Воспостави (to establish) conjugation

Macedonian
27 examples
This verb can also mean the following: introduce

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
воспоставам
I establish
воспоставиш
you establish
воспостави
he/she/it establishes
воспоставиме
we establish
воспоставите
you all establish
воспостават
they establish
Future tense
ќе воспоставам
I will establish
ќе воспоставиш
you will establish
ќе воспостави
he/she/it will establish
ќе воспоставиме
we will establish
ќе воспоставите
you all will establish
ќе воспостават
they will establish
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би воспоставил
I (masculine) would have established
би воспоставила
I (feminine) would have established
би воспоставил
you (masculine) would have established
би воспоставила
you (feminine) would have established
би воспоставил
he would have established
би воспоставила
she would have established
би воспоставило
it would have established
би воспоставиле
we would have established
би воспоставиле
you all would have established
би воспоставиле
they would have established
Past perfect tense
сум воспоставил
I (masculine) have established
сум воспоставила
I (feminine) have established
си воспоставил
you (masculine) have established
си воспоставила
you (feminine) have established
е воспоставил
he has established
е воспоставила
she has established
е воспоставило
it has established
сме воспоставиле
we have established
сте воспоставиле
you all have established
сум воспоставиле
they have established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
воспоставев
I was establishing
воспоставеше
you were establishing
воспоставеше
he/she/it was establishing
воспоставевме
we were establishing
воспоставевте
you all were establishing
воспоставеа
they were establishing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев воспоставил
I (masculine) had established
бев воспоставила
I (feminine) had established
беше воспоставил
you (masculine) had established
беше воспоставила
you (feminine) had established
беше воспоставил
he had established
беше воспоставила
she had established
беше воспоставило
it had established
бевме воспоставиле
we had established
бевте воспоставиле
you all had established
беа воспоставиле
they had established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе воспоставев
I will have established
ќе воспоставеше
you will have established
ќе воспоставеше
he/she/it will have established
ќе воспоставевме
we will have established
ќе воспоставевте
you all will have established
ќе воспоставеа
they will have established
Past aorist tense
воспоставив
I established
воспостави
you established
воспостави
he/she/it established
воспоставивме
we established
воспоставивте
you all established
воспоставија
they established
Imperative tense
-
воспостави
you establish
-
-
воспоставете
you all establish
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум воспоставел
I (masculine) will establish
ќе сум воспоставела
I (feminine) will establish
ќе си воспоставел
you (masculine) will establish
ќе си воспоставела
you (feminine) will establish
ќе е воспоставел
he will establish
ќе е воспоставела
she will establish
ќе е воспоставело
it will establish
ќе сме воспоставеле
we will establish
ќе сте воспоставеле
you all will establish
ќе сум воспоставеле
they will establish
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
воспоставен
establishing
establishing
establishing
воспоставел
establishing
воспоставела
establishing
воспоставело
establishing
воспоставеле
establishing
воспоставил
established
воспоставила
established
воспоставило
established
воспоставиле
established

