Се качува (to climb) conjugation

Macedonian
47 examples
This verb can also mean the following: mount, get on, get up on, get

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се качувам
I climb
се качуваш
you climb
се качува
he/she/it climbs
се качуваме
we climb
се качувате
you all climb
се качуваат
they climb
Future tense
ќе се качувам
I will climb
ќе се качуваш
you will climb
ќе се качува
he/she/it will climb
ќе се качуваме
we will climb
ќе се качувате
you all will climb
ќе се качуваат
they will climb
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се качувал
I (masculine) would have climbed
би се качувала
I (feminine) would have climbed
би се качувал
you (masculine) would have climbed
би се качувала
you (feminine) would have climbed
би се качувал
he would have climbed
би се качувала
she would have climbed
би се качувало
it would have climbed
би се качувале
we would have climbed
би се качувале
you all would have climbed
би се качувале
they would have climbed
Past perfect tense
сум се качувал
I (masculine) have climbed
сум се качувала
I (feminine) have climbed
си се качувал
you (masculine) have climbed
си се качувала
you (feminine) have climbed
е се качувал
he has climbed
е се качувала
she has climbed
е се качувало
it has climbed
сме се качувале
we have climbed
сте се качувале
you all have climbed
сум се качувале
they have climbed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се качував
I was climbing
се качуваше
you were climbing
се качуваше
he/she/it was climbing
се качувавме
we were climbing
се качувавте
you all were climbing
се качуваа
they were climbing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се качувал
I (masculine) had climbed
бев се качувала
I (feminine) had climbed
беше се качувал
you (masculine) had climbed
беше се качувала
you (feminine) had climbed
беше се качувал
he had climbed
беше се качувала
she had climbed
беше се качувало
it had climbed
бевме се качувале
we had climbed
бевте се качувале
you all had climbed
беа се качувале
they had climbed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се качував
I will have climbed
ќе се качуваше
you will have climbed
ќе се качуваше
he/she/it will have climbed
ќе се качувавме
we will have climbed
ќе се качувавте
you all will have climbed
ќе се качуваа
they will have climbed
Past aorist tense
Imperative tense
-
качувај се
you climb
-
-
качувајте се
you all climb
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се качувал
I (masculine) will climb
ќе сум се качувала
I (feminine) will climb
ќе си се качувал
you (masculine) will climb
ќе си се качувала
you (feminine) will climb
ќе е се качувал
he will climb
ќе е се качувала
she will climb
ќе е се качувало
it will climb
ќе сме се качувале
we will climb
ќе сте се качувале
you all will climb
ќе сум се качувале
they will climb

