Pardavinėti (to sell) conjugation

Lithuanian
32 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pardavinėju
I sell
pardavinėji
you sell
pardavinėja
he/she sells
pardavinėjame
we sell
pardavinėjate
you all sell
pardavinėja
they sell
Past tense
pardavinėjau
I sold
pardavinėjai
you sold
pardavinėjo
he/she sold
pardavinėjome
we sold
pardavinėjote
you all sold
pardavinėjo
they sold
Past freq. tense
pardavinėdavau
I used to sell
pardavinėdavai
you sell
pardavinėdavo
he/she used to sell
pardavinėdavome
we used to sell
pardavinėdavote
you all used to sell
pardavinėdavo
they used to sell
Future tense
pardavinėsiu
I will sell
pardavinėsi
you will sell
pardavinės
he/she will sell
pardavinėsime
we will sell
pardavinėsite
you all will sell
pardavinės
they will sell
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pardavinėčiau
I would sell
pardavinėtum
you would sell
pardavinėtų
he/she would sell
pardavinėtume
we would sell
pardavinėtute
you all would sell
pardavinėtų
they would sell
Imperative mood
-
pardavinėk
you sell
-
-
pardavinėkite
you all sell
-

Examples of pardavinėti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau atliekant dalinę tarpinę peržiūrą, pareiškėjai, papildydami minėtus jau galiojančius įsipareigojimus dėl eksporto į ES 10, dar pasiūlė svarstomąjį produktą pardavinėti ES 15 vartotojams nustačius tokį kainos lygį, kuris panaikintų žalingą dempingo poveikį, arba aukštesne kaina.However, within the framework of the partial interim reviews and in addition to the above mentioned undertakings already in force for their exports to the EU10, the applicants have also offered to sell the product concerned to customers in the EU15 at or above price levels which eliminate the injurious effect of dumping.
Kita tvirtino, kad priemonės gali sutrukdyti jiems importuoti ir toliau pardavinėti sušaldytą išaugintą lašišą.Another claimed that the measures may prevent them from importing and continuing to sell frozen farmed salmon.
skatinti, kad atskiri gamintojai, perdirbėjai ir gamintojų/perdirbėjų/mažmenininkų grupės, kol kas nedalyvaujančios ekologinėje žemdirbystėje, imtųsi šio gamybos būdo; skatinti mažmenininkus, mažmenininkų grupes ir restoranus pardavinėti ekologiškus produktus.encourage individual producers, processors and producer/processor/retailer groups not yet taking part in organic farming to convert to this production method; encourage retailers, retailer groups and restaurants to sell organic products.
Iš tiesų, TCCA sudaro galimybes perdirbėjams pardavinėti pelningesnius produktus ir gauti pelno kituose segmentuose.Indeed, TCCA also permits the processors to sell more profitable products and to generate profits on other segments.
Taip pat buvo teigiama, kad tokios priemonės gali sudarytu kliūčių jiems importuoti ir pardavinėti šaldytą lašišą.It was also claimed that the measures may prevent them from importing and continuing to sell frozen farmed salmon.
Dabar aš pardavinėju savo sielą. Aš tai jaučiu.I'm selling my soul right now.
Gaminu ir pardavinėju muilą.- I make and I sell soap.
Aš pardavinėju televizorius pas Best Buy.I sell televisions at best buy.
Ne, aš pardavinėju mobilius telefonus.No. I'm in telecommunications. I sell cell phones.
Mano vardas Ralfas Bekeris, aš pardavinėju biblijas kad surinkti pinigų Šventos Trejybės Bažnyčiai.My name is Ralph Becker, and I'm selling Bibles to raise money for the Church of the Holy Trinity.
Na, aš įsivaizduoju, kad tu gyveni kažkokiuose apartmentuose "Gerard and Parliament" ir pardavinėji savo užpakalį dėl išgyvenimo.Well, I imagine you living in some apartment in Gerard and Parliament selling your ass for a living.
Dabar ir tu pardavinėji narkotikus.Now you're selling drugs too!
Nežinau, ką tu ten pardavinėji.I don't know what it is you're selling.
- Ar tu ką nors pardavinėji?- Are you selling something?
Juk tu pardavinėji gyvenimo laimę.You're selling lifelong happiness.
Nesvarbu, ar pardavinėjame pagamintus produktus, ar ieškome naujų būdų menui suprasti, mes vis tiek pranokstame kitus rasdami naujų aspektų.Whether selling a manufactured product or finding new ways of appreciating art, we excel at finding new dimensions.
