Studēt (to study) conjugation

Latvian
8 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
studēju
I study
studē
you study
studē
he/she/it studies
studējam
we study
studējat
you all study
studē
they study
Past tense
studēju
I studied
studēji
you studied
studēja
he/she/it studied
studējām
we studied
studējāt
you all studied
studēja
they studied
Future tense
studēšu
I will study
studēsi
you will study
studēs
he/she/it will study
studēsim
we will study
studēsiet
you all will study
studēs
they will study
Imperative mood
-
studē
you study
-
-
studējiet
you all study
-
Es/tu/...
Conditional mood
studētu
I would study

Examples of studēt

Example in LatvianTranslation in English
Lai Eiropā varētu studēt vairāk studentu, kas saņem atbalstu, no konkrētām trešām valstīm, piemēram, Ķīnas, Indijas, Rietumbalkānu valstīm un ĀKK valstīm, 2004.–2008. gadā Erasmus Mundus stipendijas papildināja ar no Komisijas ārējiem sadarbības instrumentiem finansētām stipendijām, kas atkarīgas no valsts.In the period 2004 to 2008, country-specific scholarships funded through the Commission's external cooperation instruments complemented the Erasmus Mundus scholarships in order to extend the number of beneficiary students coming from specific third countries, such as China, India, the Western Balkan countries or the ACP countries, to study in Europe.
Publikācijas, kas paredzētas, lai rosinātu studēt ārpus Eiropas Kopienu teritorijas, ieskaitot šādu izdevumu mikrokopijas [1]Publications designed to encourage the public to study outside the territory of the European Communities, including microcopies of such publications [1]
Vajadzētu būt iespējai īstenot īpašas darbības, lai paaugstinātu pilsoņu izpratni par iespējām piedalīties brīvprātīgajā darbā, studēt ārvalstīs, stažēties citā dalībvalstī vai piedalīties Savienības apmaiņas programmās izglītības jomā.It should be possible to implement specific actions to raise awareness of opportunities to volunteer, to study abroad, to participate in a traineeship in another Member State or to take part in Union education exchange programmes.
Ļubļanas universitātē studējoša slovēniete Vedrana Trbušiča raksta: ”Es studēju komunikācijas zinātnes un tikko esmu pabeigusi pēdējā gada mācības kā Erasmus programmas studente Boloņā, vienā no senākajām Eiropas universitātēm.Vedrana Trbuši5, a Slovene studying at the University of Ljubljana, writes, "I study communication studies, and I have just finished my final year as an Erasmus student at the University of Bologna, one of the oldest universities in Europe.
Es studēju to koledžā:I did this study in college:
Ir jāatvieglo to studentu mobilitāte, kas ir trešo valstu pilsoņi un kas studē vairākās dalībvalstīs, kā arī jāatvieglo to trešo valstu pilsoņu uzņemšana, kuri piedalās Kopienas programmās, kuru mērķis ir veicināt mobilitāti Kopienā un uz Kopienu, šajā direktīvā paredzētajos nolūkos.The mobility of students who are third-country nationals studying in several Member States must be facilitated, as must the admission of third-country nationals participating in Community programmes to promote mobility within and towards the Community for the purposes set out in this Directive.
Piemēram, Kiprā topošie mākslas mācību priekšmetu speciālisti, kam jāmāca pamatizglītības 1. posmā, mākslu studē kā daļu no viņu profesionālās pedagoģiskās apmācības, kamēr tie, kas plāno strādāt pamatizglītības 2. posmā, parasti vispirms iegūst bakalaura grādu konkrētā studiju priekšmetā.In the United Kingdom (England), a national survey about arts education in primary schools – which was conducted in 2002 with the participation of 1 800 schools – found that a fifth of all generalist teachers in the study had received no arts training at all during their initial teacher education (Downing et al. 2003).
No vienas puses — vēlamies, lai jauniešu iegūst jaunu pieredzi, studē vai ceļo un pēc tam atgriežas un veido ģimeni vietā, kurā uzauga.On the one hand, we want the youths to get new experiences, study and travel, and then come back and raise a family in the same place as they grew up.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

slīdēt
slide
spīdēt
shine
stāvēt
stand
zaudēt
lose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplūkot
wiev
atbilst
match up
censties
try
kaitēt
harm
norunāt
make an agreement
novērot
observe
piebilst
add
piezvanīt
phone
rēķināt
calculate
skatīties
look at each other

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'study':

None found.
Learning languages?