Aicināt (to invite) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
aicinu
I invite
aicini
you invite
aicina
he/she/it invites
aicinām
we invite
aicināt
you all invite
aicina
they invite
Past tense
aicināju
I invited
aicināji
you invited
aicināja
he/she/it invited
aicinājām
we invited
aicinājāt
you all invited
aicināja
they invited
Future tense
aicināšu
I will invite
aicināsi
you will invite
aicinās
he/she/it will invite
aicināsim
we will invite
aicināsiet
you all will invite
aicinās
they will invite
Imperative mood
-
aicini
you invite
-
-
aiciniet
you all invite
-
Es/tu/...
Conditional mood
aicinātu
I would invite

Examples of aicināt

Example in LatvianTranslation in English
Pēc Savienības lēmuma aicināt Gruziju piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijā un pēc tam, kad Gruzija ir nolēmusi tajā piedalīties, Gruzija informē Savienību par savu piedāvāto palīdzību.Following a decision of the Union to invite Georgia to participate in an EU crisis management operation, and once Georgia has decided to participate therein, Georgia shall provide information on its proposed contribution to the Union.
Gadījumos, kas izmeklēšanas interesēs prasa absolūtu slepenību un liek izmantot tādas izmeklēšanas procedūras, kas ir attiecīgas valsts tiesu iestāžu kompetencē, vienojoties ar AACC, var neievērot pienākumu aicināt darbinieku izteikties.In cases that demand absolute secrecy for the purposes of the investigation and requiring the use of investigative procedures falling within the remit of a national judicial authority, compliance with the obligation to invite the staff member to comment may, in agreement with the AACC, be deferred.
Pēc Eiropas Savienības lēmuma aicināt Kanādu piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijā un pēc tam, kad Kanāda pēc būtības ir nolēmusi piedalīties, Kanāda sniedz informāciju par piedāvāto palīdzību Eiropas Savienībai.Following the decision of the European Union to invite Canada to participate in an EU crisis management operation, and once Canada has decided in principle to participate, Canada shall provide information on its proposed contribution to the European Union.
Es ar prieku aicinu jūs iesaistīties turpmākās darbības virziena noteikšanā.I would warmly invite you to join us in defining the path thatwe will take in the future.
Tāpēc es Jūs aicinu izlasīt šo izdevumu, kas, es ceru, Jūs rosinās izlasīt arī Zaļo grāmatu, un darīt mumszināmu, kādu Jūs vēlētos redzēt turpmāko Eiropas jūrlietu politiku.I therefore invite you to both read these pages which, I hope, will make you want to read the Green Paper itselfand tell us what shape and form you would like Europe’s future maritime policy to take.
Es aicinu jūs izlasīt šo Panorama žurnālu un apmeklēt Inforegio tīmekļa vietni, kas veltīta Zaļajai grāmatai http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_en.htmI invite you to read this Panorama magazine and visit the Inforegio website dedicated to the Green Paper http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_en.htm
Tomēr tos uzņēmumus no pēdējiem minētajiem uzņēmumiem, kas izpilda pamatregulas 11. panta 4. punkta otrās daļas prasības, atbilstoši minētajam pantam aicinām iesniegt pārskata pieprasījumu to situācijas individuālai izvērtēšanai.However, the latter companies are invited, when they fulfil the requirements of Article 11(4) of the basic Regulation, second paragraph, to present a request for a review pursuant to that Article in order to have their situation examined individually.
Tomēr aicinām uzņēmumus, kuri izmeklēšanas periodā neeksportēja, ja tie izpilda pamatregulas 11. panta 4. punkta otrās daļas prasības, iesniegt pieprasījumu veikt pārskatīšanu saskaņā ar minēto pantu, lai šo uzņēmumu stāvokli pārbaudītu atsevišķi.However, the latter companies are invited, when they fulfil the requirements of Article 11(4) of the basic Regulation, second paragraph, to present a request for a review pursuant to that Article in order to have their situation examined individually.
Mēs jūs aicinām dalīties domās un viedokļos ar mums.We invite you all to share your thoughts and opinions with us.
Tajā teikts, ka Komisija aicinās attiecīgās ieinteresētās personas uz regulārām pārskata sanāksmēm informācijas apmaiņai par tehnoloģijas jaunumiem, izmaksām un direktīvas piemērošanas efektivitāti.This stated that the Commission will invite relevant stakeholders to regular review meetings to exchange information about technological developments, costs and effectiveness of application of the Directive.
Šie paziņojumi aicinās ieinteresētās personas paust savus apsvērumus 15 darbdienu laikā.This will invite interested parties to express their interest within 15 working days.
Dalībniekus uz semināru aicinās ES MI neizplatīšanas konsorcijs, apspriežoties ar AP pārstāvi un ES dalībvalstīm.The EU Non-Proliferation Consortium, in consultation with the representative of the HR and EU Member States, will invite participants to the seminar.

More Latvian verbs

Related

uzaicināt
invite

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

uzaicināt
invite

Random

apsveikt
congratulate
apvienot
unite
glābt
rescue
izšķiest
spend
kost
bite
nolemt
decide
piedāvāt
offer
skriet
run
staigāt
walk
vemt
vomit

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'invite':

None found.
Learning languages?