Остава (to leave) conjugation

Macedonian
52 examples
This verb can also mean the following: abandon

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
оставам
I leave
оставаш
you leave
остава
he/she/it leaves
оставаме
we leave
оставате
you all leave
оставаат
they leave
Future tense
ќе оставам
I will leave
ќе оставаш
you will leave
ќе остава
he/she/it will leave
ќе оставаме
we will leave
ќе оставате
you all will leave
ќе оставаат
they will leave
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би оставал
I (masculine) would have left
би оставала
I (feminine) would have left
би оставал
you (masculine) would have left
би оставала
you (feminine) would have left
би оставал
he would have left
би оставала
she would have left
би оставало
it would have left
би оставале
we would have left
би оставале
you all would have left
би оставале
they would have left
Past perfect tense
сум оставал
I (masculine) have left
сум оставала
I (feminine) have left
си оставал
you (masculine) have left
си оставала
you (feminine) have left
е оставал
he has left
е оставала
she has left
е оставало
it has left
сме оставале
we have left
сте оставале
you all have left
сум оставале
they have left
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
оставав
I was leaving
оставаше
you were leaving
оставаше
he/she/it was leaving
остававме
we were leaving
остававте
you all were leaving
оставаа
they were leaving
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев оставал
I (masculine) had left
бев оставала
I (feminine) had left
беше оставал
you (masculine) had left
беше оставала
you (feminine) had left
беше оставал
he had left
беше оставала
she had left
беше оставало
it had left
бевме оставале
we had left
бевте оставале
you all had left
беа оставале
they had left
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе оставав
I will have left
ќе оставаше
you will have left
ќе оставаше
he/she/it will have left
ќе остававме
we will have left
ќе остававте
you all will have left
ќе оставаа
they will have left
Past aorist tense
Imperative tense
-
оставај
you leave
-
-
оставајте
you all leave
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум оставал
I (masculine) will leave
ќе сум оставала
I (feminine) will leave
ќе си оставал
you (masculine) will leave
ќе си оставала
you (feminine) will leave
ќе е оставал
he will leave
ќе е оставала
she will leave
ќе е оставало
it will leave
ќе сме оставале
we will leave
ќе сте оставале
you all will leave
ќе сум оставале
they will leave
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
оставан
leaving
оставајќи
leaving
оставање
leaving
оставал
leaving
оставала
leaving
оставало
leaving
оставале
leaving
left
left
left
left

