Stimulēt (to stimulate) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
stimulēju
I stimulate
stimulē
you stimulate
stimulē
he/she/it stimulates
stimulējam
we stimulate
stimulējat
you all stimulate
stimulē
they stimulate
Past tense
stimulēju
I stimulated
stimulēji
you stimulated
stimulēja
he/she/it stimulated
stimulējām
we stimulated
stimulējāt
you all stimulated
stimulēja
they stimulated
Future tense
stimulēšu
I will stimulate
stimulēsi
you will stimulate
stimulēs
he/she/it will stimulate
stimulēsim
we will stimulate
stimulēsiet
you all will stimulate
stimulēs
they will stimulate
Imperative mood
-
stimulē
you stimulate
-
-
stimulējiet
you all stimulate
-
Es/tu/...
Conditional mood
stimulētu
I would stimulate

Examples of stimulēt

Example in LatvianTranslation in English
Papildus 1. pantā noteiktajiem mūžizglītības programmas mērķiem Jean Monnet programmas īpašie mērķi ir šādi:a) stimulēt mācīšanas, pētniecības un pārdomu pasākumus Eiropas integrācijas studijās;In addition to the objectives of the Lifelong Learning Programme as set out in Article 1, the specific objectives of the Jean Monnet programme shall be:(a) to stimulate teaching, research and reflection activities in the field of European integration studies;
stimulēt, veicināt un attīstīt horizontālas metodes un instrumentus, kas vajadzīgi, lai stratēģiski novērstu un apkarotu noziedzību un nodrošinātu drošību un sabiedrisko kārtību – piemēram, Eiropas Savienības Noziedzības profilakses tīkla veikto darbu, publiskā un privātā sektora partnerības, noziedzības profilakses paraugpraksi, salīdzināmu statistiku, lietišķo kriminoloģiju, un pastiprinātus pasākumus attiecībā uz jauniem likumpārkāpējiem;to stimulate, promote and develop horizontal methods and tools necessary for strategically preventing and fighting crime and guaranteeing security and public order such as the work carried out in the European Union Crime Prevention Network, public-private partnerships, best practices in crime prevention, comparable statistics, applied criminology and an enhanced approach towards young offenders;
Apvienotās Karalistes iestādes atzīmē, ka no visiem pieejamiem pierādījumiem var secināt, ka tirgus nepilnības nenovērsīs privātais sektors, tādējādi vienīgais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir stimulēt tirgu ar valsts iejaukšanos.The UK authorities note that all the available evidence points to the conclusion that the market failure will not be addressed by the private sector, thus the only way to resolve this problem is to stimulate the market by public intervention.
Vīrusa iedarbība stimulē serokonversiju slimajos un atveseļojošos dzīvniekos, un to var noteikt ar laboratorijas testiem.The exposure to the respective viruses stimulates seroconversion in diseased and reconvalescent animals, which can be detected by laboratory testing.
Eiropas pilsētas un pilsētu teritorijas piesaista visprasmīgākos, bieži vien radot pozitīvu “apburto loku”, kas stimulē jauninājumus un uzņēmējdarbību, un tādējādi padarot tās vēl pievilcīgākas jauniem talantiem. Pilsētas un pilsētu teritorijas ietver ne vien iespējas, bet arī izaicinājumus, un ir jāņem vērā arī pilsētu teritorijām raksturīgās problēmas, piemēram, bezdarbs un sociālā atstumtība (tostarp neapmierinošs darbs), augsts un pieaugošs noziedzības līmenis, satiksmes sastrēgumu pieaugums un pamestu rajonu esamība pilsētu robežās.European cities and metropolitan areas tend to attract the highly skilled, often creating a virtuous circle that stimulates innovation and business adding to their attractiveness to new talent.Cities and urban areas concentrate not only opportunities but also challenges, and account should be taken of the specific problems facing urban areas, such as unemployment and social exclusion (including the problem of the ‘working poor’), high and rising crime rates, increased congestion and the existence of pockets of deprivation within city boundaries.
Īpašo priekšrocību apraksts: betanehols ir muskarīna holīnerģisks agonists, kas stimulē acetilholīna receptorus gremošanas un zarnu trakta gludajos muskuļos, izraisot to saraušanos.Discussion of the specific advantages: betanechol is a muscarinic cholinergic agonist that stimulates acetylcholine receptors on gastrointestinal smooth muscles, causing them to contract.
tas, kādā apjomā EEPEA finansējums stimulēs publiskā un privātā sektora finansējumu;the extent to which EEPR assistance will stimulate public and private finance;
Tas savukārt stimulēs uzņēmumus ieguldīt vairāk to naudas līdzekļu pētniecībā un inovācijā, nekā tie ieguldītu citos gadījumos.It will stimulate firms to invest more of their own money in R&I than they would otherwise have done.
Pētniecības un inovācijas koordinācija Savienības līmenī stimulēs un palīdzēs paātrināt vajadzīgās izmaiņas visā Savienībā.Coordination of research and innovation at Union level will stimulate and help to accelerate the required changes across the Union.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apvainoties
resent
atlaist
let go
ciest
suffer
pasūtīt
order
pavērst
turn
rīt
devour
svētīt
bless
uzlikt
put
vakariņot
have supper
valkāt
wear

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'stimulate':

None found.
Learning languages?