Подобрува (to improve) conjugation

Macedonian
21 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
подобрувам
I improve
подобруваш
you improve
подобрува
he/she/it improves
подобруваме
we improve
подобрувате
you all improve
подобруваат
they improve
Future tense
ќе подобрувам
I will improve
ќе подобруваш
you will improve
ќе подобрува
he/she/it will improve
ќе подобруваме
we will improve
ќе подобрувате
you all will improve
ќе подобруваат
they will improve
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би подобрувал
I (masculine) would have improved
би подобрувала
I (feminine) would have improved
би подобрувал
you (masculine) would have improved
би подобрувала
you (feminine) would have improved
би подобрувал
he would have improved
би подобрувала
she would have improved
би подобрувало
it would have improved
би подобрувале
we would have improved
би подобрувале
you all would have improved
би подобрувале
they would have improved
Past perfect tense
сум подобрувал
I (masculine) have improved
сум подобрувала
I (feminine) have improved
си подобрувал
you (masculine) have improved
си подобрувала
you (feminine) have improved
е подобрувал
he has improved
е подобрувала
she has improved
е подобрувало
it has improved
сме подобрувале
we have improved
сте подобрувале
you all have improved
сум подобрувале
they have improved
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
подобрував
I was improving
подобруваше
you were improving
подобруваше
he/she/it was improving
подобрувавме
we were improving
подобрувавте
you all were improving
подобруваа
they were improving
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев подобрувал
I (masculine) had improved
бев подобрувала
I (feminine) had improved
беше подобрувал
you (masculine) had improved
беше подобрувала
you (feminine) had improved
беше подобрувал
he had improved
беше подобрувала
she had improved
беше подобрувало
it had improved
бевме подобрувале
we had improved
бевте подобрувале
you all had improved
беа подобрувале
they had improved
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе подобрував
I will have improved
ќе подобруваше
you will have improved
ќе подобруваше
he/she/it will have improved
ќе подобрувавме
we will have improved
ќе подобрувавте
you all will have improved
ќе подобруваа
they will have improved
Past aorist tense
Imperative tense
-
подобрувај
you improve
-
-
подобрувајте
you all improve
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум подобрувал
I (masculine) will improve
ќе сум подобрувала
I (feminine) will improve
ќе си подобрувал
you (masculine) will improve
ќе си подобрувала
you (feminine) will improve
ќе е подобрувал
he will improve
ќе е подобрувала
she will improve
ќе е подобрувало
it will improve
ќе сме подобрувале
we will improve
ќе сте подобрувале
you all will improve
ќе сум подобрувале
they will improve
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
подобруван
improving
подобрувајќи
improving
подобрување
improving
подобрувал
improving
подобрувала
improving
подобрувало
improving
подобрувале
improving
improved
improved
improved
improved

