Продава (to sell) conjugation

Macedonian
66 examples
This verb can also mean the following: give away

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
продавам
I sell
продаваш
you sell
продава
he/she/it sells
продаваме
we sell
продавате
you all sell
продаваат
they sell
Future tense
ќе продавам
I will sell
ќе продаваш
you will sell
ќе продава
he/she/it will sell
ќе продаваме
we will sell
ќе продавате
you all will sell
ќе продаваат
they will sell
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би продавал
I (masculine) would have sold
би продавала
I (feminine) would have sold
би продавал
you (masculine) would have sold
би продавала
you (feminine) would have sold
би продавал
he would have sold
би продавала
she would have sold
би продавало
it would have sold
би продавале
we would have sold
би продавале
you all would have sold
би продавале
they would have sold
Past perfect tense
сум продавал
I (masculine) have sold
сум продавала
I (feminine) have sold
си продавал
you (masculine) have sold
си продавала
you (feminine) have sold
е продавал
he has sold
е продавала
she has sold
е продавало
it has sold
сме продавале
we have sold
сте продавале
you all have sold
сум продавале
they have sold
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
продавав
I was selling
продаваше
you were selling
продаваше
he/she/it was selling
продававме
we were selling
продававте
you all were selling
продаваа
they were selling
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев продавал
I (masculine) had sold
бев продавала
I (feminine) had sold
беше продавал
you (masculine) had sold
беше продавала
you (feminine) had sold
беше продавал
he had sold
беше продавала
she had sold
беше продавало
it had sold
бевме продавале
we had sold
бевте продавале
you all had sold
беа продавале
they had sold
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе продавав
I will have sold
ќе продаваше
you will have sold
ќе продаваше
he/she/it will have sold
ќе продававме
we will have sold
ќе продававте
you all will have sold
ќе продаваа
they will have sold
Past aorist tense
Imperative tense
-
продавај
you sell
-
-
продавајте
you all sell
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум продавал
I (masculine) will sell
ќе сум продавала
I (feminine) will sell
ќе си продавал
you (masculine) will sell
ќе си продавала
you (feminine) will sell
ќе е продавал
he will sell
ќе е продавала
she will sell
ќе е продавало
it will sell
ќе сме продавале
we will sell
ќе сте продавале
you all will sell
ќе сум продавале
they will sell
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
продаван
selling
продавајќи
selling
продавање
selling
продавал
selling
продавала
selling
продавало
selling
продавале
selling
sold
sold
sold
sold

Examples of продава

Example in MacedonianTranslation in English
Жена продава храна Некои права задржани од #EelcoWoman selling food Some rights reserved by #Eelco
Доколку отидете на веб-страницата на Барнс и Ноблс, тие не ја нудат истата услуга, и не не изненадува фактот дека Аmazon продава повеќе книги оналјн.If you go to the Barnes and Noble site, they don't have that feature, and it's no surprise that Amazon sells more books online.
Мекдоналдс во Јапонија продава само мали порции помфрит соочувајќи се со недостиг на компири поради штрајк во пристаништето.McDonald's in Japan is only selling small servings of French fries to deal with a potato shortage caused by a port strike.
Ова е супер затоа што нормалната порција помфрит која Мекдоналдс обично ја продава е премногу голема, и сега ние добиваме 50 јени (0.50 долари) попуст со секој оброк!Starting today you can only buy a small fries at McDonald's. This is actually awesome because the regular-size fries McDonald's normally sells is too large, and now we get a 50-yen (US$0.50) discount with every meal!
Но она што тие се трудат да бидат почитувани од страна на државата, којашто не само што манипулира со нив, туку им воведува и високи даноци, им ги продава испораките на веќе надуваните цени на мало без никакво размислување, додека ги олободува од мноштво на инспектори.But what they are aspiring towards is to be treated with respect by the State itself, which not only manipulates them at whim, but also burdens them with excessive taxes, sells them wholesale supplies at already inflated retail prices without any special consideration, while unleashing on them a herd of ravenous inspectors.
