Apturēt (to stop) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
apturu
I stop
apturi
you stop
aptur
he/she/it stops
apturam
we stop
apturat
you all stop
aptur
they stop
Past tense
apturēju
I stopped
apturēji
you stopped
apturēja
he/she/it stopped
apturējām
we stopped
apturējāt
you all stopped
apturēja
they stopped
Future tense
apturēšu
I will stop
apturēsi
you will stop
apturēs
he/she/it will stop
apturēsim
we will stop
apturēsiet
you all will stop
apturēs
they will stop
Imperative mood
-
apturi
you stop
-
-
apturiet
you all stop
-
Es/tu/...
Conditional mood
apturētu
I would stop

Examples of apturēt

Example in LatvianTranslation in English
Ņemot vērā to, ka Maroka aptver Seūtas un Meliļas teritorijas no iekšzemes, ir lietderīgi apturēt turpmāku diskrimināciju un piešķirt Seūtai un Meliļai atvieglojumu režīmu attiecībā uz tādu pašu produktu loku, lai nodrošinātu līdzīgas uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu šo teritoriju saimniecisko attīstību;Considering that Morocco surrounds the territories of Ceuta and Melilla from the land side, it is appropriate to stop further discrimination and to grant Ceuta and Melilla preferential treatment for the same range of fishery products in order to provide for similar business opportunities and to promote the economic development in those territories.
Papildus tiek atgādināts, ka jebkādu kompensācijas pasākumu mērķis nekādā ziņā nav apturēt Indijas produktu piekļuvi Kopienas tirgum, bet drīzāk atjaunot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kurus izkropļojusi negodīga tirdzniecības prakse.It is further recalled that the purpose of any countervailing measure is by no means to stop access into the Community of products from India, but rather to restore a level playing field that had been distorted by unfair trade practices.
Turklāt jāatgādina, ka antidempinga pasākuma mērķis nav apturēt Indijas ražojumu importu Kopienā, bet gan atjaunot taisnīgus konkurences apstākļus, ko bija izkropļojusi negodīga tirdzniecības prakse.It is further recalled that the purpose of any anti-dumping measure is by no means to stop access into the Community of products from India, but rather to restore a level playing field that had been distorted by unfair trade practices.
Kā gan lai es to apturu?How am I supposed to stop it?
Viņš teica, lai lasu no grāmatas un apturu lāstu!He told me to read from the book to stop the curse!
Gaile, apturi mašīnu.Gaile, stop the car.
Džim, apturi viņu!No, Jim, stop him!
Lasi no grāmatas, apturi lāstu, ej mājās un izliecies, ka tas nekad nav noticis.Read from the book, stop the curse, go home, and pretend this never happened.
Kā lai viņu apturam?This thing keeps coming ... how we stop it?
Kâ lai mįs apturam đo mantkârîbas un korupcijas sistįmu, kurai ir tik daudz spįka un inerces.How do we stop a system of greed and corruption, that has so much power and momentum
Kâ lai mįs apturam đo nenormâlo grupas uzvedîbu, kas nejût ūįlastîbu piemįram par miljoniem nogalinâto Irâkâ un Afganistânâ, lai korporakrâtija varįtu kontrolįt energoresursus un opija raūođanu priekđ Volstrîtas peīōas.How do we stop this aberrant group behavior, which feels no compassion for say, the millions slaughtered in Irak and Afghanistan So the corporatacity can control energy resources and opium production for Wall St. profit
Es viņu apturēšu, ser.I will stop him, sir.
Palīdziet man. Es apturēšu mašīnu, ja jūs trīs tūlīt pat to neizbeigsiet!So help me, I will stop this car right now if all three of you don't quit it this instant!
Tēvs Zālamans tevi apturēs.Father Solomon will stop you. WOLF:
Esi drošs, ka tavs plāns viņu apturēs?You sure this plan of yours will stop him?
Tā apturētu viņa sirdi uz mūžiem.This would stop his heart forever.

More Latvian verbs

Related

izturēt
endure
paturēt
keep
saturēt
contain
turēt
hold

Similar

izturēt
endure
paturēt
keep
saturēt
contain

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplaistīt
water
apmierināt
satisfy
atļaut
allow
izciest
suffer
ķert
catch
līdzināt
compare
līmēt
glue
raudāt
cry
tulkot
translate
veikt
carry out

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?