Објаснува (to explain) conjugation

Macedonian
47 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
објаснувам
I explain
објаснуваш
you explain
објаснува
he/she/it explains
објаснуваме
we explain
објаснувате
you all explain
објаснуваат
they explain
Future tense
ќе објаснувам
I will explain
ќе објаснуваш
you will explain
ќе објаснува
he/she/it will explain
ќе објаснуваме
we will explain
ќе објаснувате
you all will explain
ќе објаснуваат
they will explain
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би објаснувал
I (masculine) would have explained
би објаснувала
I (feminine) would have explained
би објаснувал
you (masculine) would have explained
би објаснувала
you (feminine) would have explained
би објаснувал
he would have explained
би објаснувала
she would have explained
би објаснувало
it would have explained
би објаснувале
we would have explained
би објаснувале
you all would have explained
би објаснувале
they would have explained
Past perfect tense
сум објаснувал
I (masculine) have explained
сум објаснувала
I (feminine) have explained
си објаснувал
you (masculine) have explained
си објаснувала
you (feminine) have explained
е објаснувал
he has explained
е објаснувала
she has explained
е објаснувало
it has explained
сме објаснувале
we have explained
сте објаснувале
you all have explained
сум објаснувале
they have explained
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
објаснував
I was explaining
објаснуваше
you were explaining
објаснуваше
he/she/it was explaining
објаснувавме
we were explaining
објаснувавте
you all were explaining
објаснуваа
they were explaining
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев објаснувал
I (masculine) had explained
бев објаснувала
I (feminine) had explained
беше објаснувал
you (masculine) had explained
беше објаснувала
you (feminine) had explained
беше објаснувал
he had explained
беше објаснувала
she had explained
беше објаснувало
it had explained
бевме објаснувале
we had explained
бевте објаснувале
you all had explained
беа објаснувале
they had explained
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе објаснував
I will have explained
ќе објаснуваше
you will have explained
ќе објаснуваше
he/she/it will have explained
ќе објаснувавме
we will have explained
ќе објаснувавте
you all will have explained
ќе објаснуваа
they will have explained
Past aorist tense
Imperative tense
-
објаснувај
you explain
-
-
објаснувајте
you all explain
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум објаснувал
I (masculine) will explain
ќе сум објаснувала
I (feminine) will explain
ќе си објаснувал
you (masculine) will explain
ќе си објаснувала
you (feminine) will explain
ќе е објаснувал
he will explain
ќе е објаснувала
she will explain
ќе е објаснувало
it will explain
ќе сме објаснувале
we will explain
ќе сте објаснувале
you all will explain
ќе сум објаснувале
they will explain
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
објаснуван
explaining
објаснувајќи
explaining
објаснување
explaining
објаснувал
explaining
објаснувала
explaining
објаснувало
explaining
објаснувале
explaining
explained
explained
explained
explained

