Izvēlēties (to choose) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
izvēlos
I choose
izvēlies
you choose
izvēlas
he/she/it chooses
izvēlamies
we choose
izvēlaties
you all choose
izvēlas
they choose
Past tense
izvēlējos
I chose
izvēlējies
you chose
izvēlējās
he/she/it chose
izvēlējāmies
we chose
izvēlējāties
you all chose
izvēlējās
they chose
Future tense
izvēlēšos
I will choose
izvēlēsies
you will choose
izvēlēsies
he/she/it will choose
izvēlēsimies
we will choose
izvēlēsieties
you all will choose
izvēlēsies
they will choose
Imperative mood
-
izvēlies
you choose
-
-
izvēlieties
you all choose
-
Es/tu/...
Conditional mood
izvēlētos
I would choose

Examples of izvēlēties

Example in LatvianTranslation in English
Kandidāti var izvēlēties, kādā veidā tie vēlas gatavoties eksāmenam (arodskolas, privātskolas, tālmācība).Any candidate is free to choose the way he wants to prepare himself for the examination (vocational schools, private schools, distance learning).
Tā kā līguma standartklauzulu izmantošana starptautiskai datu nosūtīšanai ir brīvprātīga, jo līguma standartklauzulas ir tikai viena no vairākām iespējām, ko Direktīva 95/46/EK paredz likumīgai personas datu nosūtīšanai trešām valstīm, datu nosūtītājiem Kopienā un datu saņēmējiem trešajās valstīs jābūt tiesībām brīvi izvēlēties jebkuru no līguma standartklauzulu kopumiem vai izvēlēties kādu citu juridisku pamatu datu nosūtīšanai.Since the use of standard contractual clauses for international data transfers is voluntary as standard contractual clauses are only one of several possibilities under Directive 95/46/EC, for lawfully transferring personal data to a third country, data exporters in the Community and data importers in third countries should be free to choose any of the sets of standard contractual clauses, or to choose some other legal basis for data transfer.
Dokumenta veidne ir diezgan detalizēta, bet katrs atsevišķs pilsonis var izvēlēties, kuras ailes aizpildīt.The template is quite detailed, but it will be up to the individual citizens to choose which fields to fill.
Un es izvēlos maharadžu.And l choose the maharajah.
Es izvēlos dzīvot.I choose life.
Mana dzīve, mana pārliecība... Es brīvi izvēlos savu pārliecību... Proti, viņš brīvi izvēlas savu pārliecību.Freedom to choose my beliefs...no, his beliefs and decide over his life
Ko tu izvēlies saukt par "Elli", viņš to sauc par mājām!What you choose to call "Hell", he calls home!
Tagad izvēlies. Vai arī es nogalināšu visus.Now you choose... or I will kill them all.
Ja izvēlies tu mani, tad visu dod un liec uz spēles."Who chooseth me must give and hazard all he hath. "
Mēs izvēlamies labākās izejvielas no labākajām saimniecībām Gotlandē — dārzeņus, kas audzēti auglīgajā Gotlandes zemē, un dzīvniekus, kas audzēti dabiski, sniedzot tiem daudz mīlestības un rūpju,” turpina Ods.We choose the best raw material from the best farms in Gotland, vegetables grown in the fertile soils of Gotland and animals bred in a natural way with a lot of“tender loving care”’, continues Odd.Gotland’s produce has never been so popular.
Mums ir cienījams uzņēmums. Naudiņa nāk kā pa reni. Mēs prātīgi izvēlamies ļautiņus.We got a nice respectable business now, money coming in regular and - since we're careful to pick and choose - only strangers and people wot won't be missed who's going to catch on?
Un,Dievs,mēs nevienmēr saprotam KĀPĒC, bet mēs izvēlamies Tev uzticēties, pat mūsu sāpēs.And God, we don't always understand why, and we choose to trust You, even in our pain.
Tās piebilst, ka “valsts […] jau kopš vasaras uzsvēra [Francijas varasiestādes atsaucas uz ekonomikas ministra 12. jūlija paziņojumu], ka tā rīkosies kā saprātīgs privātais investors un nevis kā valstisks spēks un ka tā gatavojas iesaistīties kā akcionārs saskaņā ar nosacījumiem (kas tātad ir jānodefinē), kas nebūs atšķirīgi no tiem, kurus izvēlētos kāds privāts investors, un tas noteikti izslēdz iespēju, ka valsts turpmāk būtu nolēmusi iesaistīties beznosacījumu un neatsaucamā veidā”.They add that ‘the State … emphasised in the summer [the French authorities are referring to the statement made by the Minister for Economic Affairs on 12 July] that it would act like a prudent private shareholder and not as a public authority and that it intended to intervene as a shareholder in a way (still to be defined) which would be no different from that which a private investor would choose, which necessarily ruled out the possibility that the State had already decided to intervene in an unconditional and irrevocable manner’.
Iesniegtajā vēstulē Grieķijas Valsts banka tikai norāda, ka tā būtu gatava izskatīt ierosināto nodrošinājuma apmaiņu saskaņā ar nosacījumiem, no kuriem svarīgākie nosacījumi ir tādi, ka ieķīlātos aktīvus izvēlētos banka un ka apmaiņa būtu jāpieņem visām ieinteresētajām personām.Indeed, in the submitted letter of the National Bank of Greece, it is only stated that the bank would be willing to examine the proposed exchange of securities, mainly under the conditions that the bank would choose the assets to be pledged and that the exchange would be accepted by all concerned parties.
Citiem vārdiem sakot, kreditors izvēlētos risinājumu, kas paredz parāda pārvēršanu un pēc tam privatizācijas veikšanu, ja no privatizācijas sagaidāmā peļņa pārsniegtu summu, ko būtu iespējams atgūt, veicot likvidāciju.In other words, the creditor would choose the 'debt conversion followed by privatisation' option if the return expected from privatisation exceeded the amount that could be recovered through liquidation.

More Latvian verbs

Related

vēlēties
wish for

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aizvietot
replace
apsaukāt
miscall
apskaust
envy
atbildēt
respond
iemigt
fall asleep
nokārtot
settle
nopelnīt
earn
pamanīt
notice
smaržot
smell
sniegt
extend

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'choose':

None found.
Learning languages?