successfully competing with potential threats through effective counterinformation campaigns that overwhelm, discredit, or demoralize opponents.
Во овој случај контролата не е одрекување, филтрирање или дури и натпреварување со други содржини, туку развивање на една средина која ја намалува мотивацијата на граѓаните да гледаат надвор од границите на националните и државно ориентирани извори.In this case control is not denying, filtering or even competing with other content, but developing an environment that diminishes citizens’ motivation to look beyond the range of the national and state-affiliated resources.
Ако одредена земја/град се вклучи во било каков конфликт и го наруши примирјето, тогаш и се давало строги казни и ѝ било забрането натпреварување на игрите.If a participating city-state would engage in any conflict and violate the truce, they were given stiff fines and forbidden from competing in the games.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning languages?