Izvairīties (to avoid) conjugation

Latvian
8 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
izvairos
I avoid
izvairies
you avoid
izvairās
he/she/it avoids
izvairāmies
we avoid
izvairāties
you all avoid
izvairās
they avoid
Past tense
izvairījos
I avoided
izvairījies
you avoided
izvairījās
he/she/it avoided
izvairījāmies
we avoided
izvairījāties
you all avoided
izvairījās
they avoided
Future tense
izvairīšos
I will avoid
izvairīsies
you will avoid
izvairīsies
he/she/it will avoid
izvairīsimies
we will avoid
izvairīsieties
you all will avoid
izvairīsies
they will avoid
Imperative mood
-
izvairies
you avoid
-
-
izvairieties
you all avoid
-
Es/tu/...
Conditional mood
izvairītos
I would avoid

Examples of izvairīties

Example in LatvianTranslation in English
izvairīties no tehniskiem šķēršļiem tirdzniecībai vai samazināt tos, lai atvieglotu tirdzniecību starp Pusēm;to avoid or reduce technical barriers to trade, in order to facilitate trade between the Parties;
Šīs iedaļas noteikumus nevar uzskatīt par tādiem, kas liedz Pusēm pieņemt vai īstenot pasākumus, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu nemaksāšanas, ņemot vērā noteikumus nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu un citos ar nodokļiem saistītos pasākumos vai vietējos nodokļu tiesību aktos.Nothing in this Section shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid the double taxation and other tax arrangements, or domestic fiscal legislation.
Gabonas zvejas zonā veiktajās zvejas darbībās tādu zvejas palīgierīču izmantošana, kas maina tālu migrējošo sugu uzvedību un jo īpaši palielina to koncentrāciju zvejas palīgierīču tuvumā vai zem tām, tiks ierobežota, atļaujot izmantot tikai tā sauktās ekoloģiskās mākslīgās dreifējošās zivju pievilināšanas ierīces (ZPI), kuru projekts, konstrukcija un lietošana ļauj izvairīties no jebkādas vaļveidīgo, haizivju vai bruņurupuču nejaušas nozvejas, taču šāds ierobežojums neattiecas uz dabīgajām dreifējošajām ZPI.During fishing operations in the Gabonese fishing zone, and with the exception of natural drifting fish aggregating devices (FADs), the use of fishing supports which change the behaviour of highly migratory species and encourage in particular their concentration near to or beneath the fishing support, shall be limited to so-called green artificial drifting FADs, designed, built and used in a way which helps to avoid cetaceans, sharks or turtles being caught accidentally by the support.
Labāk ej kājām vai brauc ar velosipēdu! • Kad jāsasniedz tālāks mērķis, pārliecinies, vai tur nav iespējams nokļūt ar tramvaju, autobusu vai vilcienu. • Ja iespējams, izvairies no lidošanas – lidmašīnas atmosfērā izlaiž milzīguWalk or cycle instead! • When you travel further, consider taking a bus or a train. • Also avoid air travel if you can – aeroplanes emit a huge amount of CO into the
Labダk ej kダjダm vai brauc ar velosipパdu! • Kad jダsasniedz tダlダks mパr┎is, pダrliecinies, vai tur nav iespパjams nok┑┣t ar tramvaju, autobusu vai vilcienu. • Ja iespパjams, izvairies no lidošanas – lidmaš┆nas atmosfパrダ izlaiž milz┆guWalk or cycle instead! • When you travel further, consider taking a bus or a train. • Also avoid air travel if you can – aeroplanes emit a huge amount of CO into the
Negribi runāt ar māti, tad izvairies no manis, kā parasti.If you don't want to talk to your mother... just avoid me as usual.
Ir kaut kas, no kā mēs izvairāmies.There's something we've been avoiding.
Lai izvairītos no šīs tiesību normas piemērošanas, pietiktu ar to vien, ka subjekts, kas izveidots tikai nolūkā apmierināt nerūpniecisku un nekomerciālu vispārējo interešu vajadzības, nodarbotos ar tīri komerciāla rakstura darbību, saglabājot savu sākotnējo mērķi, un, izvēršot savas darbības tirgus, izvairītos no kvalificēšanas par “publisko tiesību subjektu”, un tādējādi visi tā jebkāda veida iepirkumi tiktu veikti, izvairoties no Kopienu saskaņošanas prasībām.In order to avoid the application of that provision, it would suffice for a body established solely to meet needs in the general interest, not having an industrial or commercial character, to pursue strictly commercial activities while retaining its initial objects, and, when it increases the markets in which it participates, that body would avoid being classified as a body governed by public law, with the result that all its contracts, regardless of their nature, would be concluded free from the requirements of the harmonised Community legislation.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apiet
go around
bāzt
thrust
bojāt
damage
eksistēt
exist
grauzt
crunch
noskūpstīt
kiss
peldēt
swim
pilēt
trickle
runāt
speak
vārīt
boil

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?