Предупреди (to warn) conjugation

Macedonian
62 examples
This verb can also mean the following: admonish

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
предупредам
I warn
предупредиш
you warn
предупреди
he/she/it warns
предупредиме
we warn
предупредите
you all warn
предупредат
they warn
Future tense
ќе предупредам
I will warn
ќе предупредиш
you will warn
ќе предупреди
he/she/it will warn
ќе предупредиме
we will warn
ќе предупредите
you all will warn
ќе предупредат
they will warn
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би предупредил
I (masculine) would have warned
би предупредила
I (feminine) would have warned
би предупредил
you (masculine) would have warned
би предупредила
you (feminine) would have warned
би предупредил
he would have warned
би предупредила
she would have warned
би предупредило
it would have warned
би предупредиле
we would have warned
би предупредиле
you all would have warned
би предупредиле
they would have warned
Past perfect tense
сум предупредил
I (masculine) have warned
сум предупредила
I (feminine) have warned
си предупредил
you (masculine) have warned
си предупредила
you (feminine) have warned
е предупредил
he has warned
е предупредила
she has warned
е предупредило
it has warned
сме предупредиле
we have warned
сте предупредиле
you all have warned
сум предупредиле
they have warned
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
предупредев
I was warning
предупредеше
you were warning
предупредеше
he/she/it was warning
предупредевме
we were warning
предупредевте
you all were warning
предупредеа
they were warning
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев предупредил
I (masculine) had warned
бев предупредила
I (feminine) had warned
беше предупредил
you (masculine) had warned
беше предупредила
you (feminine) had warned
беше предупредил
he had warned
беше предупредила
she had warned
беше предупредило
it had warned
бевме предупредиле
we had warned
бевте предупредиле
you all had warned
беа предупредиле
they had warned
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе предупредев
I will have warned
ќе предупредеше
you will have warned
ќе предупредеше
he/she/it will have warned
ќе предупредевме
we will have warned
ќе предупредевте
you all will have warned
ќе предупредеа
they will have warned
Past aorist tense
предупредив
I warned
предупреди
you warned
предупреди
he/she/it warned
предупредивме
we warned
предупредивте
you all warned
предупредија
they warned
Imperative tense
-
предупреди
you warn
-
-
предупредете
you all warn
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум предупредел
I (masculine) will warn
ќе сум предупредела
I (feminine) will warn
ќе си предупредел
you (masculine) will warn
ќе си предупредела
you (feminine) will warn
ќе е предупредел
he will warn
ќе е предупредела
she will warn
ќе е предупредело
it will warn
ќе сме предупределе
we will warn
ќе сте предупределе
you all will warn
ќе сум предупределе
they will warn
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
предупреден
warning
warning
warning
предупредел
warning
предупредела
warning
предупредело
warning
предупределе
warning
предупредил
warned
предупредила
warned
предупредило
warned
предупредиле
warned