Examples of воспостави

Example in MacedonianTranslation in English
Оник Крикориан постави специјална сеопфатна секција за мислењата околу конфликтот за политичкиот врв и креирањето на околината, воспостави неколку сесии за обука и подучување за користење на дигиталните медиуми за да се поттикне мир во регионот.Onnik Krikorian launched the special coverage section Caucasus Conflict Voices and creating the environment, established several training sessions and lectures on the use of digital media to advance peace in the region.
Сиот народ е ужаснат од големиот степен на насилство и од немоќта на власта да воспостави контрола.The public at large is appalled by the widespread violence and the authorities inability to establish control.
Издавачите се надеваат дека сериозниот и темелен пристап како и квалитетот на статиите, ќе предизвика интерес во академската заедница овозможувајќи да се воспостави долготрајна и ефикасна научна соработка.The publishers hope that the serious and thorough approach, as well as the quality of the content, will cause interest in the academic community, thus helping to establish a longstanding, effective scholar co-operation.
На 19ти јануари 2010та година, пекиншката Асоцијација за онлајн медиуми воспостави група наречена Мајка порота (Mama Jury) чија цел е цензура на непристојни и порнографски информации објавени онлајн.On January 19th 2010, the Beijing Association of online media established a group called Mama Jury to censor obscene and pornographic information online.
Донекаде тие имаат заеднички став за Дража Михајловиќ сметајќи го за криминалец и националист со идеја да воспостави т.н. Голема Србија.They have a more or less unified view of Draža Mihailović, considering him a criminal and a nationalist who had the idea to establish the so-called Greater Serbia.
Се обидувам да воспоставам комуникации со Ѕ. Флота.I intend to insist in the effort to reestablish communication with Starfleet.
Можам да воспоставам врска со сензорите за нишанење на Војаџер.l could establish an interface to Voyager's targeting array.
Половина час не можам да воспоставам контакт со мојот потпретседател.I haven't been able to establish contact with my vice president in the last half-hour.
Ова е најдобрата шема што можев да ја воспоставам.This is the best pattern I can establish.
Ќе воспоставиш контрола дома, меѓутоа, што ќе се случи на пример...You can establish control in the house, but what about...
Треба да ги воспоставиш намерите.It's all about establishing your intentions.
Сакам да воспоставиш база во Хомбрито.I want you to establish a base at El Hombrito.
Отсега па натаму, ќе воспоставиме поделба на фондот на бандатаFrom here on we establish the shared funds of the gang.
Кога би можеле да го воспоставиме тој страв со вас од службата ќе бидат присилени да поведат експозитурна процедура. Да ве донесат до судијата од емиграционото и да го завршат вашиот случај. Засекогаш?If we can establish this fear with you, then the CBP will be forced to begin Expedited Removal Procedures, to bring you to an immigration judge and let you plead your case for asylum.
Но, можеш само да си одиш ако воспоставиме ужасен страв. Страв?But, you only get to go if we can establish a credible fear.
Може ли некој да ми каже зошто не можеме да воспоставиме едноставен радио контакт?Can somebody tell me why we can't establish simple radio contact?
Кога би можеле да го воспоставиме тој страв со вас од службата ќе бидат присилени да поведат експозитурна процедура. Да ве донесат до судијата од емиграционото и да го завршат вашиот случај. Засекогаш?If we can establish this fear with you, then the CBP will be forced to begin Expedited Removal Procedures, to bring you to an immigration judge and let you plead your case for asylum.
Исто така, Државниот правобранител ќе ги употреби сите средства на Министерството за правда да го забрани и спречи секој обид да воспоставите географски ентитет каде што дрогата ќе биде легална.Furthermore, the US attorney here will use all the resources... of the Justice Department to interdict and destroy any attempt... to establish a geographic entity where drugs are legal.
Секое движење има свој став, но тие треба да ја воспостават нивната позиција со важечки средства и разум.Every movement has their own stand but they have to establish their position with valid means and reason.
Веб страницата на TFT тврди дека знаат за критикувањата на планот на RPSO и дека работат на тоа да се воведе една група на производители на храна со цел да: се воспостават системи за набљудување и следење за да постои сигурност дека плантажите се во склад со строгите побарувања на RSPO; и да им пружат техничка помош на одгледувачите, особено на малите кои сакаат да го добијат сертификатот на RSPO.TFT's website states that it is aware of criticisms of the RPSO scheme, and as such it is working to set up a group of food manufacturers with the aim of: establishing monitoring and traceability systems to ensure plantations are complying with strict RSPO requirements; and, providing technical assistance to growers, particularly smallholders achieving RSPO certification.
Се ентузијасти околу користењето на нови, интерактивни начини на комуникација за да изградат однос и да воспостават дијалог за важни проблеми за застапување на нивната заедница.Are enthusiastic about using new, interactive modes of communication to build relationships and establish dialogue on the important advocacy issues of their community.
Јас одлучив да аплицирам за грант од Рајзинг Војсис во септември за да обезбедам едукација, мотивација и технологија на поединци на кои им е потребна, така што тие ќе можат да одат онлајн, да ги раскажат своите стории, да воспостават контакти со други меѓународни организации и можеби дури да добијат помош.I decided to apply for Rising Voices grant in September to provide education, motivation and technology to individuals in need, so they can go online, tell their stories, establish contacts with some international organizations and maybe even get help.
Доколку биде одобрен од Сенатот и потпишан од Владимир Путин (што е очекувано), законот би стапил на сила во 2016, давајќи им на интернет компаниите околу 17 месеци да воспостават инфраструктура на руска почва.If approved by the Senate and signed by Vladimir Putin (which is expected), the law would take effect in 2016, giving Internet companies about 17 months to establish an infrastructure on Russian soil.
-10 Д до ГК,воспоставивме периметар околу аеродромот, а дополнителни тимови на специјалци се на пат.1 0-David to R-Commander. We have established a perimeter around the airport. Additional SWAT units are en route.
Го воспоставивме "актус реус".So, we've established the actus reus.
Во меѓувреме, Ал Џезира Балкан, неодамна воспоставената регионална редакција на мрежата за вести Ал Џезира, заедно со тимот на Ушахиди воспоставија платформа за следење на верифицирани информации за сите поврзани состојби, од блокирања на патиштата, снемување електрична енергија, до други критични точки и информации од целиот регион.In the meantime, Al Jazeera Balkans, the recently established regional office of Al Jazeera news network in the region, has joined forces with the team from Ushahidi to set up a platform for tracking verified information on everything from road blocks, power outages to other critical points and information in the entire region.
Боргите го воспоставија овој линк да можам да предложам спогодба.The Borg have established this link, so l could propose a compromise.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?