Konkurēt (to compete) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
konkurēju
I compete
konkurē
you compete
konkurē
he/she/it competes
konkurējam
we compete
konkurējat
you all compete
konkurē
they compete
Past tense
konkurēju
I competed
konkurēji
you competed
konkurēja
he/she/it competed
konkurējām
we competed
konkurējāt
you all competed
konkurēja
they competed
Future tense
konkurēšu
I will compete
konkurēsi
you will compete
konkurēs
he/she/it will compete
konkurēsim
we will compete
konkurēsiet
you all will compete
konkurēs
they will compete
Imperative mood
-
konkurē
you compete
-
-
konkurējiet
you all compete
-
Es/tu/...
Conditional mood
konkurētu
I would compete

Examples of konkurēt

Example in LatvianTranslation in English
Ja viena Līgumslēdzēja puse uzskata, ka otras Līgumslēdzējas puses teritorijā pastāv apstākļi, it sevišķi subsīdijas dēļ, kas varētu negatīvi ietekmēt tās gaisa pārvadātāju iespējas godīgi un vienlīdzīgi konkurēt, tā var iesniegt savus novērojumus otrai Līgumslēdzējai pusei.If one Contracting Party finds that conditions exist in the territory of the other Contracting Party, in particular due to subsidy, which would adversely affect the fair and equal opportunity of its air carriers to compete, it may submit observations to the other Contracting Party.
Pamatojoties uz Komisijas plašo izpēti par Francijas-Itālijas tirgu un pēc piezīmju novērtēšanas, ko trešās Puses sniedza kā atbildi uz Komisijas Paziņojumu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3975/87 16. panta 3. punktu, laika nišu skaits, ko Puses ir piekritušas atbrīvot katrā no ietekmētajiem maršrutiem, uzskatāms par pietiekamu, lai ļautu no punkta uz punktu pārvadātājiem efektīvi konkurēt ar Pusēm šajos maršrutos.On the basis of the Commission's extensive investigation on the France-Italy market and after having assessed the comments made by third parties in response to the publication of the Commission Notice pursuant to Article 16(3) of Regulation (EEC) No 3975/87, the number of slots that the Parties have accepted to release on each of the affected routes is considered sufficient to allow point-to-point carriers to compete effectively against the Parties on these routes.
EDF konkurēja un turpina konkurēt kā Francijā, tā arī pārējās dalībvalstīs, nozarēs, kas atšķiras no tās pamatnodarbošanās elektrības ražošanā un sadalē, jo tā ir dažādojusi savas aktivitātes ar enerģiju saistītos pakalpojumu tirgos, kuri pilnībā liberalizēti.EDF competed and continues to compete both in France and in other Member States in areas outside its core business of electricity production and distribution, since it has diversified its activities on the markets in services related to energy, which have been entirely liberalised.
Šī tirdzniecība, kas galvenokārt sastāv no standarta 360 formulēšanas glifosāta, kas ir lielākais tirdzniecības produkts Kopienas ražošanas nozarē, tieši konkurē ar tādas pašas formulēšanas tirdzniecību Kopienas ražošanas nozarē.These sales, almost exclusively of standard 360 formulation glyphosate, which is the biggest selling product of the Community industry, compete directly with the sales by the Community industry of the same formulation.
Šis gadījums, jo sevišķi, attiecas uz standarta formulēto produktu, kas veido apmēram 40 % no Kopienas ražošanas nozares tirgus un kas tieši konkurē ar importu no ĶTR.This is the case in particular for standard formulated product which accounts for around 40 % of Community industry sales on that market and against which imports from the PRC compete directly.
Šajā aspektā ir jāatzīmē, ka iekšējās apstrādes glifosāta sāls un skābes imports tieši konkurē ar tādiem pašiem produktiem no Kopienas ražošanas nozares, pildot pieprasījumu no importētājiem/formulētājiem nodrošināt eksporta tirgu.In this regard, it should be noted that imports of glyphosate salt and acid under inward processing compete directly with the same products from the Community industry for the demand by importers/formulators to supply their export markets.
Šī apakšsistēma laika gaitā pieredzēs lielas un komplicētas telemātikas dzelzceļu savstarpējas izmantojamības sabiedrības attīstību un mijiedarbību ar simtiem dalībnieku (DPU, IP, ...), kas konkurēs un/vai sadarbosies tirgus vajadzību izpildīšanā.This subsystem will see, over time, the growth and interaction of a large and complex telematic rail interoperability community with hundreds of participating actors (RUs, IMs, etc.), which will compete and/or cooperate in serving the market's needs.
Pateicoties atbalstam, FSO var izdzīvot, un tas konkurēs par šādām ražošanas iespējām, uz citu rūpnīcu rēķina, kuras atrodas šajā reģionā.Thanks to the aid, FSO can survive and will compete for such production opportunities at the expense of other production plants located in the area.
Tā kā FSO nākotnē konkurēs par citiem licences līgumiem, Komisija, neņemot vērā šo līgumu, var pieņemt, ka šāda veida traucējums īstenosies nākotnē uz citi uzņēmumu rēķina, kuri atrodas ES.As FSO will compete for other licence agreements in the future, the Commission can reasonably assume, leaving aside this particular contract, that the kind of distortion just described will take place in the future, at the expense of other plants located in the EU.
Viens ražotājs eksportētājs apgalvoja, ka Kopienas ražošanas nozare galvenokārt pievērsās augstākās klases ražojumu kategoriju (OCTG) ražošanai un pārdošanai, kas konkurētu ar importu no Japānas, Argentīnas un Savienotajām Valstīm.One exporting producer claimed that the Community industry was primarily active in the production and sales of high end product categories (OCTGs) which would compete with imports from Japan, Argentina and the United States.
Turklāt tika apgalvots, ka energoresursu cenu kāpumam būtu netieša ietekme, jo Eiropas citronskābes nozare konkurētu ar biodegvielas nozari par ogļhidrātiem, kas ir viens no vielām, ko izmanto citronskābes ražošanā.Furthermore, it was alleged that the risen energy prices would also indirectly affect the production of citric acid as the European citric acid industry would compete with the biofuel industry for carbohydrates which is one of the compounds used for the production of citric acid.
No vienas puses, fakts, ka iestādes atsevišķiem kazino ir noteikušas zemākas biļešu cenas, ieskaitot nodokli par ieejas maksu, padara šos kazino pievilcīgākus klientiem, un tas i) rada pieprasījuma novirzes, kas neatbilst tādai situācijai, kas dominētu, ja kazino konkurētu tikai paši par sevi, balstoties tikai uz piedāvāto pakalpojumu klāstu un kvalitāti, kā arī, ii) ja visi pārējie faktori ir līdzīgi, mākslīgi palielina šo kazino apmeklētāju skaitu.On the one hand, the setting by regulation of the prices of tickets, including the admission tax, at a lower level for certain casinos, makes them more attractive for customers, thus (i) deviating demand from the pattern that would prevail if casinos would compete only on their own merits based on the individual scope and quality of the services offered and (ii) all other things equal, increasing artificially their level of admissions.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmainīt
change
apvainoties
resent
čučēt
sleep
klauvēt
knock
kļaut
clasp
mirt
die
novest
lead down
pārbaudīt
check
sekot
follow
tirgot
vend

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning languages?