Examples of предупреди

Example in MacedonianTranslation in English
Во една понова оцена, Светскиот економски форум предупреди за високо ниво на системски ризик како последица од порастот во меѓусебната поврзаност на различните ризици (60).In a recent assessment, the World Economic Forum warned about a higher level of systemic risk due to the increase in interconnections among various risks (60).
Прво, претставникот на Министерството (за внатрешни работи) не ме предупреди за мојот син туку ми се закани.First of all, the Interior representative did not warn me from my son, but rather threatened me.
@Abubelal_1951: Мајката на Мохамед ал Талак, кој беше убиен во Сирија, во писмото до кралот вели: Судијата ал Хусни ги предупреди мојот син и неговите 19 колеги-демонстранти и ги подбуцна да одат таму (во Сирија) да се борат со Шиитите!@Abubelal_1951: The mother of Mohammad al-Talaq, who was killed in Syria, said in her letter to the king: Judge al-Husni warned my son and his 19 fellow demonstrators from demonstrating and incited them to fight the Shiite there !
Ова е јасна потврда за точноста на минатогодишниот извештај на УНЕСКО, кој предупреди дека 2.500 јазици се на работ на изумирање.It's a vivid confirmation of last year's report from UNESCO, warning that 2,500 languages are at risk of disappearing.
Всушност, Фондацијата Отворено општество Македонија и ЦРМ неодамна објавија „Црна книга“ (.pdf), со која е документиран растежот на говор на омраза во МАкедонија во текот на 2009 година, како обид да се предупреди јавноста за тоа дека ова е феномен кој потекнува „од горе“ и за можните последици од него.In fact, Foundation Open Society Institute Macedonia and MDC recently published the "Black Book" (.pdf), which documents the rise of hate speech in Macedonia during 2009, in an attempt to warn the public about the top-down nature of this phenomenon and its possible consequences.
Овие членови од нашата партија се идиоти >Им реков да ги наместат изборите но заборавив да ги предупредам да не го снимаат тоа за на YouTube!These members of our party are idiots> Itold them to rig the vote but forgot to warn them not to film it for youtube!
Јас едноставно сакав да ги предупредам да бидат внимателни на одредени места во одредено време.I simply wanted to warn them to be careful at certain places and certain times.
Морам да ве предупредам, во голема опасност сте.I must warn you, you are in great danger.
Може да се вратам покасно и да го предупредам.I can just go back early and warn him.
Може да се вратам покасно и да го предупредам. Ок.I can just go back early and warn him.
Ортак треба да го предупредиш пред да го пуштиш.Man you got to warn somebody before you just crack one off.
Да ме предупредиш?To warn me?
Види... неможе ли само да не предупредиш и толку?Look... can't you just like give us a warning or something?
Знам дека проба да ме предупредиш, жал ми е.I know you tried to warn me.
Ме донесе овде да ме предупредиш?So You brought me here to warn me? I'm just saying...
Мораме да ја предупредиме Хабу и да му се јавиме на Валерум.We've got to warn the Naboo and contact Chancellor Valorum.
Мораме да ги предупредиме.We must warn them.
Фер е да ве предупредиме дека ако не не ослободите за 24 часа, армија од високо обучени борци ќе дојде да ја уништи целата ваша планета.It's only fair to warn you that if you don't release us in 24 hours... an army of highly-trained combat specialists... is poised to destroy your entire planet.
-Мора сите да ги предупредиме.-We have to warn everybody.
Мораме да ја најдеме и да ја предупредиме за езерото, за да живее доволно долго да го роди детето.She never came to the station. We have to warn her about the lake so she can stay alive to have the baby.
Би можеле да ги предупредите. Ако го знаевте нивниот јазик.You could warn them, if only you spoke Hovitos.
Дали ќе го предупредите?So are you going to warn him?
- Не ви текна да ме предупредите?-You didn't think to warn me?
Треба да предупредите за вашите тактички замисли, другар водник!You should warn us about your operational plans, sergeant, sir.
Вие мора барем да ги предупредите луѓето од Индија дека нешто "би можело да се случи'.You've got to at least warn the people of India something could be coming. The whole country thinks I'm a buffoon as it's.
Информациите се прикажани како вести кои може да се листаат на локалните ТВ канали секој ден после 16:00 часот заедно со разни системи за предупредување кои ќе ги предупредат луѓето за присуството на слонови.The information is displayed in the form of scrolling news on local cable TV channels every day after 4 p.m. along with a variety of early-warning systems to alert people to the presence of elephants.
ДТП исто така имаат и Твитер профил (@dtptraffic), кој го користи за да даде постојано ажурирање за сообраќајното движење и да ги предупредат луѓето за метежите.The DTP also has a Twitter account (@dtptraffic), which it uses to give constant updates on traffic movement and to warn people about slow traffic and jams.
-Тргнете ги рацете од мене! Не смеат да избегаат и да го предупредат!We can't have them running off to warn the creature!
Се обидуваат да не предупредат.Basically, trying to make a warning, you know?
Не смеат да избегаат и да го предупредат!We can't have them running off to warn the creature.
Колку пати ги предупредив на храната.How many times have I warned about food inspection?
