Studijuoti (to study) conjugation

Lithuanian
33 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
studijuoju
I study
studijuoji
you study
studijuoja
he/she studies
studijuojame
we study
studijuojate
you all study
studijuoja
they study
Past tense
studijavau
I studied
studijavai
you studied
studijavo
he/she studied
studijavome
we studied
studijavote
you all studied
studijavo
they studied
Past freq. tense
studijuodavau
I used to study
studijuodavai
you study
studijuodavo
he/she used to study
studijuodavome
we used to study
studijuodavote
you all used to study
studijuodavo
they used to study
Future tense
studijuosiu
I will study
studijuosi
you will study
studijuos
he/she will study
studijuosime
we will study
studijuosite
you all will study
studijuos
they will study
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
studijuočiau
I would study
studijuotum
you would study
studijuotų
he/she would study
studijuotume
we would study
studijuotute
you all would study
studijuotų
they would study
Imperative mood
-
studijuok
you study
-
-
studijuokite
you all study
-

Examples of studijuoti

Example in LithuanianTranslation in English
mokomasis vizitas – trumpalaikis vizitas, skirtas studijuoti tam tikrą mokymosi visą gyvenimą aspektą kitoje valstybėje narėje;‘study visit’ means a short-term visit, made to study a particular aspect of lifelong learning in another Member State;
Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų nuo Direktyvos 2003/109/EB leidžiančių nukrypti nuostatų taikymas gali būti apribotas iki atvejų, kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis gali įrodyti, kad jis buvo išvykęs iš Bendrijos teritorijos, kad vykdytų ekonominę veiklą kaip samdomas ar savarankiškai dirbantis darbuotojas arba vykdyti savanorišką veiklą, ar studijuoti savo kilmės šalyje.The derogations to Directive 2003/109/EC set out in paragraphs 3 and 4 of this Article may be restricted to cases where the third-country national concerned can present evidence that he has been absent from the territory of the Community to exercise an economic activity in an employed or self-employed capacity, or to perform a voluntary service, or to study in his own country of origin.
Leidiniai, skirti skatinti žmones studijuoti už Europos Bendrijų teritorijos ribų, ir tokių leidinių mikrokopijos [1]Publications designed to encourage the public to study outside the territory of the European Communities, including microcopies of such publications [1]
Turėtų būti įmanoma įgyvendinti konkrečius veiksmus, skirtus didinti informuotumą apie galimybes užsiimti savanoriška veikla, studijuoti užsienyje, atlikti stažuotę kitoje valstybėje narėje ar dalyvauti Sąjungos švietimo srities mainų programose;It should be possible to implement specific actions to raise awareness of opportunities to volunteer, to study abroad, to participate in a traineeship in another Member State or to take part in Union education exchange programmes.
Aukštųjų mokyklų studentų, gaunančių paramą studijoms šalyje partnerėje, skaičius ir studentų iš šalių partnerių, atvykstančių studijuoti Programos šalyje, skaičiusThe number of higher education students receiving support to study in a partner country, as well as the number of students from a partner country coming to study in a Programme country
Vieną dieną, aš studijuoju žmogaus anatomiją... klasėje... sekančią, aš siuvuosi antpečius San Juan Hill'e.One day, I'm studying gross anatomy... in the classroom... the next, I'm sewing up Rough Riders on San Juan Hill.
- Nes as naktimis studijuoju.-Because I study during the nights.
Jau dvejus metus studijuoju alternatyvią mediciną, sūnau.I've been studying alternative medicine for two years now, son.
Aš tiesiog studijuoju jūsų metodus.I'm simply studying your methods.
Aš studijuoju anglų literatūrą.Well, I study English Lit.
...studijuoji Mišną....and study the Mishnah.
Būdamas 15-os studijuoji Talmudą.At 15, you study the Talmud.
Gerk pati. Na, žinai, kol čia studijuoji...Just uh... you drink it you know while you're studying inside the church
- Eimė. O ką tu studijuoji?-And what do you study?
- Jei tu studijuoji istoriją arba antropologiją.If you study History of Art, Anthropology...
Ilgiau studijuojame, ilgiau dirbame, ilgiau gyvename ir turime mažiau vaikų.We are studying longer, working longer, living longer and having fewer children.
Rytais mes dirbame laukuose, o po pietų studijuojame.We work the fields in the morning. Then we'll study in the afternoon.
Mes jas dabar studijuojame savo klasėje.We're studying them in our class now.
Taip pat studijavau estetika, makiaza ir sukavima.I was also studying aesthetics, make-up and hairdressing.
Prieš tai aš archyvose šventojoje kedėje studijavau.Before this, I was studying in the archives in the Holy Sea.
Ir kai jūs seni nobodus nepatyreliai analizavot, kaip Bundys, Gacy, Dahmer, aš jūs studijavau.So while you were studying tired old hacks like Bundy, Gacy, and Dahmer,
Aš daug studijavau.I've been studying for this.
Visą savo brandų gyvenimą studijavau erdvėlaikį.I've spent my entire adult life studying space-time.
Gal studijavai?What, were you studying?
- Ką studijavai?- What'd you study?
Ką studijavai?What'd you study?
Ar prašymo teikėjas studijavo Belgijoje 20–aisiais gyvenimo metais arba vėliau?Did the applicant study in Belgium in or after the year of his/her 20th birthday?
Ar miręs sutuoktinis studijavo Belgijoje 20-aisiais gyvenimo metais arba vėliau?Did the deceased spouse study in Belgium in or after the year of his/her 20th birthday?
Dorota pradėjo dirbti Komisijoje 2003 m.Anksčiau ji studijavo Europos kolegijoje Natolino studentų miestelyje Lenkijoje ir dirbo Europos integracijoskomiteto biure.Dorota came to the Commission in2004 with qualifications which included study at the College of Europe’s Polish campus at Natolin, and work inthe Polish Ministry of European Affairs.
Mes susitikome, kai jis studijavo užjūryje...We met while he was studying overseas...
Vartė dokumentus, studijavo juos iš naujo ir iš naujo.Taking out the files, studying them over and over.
Treniravomės toliau, paskui vėl studijavome.Another three hours in the tank and then studying.
Sėdėk ir studijuok valgiaraštį. Artėja egzaminas.- Just sit down Rita, study the menu the big test is coming

More Lithuanian verbs

Related

išstudijuoti
study

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

išstudijuoti
study

Random

apmušti
upholster
įtikti
please
keršyti
avenge
nusispjauti
spit
nusivilti
get disappointed
nutikti
happen
pargabenti
carry back
pernakvoti
sleep over
perspjauti
outspit
susidurti
face

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'study':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In