Examples of се качува

Example in MacedonianTranslation in English
Извадок од онлајн написот Јомиури - Човек од задоволство се качува на планината Фуџи со празни раце, потребна му е помош - објавен 3 јули, 12:07: (Забелешка: натписот повеќе не е на интернет).Excerpt from the Yomiuri Online article "Man climbs Mount Fuji empty-handed on a whim, needs help", published July 3rd, 12:07: (Note: the article is no longer online)
Тој почнал да се качува на планината Фуџи од петтата станица по курсот Фуџиномија (Fujinomiya) околу 17:00 часот.He had started climbing Mount Fuji from the Fifth Station on the Fujinomiya Course around 17:00.
Сега има тибетски протестант кој се качува на бандера на запад.There is now a tibetan protester climbing a western poll. Moving to att pim for qik
Каптив107 ни покажува Саудијец како искача од прозорецот и се качува на хаубата, ја отвора и потоа се искачува до багажникот и сето тоа додека колата е во движење.Captive107 shows us a Saudi man climbing out of a window, walking on the hood of the car, opening it and then climbing all the way to the trunk, all this with the car in motion.
М исл ите л и дека Барл оу се качува по ѕидови -Може и да е илузија.- You think Barlow climbs walls? - That may be an illusion.
2 јули, 21:45 - Човек ја повикал полицијата од Осмата станица на планината Фуџи , велејќи: "Јас се качувам на планината Фуџи, но не носам батериска светилка.July 2nd, 21:45 - A man called the police from the Eight Station on Mount Fuji , saying “I’m climbing Mount Fuji but didn’t come with a flashlight.
Човекот немаше искуство за качување и беше помирен со тоа, велејќи: "Јас почнав да се качувам од задоволство".The man had no climbing experience and was apologetic, saying “I started climbing on a whim”.
Беше како да има некакво плато, и како да чека на мене, и ја с се качувам по него, и кога стигнав до врвот, секој раст и промена ќе престане.It was like there was this plateau, and it was waiting for me, and I was climbing up it, and when I got to the top, all growth and change would stop.
Се уште се качувам.Still climbing.
Ја мразам, ме натера да се качувам по јажето.- Girl, you are bleeding. I hate her. She made me climb up to the very- well, not the very top.
За искусен алпинист, да се обидуваш да се качуваш на планината Фуџи без опрема е смешно.To an experienced climber, attempting Mount Fuji without any gear is ridiculous.
Да се качуваш!- And climbing.
Не можеш да се качуваш.You can't climb!
Бидејки да се качуваш таму кога е ноќ ......... самоубиство Во ред. можеби подобро е да седиш надвор од ова ти ме заглави во ова, шефе.Because climbing down there when it's dark ......... suicide okay. maybe it's better you sit this one out you brought me into this, boss.
-Дали се качуваш до таму сега?-Do you climb up there now?
Значи, тие ни кажуваат за да бидеме соодветно опремени, кога се качуваме на планината Фуџи.So, they tell us to be properly equipped when climbing Mount Fuji.
Летот 209 Денвер. се качуваме на 14000.Flight 209er to Denver, climbing to cruise at 42,000.
Да се качуваме!We must climb.
Мораме да се качуваме.It is a bit of a climb.
- Ние се качуваме!We climb.
И кога ќе го достигнете врвот на планината... ќе почнете да се качувате."And when you have reached the mountaintop "then you shall begin to climb.
Додека се качувате по пожарникарски скали, ве бркаат... ...јадете во ефтини кафани, не заборавите на Хилди, вашиот партнер.When you're climbing fire escapes, getting kicked out front doors... ...and eating in one-armed joints, don't forget your pal, Hildy Johnson.
Ти не разбираш... Не барајте од мене да стојам настрана кога ќе се качувате на таа клада.You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.
Додека се качувате по пожарникарски скали, ве бркаат јадете во ефтини кафани, не заборавите на Хилди, вашиот партнер.When you're climbing fire escapes, getting kicked out front doors and eating in one-armed joints, don't forget your pal, Hildy Johnson.
Ако повеќе луѓе почнат да се качуваат на планината Фуџи, без соодветна опрема, се зголемува можноста за неволја и цената на спасувачки мисии.If more people start climbing Mount Fuji without the proper equipment, the chance of trouble increases and the cost of rescue missions starts to pile up.
Се наоѓам западно од тибетските протестанти кои се качуваат на бандери пред стадионотShoeed west away from tibetan protesters climbing polls outside of nest
Гулабите превртувачи се качуваат високо и брзо... тогаш се превртуваат и паѓаат во правец на земјата многу брзо.Rollerpigeons climb high and fast... then rollover and fall just as fast towards the Earth.
Деца? Секако. Опасни деца, плачливи деца, оние што се качуваат по карпи...Tough kids, sissy kids, kids who climb on rocks.
Кога бев мал, се качував на едно дрво и случајно се фатив за едно големо осило.When I was a kid, I was climbing a tree, and I accidentally put my hand through a giant hornets' nest. And they didn't like it.
Бо, душо, не качувај се на колата.Bo, honey, I don't want you climbing on the car.
-Помогни им на муштериите... качувај се по скали.-Донеси сланина.-Сиот тој џез.- Thanks. - Help customers, climb ladders... - Bring bacon.
Качувај се, качувај се!Climb up, climb up!
Фрли ја ташничката и качувај се.Throw away that purse and climb.
Ајде! Билбо, качувај се!Come on, climb, Bilbo.
Оди! Ајде,качувајте се! Оди!Come on, climb!
Ајде,качувајте се! Оди!Come on, climb!
Качувајте се, качувајте се!Climb, climb!
Некои можеби мислат дека тие големи планини,качувајќи се на нив, ги освојуваат на некој начин, но ние тука сме само посетители.Some might think that by climbing a great mountain they have somehow conquered it, but we can only be visitors here.
Сезоната за качување на планината Фуџи започна на 1-ви јули, но температурата околу шестата станица е 2 степени Целзиусови.The climbing season for Mount Fuji started on July 1st but the temperature around the Sixth Station is 2 degrees Celcius.
Човекот немаше искуство за качување и беше помирен со тоа, велејќи: "Јас почнав да се качувам од задоволство".The man had no climbing experience and was apologetic, saying “I started climbing on a whim”.
Погледнете го овој графикон за да имате претстава за надморската височина од секоја станица во написот "Водич за качување на планината Фуџи и уживање во Мајката природа" напишан од јапонската државна туристичка организација.View this graph for a visualization of the altitude of each Station in the article "A guide for climbing Mount Fuji and enjoying Mother Nature" from the Japan National Tourism Organization.
Прашањето не е за качување на планината Фуџи без опрема.The issue isn’t about climbing Mount Fuji without equipment.
Планинарката и уметница Илина Арсова блогираше на англиски и македонски за нејзиното качување на врвот Денали, односно Планината Мекинли , највисокот врв во Северна Америка.Mountaineer and artist Ilina Arsova blogged about her climbing the Alaskan Denali (aka Mount McKinley), the highest peak in North America.
Слушај... ...можеби не е потребно да бидеш спајдермен да би се качувал по зидови.Listen... ...maybe you're not supposed to be Spider-Man climbing those walls.
Малите го виделе кога се качувал.The young 'uns saw him climbing up. Yeah.
Секој човек што скапувал овде низ вековите, погледнувал кон светлината и замислувал како се качувал кон слободата.Every man who has rotted here over the centuries has looked up to the light and imagined climbing to freedom. So easy.
- Сте се качувале?- You ever been rock climbing?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'climb':

None found.
Learning languages?