Јас сум одговорен за издавачката куќа што ја гледате внатре, а тоа е истото место каде што и ги продавам книгите. „Како читањето го промени твојот живот?“ Човек!I'm the one in charge of the publishing house you can see inside, which is where I sell books as well."How did reading change your life? "Human!
Јас купувам, а не продавам.I'm buyin', not sellin'
-Ќе ја купам. -Не ја продавам.I'll buy it I'm not sellin'
-Кажи цена. Нека биде голема. -Не ја продавам.Name a price Make it big I'm not sellin'
Панама можам да продавам за 13.500 за кило.Panama I can sell for... 13.5 a key.
Држење празен А4 лист или А4 лист со пораки против војската Покривање на лицето, очите или устата Помагање на уапсените демонстранти Држење на маица со натпис „Мир, ве молам“. Имитирање на поздравот со три прсти од Игри на гладот Собири во Мек Доналдс Читање на романот 1984 од Џорџ Орвел Јадење сендвичи во јавност Свирење на француската химна Носење на црвена маица додека продаваш пржена лигња Јавно несогласување со државниот удар Носење на маска од „човек“ Носење на маица со натпис „Почитувајте го мојот глас“ Било каков допир со новинари Барање демократија Држење плакати со натпис „Држењето плакати не е криминал“ Постирање на слика против војската и воениот режим на Фејсбук Одржување академски семинари за политичката ситуација Собирање на луѓе за гледање на премиерата на третиот дел на Игри на гладот Делење ливчиња со поема за демократија Поздравување на Прајут со три прста Продавање на овошни производи со лицето на поранешниот премиер како лого.Holding a blank A4 paper or A4 paper with anti-coup messages Covering one’s face, eyes, and mouth Helping arrested protesters Holding “Peace Please” T-shirt Imitating the Hunger Games three-fingered salute Gathering at McDonald’s Reading George Orwell’s 1984 novel Eating sandwiches in public Playing the French national anthem Wearing a Red Shirt while selling crispy fried squid Issuing a statement denouncing the coup Wearing “people” mask Wearing “respect my vote” t-shirt Approaching or being approached by journalists Running for democracy Holding placards that read “holding placards is not a crime” Posting a photo with anti-junta and “No Martial Law” messages on Facebook Holding academic seminars on the political situation Gathering people to watch the premiere of Hunger Games 3 Distributing leaflets featuring a poem about democracy Giving three-fingered salutes to Prayuth, the leader of the junta Selling fruit products with (former Prime Minister) Thaksin Shinawatra’s square face logo
-Го продаваш ова? -Да.You sellin' these?
Претпоставувам дека не ја продаваш?Don't suppose you wanna sell?
Уште им продаваш дрога на Шерил и Фил Рој?So you're still selling hops and drugs to Cheryl and Phil Roy.
Ако го сакаш толку многу, зошто го продаваш тогаш?If you like it that much, why are you sellin' it ?
Ќе им продаваме евтини книги и стимуланси кои предизвикуваат зависност.Because we'll sell cheap books and legal addictive stimulants.
Наместо буре маслиново масло од 40 литри за 3,99 долари... ...Што не го собира на полица, ние продаваме евтини книги.Only instead of a ten-gallon vat of olive oil for $3.99. . . . . .that won't even fit in your cabinet, we sell cheap books.
Ќе направиме пакетчиња кои ќе ги продаваме на плажата.Look, we're selling it. We'll make up three-finger lids and sell them on the beach.
Ние продаваме кокаин.We are selling coke. Got it?
-Ние го продаваме оружјето законски.We sell these guns legally.
Зошто ја продавате куќата?Why are you selling the house?
Не сум заинтересиран, а доколку го продавате... не го продавајте тука.I ain't interested, and if you gonna sell it... don't sell it around here.
Им го продавате ова срање на србите?You selling this to the Serbs?
-Значи КО Питсбург вас никогаш не ве испратила на одмор,не ве поддржувала и не ви помогнала да ги продавате вашите пиштоли на било кој начин.Дали е тоа точно?-Да.Би сакал да ми помагаа.He flipped on us. So Vicksburg Firearms never sent you on any trips, or endorsed or fostered you selling their guns in any way. - Is that correct?
