Privesti (to force) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
priverčiu
I force
priverti
you force
priverčia
he/she forces
priverčiame
we force
priverčiate
you all force
priverčia
they force
Past tense
priverčiau
I forced
privertei
you forced
privertė
he/she forced
privertėme
we forced
privertėte
you all forced
privertė
they forced
Past freq. tense
privesdavau
I used to force
privesdavai
you force
privesdavo
he/she used to force
privesdavome
we used to force
privesdavote
you all used to force
privesdavo
they used to force
Future tense
privesiu
I will force
privesi
you will force
prives
he/she will force
privesime
we will force
privesite
you all will force
prives
they will force
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
privesčiau
I would force
privestum
you would force
privestų
he/she would force
privestume
we would force
privestute
you all would force
privestų
they would force
Imperative mood
-
privesk
you force
-
-
priveskite
you all force
-

Examples of privesti

Example in LithuanianTranslation in English
Prisiekiu, aš jį kone priverčiau...I basically forced him into it.
Aš jus priverčiau?Did I force you?
Bendrijos gamintojai jau pradėjo restruktūrizaciją dėl didelių nuostolių, kurie privertė kai kuriuos operatorius pasitraukti iš pramonės, paskatino bankrotus bei likvidavimus ir dėl kurių kiti nutraukė veiklą.The Community producers are already in the process of restructuring as a result of heavy losses which have resulted in some operators leaving the industry, as well as bankruptcies and receiverships, which have forced others to close.
Nors iš pradžių išaugęs vartojimas bei didesnės vidutinės pardavimo kainos Bendrijos pramonei galėjo būti naudingos, šis augimas staiga nutrūko 2001 m., kai importas dempingo kainomis iš tiriamųjų šalių privertė Bendrijos pramonę sumažinti vidutines pardavimo kainas, kurios nuo 2001 iki 2002 m. sumažėjo 12 %.Whilst the Community industry could initially benefit from the increased consumption and from the increase in average sales prices, this growth abruptly stopped in 2001, as dumped imports from the countries concerned forced the Community industry to cut its average sales prices which dropped by 12 % between 2001 and 2002.
Kai kurios suinteresuotosios šalys tvirtino, kad Bendrijos ugniai atsparių medžiagų pramonės pertekliniai pajėgumai privertė Bendrijos pramonę konkuruoti mažinant kainas iki nuostolingo lygio.Some interested parties claimed that overcapacity within the Community refractory industry had forced the Community industry to compete by reducing prices to an injurious level.
Kaip paaiškinta pirmiau, logiška, kad Komisija ir Taryba turėtų laikyti pirkimo kainos mokėjimą lemiamu veiksniu, nes tai privertė darbuotojus laikyti akcijų vertę svarbia ir atitinkamai valdyti laivų statyklą.As explained earlier, it is logic that the Commission and the Council considered the payment of the purchase price as crucial since it forced the employees to attach importance to the value of the shares and manage the yard accordingly.
Remdamasi gautomis pastabomis Komisija mano, kad net jei ir aplinkybės, kai pagalbos nebuvo galima gauti, privertė „Volvo Aero“ iš esmės remtis koncerno vidaus finansavimu, neatrodo, kad koncernas būtų galėjęs vykdyti ilgalaikį tokio tipo finansavimą nerizikuodamas kita savo veikla.On the basis of the comments provided, the Commission finds that while the non-availability of the aid has forced Volvo Aero to rely heavily on the intra-group financing, the Group does not appear to be in a position to sustain such funding in the long run without imposing risks on other Group’s operations.
Žiūrėk! 8000 mūsų prieš 400 italų... ir mes privertėme juos bėgti!8,000 of us against 14,000 Italians... and we forced them to withdraw.

More Lithuanian verbs

Related

apsivesti
marry
apvesti
walk arround
atsivesti
bring (somebody)
atvesti
bring (somebody)
išvesti
walk (somebody) out
įvesti
enter
nusivesti
take (somebody somewhere)
nuvesti
lead away
parsivesti
bring (somebody) (home)
pavesti
let down
pervesti
transfer (money)
pravesti
conduct
suvesti
enter in
užvesti
start (a vehicle)
vesti
lead

Similar

pervesti
transfer (money)
pramesti
miss a shot
pravesti
conduct
prisėsti
sit down
priversti
force
priverti
trap (with a door)
privirti
boil
privogti
steal

Similar but longer

priversti
force

Random

atmesti
reject
karti
hag
mušinėti
bounce
niršti
rage
pakirsti
undermine
patiekti
supply
suvirinti
weld
tvirtintis
fasten
užeiti
come in
vaipyti
grimace

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'force':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In