Attīstīties (to develop) conjugation

Latvian
8 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
attīstos
I develop
attīsties
you develop
attīstās
he/she/it develops
attīstāmies
we develop
attīstāties
you all develop
attīstās
they develop
Past tense
attīstījos
I developed
attīstījies
you developed
attīstījās
he/she/it developed
attīstījāmies
we developed
attīstījāties
you all developed
attīstījās
they developed
Future tense
attīstīšos
I will develop
attīstīsies
you will develop
attīstīsies
he/she/it will develop
attīstīsimies
we will develop
attīstīsieties
you all will develop
attīstīsies
they will develop
Imperative mood
-
attīsties
you develop
-
-
attīstieties
you all develop
-
Es/tu/...
Conditional mood
attīstītos
I would develop

Examples of attīstīties

Example in LatvianTranslation in English
Pasākums ietekmē dalībvalstu tirdzniecību, ja tas rada šķēršļus importam no citām dalībvalstīm, vai arī veicina eksportu uz citām dalībvalstīm; noteicošais faktors ir tas, vai konkrētā pasākuma ietekmē Kopienas tirdzniecības norises kļūs citādas, vai arī tās varētu attīstīties citādi.A measure affects trade between Member States if it hampers imports from other Member States or facilitates exports to other Member States; the deciding factor is whether there is a risk that intra-Community trade will develop differently or is liable to develop differently as a result of the measure in question.
Dažu pakalpojumu veikšanā priekšrocības iegūs arī industriālie un finanšu sadarbības partneri, kas vēlas attīstīties, nepārsniedzot savu pamata darbības jomu.It should also be of interest to industrial or financial operators in a given activity which wish to continue to develop that activity but do not wish to find themselves exposed outside their reference area of activity.
Izšķirošais faktors ir tas, vai attiecīgā pasākuma rezultātā Kopienas iekšējā tirdzniecība attīstītos vai varētu attīstīties savādāk.The deciding factor is whether there is a risk that intra-Community trade will develop differently or is liable to develop differently as a result of the measure in question.
komunikācijas speciālistu darbā un struktūrfondu pārvaldē vajadzīgi instrumenti; vēlme redzēt attīstāmies un formalizēt pieredzes apmaiņas tīklu informācijas un publicitātes līmenī ar komunikācijas profesionāļu «apmācību» kā tā sastāvdaļu; skaidrojumi par nozīmīga līmeņa norisēm, piemēram, novērtējumu, monitoringu, komunikācijas stratēģisko plānu un darbības gada plānu;the need to retain the obligations in regard to information and communication plans for the new period, as they are essential instruments for the work of communication experts and for Structural Fund management itself; the desire to see the development and formalising of the network for the exchange of experiences relating to information and publicity, including the use of communication professionals in its ‘training’component; component;
Attiecībā uz tiesībām veikt darbības tiešsaistē nākotnē, iespējams, attīstīsies EEZ mēroga tirgus.For online rights it is likely that an EEA-wide market will develop in the future.
Tā kā nav skaidrs, kā tirgus attīstīsies īstermiņā un vidējā termiņā, nevar pilnīgi izslēgt kaitējumu izraisoša dempinga atkārtošanos.Since it is not clear how the market will develop in the short-to-medium term, the reappearance of injurious dumping can not be entirely excluded.
Galvenās bankas USD uzņēmējdarbība, kas ir refinansēta ar USD denominētu finansējumu (nevis ar mijmaiņas darījumiem), no 2012. gada līdz 2014. gadam attīstīsies šādi: vismaz [..] līdz 2012. gada beigām, vismaz [..] līdz 2013. gada beigām un vismaz [..] līdz 2014. gada beigām.The share of the core bank’s USD business that is refinanced by means of USD-denominated funding (and not through swaps) will develop as follows from 2012 to 2014: at least […] by the end of 2012, at least […] by the end of 2013 and at least […] by the end of 2014.
Sakarā ar to, ka nebija nozīmīga importa Kopienas tirgū, tika izpētīts, kā SŠT imports no Indijas attīstītos, ja tiktu pieļautas pasākumu beigas.In the absence of significant exports to the Community market, it was examined how imports of SFR from India would develop should the measures be allowed to expire.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apvainoties
resent
dauzīt
knock
lidot
fly
nest
carry
nosaukt
name
rakt
dig
ripināt
roll
sarīkot
arrange
stāties
stand up
svērt
weigh

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.
Learning languages?