Dažniausiai pardavinėjame antklodes mieste, nes mums vis dar reikia pinigų.Mostly, we sell blankets in town because we still need some money.
Aš visą laiką keliavau su motina ir pardavinėjau prekes.I've always traveled with my mother, selling things.
Negaliu patikėti kad, vos prieš valandą pardavinėjau pyragėlius pakelėje.To think, an hour ago I was just selling oil cakes on the midway.
Kai aš gimiau, tu Vičitoje pardavinėjai smulkmenas.You were selling novelty products in Wichita when I was born. Come on, Will.
Ar pardavinėjai Helenai?Did you ever sell to Helene?
Ką tu pardavinėjai?What were you selling?
Manau, tai susiję su tuo, kad pardavinėjai delfinų mėsą.Yeah. Scott, I think part of that has something to do with the fact that you got caught selling dolphin meat.
Įvedus priemones, KLR ir toliau pardavinėjo glifosatą Bendrijai dempingo kainomis.Since the imposition of measures, the PRC has continued to sell glyphosate to the Community at dumped prices.
Be to, tvirtinta, kad rinkos segmentai, kuriuose Vietnamo eksportuotojai pardavinėjo savo dviračius, skiriasi nuo tų segmentų, kuriuose savo veiklą vykdė KLR eksportuotojai ir Bendrijos gamintojai, todėl skirtinga kaina esanti pagrįsta.It was also claimed that the market segments, in which the Vietnamese exporters were selling their bicycles, were different from those served by the PRC exporters and the Community producers, thereby justifying a different price.
Įvedus priemones po ankstesnio tyrimo, KLR ir toliau pardavinėjo Bendrijai dviračius dempingo kaina.Since the imposition of measures following the previous investigation, the PRC has continued to sell bicycles to the Community at dumped prices.
Eksportuojantys gamintojai taip pat arba tiesiogiai, arba per susijusius importuotojus tiems patiems pirkėjams pardavinėjo kitus produktus.In addition, the exporting producers were also selling either directly or via their affiliated importers other products to the same customers.
Pažymima, kad pradiniame tyrime šeši iš šių gamintojų pardavinėjo SWR tik vidaus rinkoje arba kitoms trečiųjų šalių rinkoms, todėl jie nebuvo įtraukti į pradinį tyrimą.It is noted that in the original investigation, six of these producers were selling SWR only on their domestic market or to other third country markets and they were therefore not subject to the original investigation.
- Mes pardavinėjome grūdus kitose šalyse labai pigiai, kad kitų šalių fermeriai, kurie nėra pasiekę mūsų lygio, negalėjo su mumis varžytis.Pollan: For a while, we could sell grains so cheaply anywhere in the world, farmers in other countries who aren't being subsidized could not compete with us.
Prezidentas Snou mane pardavinėdavo.President Snow used to sell me.
Prisimeni, Julie, kaip mes pardavinėdavome gėlių puokštes šalikelėje prie namo, kurį nuomojo mūsų tėvai.Do you remember how we used to sell flowers at the side of the road where our parents rented a house?
Pagal bendruosius sprendime Alumix nurodytus kriterijus, jeigu rinkoje nėra alternatyvių šaltinių, racionalus elektros energijos tiekėjas, siekdamas išvengti situacijos, susiklosčiusios dėl perteklinių pajėgumų, pablogėjimo, savo geriausiems klientams pardavinės elektros energiją tokiomis kainomis, kurios padengia jo ribines gamybos sąnaudas ir nedidelę dalį fiksuotųjų sąnaudų.The general criteria of the Alumix decision hold that, in the absence of alternative market outlets and in order to avoid aggravating a situation of overcapacity, a rational electricity supplier will sell electricity to its best customers at a price covering its marginal costs of production, plus a small contribution to fixed costs.

More Lithuanian verbs

Related

davinėti
give (often)
išdavinėti
extradite
uždavinėti
ask

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmyžti
piss (on something)
brinkti
bloat
iškepti
bake
kraipyti
wiggle
lašėti
drip
prisapnuoti
dream up
suktelėti
turn slightly
švisti
lighten
tapyti
paint
zvimbti
buzz

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'sell':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In