Examples of објаснува

Example in MacedonianTranslation in English
„Нашиот главен проблем е тоа што целиот систем беше изграден во седумдесеттите години на минатиот век и оттогаш наваму сè уште не е обновен – тој е едноставно дотраен,“ објаснува Сава Савов – директорот на ВиК, градската регионална водоводна компанија: Водоснабдување и канализација Д.О.О."Our key problem is that the whole system was built in the 1970s and has not been upgraded since – it is simply worn out," explains Sava Savov – the manager of ViK, the town's regional water company: Water Supply and Sewerage Ltd.
Вон. проф. д-р Јавуз Џабар, раководител на Оперативната структура при турското Министерство за индустрија и трговија, објаснува како се развива економијата во склоп на Оперативната програма на ИПП (IPA) 2007-2010Assoc. Prof. Dr Yavuz CABBAR, Head of Operating Structure at the Turkish Ministry of Industry and Trade, explains how the economy is developing through the 2007-2010 Operational Programme of the IPA.
Оваа публикација на 36 страници објаснува како функционира регионалната политика на Европската унија и како ги поддржува, на пример, транспортот, иновациите, развојот на животната средина и урбаниот развој во европските региони и градови.‘Working for the Regions – EU Regional Policy 2007-13’ e brochure ‘Working for the Regions – EU Regional Policy 2007-13’ is available in all Community languages. is 36-page publication explains how EU regional policy works and how it supports, for example, transport, innovation, environmental development and urban development in Europe's regions and cities.
Ова ги објаснува, барем делумно, разликите меѓу годините и, на пример, високите нивоа на O воThis explains at least partly inter-annual variations and levels in 2003, a year with extended heat waves
Граундејшн објаснува:Groundation explains:
Tие редовно одбиваат да наплатат, иако јас инсистирам, тие се смеат на шегите на мојот син, а тоа е токму тоа што му треба на моето дете… Ако сум сама, тие скоро секогаш почнуваат да флертуваат, но пристојно, и јас научив да ги одвратам со правење шеги на нивна сметка, и понекогаш објаснувам многу љубезно дека сум во расположение и дека не е добро да се разговара во такво расположение – и тие ме оставаат на мира.They regularly refuse to take the money, even though I insist, they laugh at my son's jokes, and this is exactly what my kid needs... If I'm on my own, they almost always begin to flirt, but decently, and I've learned to deter them by making jokes about them, and sometimes I explain very politely that I'm in a mood and that it's not good to have conversations in such a mood - and they leave me alone.
Заглавен сум во ситуација за која не можам ни да почнам да објаснувам.I'm stuck in a situation here... which I couldn't possibly begin to explain.
Седни на ова црвено столче, додека ти ги објаснувам вечерните случувања.Leo. Sit on this little red stool. Sit down on this little red stool, while I explain the f estivities of the evening to you.
Не треба ништо да објаснувам.I have no need to explain that to you.
Зошто морам да ти објаснувам?Why try to explain this to you?
Како го објаснуваш тоа?How do you explain that?
Не мораш да ми објаснуваш.Don't explain it to me.
Како ги објаснуваш нејзините привиденија?How else do you explain Evy's visions?
Не мораш да ми објаснуваш, ќе разберам.You don't have to explain. I understand.
Секој кој вели дека го има вистинскиот одговор, ќе привлече очајни луѓе, дали е тоа во религијата... -Морам да прилегнам додека ми го објаснуваш ова.Anybody who says he's got "the answer" is going to attract desperate people... ...be it in the world of religion-- I just need to lie down while you explain this to me.
Им објаснуваме дека не се работи само за нивната безбедност туку и за безбедноста на нивните семејства, пријатели и луѓе кои ги сакаат.We explain to them that it’s not only about their own security, but also about their families, friends and people they love.
Можеби треба да се вратиш, само за да биде полесно да им објаснуваме на сите.Maybe you should move back in. You know, just so it's easier to explain to everyone.
Kaко го објаснуваме таквото понесување?How do we explain this behavior?
Немаме време да објаснуваме.Don't have time to explain.
Џош, знам дека треба многу да објаснуваме, ама кога ова ќе заврши ние двајца ќе седнеме и ќе ти објаснам се' што се случи.Josh, I know that there's a lot to explain, and I promise you when this is over, you and I are going to sit down and I will talk you through what happened.
Како поинаку ја објаснувате ситуацијата во Египет, 100 пати побогат од Уганда? Тие ги игнорираат „другите државјани“ и ја плаќаат цената. #UgandavotesHow else do you explain the Egypt situation, 100 times richer than Uganda? they ignored the 'other citizens' and paid the price #Ugandavotes
Како го објаснувате ова?How do you explain this?
Значи, госпоѓице, почнавте да ми објаснувате...?So, mademoiselle, you were beginning to explain...?
- Како ја објаснувате сличноста поеѓу Посетителите и луѓето?Can you explain the similarities between Visitors and humans?
Како вие го објаснувате прекршувањето на забраната за приоѓање во школскиот круг од сто јарди?Mr. Oliveiras. Why don't you explain why we shouldn't run your ass in right now? Something about violating a restraining order... not being within a hundred yards of a school zone?
