Намалува (to reduce) conjugation

Macedonian
14 examples
This verb can also mean the following: diminish

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
намалувам
I reduce
намалуваш
you reduce
намалува
he/she/it reduces
намалуваме
we reduce
намалувате
you all reduce
намалуваат
they reduce
Future tense
ќе намалувам
I will reduce
ќе намалуваш
you will reduce
ќе намалува
he/she/it will reduce
ќе намалуваме
we will reduce
ќе намалувате
you all will reduce
ќе намалуваат
they will reduce
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би намалувал
I (masculine) would have reduced
би намалувала
I (feminine) would have reduced
би намалувал
you (masculine) would have reduced
би намалувала
you (feminine) would have reduced
би намалувал
he would have reduced
би намалувала
she would have reduced
би намалувало
it would have reduced
би намалувале
we would have reduced
би намалувале
you all would have reduced
би намалувале
they would have reduced
Past perfect tense
сум намалувал
I (masculine) have reduced
сум намалувала
I (feminine) have reduced
си намалувал
you (masculine) have reduced
си намалувала
you (feminine) have reduced
е намалувал
he has reduced
е намалувала
she has reduced
е намалувало
it has reduced
сме намалувале
we have reduced
сте намалувале
you all have reduced
сум намалувале
they have reduced
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
намалував
I was reducing
намалуваше
you were reducing
намалуваше
he/she/it was reducing
намалувавме
we were reducing
намалувавте
you all were reducing
намалуваа
they were reducing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев намалувал
I (masculine) had reduced
бев намалувала
I (feminine) had reduced
беше намалувал
you (masculine) had reduced
беше намалувала
you (feminine) had reduced
беше намалувал
he had reduced
беше намалувала
she had reduced
беше намалувало
it had reduced
бевме намалувале
we had reduced
бевте намалувале
you all had reduced
беа намалувале
they had reduced
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе намалував
I will have reduced
ќе намалуваше
you will have reduced
ќе намалуваше
he/she/it will have reduced
ќе намалувавме
we will have reduced
ќе намалувавте
you all will have reduced
ќе намалуваа
they will have reduced
Past aorist tense
Imperative tense
-
намалувај
you reduce
-
-
намалувајте
you all reduce
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум намалувал
I (masculine) will reduce
ќе сум намалувала
I (feminine) will reduce
ќе си намалувал
you (masculine) will reduce
ќе си намалувала
you (feminine) will reduce
ќе е намалувал
he will reduce
ќе е намалувала
she will reduce
ќе е намалувало
it will reduce
ќе сме намалувале
we will reduce
ќе сте намалувале
you all will reduce
ќе сум намалувале
they will reduce
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
намалуван
reducing
намалувајќи
reducing
намалување
reducing
намалувал
reducing
намалувала
reducing
намалувало
reducing
намалувале
reducing
reduced
reduced
reduced
reduced