-Жалам но не можеме да примиме пари бидејќи може да му продавате алкохол на деца.We can't take it. You sell malt liquor to kids.
Истото важи и за фирмите што вршат занаетчиска дејност: no фирмите ni m нудат етока ιι.ιιι ye.iy ι ιι за склучување iipaiiiia работа паде што цените. вредноста na побарувањата или обврските ce искажуваат no евра; i.aj icMJo ir.iuii rr uno enojai a erona ja продаваат непосредно na копечииот 110т_BAR_)ошупач.The same applies to the craft-trade enterprises; companies that offer then goods or services to conclude legal transactions, where fees, claims and liabilities are denominated in euros; farmers who sell their goods directly to the final consumer.
Тие ги осиромашуваат нашите плодоносни слоеви, се продаваат себеси како зелена компанија, ги загадуваат бреговите со пластика, поткупуваат државни службеници... и сега не се чувствуваат способни да ја купат владата.They deplete our aquifers, sell themselves as a green company, litter our shores with plastic, buy off govt. officials... and now they find themselves unable to buy the govt.
Поголемиот број улични продавачи продаваат храна и пијалоци.Most of the street vendors sell food items and drinks.
Блогерите, првенствено оние од кубанската дијаспора имаат ден преплавен со вести за новиот закон со кој ќе се дозволи Кубанците всушност легално да можат да купуваат и продаваат недвижности.Bloggers, primarily from the Cuban diaspora, are having a field day with news of a new law that will allow Cubans to actually buy and sell real estate legitimately.
Редакциите ширум светот известуваат со голема возбуда дека Кубанците ќе можат за првпат по половина век да купуваат и продаваат недвижности.Newsrooms around the world are reporting with great excitement that Cubans will be able for the first time in half a century to buy and sell property.
Јас продавав весници таа ноќ. -Продававте весници?I was selling newspapers that night.
Да, го измамив осигурувањето, измама со кредитна картичка, пасош, продавав и патлиџани, се само да добијам некој долар.Yeah, insurance fraud, credit card fraud, passport fraud. I was selling bad tomatoes. Anything to make a buck.
Луѓето ти веруваа, им се допаѓаше, така да купуваа се што продаваше.People trusted you and they liked you... so they bought what you were selling.
Знам дека порано продаваше, па...Well, I know you were selling it earlier, so--
Им ги продававме на богаташите нивните сопствени дебели газови.We were selling rich women their own fat asses back to them.
Тие продаваа маиЧки во тунелот.They were selling T-shirts in town.
Ти кажувам, не продавај тука. Малакаи, ме слушаш ли човече.I tell you, don't sell in here!
Купувај на долго, продавај на кратко.Buy long, sell short.
Никогаш не продавај за двете страни.Never sell to both sides?
Добро, догледање оди тогаш продавај гиро!Oh, okay. Goodbye. Go sell Girl Scout Cookies.
Ти кажувам, не продавај тука.l tell you, don't sell in here !
Подобро продавајте си го телото - така ќе заработите повеќе пари!You better sell your body - you'll make more money this way!
Не сум заинтересиран, а доколку го продавате... не го продавајте тука.I ain't interested, and if you gonna sell it... don't sell it around here.
Спакувајте го во нешто друго и продавајте.Re-package it and sell it off.
Не продавајте додека не почне тој.You shouldn't sell until he does.
Користејќи ги своите друштвени мрежи за да промовира пиратска аудио верзија на „Алхемистот“, бразилскиот најдобро продаван автор Пауло Коелјо им предлага на читателите да ѝ покажат на индустријата дека „пиратеријата“ не е закана за нивниот бизнисUsing his social networks to promote a pirate audio version of 'The Alchemist', the Brazilian best selling writer Paulo Coelho proposes readers to show the industry "that “piracy” is not a threat to their business".
„Мариа, сиромашна жена која заработува продавајќи кафе, чај и кифлички.“ Фотографија на Алехандро Рустом, авторски права Демотикс."Maria, an indigent who makes a living selling coffee, tea and buns."
