Набљудува (to observe) conjugation

Macedonian
36 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
набљудувам
I observe
набљудуваш
you observe
набљудува
he/she/it observes
набљудуваме
we observe
набљудувате
you all observe
набљудуваат
they observe
Future tense
ќе набљудувам
I will observe
ќе набљудуваш
you will observe
ќе набљудува
he/she/it will observe
ќе набљудуваме
we will observe
ќе набљудувате
you all will observe
ќе набљудуваат
they will observe
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би набљудувал
I (masculine) would have observed
би набљудувала
I (feminine) would have observed
би набљудувал
you (masculine) would have observed
би набљудувала
you (feminine) would have observed
би набљудувал
he would have observed
би набљудувала
she would have observed
би набљудувало
it would have observed
би набљудувале
we would have observed
би набљудувале
you all would have observed
би набљудувале
they would have observed
Past perfect tense
сум набљудувал
I (masculine) have observed
сум набљудувала
I (feminine) have observed
си набљудувал
you (masculine) have observed
си набљудувала
you (feminine) have observed
е набљудувал
he has observed
е набљудувала
she has observed
е набљудувало
it has observed
сме набљудувале
we have observed
сте набљудувале
you all have observed
сум набљудувале
they have observed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
набљудував
I was observing
набљудуваше
you were observing
набљудуваше
he/she/it was observing
набљудувавме
we were observing
набљудувавте
you all were observing
набљудуваа
they were observing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев набљудувал
I (masculine) had observed
бев набљудувала
I (feminine) had observed
беше набљудувал
you (masculine) had observed
беше набљудувала
you (feminine) had observed
беше набљудувал
he had observed
беше набљудувала
she had observed
беше набљудувало
it had observed
бевме набљудувале
we had observed
бевте набљудувале
you all had observed
беа набљудувале
they had observed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе набљудував
I will have observed
ќе набљудуваше
you will have observed
ќе набљудуваше
he/she/it will have observed
ќе набљудувавме
we will have observed
ќе набљудувавте
you all will have observed
ќе набљудуваа
they will have observed
Past aorist tense
Imperative tense
-
набљудувај
you observe
-
-
набљудувајте
you all observe
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум набљудувал
I (masculine) will observe
ќе сум набљудувала
I (feminine) will observe
ќе си набљудувал
you (masculine) will observe
ќе си набљудувала
you (feminine) will observe
ќе е набљудувал
he will observe
ќе е набљудувала
she will observe
ќе е набљудувало
it will observe
ќе сме набљудувале
we will observe
ќе сте набљудувале
you all will observe
ќе сум набљудувале
they will observe
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
набљудуван
observing
набљудувајќи
observing
набљудување
observing
набљудувал
observing
набљудувала
observing
набљудувало
observing
набљудувале
observing
observed
observed
observed
observed

