Kavēt (to delay) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
kavēju
I delay
kavē
you delay
kavē
he/she/it delays
kavējam
we delay
kavējat
you all delay
kavē
they delay
Past tense
kavēju
I delayed
kavēji
you delayed
kavēja
he/she/it delayed
kavējām
we delayed
kavējāt
you all delayed
kavēja
they delayed
Future tense
kavēšu
I will delay
kavēsi
you will delay
kavēs
he/she/it will delay
kavēsim
we will delay
kavēsiet
you all will delay
kavēs
they will delay
Imperative mood
-
kavē
you delay
-
-
kavējiet
you all delay
-
Es/tu/...
Conditional mood
kavētu
I would delay

Examples of kavēt

Example in LatvianTranslation in English
Šajā sakarā jāatgādina, ka pasākumu nolūks nav kavēt importu Kopienā, bet nodrošināt, lai tas netiktu veikts par dempinga cenām, kas rada zaudējumus.In this respect, it has to be recalled that measures are not intended to prevent imports into the Community but to ensure that they are not made at injurious dumped prices.
Jāatzīmē, ka pasākumu nolūks nav kavēt importu Kopienā, bet gan tikai nodrošināt, lai tas netiktu veikts par kaitējošām dempinga cenām.It should be noted that measures are not intended to prevent imports into the Community but to ensure that they are not made at injuriously dumped prices.
tās savos statūtos iekļauj noteikumus, lai nodrošinātu, ka grupas locekļi, kas vēlas no tās izstāties, var to darīt pēc vismaz trīs gadu dalības grupā un ar nosacījumu, ka tie par savu nodomu informē grupu vismaz vienu gadu pirms izstāšanās, neskarot attiecīgās valsts normatīvos aktus, kuru mērķis ir noteiktos gadījumos aizsargāt grupu vai tās kreditorus pret finansiālām sekām, kas varētu rasties, kādam grupas loceklim izstājoties, vai kavēt kāda grupas biedra izstāšanos finanšu gada laikā;their statutes include provisions aimed at ensuring that the members of a group who wish to give up their membership may do so after having been a member for at least three years and provided that they inform the group of their intention at least one year before they leave, without prejudice to the national laws or regulations designed to protect, in specific cases, the group or creditors thereof against the financial consequences which might arise from a member leaving, or to prevent a member from leaving during the financial year;
Tādējādi radītā tiesiskā paļāvība kavē atgūšanas rīkojumu.The legitimate expectations thus created prevent an order for recovery.
Kompetentās iestādes atsaka licences piešķiršanu, ja trešās valsts normatīvie un administratīvie akti, kas regulē to fizisko vai juridisko personu darbību, ar kurām pārapdrošināšanas uzņēmumam ir ciešas attiecības, vai grūtības šo tiesību aktu īstenošanā kavē kompetento iestāžu uzraudzības funkciju efektīvu veikšanu.The competent authorities shall refuse authorisation if the laws, regulations or administrative provisions of a non-member country governing one or more natural or legal persons with which the reinsurance undertaking has close links, or difficulties involved in their enforcement, prevent the effective exercise of their supervisory functions.
novērst šķēršļus, kas kavē pārtraucamu līgumu izmantošanu;removal of barriers that prevent the use of interruptible contracts;
līdzekļu atgūstamība, ņemot vērā posteņa juridisko formu, kā arī jebkurus nosacījumus, kas kavētu veiksmīgu iemaksu postenī vai posteņa pieprasīšanu;the recoverability of the funds, taking account of the legal form of the item, as well as any conditions which would prevent the item from being successfully paid in or called up;
Gadījumos, kad izmeklēšana ir ierobežota saskaņā ar šo pantu, individuālu kompensējamās subsīdijas apjomu aprēķina katram eksportētājam vai ražotājam, kurš sākumā netika izvēlēts un kurš iesniedz vajadzīgo informāciju termiņā, kas noteikts šajā regulā, izņemot gadījumus, kad eksportētāju vai ražotāju skaits ir tik liels, ka individuālas pārbaudes būtu nevajadzīgi apgrūtinošas un kavētu laikus pabeigt izmeklēšanu.In cases where the examination has been limited in accordance with this Article, an individual amount of countervailable subsidisation shall be calculated for any exporter or producer not initially selected who submits the necessary information within the time limits provided for in this Regulation, except where the number of exporters or producers is so large that individual examinations would be unduly burdensome and would prevent completion of the investigation in good time.
Ražotāji eksportētāji 2012. gada 21. decembrī tika informēti par to, ka viņu pieprasījumus veikt atsevišķas pārbaudes nevarēja pieņemt, jo šie pieprasījumi būtu pārmērīgi apgrūtinoši un kavētu laikus pabeigt izmeklēšanu.On 21 December 2012 the exporting producers were informed that their requests for individual examinations could not be accepted as they would be unduly burdensome and would prevent completion of the investigation in due time.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dēvēt
call
kasīt
scratch
kopēt
copy

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aptvert
comprehend
apvienot
unite
atminēties
remember
dzēst
extinguish
gremot
digest
īrēt
rent
nokrist
fall
piemirst
forget
rotāties
groom
saaukstēties
catch a cold

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'delay':

None found.
Learning languages?