Многу експерти за комуникација објаснуваат дека дури и тешките вести може да бидат извор за забава и може да се опишат како „инфозабава” .Many communication experts explain that even hard news can be a source of entertainment and can be described as “infotaintment”.
На блогот Somos El Medio (Ние сме медиумите), претставници од Месоамериканското имигрантско движење објаснуваат каде ќе бидат сместени учесниците на караванот:In the blog Somos El Medio , representatives of the Mesoamerican Migrant Movement explain where the participants are planning to stay during the caravan:
Туристичките водичи инспирирано ќе им објаснуваат на светските добронамерници како оваа изумрена цивилизација од уста двоела, среде транзиции и светски кризи, за споменици и други скаменети творби сè со цел да стане нешто што ќе остане во времето и ќе сведочи за нејзиниот непокор спрема клетите комшии и другите белосветски клеро-фашистички душмани.Inspired tourist guides will explain to visitors from world over that this extinct civilization, in the midst of transitions and world crises, spent its meager resources on building monuments and other stoned works in order to leave traces in time that would bear witness of its defiance to the damned neighbors and other foreign clergy-fascist fiends.
РуМетрика го објаснуваат ова со големата достапност на музика на социјалните мрежи (најпопуларната од нив, Вконтакте.ру, e најпознатата за хостирање на огромна количина на авторска содржина лесно достапна за било кој од корисниците).RuMetrica explains this by overwhelming availability of music on social networks (the most popular of them, Vkontakte.ru, is notorious for hosting an enormous amount of copyrighted content easily available to any of its users).
Тие ни објаснуваат како:They explain how:
Здраво, Дејвид, само што им објаснував...Hello, David. JESSE: - I was explaining...
Штотуку и' објаснував на г-ѓа Лабори за посебниот карактерI was explaining to Mrs. Laborie the rather exceptional character
Никогаш не се извиниувај, никогаш не објаснувај.Never apologize, never explain.
Ништо не објаснувај.Don't explain.
Не објаснувај,.Don't explain.
Ние ќе си заминеме, а вие објаснувајте им на вашите претпоставени зошто не дојдовме на вашиот кловновски бал!Fine, we will go. You'll explain to your superiors... ...why we were not able to attend your little luau, barn dance, whatever it is.
Не ми објаснувајте.Don't explain anything.
Други жени фармери се појавуваат во видеото објаснувајќи за тоа колку лошо влијаат климатските промени на нивните животи.Other women farmers appear in the video explaining how badly climate change is affecting their lives.
Блогот на Карлито објави слика која „сигурно денес сте ја видовте речиси насекаде на социјалните мрежи (Фејсбук, Твитер, ББм)“, објаснувајќи:Karlito's Blog posts an image that "you possibily have been seeing this image pop up pretty much everywhere on social networks (Facebook, Twitter, BBm) today", explaining:
Од Аргентина, корисникот КрАинаготејбл го поставил ова видео со титлови, објаснувајќи го процесот и обликот од неговиот прозорец, а додадени се и неколку слики превземени од телевизија од различни делови на Аргентина.From Argentina, user KrrAinagotable posted this video with subtitles, explaining the process and images from his window, as well as adding some footage taken from the TV in different areas of Argentina.
Државниот министер за земјоделство на Сиким, е цитиран во „The Telegraph“ во Калкута, објаснувајќи како функционира нивниот процес:Sikkim's state agricultural minister was quoted in Calcutta's "The Telegraph" explaining how their process works: The organic certification is a three-year process.
Спротивно на она што веб-сајтовите за човекови права го велат за протестот одржан од политички причини, Ахмад го завршува својот напис објаснувајќи ги вистинските причини зад овој втор протест во сирискиот затвор:Contrary to what human rights sites have been saying about the protest held for political reasons, Ahmad ends his post by explaining the real reasons behind this second protest in the Syrian prison:
Од совети за одново употребување на нечистата вода или за намалување на отпадните води при пуштањето вода во тоалет, до објаснување на децата во Вале дел Колка, во Перу, за важноста од штедењето на чистата општествена вода.From tips on reusing gray water or minimizing wasted water when we flush the toilet, to kids in the Valle del Colca in Peru explaining the importance of keeping community water sources clean.
Не двоумете се да не контактирате, да ни испратите ваше видео или испратите имејл со линк до видеото и кратко објаснување зошто е важно да се прикаже на нашиот сајт.Please don't hesitate to contact us to send your citizen media videos or drop me a line with the video link and a brief paragraph explaining why you believe you've found something that needs to be amplified through our site.
А ти имаш доста за објаснување...You have a lot of explaining to do, young man.
-Имаш многу за објаснување.Lucy, you got a lot of explaining to do.
Имаш многу за објаснување.You've got a lot of explaining to do.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

појаснува
clarify

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'explain':

None found.
Learning languages?