Dzirdēt (to hear) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
dzirdu
I hear
dzirdi
you hear
dzird
he/she/it hears
dzirdam
we hear
dzirdat
you all hear
dzird
they hear
Past tense
dzirdēju
I heard
dzirdēji
you heard
dzirdēja
he/she/it heard
dzirdējām
we heard
dzirdējāt
you all heard
dzirdēja
they heard
Future tense
dzirdēšu
I will hear
dzirdēsi
you will hear
dzirdēs
he/she/it will hear
dzirdēsim
we will hear
dzirdēsiet
you all will hear
dzirdēs
they will hear
Imperative mood
-
dzirdi
you hear
-
-
dzirdiet
you all hear
-
Es/tu/...
Conditional mood
dzirdētu
I would hear

Examples of dzirdēt

Example in LatvianTranslation in English
Kuiļu aizgaldiem jābūt izvietotiem un būvētiem tā, lai kuiļi varētu tajos apgriezties un dzirdēt, saost un redzēt citas cūkas.Boar pens must be sited and constructed so as to allow the boar to turn round and to hear, smell and see other pigs.
Šādu atzinību ļoti patīkami dzirdēt, un tā dod mums visiem ierosmi turpmākā darbā, lai pārva-rētu grūtības Leader metodes integrēšanā jaunajā lauku attīstības politikā.This kind of recognition is very heartening to hear and gives us all a positive boost in our work inmeeting the future challenges of mainstreaming the Leadermethod in the new rural development policy.
Vēl viens mērķis bija dzirdēt privātā sektora viedokli par procesu un izveidot auglīgu dialogu starp iestāžu ierēdņiem un privāto sektoru.Another objective was to hear the private sector’s opinions on the process and to create a fruitful dialogue between agency o cials and the private sector.
Es dzirdu...I can hear it.
-Vai tie ir mani pulksteņi, ko es dzirdu?- Are those my clocks I hear ?
Visapkārt valda laba oma Kliedzienu vietā es, goda vārds, dzirdu mūzikuAnd in their place there seems to be good feeling all around instead of screams l swear l can hear music in the air
Dalībvalstis izstrādā medicīniskās atbilstības standartus jūrniekiem, jo īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi.Member States shall establish standards of medical fitness for seafarers, particularly regarding eyesight and hearing.
ievērojamas, vairāk nekā pārejošas funkcionālas izmaiņas elpošanas sistēmā, centrālajā un perifēriskajā nervu sistēmā, citos orgānos vai citās orgānu sistēmās, tostarp centrālās nervu sistēmas depresijas pazīmes un ietekme uz īpašām sajūtām (piemēram, redzi, dzirdi un ožu);significant functional changes, more than transient in nature, in the respiratory system, central or peripheral nervous systems, other organs or other organ systems, including signs of central nervous system depression and effects on special senses (such as sight, hearing and sense of smell);
Ievērojamas, vairāk nekā pārejošas funkcionālas izmaiņas centrālajā un perifēriskajā nervu sistēmā vai citās orgānu sistēmās, tostarp centrālās nervu sistēmas depresijas pazīmes un ietekme uz īpašām sajūtām (piemēram, redzi, dzirdi un ožu).significant functional changes in the central or peripheral nervous systems or other organ systems, including signs of central nervous system depression and effects on special senses (e.g. sight, hearing and sense of smell);
•Skaņa ir viens no pamatelementiem, kas veido cilvēka dzīves vidi. •Troksnis ir īpašs skaņas veids, ko visbiežāk saista ar rūpnieciskiem procesiem. Tas ir viens no galvenajiem apdraudējumiem darba vidē. •Skaņas un trokšņi ir tas, ko mēs dzirdam, tāpēc mēs tos pazīstam intuitīvi, nedomājot par to fizisko būtību.•Sound is one of the basic elements making up a person’s living environment.•Noise is a specific type of sound and is most commonly associated with industrial processes; it is one of the main hazards present in the work environment.•Sounds and noises are what we hear, so we can name them intuitively without thinking of their physical nature.
Ja mēs stāvam 340 m attālumā no iekārtas, kas rada skaņu, mēs dzirdam iekārtas radīto skaņu vienu sekundi pēc tam, kad iekārtu ieslēdz.If we stand 340 metres away from equipment producing sound, we can hear the equipment one second after switching it on.
Gaismas ātrums gandrīz miljons reižu pārsniedz skaņas ātrumu, tāpēc mēs vispirms redzam zibeni un kādu laiku vēlāk – dzirdam pērkonu.Light moves almost a million times faster than sound, so we first see lightning and then hear thunder some time after.
Daudzviet par viņu dzirdēju, bet atrast nevarēju.- I often came where I did hear of her but cannot find her.
Nē, es tevi dzirdēju, un, starp citu, savācos.- No, i did hear you, and i did Get my sh- - Together, by the way.
Viņi dzirdēs mūsu zobenu šķindoņu un zinās, ko mēs varam panākt.They will hear the ring of our swords, and they will know what we can do.
Mans boss dzirdēs mani, un tad es nevarēšu samaksāt savu studējošā kredītu.My boss will hear me, and then I won't be able to pay off my student loans.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dzirdīt
give to drink
smirdēt
stink

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

eksistēt
exist
ierasties
arrive
ierosināt
suggest
iznīcināt
destroy
noskūpstīt
kiss
piestāt
cease
spriest
decide
stiprināt
strengthen
vērsties
address
zaudēt
lose

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'hear':

None found.
Learning languages?