Examples of набљудува

Example in MacedonianTranslation in English
Мора да ми простите, но сметам дека е навистина тажно што луѓето околу девојчето не успеале да ја натераат да разбере дека она што и е потребно не е само генијалност со пенкалото, туку и способност навистина да се набљудува себе си.You’ll have to excuse me, but I find it really sad that the people around this girl haven’t been able to make her understand that what is necessary for her is not just genius with the pen, but rather this ability to really observe oneself.
И зборувајќи за гонењето на затемнувањето на сонцето, тур-операторите исто така добиваат и бројни барања за чартер летови со цел да се набљудува оваа појава и од над облаците.And talking of eclipse chasing, tour operators are also getting innumerable requests for chartering flights to observe this event from above the clouds.
Тој умее да набљудува.To observe is sufficient.
Тој е овде само да набљудува, ане и да учествува.He's just here to observe, not to participate.
Јас сум само советник кој дојде да набљудува.I'm just a councilman here to observe.
Како амбасадор на Земјата моја должност е да го набљудувам и разберам човечкото однесување.As ambassador to Earth it is my duty to observe and understand Human behavior.
Што и да е, ќе ми треба време да го набљудувам процесот на разложување.But either way I'm gonna need some time to observe the decomposition process.
И имав можност да набљудувам различни типови на татковци.I have been able to observe all kinds of fathers.
Важно е како им приоѓаш на жените, и тоа го умеам, бидејќи набљудувам, бидејќи сум писател.It's about talking to women, and I know how to do that... because I observe, because I am a novelist. What?
Испитувај ја природата... на се што набљудуваш.Examine the nature... of everything you observe.
Ти можеш да набљудуваш.You can observe.
- Само да набљудуваш, тоа е се.- Just observe, that's all.
За тоа како често се чувствуваш како да го набљудуваш својот живот... од перспектива на старица пред умирање. - Го паметиш тоа?About feeling like you observe your life... ...from the perspective of an old woman about to die.
Денеска, имаме можност да ја набљудуваме имплементацијата на Законот за полова застапеност.Today, we have a chance to observe the implementation of the quota act.
Ние набљудуваме и забележуваме, ама никогаш не се вмешуваме.We record and observe, but never interfere.
Нашата работа беше да набљудуваме и заштитиме. Требаше да биде рутинска работа.Our work was to observe and to protect.
Нашата технологија ни овозможи да патуваме надвор од границите на времето за да можеме да ги набљудуваме нашите почетоци.Our technology has uniquely afforded us the ability to travel within and outside of time so that we may observe our beginnings.
Белата куќа не' испрати мене и генералот Фистер да советуваме и набљудуваме.The White House sent General Pfister and me to advise and observe.
А имавте и многу можности... да набљудувате татковци, нели?And you've had plenty of opportunity... to observe fathers, haven't you?
Сакате ли да го набљудувате лансирањето, д-ре?Would you like to observe the launch, Doctor?
Како и да е, може да набљудувате со 3,1 проценти во период не подолг од 30 секундиHowever, you could observe 3.1 percent... ...for a period of not longer than 30 seconds.
Учениците од локалните основни училишта редовно се поканети да го набљудуваат мочуриштето за да ги надополнат своите лекции.Local elementary school students are invited regularly to observe the tidal flat to supplement their lessons.
Пред неколку дена корисниците на Интернет во Казахстан почнаа да набљудуваат еден чуден феномен.Earlier this week Kazakhstani internet users began to observe a curious phenomenon.
Земи неколку луѓе до реката да ги набљудуваат.Take some men to the river to observe them.
Многу луѓе им нудат на мнозинство од мислите како одговор на она што го набљудуваат.most people offer the majority of their thought in response to what they observe
Значи,ако фотонот се наведе на рамнина со два отвори и двата отвори се набљудуваат тој,нема да помине низ двата отвори.so ***** with two slits in it and either slit is observed, it will not go through both slits. If it's unobserved, it will.
Затоа, набљудувај го ова.WeIl, observe this.
Повлечи се и набљудувај.Stand back and observe.
Преку него, соработникот на ГВ Yacoub Al-Slaise ја користи популарноста на Фејсбук како отскочна даска за да ги допре луѓето во неговиот роден Бахраин, истовремено набљудувајќи ја ситуацијата од неговото актуелно живеалиште во Јапонија.Through it, GV contributor Yacoub Al-Slaise utilizes the popularity of Facebook as a springboard to reach people in his native Bahrain, while observing the situation from his current residence in Japan.
ФБИ ќе се прошета низ аеродромот во 9 часот и ќе мине два часа набљудувајќи наоколу додека твојот процес не започне.The FBI and Homeland Security will tour the airport, Spend two hours observing these offices before your interview process begins.
Една Американка верена со Непалец, на нејзиниот блог AmericaNepali пишува за искуството од набљудување на фестивалот.An American engaged to a Nepalese, writes in her blog AmericaNepali about the experience of observing the festival.
Веб-страница Чилено вика дека тимот на астроми предводени од чилеанци фрли нова светлина врз еволуцијата на галакциите преку набљудување на млади ѕвездени формации во надворешните сфери на галаксијата 92.The website Chileno notes that a Chilean-led team of astronomers has shed new light on the evolution of galaxies by observing young star formations in outer regions of the interacting galaxy NGC 92.
- Што е набљудување?- What's observing?
Веруваш дека набљудувал од покривот на таа зграда?You believe his observing point was on the roof of that building.
Го набљудувал во исто време додека и ние...He was observing him at the same time we did...
Но тој влегол во станот додека полицијата го набљудувала...But he went inside the appartment, while the police was observing the place...

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

исфрла
throw out
мавне
whack
меле
grind
мешне
mix a little
мота
wind
набабри
swell
набеди
blame
набие
drive into
набројува
enumerate
нагласи
emphasize

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning languages?