Кажува дека морала да започне живот во друга заедница, да преживува продавајќи јадења:She says she had to restart life in another community, making a living out of selling meals:
Моите пријатели, роднини, комшии ни дадоа врата, каса, и сега заработувам продавајќи оброци, грицки, безалкохолни пијалаци.My friends, relatives, neighbors donated a door, a counter, and now I am making a living selling meals, snacks, soft drinks.
NAMA ја исполнуваше улогата на „лоша банка“, купувајќи имот со ниска вредност од банките и продавајќи го потоа, ефективно надоместувајќи ја загубата на приватните банки или компании со цел да им обезбеди ликвидност.NAMA was filling the role of a "bad bank", that is to say buying devalued property from banks and selling them afterwards, effectively making losses on behalf of private banks or companies in order to provide them with liquidity.
Во играта, корисниците мора да изградат нивна сопствена империја од информации користејќи ги сите потребни средства, продавајќи информации на осигурителни компании и клучни заинтересирани групи, обезбедувајќи заштита од хакери, активисти и масовни медиуми.In the game, users must build their own information empire by any means necessary, legal or illegal, selling information to insurance companies and key interest groups, and providing protection from hackers, activists, and the mass media.
Авторите сепак тврдат дека главната компаративна предност на Египет моментално лежи во прилагодување и продавање на дополнителни услуги за веќе постоечки софтвер.The authors, however, argued that Egypt's main comparative advantage now lies in customising and selling added value services on top of already existing software.
Програмата вклучуваше откупување на посевите од ориз од локалните земјоделци од страна на владата, и потоа продавање на светските пазари.The program involved the government buying the rice output of local farmers at high a price before reselling the rice to the global market.
Со подготвувањето на Думата за повторно разгледување на законот за забрана за жени пушачи, замениците ќе земат предвид и уште еден закон со кој би се дозволило на малечките населени места да ја укинат забраната за продавање на тутунски производи во близина на 100 метри (330 стапки) од училиштата.As the Duma prepares to review the prohibition of women smokers, deputies will consider another law that would allow small towns to overturn a ban on selling tobacco products within 100 meters (330 feet) of schools.
Секојдневните намени (на англиски, со фотографии) на оваа градба вклучуваат продавање сувенири и обезбедување простор за свадби (или фотографии за младенците) на највисоката платформа.The everyday uses of the structure include selling souvenirs and providing space for weddings (or shooting 'fancy' wedding photographs) on the observation platform.
Како единствен хранител на семејството, тој решил да заработува за леб со продавање овошје и зеленчук на улична тезга.Being the only breadwinner in his family, he decided to earn a living and with his family’s help, he started selling fruit and vegetable from a street stall.
Го уапсиле додека продавал оружје на Федерални полицајци. Меѓу многу, многу други работи на нормативно однесување.He gets busted selling guns... ...to federal officers, among many, many, many other departures... ...from our normative behavior.
Откривме на кого си го продавал отровот.We'll find out who you've been selling your poison to.
Го уапсиле додека продавал оружје на Федерални полицајци.He gets busted selling guns ... to federal officers, among many, many, many other departures ...
Знаете дали продавал брат ви?Do you know if your brother was selling it?
Си продавал оружја на Мутантите.You've been selling weapons to the Mutants.
Чувството што го имав за Реџи? Дека продавала?That feeling I had about Reggie, that she was selling it?
Чув, дека си продавала долен веш во трговскиот.That's funny, 'cause last I heard, you were selling underpants at Macy's.
Нема докази дека тоа лице продавало дрога.There is no indication that this individual was selling drugs.
Г. Блендоне, дали ЦИА е точно знаела дека сте продавале кокаин за купување оружја и залиха за подршка?Mr. Blandon did the CIA specifically know that you were selling cocaine to buy guns and supplies to support its cause?
Можете ли да докажете дека Американците вработени во Владата на САД соработувале и продавале кокаински крек во афроамериканската заедница во Лош Анџелес?What have you got to prove that Americans working in the US government collaborated in selling crack cocaine into the African American community of Los Angeles?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

предава
hand over
продаде
sell
продира
penetrate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'sell':

None found.
Learning languages?