Vyrauti (to prevail) conjugation

Lithuanian
8 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vyrauju
I prevail
vyrauji
you prevail
vyrauja
he/she prevails
vyraujame
we prevail
vyraujate
you all prevail
vyrauja
they prevail
Past tense
vyravau
I prevailed
vyravai
you prevailed
vyravo
he/she prevailed
vyravome
we prevailed
vyravote
you all prevailed
vyravo
they prevailed
Past freq. tense
vyraudavau
I used to prevail
vyraudavai
you prevail
vyraudavo
he/she used to prevail
vyraudavome
we used to prevail
vyraudavote
you all used to prevail
vyraudavo
they used to prevail
Future tense
vyrausiu
I will prevail
vyrausi
you will prevail
vyraus
he/she will prevail
vyrausime
we will prevail
vyrausite
you all will prevail
vyraus
they will prevail
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vyraučiau
I would prevail
vyrautum
you would prevail
vyrautų
he/she would prevail
vyrautume
we would prevail
vyrautute
you all would prevail
vyrautų
they would prevail
Imperative mood
-
vyrauk
you prevail
-
-
vyraukite
you all prevail
-

Examples of vyrauti

Example in LithuanianTranslation in English
Jei būtų leidžiama vyrauti tokiai galutinei aukciono kainai, būtų iškraipomas anglies dioksido kainos signalas, sutrikdyta anglies dioksido rinka ir nebūtų užtikrinta, kad pasiūlymų teikėjai už apyvartinius taršos leidimus mokėtų jų vertę atitinkančią kainą.Allowing such an auction clearing price to prevail could distort the carbon price signal, disturb the carbon market and would not ensure that bidders pay fair value for the allowances.
Leidimas vyrauti iš anksto suformuotoms ir formalioms idėjoms dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi slėptų faktą, jog kai kuriais atvejais vartotojai iš dominavimo gali turėti naudos 45.Allowing preconceived and formalistic ideas on abuse of a dominant position to prevail would mask the fact that sometimes dominance can benefit consumers.
Atsižvelgiant į tai, kad išimtinės neigiamos sąlygos, kurios vyravo iki plėtros ir dėl kurių reikėjo šio įsipareigojimo, vis dar egzistuoja ir kad nagrinėjamoji bendrovė laikėsi įsipareigojimo sąlygų per pradinį jo taikymo laikotarpį, manoma, kad yra pateisinama priimti nagrinėjamosios bendrovės įsipareigojimą tolesniam laikotarpiui.Given that the exceptional and negative conditions which prevailed prior to enlargement and which necessitated the undertaking still exist, and that the terms of the undertaking have been observed during the initial period of its application by the company concerned, it is considered that the acceptance of an undertaking offered by the company concerned for a further period is justified.
Atsižvelgiant į tai, kad vis dar egzistuoja ypatingos nepalankios sąlygos, kurios vyravo prieš plėtrą ir dėl kurių buvo priimti įsipareigojimai, ir kad atitinkamos bendrovės įsipareigojimų sąlygų laikėsi pradiniu jų taikymo laikotarpiu, manoma, kad yra pagrindas priimti atitinkamų bendrovių įsipareigojimus papildomam laikotarpiui.Given that the exceptional and negative conditions which prevailed prior to enlargement and which necessitated that the undertakings still exist, and that the terms of the undertakings have been observed during the initial period of their application by the companies concerned, it is considered that the acceptance of undertakings offered by the companies concerned for a further period is justified.
Norint prasmingai palyginti BNFL BE iki ir po jų susitarimų persvarstymo taikomas kainas, reikėtų remtis ne sutartyse dėl bazinės apkrovos elektros energijos nustatytomis kainomis, o sutarčių, kurios buvo sudarytos vėliau nei sutartys dėl bazinės apkrovos elektros energijos, kainomis, nes jos vyravo prieš pat persvarstymą.Any meaningful comparison of prices charged by BNFL to BE before and after the renegotiation of their arrangements would have to be based on post baseload contract prices, which were the ones prevailing at the time just before the renegotiation, rather than on baseload contracts prices.
2004 m. ir PTL vidutinės grynosios atrinktų Bendrijos pramonės gamintojų pardavimo kainos labai padidėjo: tai rodo, kad tuo laikotarpiu vyravo palankios tarptautinės AN rinkos sąlygos.The sampled Community industry producers’ average net sales price increased substantially in 2004 and the RIP reflecting the prevailing favourable international market conditions of AN during the same period.
2002 m.–PTL vidutinės atrinktų Bendrijos pramonės gamintojų pardavimo kainos nesusijusiems pirkėjams labai padidėjo: tai rodo, kad tuo laikotarpiu vyravo palankios tarptautinės karbamido rinkos sąlygos.The sampled Community industry producers’ average unit sales price to unrelated customers increased substantially between 2002 and the RIP, reflecting the prevailing favourable international market conditions for urea during the same period.
Viena, dėl to, kad valdžios institucijos tam tikriems lošimo namams nustatė mažesnes bilietų kainas, įskaitant įėjimo kainą, šie lošimo namai tampa patrauklesni klientams, ir todėl i) paklausa nukrypsta nuo tendencijos, kuri vyrautų, jeigu lošimo namai konkuruotų tik savo pranašumais, vien pagal individualią siūlomų paslaugų aprėptį ir kokybę, ir ii) kitiems dalykams nesiskiriant, dirbtinai didinamas įleistų klientų skaičius.On the one hand, the setting by regulation of the prices of tickets, including the admission tax, at a lower level for certain casinos, makes them more attractive for customers, thus (i) deviating demand from the pattern that would prevail if casinos would compete only on their own merits based on the individual scope and quality of the services offered and (ii) all other things equal, increasing artificially their level of admissions.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

įkrauti
charge
išrauti
root out

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apkeliauti
travel around
čiauškėti
chirp
kontempliuoti
contemplate
numazgoti
clean
pasiskirstyti
divide up
piktnaudžiauti
abuse
plūduriuoti
float
sulenkti
fold
sušaldyti
freeze

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'prevail':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In