Изјавува (to declare) conjugation

Macedonian
8 examples
This verb can also mean the following: announce, proclaim

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
изјавувам
I declare
изјавуваш
you declare
изјавува
he/she/it declares
изјавуваме
we declare
изјавувате
you all declare
изјавуваат
they declare
Future tense
ќе изјавувам
I will declare
ќе изјавуваш
you will declare
ќе изјавува
he/she/it will declare
ќе изјавуваме
we will declare
ќе изјавувате
you all will declare
ќе изјавуваат
they will declare
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би изјавувал
I (masculine) would have declared
би изјавувала
I (feminine) would have declared
би изјавувал
you (masculine) would have declared
би изјавувала
you (feminine) would have declared
би изјавувал
he would have declared
би изјавувала
she would have declared
би изјавувало
it would have declared
би изјавувале
we would have declared
би изјавувале
you all would have declared
би изјавувале
they would have declared
Past perfect tense
сум изјавувал
I (masculine) have declared
сум изјавувала
I (feminine) have declared
си изјавувал
you (masculine) have declared
си изјавувала
you (feminine) have declared
е изјавувал
he has declared
е изјавувала
she has declared
е изјавувало
it has declared
сме изјавувале
we have declared
сте изјавувале
you all have declared
сум изјавувале
they have declared
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
изјавував
I was declaring
изјавуваше
you were declaring
изјавуваше
he/she/it was declaring
изјавувавме
we were declaring
изјавувавте
you all were declaring
изјавуваа
they were declaring
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев изјавувал
I (masculine) had declared
бев изјавувала
I (feminine) had declared
беше изјавувал
you (masculine) had declared
беше изјавувала
you (feminine) had declared
беше изјавувал
he had declared
беше изјавувала
she had declared
беше изјавувало
it had declared
бевме изјавувале
we had declared
бевте изјавувале
you all had declared
беа изјавувале
they had declared
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе изјавував
I will have declared
ќе изјавуваше
you will have declared
ќе изјавуваше
he/she/it will have declared
ќе изјавувавме
we will have declared
ќе изјавувавте
you all will have declared
ќе изјавуваа
they will have declared
Past aorist tense
Imperative tense
-
изјавувај
you declare
-
-
изјавувајте
you all declare
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум изјавувал
I (masculine) will declare
ќе сум изјавувала
I (feminine) will declare
ќе си изјавувал
you (masculine) will declare
ќе си изјавувала
you (feminine) will declare
ќе е изјавувал
he will declare
ќе е изјавувала
she will declare
ќе е изјавувало
it will declare
ќе сме изјавувале
we will declare
ќе сте изјавувале
you all will declare
ќе сум изјавувале
they will declare
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
изјавуван
declaring
изјавувајќи
declaring
изјавување
declaring
изјавувал
declaring
изјавувала
declaring
изјавувало
declaring
изјавувале
declaring
declared
declared
declared
declared

Examples of изјавува

Example in MacedonianTranslation in English
Пред изборите во 2010 година, снимка од таен говор на Фико од 2002 година беше пуштена во јавноста: тука тој изјавува дека заработил големи суми на пари за неофицијално финансирање на партијата „на своја глава.“ Поради начинот на кој Фико подоцна ја негираше автентичноста на снимката, стана прифатено на шега да го нарекуваат „гласот сличен на Фиковиот.“Before the 2010 elections, a recording of Fico's 2002 secret speech was made public: in it he declared that he had made significant amounts of money for unofficial funding of the party 'with his own head.' Because of the way in which Fico later denied the authenticity of the record, it is common to refer to him jokingly as "a voice similar to Fico's."
Поаѓајки од интелектуалната одговорност на која се потпираме за зборовите кои ги пишуваме и од моите вредности кои ми налагаат дека дека личноста треба да иницира процес на промени и реформи во сите сфери на животот и моето верување дека личноста треба да биде одговорна за идеите кои ги пишува и способен да ги прифати критиките кои ги добива и моето мислење дека критиката треба да го открие неговото име и карактерот за да биде комплетирана целта, јас го изјавувам следново:Stemming from the intellectual responsibility we shoulder for the words we write, and from my values which decree that a person should initiate the process of change and reform in all areas of life, and my belief that a person should be responsible for the ideas he writes and able to accept the criticism he gets, and my opinion that a critic should reveal his name and personality to fulfil his goal, I declare the following:
Уште еднаш јавно изјавувам:I publicly declare once again:
Свечено изјавувам...- I do solemnly declare...
-Свечено изјавувам... дека не познавам ни една законска пречка... дека не познавам ни една законска пречка... поради која јас, Џејкоб Метју Хелм... поради која јас, Џејкоб Метју Хелм... не би стапил во брак.- I do solemnly declare... that I know not of any lawful impediment... that I know not of any lawful impediment... why I, Jacob Matthew Helm... why I, Jacob Matthew Helm... - may not be joined in matrimony...
За среќа, владата преку Министерот за млади и спорт, Анди Маларангенг, го одобри ЛПИ натпреварувањето изјавувајќи дека не ги прекршува правата и прописите на државата.Fortunately, the government through the Minister of Youth and Sports Andi Malarangeng approved the LPI competition by declaring that it does not violate the country's rules and regulations.
СМЕР, одбивајќи да коментира за каква било можна поврзаност помеѓу партијата и корупција, ја фокусираше својата кампања на социјални прашања, изјавувајќи дека „луѓето заслужуваат сигурни факти“ - изјава која на интернет брзо беше споредувана со зборовите на Бенџамин Френклин, „Ништо не е сигурно на овој свет, освен смртта и даноците.“SMER, refusing to comment on any possible links between the party and corruption, focused its election campaign on social issues, declaring that "people deserve certainties" - a statement that, on the web, quickly got paired with Benjamin Franklin's words, "In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes."
Во јуни оваа година, генералниот мексикански правобранител, Марисела Моралес, ја идентификуваше заштитата на јужната граница на Мексико како национално безбедносно прашање, изјавувајќи дека „нелегалниот проток на имигранти и стока кој постои и деликвентноста која ја генерира, бара зајакната институционална соработка со цел да се зголеми надзорот, безбедноста и почитта на човековите права“.As recently as June of this year, Mexican Attorney General Marisela Morales identified the protection of Mexico's southern border as a national security issue, declaring that the "illegal flow of people and merchandise that exists and the delinquency it generates demand a strengthened institutional coordination to improve vigilance, security, and respect for human rights."

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

избавува
save
објавува
publish

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'declare':

None found.
Learning languages?