Те предупредив, мали.I warned you about this, kid.
Те предупредив за телескопот.I warned you about that telescope.
Доволно лошо е тоа што не сакаш дете, но те предупредив за враќањето во полиција. Ти бел маж!It's bad enough not having a baby, but I warned you about Police Squad, you white Anglo male!
Те предупредив.I warned you.
Те предупредивме.- We warned you!
Само,луѓето за кои те предупредивме,дека ќе ја украдат, Декларацијата.Just the guys we warned you were gonna steal the Declaration.
Само, луѓето за кои те предупредивме, дека ќе ја украдат, Декларацијата.Just the guys we warned you were gonna steal the Declaration.
Те предупредивме два пати до сега.Been warned twice now.
Е сепак ве предупредивме!Well, we warned you.
-Не предупредивте дека користат луѓе.You warned us that they were using humans.
Не предупредивте.You warned us.
Сигурно ќе го строам тоа, особено сега кога ме предупредивте.Give him his notice, at least. I won't put it off since you've warned me.
Вие не' предупредивте дека логиката на моменталната ситуација ќе бара екстремни дејства.You were the one who warned us all that the logic of this current engagement would demand extreme action.
Вие ме предупредивте за Руби, за демонската крв, а јас не ве слушав.You guys warned me about Ruby, The demon blood, but I didn't listen.
Иако правните експерти ги предупредија паровите да не се разведуваат за да го избегнат данокот, повеќето интернет корисници ја обвинуваат оваа мерка на политика. „Принудени сме да постапиме така“ потврдија веб корисниците.Although legal experts have warned couples against getting a divorce in order to avoid tax, most netizens blame the trend on the policy itself. "We are forced to do so", Web users claim .
Пред протестите, активистите кои го користеа хаштагот #протестирам за координација ги предупредија учесниците овој пат да не ги носат со себе децата, за да се избегне нивно повредување во случај Владата да нареди нови насилни репресивни мерки.Prior to the protests, activists using the hashtag #протестирам (I protest!) to coordinate warned people not to bring children to prevent them from being harmed in case the government ordered new violent reprisals.
Неделата пред настанот, неколку медиумски професионалци од здружението предупредија за заканите испратени до група од новинари кои се верува дека се „критични за моменталните власти“.The week prior to the event, several media professionals in the association warned against threats sent to a group of Togolese journalists that were believed to be "critical of the power in place."
Многу големи банки и компании се заканија дека, доколку Шкотска стане независна, ќе размислуваат за релоцирање на нивните главни канцеларии во Англија, и предупредија за можните економски импликации од таквиот потег.Many major banks and companies threatened that, should Scotland become independent, they would consider relocating their headquarters to England, and warned of the possible economic implications of such moves.
Според неодамнешни топографски знаци и сателитски снимки на планината Баекду е забележана зголемена вулканска активност и експертите предупредија дека активното јадро на планината може да еруптира во блиска иднина.In light of recent topographical signs and satellite images reporting Baekdu’s increasingly frequent activity, experts have warned that the mountain's active core may erupt in the near future.
Следниот пат предупредете не, професоре. -Се извинувам.A little warning next time, professor.
A светот немаше идеја, ниту беше предупреден... дека правото наследство за Текен штотуку почнува.And the world had no idea or warning that the true legacy of Tekken's only just beginning.
- Дали Стејт Департментот е предупреден ?REPORTER 2: Were there any warnings?
Сигурно некој го предупредил.Someone must have warned him.
Вели дека ти си надминал протоколите откако те предупредил за опасното ниво.He said you exceeded protocols after he warned you of dangerous levels.
Ако го познам Бил Ролс, ќе ни се јави штом ќе се врати во канцеларијата, ќе ни каже дека го предупредил Барел да не ја мести статистиката.If I know Bill Rawls, he'll be calling over here as soon as he gets back to his office, telling us he warned Burrell against cooking the books.
Свирењето ти го одвлекло вниманието од обезбедување на малолетничките затвореници кои... станале насилни поради вревата, а ти си го предупредил возачот повеќе пати...The excessive horn blowing distracted you from securing juvenile prisoners who... became volatile due to the noise, And you warned the driver several times--
Некој ги предупредил.They've been warned.
Но, таа го предупредила дека нејзиниот изглед не е битен. Убавината е во душата.But she warned him not to be deceived by appearances... for beauty is found within.
Ве предупредила за што?She warned you about what?
Нејќеше мајка и' да дознае за тоа, бидејќи била против таквите игранки, и ја предупредила за момчињата во училиштата.She didn't want her mother to know this... ...because her mother did not approve of dancing... ...and had warned her about the boys at school.
-Бердиев, зарем не те предупредиле дека Германците оставаат позади себе отрована ракија?- Berdyev, were you not warned that Germans purposefully leave behind poisoned schnapps?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'warn':

None found.
Learning languages?