Užmegzti (to establish) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
užmezgu
I establish
užmezgi
you establish
užmezga
he/she establishes
užmezgame
we establish
užmezgate
you all establish
užmezga
they establish
Past tense
užmezgiau
I established
užmezgei
you established
užmezgė
he/she established
užmezgėme
we established
užmezgėte
you all established
užmezgė
they established
Past freq. tense
užmegzdavau
I used to establish
užmegzdavai
you establish
užmegzdavo
he/she used to establish
užmegzdavome
we used to establish
užmegzdavote
you all used to establish
užmegzdavo
they used to establish
Future tense
užmegzsiu
I will establish
užmegzsi
you will establish
užmegzs
he/she will establish
užmegzsime
we will establish
užmegzsite
you all will establish
užmegzs
they will establish
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
užmegzčiau
I would establish
užmegztum
you would establish
užmegztų
he/she would establish
užmegztume
we would establish
užmegztute
you all would establish
užmegztų
they would establish
Imperative mood
-
užmegzk
you establish
-
-
užmegzkite
you all establish
-

Examples of užmegzti

Example in LithuanianTranslation in English
Speciali gyvūnų gerovės darbo grupė, kurią įsteigė bendrasis susitarimo valdymo komitetas, nusprendė, jog norint lengviau pasiekti susitarimo tikslus, būtų naudinga keistis informacija apie mokslo patirtį, ir abiejų susitarimo šalių mokslininkams užmegzti glaudžius ryšius.The specific working group on animal welfare established by the Agreement’s Joint Management Committee concluded in order to better achieve its objectives, it would be helpful to exchange information on scientific expertise and to establish active contacts between scientists from the two Parties.
Ji paprašė kompetentingų įstaigų tęsti stebėjimo misijos, galimos šalių prašymu, planavimą ir užmegzti ryšius su ASEAN bei ASEAN šalimis, siekiant jų galimo bendradarbiavimo.It asked the competent bodies to continue planning for a possible monitoring mission at the request of the parties and to establish contact with ASEAN and ASEAN countries with a view to their possible cooperation.
Lokomotyvui sumontuotos įrangos sąsajos su bėgių kelio įranga patikrą sudaro gebėjimo suprasti sertifikuotos „Eurobalise“ sistemos ir (jei funkcijos lokomotyvui yra įdiegtos) „Euroloop“ sistemos duomenis bei gebėjimo užmegzti GSM-R ryšį patikra, jei tai yra balso ir (jei yra įdiegtos funkcijos) duomenų perdavimas.The verification of the ability of the on-board assembly to interface with a track-side assembly consists of the verification of the ability to read a certified Eurobalise and (if the functionality is installed on-board) Euroloop and the ability to establish GSM-R connections for voice and (if the functionality is installed) for data.
Tai padeda darbuotojams gilinti savo žinias apie darbo metodus, parodyti kitų SIRENE biurų veiklos organizavimo būdus ir užmegzti asmeninius ryšius su kolegomis kitose valstybėse narėse.These exchanges are intended to help improve staff knowledge of working methods, to show how other Sirene bureaux are organised and to establish personal contacts with colleagues in other Member States.
Geležinkelių riedmenų įrangos tinkamumo užtikrinti sąsają su geležinkelio kelio įranga patikra – tai tinkamumo nuskaityti sertifikuotos „Eurobalise“ sistemos įrangos ir (jeigu funkcijos geležinkelio riedmenyje yra įdiegtos) „Euroloop“ sistemos įrangos duomenis bei tinkamumo užmegzti PGJRS ryšį, jei tai balso ir (jeigu yra įdiegtos funkcijos) duomenų perdavimas, patikra.The verification of the ability of the On-board Assembly to interface with a Track-side Assembly consists of the verification of the ability to read a certified Eurobalise and (if the functionality is installed on-board) Euroloop and the ability to establish GSM-R connections for voice and (if the functionality is installed) for data.
Galbūt gelbėdamasis nuo šios tylos, užmezgiau neįpareigojančią pažintį su viešbučio konsjeržu, vakariečiu, vadinančiu save mesjė Žanu, pasižymėjusiu stulbinančiu tinginystės bei paslaugumo dariniuPerhaps as a result of this general silence, I had established a casual and bantering familiarity with the hotel's concierge, a West-continental known only as Monsieur Jean, who struck one as being, at once, both lazy and, really, quite accommodating.
Iš tiesų 2001 m. liepos–lapkričio mėn. Katalonijos autonominė valdžia individualiais laiškais užmezgė ryšius su keletu oro transporto įmonių, kad supažindintų jas su savo iniciatyva paskatinti sukurti tokį oro transporto maršrutą ir pakviestų jas pateikti savo pasiūlymus arba nurodyti, ar jos yra pasirengusios vykdyti tokius skrydžius.In fact, the Autonomous Government of Catalonia had contacted several carriers individually by letter during the period July to November 2001 in order to inform them of its initiative to encourage the establishment of this air route and to invite them to submit tenders or to state that they were prepared to operate this air service.
Ar tinklas užmezgė ryšius ir (ar) priėmė bendrą poziciją dėl ryšių su vežėjais?Did the Network established contact and/or adopted a coordinated position in contacts with carriers?
Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su Al-Qaida.During his tenure as a Minister of the Taliban regime, Jalaluddin Haqqani established very close links with Al-Qaida.
Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su „Al Kaida“.During his tenure as a Minister of the Taliban regime, Jalaluddin Haqqani established very close links with Al-Qaida.
Tuo pagrindu tarnyba užmezgė bendradarbiavimą su nacionalinėmis tarnybomis, aktyviai veikiančiomis intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje.On that basis, the Office has established cooperation with national offices that are active in the field of protection of intellectual property rights.
a 20MM/MM/DD užmezgėme ryšius su skolininku ir paprašėme sumokėti skolą.a I established contact with the debtor and requested payment on 20YY/MM/DD.

More Lithuanian verbs

Related

megzti
knit
numegzti
knit up

Similar

numegzti
knit up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atšokti
bounce
deginti
burn
iškasti
excavate
klausinėti
ask often
kliautis
rely
mūryti
brick
nuspausti
press
pavesti
let down
siūlyti
offer
teisti
judge

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In