Pasiülyti (to offer) conjugation

Lithuanian
18 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasiūlau
I offer
pasiūlai
you offer
pasiūlo
he/she offers
pasiūlome
we offer
pasiūlote
you all offer
pasiūlo
they offer
Past tense
pasiūliau
I offered
pasiūlei
you offered
pasiūlė
he/she offered
pasiūlėme
we offered
pasiūlėte
you all offered
pasiūlė
they offered
Past freq. tense
pasiülydavau
I used to offer
pasiülydavai
you offer
pasiülydavo
he/she used to offer
pasiülydavome
we used to offer
pasiülydavote
you all used to offer
pasiülydavo
they used to offer
Future tense
pasiülysiu
I will offer
pasiülysi
you will offer
pasiülys
he/she will offer
pasiülysime
we will offer
pasiülysite
you all will offer
pasiülys
they will offer
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasiülyčiau
I would offer
pasiülytum
you would offer
pasiülytų
he/she would offer
pasiülytume
we would offer
pasiülytute
you all would offer
pasiülytų
they would offer
Imperative mood
-
pasiülyk
you offer
-
-
pasiülykite
you all offer
-

Examples of pasiülyti

Example in LithuanianTranslation in English
Bijau, kad müsų restoranams praktiškai nėra kąjums pasiülyti.But even then, I fear, have Our restaurants have little to offer.
Kai tau tai pasiūlau, kviečiu tave ne tik šokiui.When I offer you this, I don't just invite you to dance.
Aš pasiūlau.I offer.
Tačiau laikotarpis iki 2007 m. pabaigos gali būti laikomas priimtinu laikotarpiu, būtinu įmonės pasiūlai restruktūrizuoti ir pritaikyti veiklą prie atitinkamų rinkos sektorių raidos.However, the period up to the end of 2007 may be considered to be a reasonable time-span which is necessary in order to restructure the company's offerings and adapt its activities to reflect trends in the relevant markets.
prekyba žemės ūkio produktais – laikymas arba eksponavimas, skirtas pardavimui, pasiūlai, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus kai pirminės produkcijos gamintojas ją pirmą kartą parduoda perpardavėjams ir perdirbėjams bei išskyrus bet kokią veiklą, susijusią su pasiruošimu parduoti produktą pirmą kartą; kai pagrindinis gamintojas tą produkciją parduoda galutiniams vartotojams tam tikslui skirtose atskirose patalpose, tai laikoma pardavimu;‘marketing of an agricultural product’ means holding or displaying with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of placing on the market, except the first sale by a primary producer to resellers and processors and any activity preparing a product for such first sale; a sale by a farmer to final consumers shall only be considered as marketing if it takes places in separate premises reserved for that purpose;
Žemės ūkio produktų prekyba – laikymas arba eksponavimas, skirtas pardavimui, pasiūlai, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus kai pirminės produkcijos gamintojas ją pirmą kartą parduoda perpardavėjams ar perdirbėjams bei išskyrus bet kokią veiklą, susijusią su pasiruošimu parduoti produktą pirmą kartą; jei pirminės produkcijos gamintojas tą produkciją parduoda galutiniams vartotojams tuo tikslu paskirtose atskirose patalpose, tai laikoma pardavimu.“Marketing of agricultural products” means holding or display with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of placing on the market, except the first sale of a primary producer to resellers or processors and any activity preparing a product for such first sale; a sale by a primary producer to final consumers shall be considered as marketing if it takes place in separate premises reserved for that purpose.
žemės ūkio produktų prekyba – laikymas arba eksponavimas, skirtas pardavimui, pasiūlai, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus kai pirminės produkcijos gamintojas ją pirmą kartą parduoda perpardavėjams ir perdirbėjams bei išskyrus bet kokią veiklą, susijusią su pasiruošimu parduoti produktą pirmą kartą; kai pagrindinis gamintojas tą produkciją parduoda galutiniams vartotojams tam tikslui paskirtose atskirose patalpose, tai laikoma pardavimu.‘marketing of agricultural products’ means holding or display with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of placing on the market, except the first sale by a primary producer to resellers or processors and any activity preparing a product for such first sale; a sale by a primary producer to final consumers shall be considered as marketing if it takes place in separate premises reserved for that purpose.
Šiais konkrečiais veiksmais nedaroma žalingo poveikio pajėgumų pasiūlai kituose svarbiuose tų sistemų taškuose ir sujungimo su skirstymo tinklais taškuose, kurie svarbūs užtikrinant tiekimo galutiniams vartotojams saugumą, pvz., sujungimo su saugyklomis, SGD terminalais ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 994/2010 [5] apibrėžtais saugomais vartotojais taškuose.Such specific actions shall not be detrimental to the offer of capacity at other relevant points of the concerned systems and points to distribution networks relevant for security of supply to final customers, such as those to storages, LNG terminals and protected customers as defined in Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council [5].
Kiekvienas kontraktas kurį pasirašome, kiekvienas pyrago gabalėlis, kurį pasiūlome yra paimamas.Every contract we've signed, every piece of the pie we've offered, it all goes away.
Nuvažiavau ir pasiūliau jam darbą.I went there and I offered him a job.
Aš pasiūliau jam 30 000 dinarų už tą mersedesą.I offered him 30,000 dinars for that Mercedes.
- Bet ačiū, kad pasiūlei.-But thank you for the offer.
Tu pasiūlei laisvęYou offered freedom without...
Patvirtinus laikinąsias antidempingo priemones, vienas iš bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų Australijoje („Leading Synthetics Pty Ltd“) pasiūlė įsipareigojimą dėl kainos pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 1 dalį.Subsequent to the adoption of provisional anti-dumping measures, one cooperating exporting producer in Australia (Leading Synthetics Pty Ltd) offered a price undertaking in accordance with Article 8(1) of the basic Regulation.
Šiuo įsipareigojimu tas eksportuojantis gamintojas pasiūlė parduoti atitinkamą gaminį tokia kaina, kuri būtų lygi kainų lygiui, kuriam esant pašalinamas žalingas dempingo poveikis, arba būtų už jį didesnė.In this undertaking, the exporting producer in question has offered to sell the product concerned at or above price levels that eliminate the injurious effect of dumping.
Po laikinų antidempingo priemonių priėmimo vienas iš bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų Australijoje pasiūlė įsipareigojimą dėl kainos pagal pagrindinio reglamento 8 straipsnio 1 dalį.Subsequent to the adoption of provisional anti-dumping measures, one cooperating exporting producer in Australia offered a price undertaking in accordance with Article 8(1) of the basic Regulation.
Šiuo įsipareigojimu tas eksportuojantis gamintojas pasiūlė parduoti gaminį už kainą, lygią kainų slenksčiams, kurie panaikintų nuostolingą dempingo poveikį, arba aukštesnę už tuos slenksčius.In this undertaking, the exporting producer in question has offered to sell the product concerned at or above price levels that eliminate the injurious effect of dumping.
Per tyrimą du Indijos gamintojai eksportuotojai, „Graphite India Limited“ ir „Hindustan Electro Graphite Limited“, pasiūlė įsipareigojimus dėl kainų pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį.During the course of the investigation, the two exporting producers in India, Graphite India Limited and Hindustan Electro Graphite Limited offered price undertakings in accordance with Article 13(1) of the basic Regulation.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apalpti
pass out
įsikalti
hammer in
nusigrimuoti
make up
nusiimti
take off
pasiųsti
dispatch
pradingti
vanish
režisuoti
direct (a movie)
susirūpinti
be conderned
užmušinėti
kill (often or repeatedly)
žudyti
kill

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In