Examples of остава

Example in MacedonianTranslation in English
Описот за неговата опрема беше "не носи ниту храна ниту опрема" остава впечаток на читателот дека тој е безгрижен, па дури и невнимателен, човек.The description of his outfit with the comment “not carrying neither food nor equipment” leaves the reader with the impression that he is a carefree, perhaps even reckless, fellow.
Сепак, тој признава дека работата на владата остава нешто посакувано:Still, he concedes that the government's track record leaves something to be desired:
Секретарот за федерално планирање, Хулио Де Видо, тврдеше дека „повторно недостатокот на менаџмент“ на владата на Маурицио Макри „не води до жалосни жртви и остава 450.000 жители без светло“ во градот.The Secretary of Federal Planning, Julio De Vido, claimed that "again the lack of management" of Mauricio Macri's government "leads us to regret fatalities and leaves 450,000 inhabitants without light" in the city.
Уште еднаш, можеме да видиме, дека што било во врска со Куба, не остава никого рамнодушен.We see once again that anything related to Cuba leaves no one indifferent.
Каде ја остава ова левицата?Where does this leave the Left ?
Ке ги оставам пораките на Твитер да ја опишат еуфоријата која се чувствува во воздухот:I will leave tweeps to describe the euphoria in the air:
Пред истрелот, тој наводно извикал „не сакам да оставам никакви долгови на децата“.Before the shot, he reportedly shouted that he "didn't want to leave any debts to his children".
За сега ве оставам со постот и предлогот на Сенаторот Флорес што се однесува на Ворлд Оф Воркрафт:For now, I leave you with Senator Flores' post and proposal regarding World of Warcraft:
Ќе те оставам 30 секунди и веќе си избегала со помлад.So I leave you alone for 30 seconds and you elope with a younger man.
Не можам да го оставам.I cant leave him
Ако јаваш на Кентаки Дербито не го оставаш најдобриот пастув во шталата.If you're gonna ride in the Kentucky derby you don't leave your prize stallion in the stable
Зарем не ти реков да не го оставаш брат ти сам.I told you never to leave your brother alone!
Непријателите секогаш стануваат силни со тоа што го оставаш зад себе.Your enemies always get strong on what you leave behind.
Несакам да се расправам со тебе, но не ми оставаш избор.I do not want to fight you, but you leave me no choice.
Ме оставаш како куче за расплод.You leave me here like a humping dog.
И за крај ве оставаме со музиката од „легендата“.And to finish, we leave you with the music of "the legend".
Роботот ОНО се појави во 2010 објаснувајќи ги Дигиталните траги кои ги оставаме позади нас и како да ги обезбедиме нашите лични информации и контакти кога користиме мобилни уреди, фотоапарати или интернет.In 2010, ONO made its appearance explaining the Digital Traces we leave behind and how to keep our personal information and contacts safe when using mobile devices, cameras or the internet.
Ние нив ги оставаме на мира.We leave them alone.
Плаче секогаш кога ќе го извадиме, па го оставаме таму цело време.He cries whenever we take him out, so we leave him in there all the time.
Добро. Го оставаме бродот а го земаме златото.We leave the boat, take the gold.
Не ми оставате многу избор.Well, you leave me with little choice.
Го оставате ли ноќе светлото?Do you leave the light on after bedtime?
Не ми оставате избор.You leave me no choice.
Не ми оставате друг избор...Sir, you leave me no choice.
Дали обично оставате на документи да ви ги кажат овие работи?- Do you usually leave it to the porter to tell you this sort of things?
@SYRIAslyJana: За да сфатиме колку овој режим е ладнокрвен, тие убиваат цели фамилии, но оставаат по еден жив за да гледа и да страда #Assad #christmasmassacre@SYRIAslyJana: To grasp how cold blooded this regime is,they murder a whole family but leave one person alive to watch and suffer #Assad #christmasmassacre
Без сомневање видеата од злосторите на ИСИС оставаат трага врз возрасните, но што предизвикуваат тие кај нашите деца?Surely watching graphic videos showcasing ISIS crimes leave a dent on adults, but what do they really do to our children?
Главниот допринос на Стефан Хесел за движењето 15-M е тоа што, поради неговата возраст и политичка кариера тој доделил неопходен кредибилитет на мејнстрим медиумите, така што тие можат да зборуваат за граѓанско мобилизирање без впечаток на давање глас за она што тие го карикираат како бран на чувства против системот зборот „огорченост“ беше подарок: совршен пример за сè и ништо во едно, за овој севклучителен активизам чии погледи не оставаат никој надвор на студеното.Stephane Hessel's main contribution to the 15-M movement is that, due to his age and political career he has conferred a necessary credibility to mainstream media, so that they may speak of citizen mobilization without having the impression of giving voice to what they caricature as being a wave of anti-system sentiments the word "indignation" was a gift : a perfect example of everything and nothing all in one, for this all-inclusive activism using expressions that leave nobody out on the cold.
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
Според него, примената на ’бункер тактика‘ го убива фудбалот, бидејќи селекторите го паркираат „тимскиот автобус пред гол“ и не мрдаат, а нападот го оставаат на среќа.Vnukot thinks that the use of 'bunker tactics' kills the enjoyment of the game, as the coaches "park the whole team bus in front of their goal" and leave offense to chance.
Го оставав него.- I was leaving him - [Woman]
И оставав порака на Лиса.Hey. I was just, uh, I was leaving Lisa a message.
Како да оставав пораки во ветрот.Felt like I was leaving messages in the wind.
Не, оставав порака.Was it dad? No, I was leaving a message.
Само не ме оставај сам во оваа темнина каде што не можам да те пронајдам.Only do not leave me in this dark alone, where I cannot find you.
Не ме оставај сама!Don't you leave me down here by myself!
Никогаш не ја оставај оваа книга да наоколу.Never leave this book laying around.
Не оставај ме!Please don't leave me.
Помеѓу другите совети се наоѓа и: оставајте ги своите паметни телефони во вашата канцеларија кога идете на средба со доверливи извори.Among other gems of advice: leave your smartphones back at your office when you are meeting confidential sources.
Не ги оставајте торбите непрегледани.Do not leave your bags unattended.
Не оставајте ме сама, ве молам...Please don't leave me here alone.
Не ме оставајте.Please, don't leave me here.
Не оставајте не!Don't leave us!
Туниските нетизени придонесоа за овој настан и иронично коментираа на ѕидот на страницата, оставајќи саркастични коментари против енахда забавата, која го доби мнозинството на гласачките избори во Тунис кои се одджаа минатиот месец, како и за нивниот водач Рашед Ганоучи.Tunisian netizens have also taken part in this event and have commented with laughter on the event's wall, leaving sarcastic comments against the Ennahda party, which won a majority in Tunisia's constituent elections last month, and its head Rached Ghannouchi.
Вчера поминав на истото место и се изненадив од тоа што некој решил да и го одземе животот.. оставајќи го само ова.Yesterday I passed by the place, and was surprised that someone decided to end it's life.. leaving only this.
На 5-ти февруари 2010, две експлозии на самоубијци одекнаа во главниот град Карачи, оставајќи зад себе петнаесет загинати и седумдесет ранети лица.On February 5, 2010, two suicidal blasts struck the metropolitan city of Karachi killing 15 people and leaving 70 wounded.
Над 45,000 домови се уништени, оставајќи илјадници бездомни.Over 45,000 homes have been damaged, leaving thousands homeless.
Судирот на демонстрантите и полицијата ја претвори петнаесетмилионската метропола во воена зона, оставајќи уништен имот и десетина повредени луѓе зад себе.As protesters and police clashed they turned the 15 million strong metropolis into a war zone, leaving behind destroyed property and reportedly dozens of injured people.
За јадење на цветовите и оставање на салатата?About eating the blossoms and leaving the greens?
Не вистински, туку за оставање на капакот на шољата кренат, грчење...Not real crimes, but for leaving the toilet seat up and snoring and...
Не мисли на оставање лажни траги.She's not thinking about leaving fake trails.
Не, оставала лута порака на германски.No, she was leaving an angry note in German!

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

одјава
ride away
основа
found
остави
leave
остане
stay
остари
grow old

Similar but longer

изостава
leave out
останува
remain

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?