Останува (to remain) conjugation

Macedonian
20 examples
This verb can also mean the following: stay

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
останувам
I remain
остануваш
you remain
останува
he/she/it remains
остануваме
we remain
останувате
you all remain
остануваат
they remain
Future tense
ќе останувам
I will remain
ќе остануваш
you will remain
ќе останува
he/she/it will remain
ќе остануваме
we will remain
ќе останувате
you all will remain
ќе остануваат
they will remain
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би останувал
I (masculine) would have remained
би останувала
I (feminine) would have remained
би останувал
you (masculine) would have remained
би останувала
you (feminine) would have remained
би останувал
he would have remained
би останувала
she would have remained
би останувало
it would have remained
би останувале
we would have remained
би останувале
you all would have remained
би останувале
they would have remained
Past perfect tense
сум останувал
I (masculine) have remained
сум останувала
I (feminine) have remained
си останувал
you (masculine) have remained
си останувала
you (feminine) have remained
е останувал
he has remained
е останувала
she has remained
е останувало
it has remained
сме останувале
we have remained
сте останувале
you all have remained
сум останувале
they have remained
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
останував
I was remaining
остануваше
you were remaining
остануваше
he/she/it was remaining
останувавме
we were remaining
останувавте
you all were remaining
остануваа
they were remaining
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев останувал
I (masculine) had remained
бев останувала
I (feminine) had remained
беше останувал
you (masculine) had remained
беше останувала
you (feminine) had remained
беше останувал
he had remained
беше останувала
she had remained
беше останувало
it had remained
бевме останувале
we had remained
бевте останувале
you all had remained
беа останувале
they had remained
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе останував
I will have remained
ќе остануваше
you will have remained
ќе остануваше
he/she/it will have remained
ќе останувавме
we will have remained
ќе останувавте
you all will have remained
ќе остануваа
they will have remained
Past aorist tense
Imperative tense
-
останувај
you remain
-
-
останувајте
you all remain
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум останувал
I (masculine) will remain
ќе сум останувала
I (feminine) will remain
ќе си останувал
you (masculine) will remain
ќе си останувала
you (feminine) will remain
ќе е останувал
he will remain
ќе е останувала
she will remain
ќе е останувало
it will remain
ќе сме останувале
we will remain
ќе сте останувале
you all will remain
ќе сум останувале
they will remain

Examples of останува

Example in MacedonianTranslation in English
Сепак, апсолутното одделување останува предизвик, особено за домаќинствата.However, absolute decoupling remains a challenge, especially for households.
) останува нецелосно во многу земји () remains incomplete in many countries (
Во исто време, останува загриженоста во врска со многу прекугранични прашања, како што се управувањето со водите и наносите на загадување во воздухот што ги делат Европа и нејзините соседи.At the same time, concerns remain related to many transboundary issues like water management and air pollution deposition shared between Europe and its neighbours.
Целосното спроведување на политиките за заштита на животната средина во Европа останува императив, со оглед на тоа што клучните цели треба да се постигнат допрва (видете Поглавје 1).Full implementation of environmental policies in Europe remains paramount, as key targets are still to be met (Chapter 1).
Американскиот писател Волт Витмен (Walt Whitman) изјави, "После она истоштување што постои во бизнисот, политиката, гозбите итн - осознаваме дека ништо од ова не ни прави целосно задоволство, ниту пак трае вечно - што останува?The American poet Walt Whitman said, "After you have exhausted what there is in business, politics, conviviality, and so on – have found that none of these finally satisfy, or permanently wear – what remains?
Било како, останувам ваш сакан татко.Anyway, I remain your loving father.
До тогаш, драг докторе, останувам ваш најголем обожавател.Until then, dear Doctor, I remain your most... avid fan.
Тестовите и понатаму покажуваат дека останувам имун на вирус од воздухот и вирус по пат на допир.The blood tests confirm that I remain immune.... for both the airborne and contact strains.
Замисли само кога ќе остарат и умрат, а јас останувам.They grow old, and they die. And I remain.
А не, не ти. Ти остануваш врзан. Ќе ги задржам парите, а ти задржи го јажето.No Not you You remain tied and you can have the rope double-crossing bastard!
Во свет каде е многу лесно да се поврземе еден со друг, ние се уште остануваме исклучени.In a world where it is so easy to connect with one another, we still remain disconnected.
Веќе сме станале потполно различни луѓе неколку пати, и сепак секогаш остануваме самите ние.We've already become completely different people several times over, and yet we always remain quintessentially ourselves.
Ако сте слепи,вие би биле без грев. А зошто велите Ние гледаме, Вие останувате грешни.If you were blind, you would be without sin, but since you say "We see", your sin remains.
Наспроти значителните подобрувања, остануваат големи разлики во квалитетот на животната средина и здравјето на луѓето меѓу рамките на европските земји и во нив.Despite significant improvements, major differences in environmental quality and human health remain between and within European countries.
За некои загадувачки материи квалитетот на амбиентниот воздух е подобрен, но остануваат големи здравствени заканиFor some pollutants ambient air quality has improved, but major health threats remain
Во меѓувреме, заклучоците од извештајот на IPCC од 2007 година остануваат валидни.Meanwhile, the conclusions from the IPCC 2007 report remain valid. (IAC, 2010.
И проблемите и силите кои го придвижуваат одобрувањето на законот остануваат.And the issues and forces that are driving the passage of a law remain.
Овој пример се среќава секојдневно во светот на софтверот со отворен код, во кој HP и IBM се парнери во развивањето на софтвер кој им помага во продажбата на двете компании, додека тие и понатака остануваат конкуренти на пазарот на повисоки нивоа каде диференцијацијата помеѓу нив е можна и ефективна.This fact is demonstrated every day in the Open Source world, in which HP and IBM are partners in developing software that helps sell the systems of both vendors, and they remain fierce competitors at higher levels in the software stack where differentiation between them is possible and effective.
Така да, не останувај во темнината.So don't remain in the dark.
И полека ќе почнеш да се гушиш додека не се угушиш, притоа останувајќи потполно свесен, ако не направиш онака како ќе ти кажам.And you will slowly asphyxiate until you choke to death while remaining fully-conscious, unless you do exactly what I say.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning languages?