Воспоставува (to establish) conjugation

Macedonian
12 examples
This verb can also mean the following: introduce

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
воспоставувам
I establish
воспоставуваш
you establish
воспоставува
he/she/it establishes
воспоставуваме
we establish
воспоставувате
you all establish
воспоставуваат
they establish
Future tense
ќе воспоставувам
I will establish
ќе воспоставуваш
you will establish
ќе воспоставува
he/she/it will establish
ќе воспоставуваме
we will establish
ќе воспоставувате
you all will establish
ќе воспоставуваат
they will establish
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би воспоставувал
I (masculine) would have established
би воспоставувала
I (feminine) would have established
би воспоставувал
you (masculine) would have established
би воспоставувала
you (feminine) would have established
би воспоставувал
he would have established
би воспоставувала
she would have established
би воспоставувало
it would have established
би воспоставувале
we would have established
би воспоставувале
you all would have established
би воспоставувале
they would have established
Past perfect tense
сум воспоставувал
I (masculine) have established
сум воспоставувала
I (feminine) have established
си воспоставувал
you (masculine) have established
си воспоставувала
you (feminine) have established
е воспоставувал
he has established
е воспоставувала
she has established
е воспоставувало
it has established
сме воспоставувале
we have established
сте воспоставувале
you all have established
сум воспоставувале
they have established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
воспоставував
I was establishing
воспоставуваше
you were establishing
воспоставуваше
he/she/it was establishing
воспоставувавме
we were establishing
воспоставувавте
you all were establishing
воспоставуваа
they were establishing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев воспоставувал
I (masculine) had established
бев воспоставувала
I (feminine) had established
беше воспоставувал
you (masculine) had established
беше воспоставувала
you (feminine) had established
беше воспоставувал
he had established
беше воспоставувала
she had established
беше воспоставувало
it had established
бевме воспоставувале
we had established
бевте воспоставувале
you all had established
беа воспоставувале
they had established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе воспоставував
I will have established
ќе воспоставуваше
you will have established
ќе воспоставуваше
he/she/it will have established
ќе воспоставувавме
we will have established
ќе воспоставувавте
you all will have established
ќе воспоставуваа
they will have established
Past aorist tense
Imperative tense
-
воспоставувај
you establish
-
-
воспоставувајте
you all establish
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум воспоставувал
I (masculine) will establish
ќе сум воспоставувала
I (feminine) will establish
ќе си воспоставувал
you (masculine) will establish
ќе си воспоставувала
you (feminine) will establish
ќе е воспоставувал
he will establish
ќе е воспоставувала
she will establish
ќе е воспоставувало
it will establish
ќе сме воспоставувале
we will establish
ќе сте воспоставувале
you all will establish
ќе сум воспоставувале
they will establish
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
воспоставуван
establishing
воспоставувајќи
establishing
воспоставување
establishing
воспоставувал
establishing
воспоставувала
establishing
воспоставувало
establishing
воспоставувале
establishing
established
established
established
established

Examples of воспоставува

Example in MacedonianTranslation in English
Мислам дека е ноторна будалаштина да се воспоставува егалитаризам во пазарна економија.I think it's complete stupidity to establish egalitarianism in market economy.
Всушност, некаде во тоа време скоската зоолошка почна да воспоставува односи со соодветни евроски асоцијации како ЕАЗА и други зоолошки за размена на животни, кои тоа го имале условено со реновирање и градење инфраструктура.In fact, around that time the Skopje Zoo started re-establishing relations with relevant European associations such as EAZA, which led to the start of renovations and refurbishing, driven by donors and exchange partners.
„Но вие, Римјаните, запаметете ги вашите големи дела.“ „Да владеете со луѓето авторитетно...“ „да воспоставувате мир под дејство на законот... да освојувате посилни, да искажувате милост откако сте ги освоиле..“"But you, Roman, remember your great arts. "To govern the people with authority... "to establish peace under the rule of law.
"да воспоставувате мир под дејство на законот... да освојувате посилни, да искажувате милост откако сте ги освоиле..""to establish peace under the rule of law. To conquer the mighty, and to show them mercy once they are conquered."
-Спремате докази, воспоставувате временска линија, и градите приказна, ден по ден.Parcel evidence, establish a timeline, and build a story day after day.
Иако законите во Украина, вклучувајќи го и уставот на државата, воспоставуваат легална рамноправност помеѓу мажите и жените, сепак затворањето на јазот помеѓу законодавството и неговата имплементација е тешка задача.While the laws in Ukraine, including in the country’s constitution, establish legal equality between the men and women, closing the gap between the legislation and its implementation is a difficult task.
Претседателот на Врховниот суд Гилмар Мендез и судијата Жоаким Барбоса се скараa на 22, во средата, за време на судењето за можната неуставност на законот со кој се воспоставуваат промени во градските регистри.Chief Justice Gilmar Mendes and judge Joaquim Barbosa quarreled on Wednesday 22, during a trial on the possible unconstitutionality of a law establishing changes to civil registries.
Се воспоставуваат локални групи за стража во повеќе населби...Local neighborhood watch programs are being established in many neighborhoods throughout the city...
И мора да ги водеме, воспоставувајќи навика за почитување на постарите генерации.And we must fight them, by establishing a habit of respect for the older generation.
Оттогаш, се работи на нови и возбудливи проекти за воспоставување на дијалог и мир во регионот со употреба на нови социјални медиуми во нивните активности.Since then, new and existing projects working towards establishing dialogue and peace in the region are starting to use new and social media in their activities.
Во педесеттите, владата основа агенција... ...со смешна намена воспоставување контакт... ...со раси кои не се од оваа планета.In the 1 950s, the government started an underfunded agency... ...with the laughable purpose of establishing contact... ...with a race not of this planet.
Решиф времето вчера го помина со повторно воспоставување на стари врски.Le Chiffre arrived yesterday. I've spent the time reestablishing old relationships.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?