Examples of намалува

Example in MacedonianTranslation in English
Прекумерниот риболов не само што го намалува вкупниот фонд на комерцијални видови, туку и влијае на дистрибуцијата на староста и големината во рамките на рибните популации, како и на составот на видовите во морскиот екосистем.Overfishing not only reduces the total stock of commercial species, but affects the age and size distribution within fish populations, as well as the species composition of the marine ecosystem.
Намалувањето на искористувањето на ресурсите во Европа ги намалува влијанијата врз животната средина и на глобално нивоReducing resource use in Europe also reduces environmental impacts globally
Тоа е така затоа што отвореноста им дозволува на истите да бидат пристапни за потемелна проверка и надзор на внатрешното работење на такви системи, со што се намалува можноста за грешки и други начини на кои би можела да се искомпромитира безбедноста.This is because openness enables a more thorough review and scrutiny of the inner workings of such systems, which reduces the possibility of errors or trapdoors that might compromise security.
Значи, дали легализацијата на трговијата со делови од телата на тигрите и нивното одгледување ќе го намалува страдањето на видот?So does legalizing sale of Tiger parts and Tiger Farming reduce the plight of the Tiger?
Собирањето на луѓето пред да станат гладни или жедни ја намалува потребата од скапа медицинска интервенција.Picking people up before they get hungry or thirsty reduces the amount of costly medical intervention required.
Обработката во голем обем и исушувањето на природните системи ги зголемуваат емисиите на јаглерод во воздухот и истовремено го намалуваат капацитетот за задржување на јаглеродот и водата.Large-scale cultivation and drainage of natural systems has increased carbon emissions to the air and at the same time reduced carbon and water retention capacity.
Одржливо производство, права на интелектуална сопственост, трговија и помош. Примената на постојните стандарди за производи и патентите за иновациите, со кои се забрзува замената на осиромашените и несигурни необновливи ресурси, го намалуваат трговскиот отпечаток на Европа, го промовираат потенцијалот за рециклирање, ја подобруваат конкурентноста на Европа и придонесуваат за подобрувања на социјалната сосотојба во целиот свет.Sustainable production, intellectual property rights, trade and aid� Implementing existing product standards and patents for innovation that accelerate substitution out of scarce and insecure non-renewable resources, reduce Europe's trade footprint, promote recycling potential, improve Europe's competitiveness and contribute to welfare improvements worldwide.
По минатогодишното полициско востание, жителите на Еквадор се нетрпеливи да откријат кој беше одговорен за настаните кои се случија на 30 септември 2010 година, кога земјата беше во хаос поради полициски штрајк против промените во законот со кои се намалуваат бенефициите за неколку јавни субјекти.After last year's police uprising, Ecuadoreans have been eager to find out who was responsible for the events that took place on that September 30, 2010, when the country was thrown into chaos during a police strike to oppose changes to a law which reduced benefits for various public entities.
Валиумот и ксанексот практично го намалуваат стресот.Valium and xanax actually reduce stress.
Со намалување на регионалните нерамномерности, луѓето од двете страни на границата ќе ги користат придобивките, а регионите генерално ќе станат појаки.By reducing regional imbalances people benefit on both sides of a border and the regions become stronger overall.
Намалувањата во притисоците врз животната средина предизвикани од потрошувачката во домаќинствата би можеле да се постигнат со намалување на интензитетот на притисоците во рамките на поединечните категории на потрошувачка — на пример, преку подобрувања на енергетската ефикасност во домовите, преку пренесување на транспортните трошоци од приватни автомобили кон јавен транспорт, или преку пренесување на трошоците во домаќинството од категоријата со интензивни притисоци (како што е транспортот) кон категорија со мал интензитет (како што се комуникациите).Reductions in environmental pressures caused by household consumption could be achieved by reducing the pressure intensities within individual consumption categories — for example, through improvements in housing energy efficiency; by switching transport expenditure from private cars to public transport; or by shifting household expenditure from a pressure-intensive category (such as transport) to a low intensity one (such as communication).
Постојат примери, како што е Берлин, на успешно интегрирани пристапи кон паралелното намалување на локалното загадување на воздухот и нивоата на бучава (32).There are examples, such as Berlin, of successful integrated approaches to reducing both local air pollution and noise levels (32).
Можеме да направиме нашата држава да стане чиста држава со 20 проценти намалување на загадувањето.We could make our country become a clean country by reducing 20 percent pollution emission.
5 милијарди за развој на државата може и треба да се искористат во други области како подобрување на образованието и здравствените установи, намалување на сиромаштијата, особено да се олесни животот преку подобар јавен превоз и поголема помош за Оранг Асли, инвалидите и постарите луѓе.The RM5 billion development costs could and should be invested into other areas such as improving education and healthcare facilities, reducing poverty levels, and particularly making life easier through better public transportation and greater assistance to the Orang Asli, the disabled and the elderly.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

навалува
tilt
населува
populate

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'reduce':

None found.
Learning languages?