Parašyti (to write) conjugation

Lithuanian
30 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
parašau
I write
parašai
you write
parašo
he/she writes
parašome
we write
parašote
you all write
parašo
they write
Past tense
parašiau
I wrote
parašei
you wrote
parašė
he/she wrote
parašėme
we wrote
parašėte
you all wrote
parašė
they wrote
Past freq. tense
parašydavau
I used to write
parašydavai
you write
parašydavo
he/she used to write
parašydavome
we used to write
parašydavote
you all used to write
parašydavo
they used to write
Future tense
parašysiu
I will write
parašysi
you will write
parašys
he/she will write
parašysime
we will write
parašysite
you all will write
parašys
they will write
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
parašyčiau
I would write
parašytum
you would write
parašytų
he/she would write
parašytume
we would write
parašytute
you all would write
parašytų
they would write
Imperative mood
-
parašyk
you write
-
-
parašykite
you all write
-

Examples of parašyti

Example in LithuanianTranslation in English
Jei norima darbo vieta yra aukštos kvalikacijos, turite parašyti motyvacinį laišką ir nusiųsti bendrovei savo CV.For skilled jobs you need to write a covering letter and send your CV to the company.
Todėl jums suteikiama galimybė parašyti trumpą savo institucijos pristatymą, kuris taip pat bus išverstas į visas ES kalbas.This is why you have the possibility to write a short profile of your authority which will also be translated into all EU languages.
Tai darydami jie sužino, kaip parašyti scenarijų, įgarsinti filmą, jame naudoti nuotraukas, vaizdo siužetus ir piešinius.Through the process, they can learn how to write a script, record a voiceover and edit photos, videos and drawings into a film.
Esant didesniam negu 1 proc. p. nuokrypiui, Pinigų politikos komitetas turėtų parašyti atvirą laišką iždo kancleriui.In case of a deviation of more than 1 percentage point, the MPC is expected to write an open letter to the Chancellor of the Exchequer.
Reikia parašyti apie gyvenimą naujajame tūkstantmetyje.You have to write about what it's like growing up as we approach... the new millennium.
Aš parašau...I write it.
Viskas, ką parašau, yra šedevras.Everything I write is a masterpiece.
Ar kas nors perka tai, ką parašai, ar leidžia tavo knygas?I mean, does anybody buy what you write or publish it or anything?
Jei laikraštis paskelbs bet ką,ką parašai, rytoj grįžk, nupirksiu tau taurelę.If the paper publishes anything you write, you come back tomorrow, I'll buy you the shot.
O jeigu aš parašiau jai laišką...If I did write her a letter...
Aš parašiau tavo vardą.I write your name.
Ant mirties laiptų parašiau tavo vardą.On the stairs of death, I write your name.
Ant vilties be atminties, parašiau tavo vardą.On hope without memory, I write your name.
Ar parašei pasiaiškinimą?Did you write an apology?
Kam tu tai parašei?That's beautiful. Who did you write that for?
Ir kurių velnių tu parašei tą straipsnį?And why did you write that bloody article?
Čia tu parašei?Did you write that? No.
- Ką parašei?- What did you write?
Ar juos jums parašė?Or do they write them down for you?
Šie žmonės... mums parašė, prispausti sunkumų.These people took the trouble to write to us.
Kokius žodžius jis tau parašė?Which two words did Broken Sword write?
Tai kas parašė Hamletą?So who did write Hamlet?
Niekada nepamiršk Hermano Melvilo, kuris parašė apie baltąjį banginį. Tai iš pradžių buvo atmesta, o dabar tai tampoma visų literatūrinio pasaulio studentų kuprinėse.Never forget Herman Melville, writes a ripping yarn about a big white whale which is summarily dismissed, and yet today, it is lugged around in the backpacks of every serious student of literature in the world.
Kodėl parašėme kelių eismo saugumo kampanijų vadovą?Why did we write a manual on road safety campaigns?
Jei galvotų - parašytų.If he did, he would write.
Gal tu ką nors parašyk žemiau.Maybe you should write something down.
Tai gal parašyk ką nors.So, maybe, write something down.
Gerai, parašyk ją, atnešk, o aš mielai pasirašysiu.Okay, well, write up a letter, bring it by, and I'll sign it. No problem. Whoa!
Aktyvuok arabišką klaviatūrą ir parašyk tokią žinutę.Pull up an Arabic keyboard and write down this message, you ready?
Tai parašyk: "Rubė tapo tokia, kokia buvo anksčiau" ir tiek.So write "Ruby went back to normal." No big deal.

More Lithuanian verbs

Related

aprašyti
describe (by writing)
atrašyti
respond (by writing)
įrašyti
enscribe
išrašyti
write out
nusirašyti
cheat (in an exam)
pasirašyti
sign
perrašyti
rewrite
persirašyti
write too much
prirašyti
subjoin
prisirašyti
sign up
rašyti
write
surašyti
write down
susirašyti
keep in touch
užrašyti
write down
užsirašyti
write down

Similar

aprašyti
describe (by writing)
atrašyti
respond (by writing)
išrašyti
write out
parodyti
show
parūkyti
smoke
surašyti
write down
užrašyti
write down

Similar but longer

paprašyti
request
pasirašyti
sign

Random

atlikinėti
perform
civilizuoti
civilize
fotografuoti
photograph
gelsti
turn yellow
iškentėti
suffer through
kloti
lay
myžti
piss
nustebti
be surprised
pasižymėti
characterize
perpjauti
cut

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In