Examples of подобрува

Example in MacedonianTranslation in English
Земјоделскиот биланс на нутриенти за многу земјина ЕУ се подобрува во последните години, но, над 40 % од чувствителните копнени и слатководни екосистемски подрачја сè уште се предмет на таложење на атмосферски нанос над критичните граници.The agricultural nutrient balance for many EU Member States has improved in recent years, but more than 40 % of sensitive terrestrial and freshwater ecosystem areas are still subject to atmospheric nitrogen deposition beyond their critical loads.
Како што посетеноста на ИСЛ расте и конкурентноста се подобрува, тешко е да не се биде оптимистичен за иднината на индискиот фудбал.As the ISL's attendance rises and its competitiveness improves, it's hard not to be optimistic about the future of Indian football.
Ќе чекам на следните верзии за да видам како ќе се подобрува, но сепак Хром не е доволно развиен за да го замени Фајрфокс како мој основен прелистувач.I will be waiting for the next betas in order to see how it improves but it is still far from being mature enough to replace Firefox as my default browser.
Знаејќи дека Тики се обложил против нас, ни ги подобрува шансите!Knowing Ticky bet against us improves our chances.
Спортот ја подобрува самодовербата.Sports does improve self-esteem.
Се подобруваш со годините.You improve with age.
Одржливо производство, права на интелектуална сопственост, трговија и помош. Примената на постојните стандарди за производи и патентите за иновациите, со кои се забрзува замената на осиромашените и несигурни необновливи ресурси, го намалуваат трговскиот отпечаток на Европа, го промовираат потенцијалот за рециклирање, ја подобруваат конкурентноста на Европа и придонесуваат за подобрувања на социјалната сосотојба во целиот свет.Sustainable production, intellectual property rights, trade and aid� Implementing existing product standards and patents for innovation that accelerate substitution out of scarce and insecure non-renewable resources, reduce Europe's trade footprint, promote recycling potential, improve Europe's competitiveness and contribute to welfare improvements worldwide.
Не само што копираат делови, тие исто така ги модифицираат и го подобруваат нивниот дизајн, дури и си прават свои алати: забележете ги на пример ковачките машини направени од тркало од велосипед на почетокот од првото и третото видео.Not only do they copy parts, but they also modify and improve designs, even making their own tools: notice for example the bellows made with a bicycle wheel at the beginning of the 1st of 3 videos.
Билките од овој чај научно е докажано дека го 323 00:14:39,544 --> 00:14:41,177 забавуваат движењето на неутрофилите, ја подобруваат функцијата на заштитните клеточни влакна, и придонесуваат за подолготрајна, по васодилатна ерекција.The herbs in that tea have been proven scientifically to inhibit the movement of neutrophils, improve the function of protective cilia, and contribute to longer-lasting, more vasodilated erections.
Билките од овој чај научно е докажано дека го 323 00:14:39,544 -- 00:14:41,177 забавуваат движењето на неутрофилите, ја подобруваат функцијата на заштитните клеточни влакна, и придонесуваат за подолготрајна, по васодилатна ерекција.The herbs in that tea have been proven scientifically to inhibit the movement of neutrophils, improve the function of protective cilia, and contribute to longer-lasting, more vasodilated erections.
Секое лето, илјадници студенти од Русија, Украина и други земји од поранешниот Советски сојуз доаѓаат во САД за да учествуваат во програми за работа и патување во САД: Преку оваа програма на Стејт Департментот на САД студентите од одредени земји имаат можност да заработат работејќи во ресторани, хотели, одморалишта и продавници како и да патуваат низ САД, учејќи ја културата, запознавајќи нови луѓе и подобрувајќи го владеењето на англискиот.Every summer, thousands of college students from Russia, Ukraine and other former Soviet countries come to the United States to take part in the Work and Travel USA program . Through this U.S. State Department-sponsored exchange program students from certain countries have an opportunity to earn some cash working in U.S. restaurants, hotels, resorts and stores, and also to travel around the United States, learning about its culture, meeting people and improving their English.
Нашата цел е да ги инспирираме другите секојдневно да цртаат, на тој начин подобрувајќи ги нивните вештини и капацитети за набљудување.Our aim is to inspire others to sketch daily, this way improving their skills and observation capacities.
Ричи има огромен придонес за компјутерската индустрија, директно и индиректно влијаејќи (подобрувајќи) ги животите на повеќето луѓе во светот, без разлика дали се за тоа свесни или не.Ritchie has made a tremendous amount of contribution to the computer industry, directly and indirectly affecting (improving) the lives of most people in the world, whether you know it or not.
Потрошив многу години подобрувајќи област по област.I spent so many years improving area by area.
Ловиме риба веќе преку 40.000 години, постојано подобрувајќи си ја опремата и мрежите.We have been fishing for 40,000 years, constantly improving our fisheries and our nets.
Главните приоритети се економскиот развој, општествената кохезија и подобрување на квалитетот на животот.CBC projects are based on a big vision for building wider European cooperation and integration which will in turn achieve sustainable development in border regions. e main priorities are economic development, social cohesion and improving the quality of life.
Економски развој, социјална кохезија и подобрување на квалитетот на живот се главните приоритети на проектите за прекугранична соработка.Economic development, social cohesion and improving the quality of life are the main priorities of crossborder cooperation projects.
Тоа вклучува предлози за тоа како целисходно: да се подобри усогласеноста со законодавство; да се намали ризикот од грешки и неправилности ; да се подобри организацијата на активностите на Европската унија и нејзините системи за внатрешна контрола; да се направат акциите на Европската унија потраспарентни преку подобрување на сметководствените методи и постапки; поуспешно и поефикасно да се постигнат целите на политиката на ЕУ .Thisincludes making suggestions on how to cost-effectively: improve compliance with legislation; reduce the risk of errors and irregularities; improve the organisation of European Union activities and its internal control systems;make the European Union’s actions more transparent by improving accounting methods and procedures; andachieve EU policy objectives more effectively and efficiently.
Судот придонесува кон подобрување на финансиското управување со средствата на Европската Унија на сите нивоа, со што на граѓаните на Унијата им гарантира максимална вредност за вложените средства.THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS tocontribute toimproving thefinancialmanagement of European Union funds at alllevels, soas toensuremaximum valuefor moneyfor thecitizens of the Union.
Информации за подобрување на животната средина во ЕвропаInformation for improving Europe’s environment
Нејзиниот-нејзиниот крвен притисок се подобрувал, снабдувањето со кислород...Her-her blood pressure was improving, her oxygen saturation...

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?