Domāt (to think) conjugation

Latvian
17 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
domāju
I think
domā
you think
domā
he/she/it thinks
domājam
we think
domājat
you all think
domā
they think
Past tense
domāju
I thought
domāji
you thought
domāja
he/she/it thought
domājām
we thought
domājāt
you all thought
domāja
they thought
Future tense
domāšu
I will think
domāsi
you will think
domās
he/she/it will think
domāsim
we will think
domāsiet
you all will think
domās
they will think
Imperative mood
-
domā
you think
-
-
domājiet
you all think
-
Es/tu/...
Conditional mood
domātu
I would think

Examples of domāt

Example in LatvianTranslation in English
Pat ja to rūpnieciskais izdevīgums bieži bija reālistisks, šie pirkumi nevajadzīgi palielināja operatora risku un darīja vēl smagākas tā finansiālās saistības... Vēl vienu reizi, pat ja investīcija varēja šķist pievilcīga, ir atļauts uzdot jautājumu par tās apjomu (7,69 miljardi eiro, kuriem vēl jāpievieno 1,5 miljardi eiro par atpircēja opciju, kas piešķirta partnerim un investīciju programma par 6,7 miljardiem eiro uz 7 gadiem, kam tajā pašā laikā būtu vajadzējis tikt ļoti lielā mērā pašfinansētai) brīdī, kad, lielākoties sakarā ar Orange pirkumu, grupas finansējuma kapacitāte bija ļoti daudzkārt pārsātināta (ar parādu, kas 2,7 reizes augstāks par pašu līdzekļiem), un kad parādījās acīmredzamas biržas krīzes pazīmes... Ko tādā gadījumā domāt par Michel Bon kunga paziņojumiem jūsu komisijai par šo darījumu: “Būtu bijis pareizāk to pārtraukt, taču process bija sācies...””TPSA piemērs ir izskaidrojošs.Even if their industrial value was often real, they needlessly increased the operator's exposure to industrial risks and added to its financial commitments ... Once again, even if the investment may have seemed attractive, questions may be asked about its scale (EUR 7,69 billion, to which must be added EUR 1,5 billion for the repurchase option granted to the other party and an investment programme worth EUR 6,7 billion over 7 years, which was, however, supposed to be largely self-financed), at a time when, owing mainly to the acquisition of Orange, the group's financing capacity was very largely saturated (with an indebtedness more than 2,7 times own funds) and when clear signs were appearing of a stock market crisis ... What is one to think, therefore, of Mr Michel Bon's statement before your commission on this transaction: “It would have been preferable to call it off, but it was too late ...”’. The TPSA example is enlightening.
Tāpēc tiek secināts, ka imports no citām valstīm, izņemot Ķīnu, nav radījis kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei un ka nav neviena elementa, kas liktu domāt, ka šāds imports varētu radīt kaitējumu tuvākajā nākotnē.It is therefore concluded that imports from sources other than China have not caused any injury to the Community industry and that there is no element to think that they could possibly contribute to injury in the near future.
brīdī, kad tika īstenota LA darbība, finanšu iestādes apstiprināja, ka tām nav iemesla domāt, ka Dexia būtu maksātnespējīga,at the time when the LA operation was put into place, the financial authorities confirmed that they had no reason to think that Dexia was insolvent,
“Es domāju, ka mūsu locekļi, kas atrodas Kampala, mūs pārstāv. Savā laikā arī es tur būšu. Es gaidu, kad viss būs noorganizēts, un, kad tur būs Kabila, došos arī es,” teica Runiga.‘I think our members who are in Kampala represent us. In due time I will be there, too. I am waiting for things to be organised and when Kabila will be there, I will go, too,’ Runiga said.
Es par to domāju jau vairākus mēnešus.I’ve been thinking about it for a couple of months now.
Jā… Es domāju par to meiteni, kura zog no noliktavām… Man tas nepatīk. Darbs ir labi apmaksāts, un arī priekšniecība pret mums izturas labi.Yeah … I was thinking about this girl who’s pinching stuff from the stockroom … I really don’t like what she’s doing.We’re paid pretty well and the bosses are good to us.
Tu esi viens pats un domā, ka tava māte, tēvs, brālis vai māsa, tante [3], onkulis [4], vecāmāte vai vectēvs varētu būt kādā no citām 32 Dublinas valstīm.You are alone, and you think that your mother, father, brother or sister, aunt [3], uncle [4], grandmother or grandfather could be present in one of the other 32 Dublin countries;
Lielākā daļa cilvēku domā, ka KLP skar tikai lauksaimniekus.Most people think the CAP is just about farmers.
Šim projektam piemīt novatorisks un progresīva domā-šana, jo tas paredzēja lauku rajonu reģionālu sakārtoša-nu, kad par to neiedomājās neviena cita teritorija.This project demonstrates innovation and forward thinking since it anticipated the regional regulation on rural districts when no other area had thought about it.
Tomēr mums ir jāpieņem šis izaicinājums, un mēs domājam, ka spēsim to izdarīt.That will take a lot of work, a lot of time and a lot of scientific study, but we are ready to take up this challenge and we think we are equal to it.
Teritoriālā kohēzija — mēs domājam, ka to gribam, taču mums nav skaidrs, kas tā tāda irTerritorial Cohesion – we think we want it, but we’re not sure what it is
Pirmajā gadījumā mēs domājam, ka šāda uzvedība ir nepareiza un tā ir jāaizliedz; otrs gadījums visos tā aspektos ir tieši tāds pats.In the former case, we think that such conduct is wrong and must be prohibited; the latter is exactly the same in every material aspect.
Bet jūs visas tā domājat, vai ne?No, no, no, that's what you're all thinking, isn't it?
Francijas patērētāji domās, ka “PAGESJAUNES.COM” ir adrešu grāmatas papīra formātā, kas apzīmēta ar preču zīmi “LES PAGES JAUNES”, interneta versija un ka, protams, abas preces piedāvā viens un tas pats uzņēmums.”French users will think that PAGESJAUNES.COM is the internet version of the paper directory [bearing the trade mark] LES PAGES JAUNES and that, obviously, the two products are offered by the same undertaking.’
Visi pārējie domās, ka tas ir PTO.Everybody else will think that it's the WTO.
Un, starp citu, visi domās tāpat kā viņš.And by the way, everyone will think the same as he does.
Tikai pārņemtais ar sazvērestībām domātu, ka šie cilvēki...Only a conspiracy nut would think that these guys...

More Latvian verbs

Related

nedomāt
dismiss from one's thoughts

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

nedomāt
dismiss from one's thoughts

Random

dzert
drink
kļūst
become
meklēt
search
nīst
hate
pievienot
add
plīst
tear
sakrist
coincide
sveicināt
greet
turēt
hold
zagt
steal

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?