Gelbėti (to save) conjugation

Lithuanian
20 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
gelbėju
I save
gelbėji
you save
gelbėja
he/she does save
gelbėjame
we save
gelbėjate
you all save
gelbėja
they save
Past tense
gelbėjau
I did save
gelbėjai
you did save
gelbėjo
he/she did save
gelbėjome
we did save
gelbėjote
you all did save
gelbėjo
they did save
Past freq. tense
gelbėdavau
I used to save
gelbėdavai
you used to save
gelbėdavo
he/she used to save
gelbėdavome
we used to save
gelbėdavote
you all used to save
gelbėdavo
they used to save
Future tense
gelbėsiu
I will save
gelbėsi
you will save
gelbės
he/she will save
gelbėsime
we will save
gelbėsite
you all will save
gelbės
they will save
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
gelbėčiau
I would save
gelbėtum
you would save
gelbėtų
he/she would save
gelbėtume
we would save
gelbėtute
you all would save
gelbėtų
they would save
Imperative mood
-
gelbėk
you save!
-
-
gelbėkite
you all save!
-

Examples of gelbėti

Example in LithuanianTranslation in English
Priešingai, tai, kad BNFL galutinai nesutiko dalyvauti restruktūrizavimo plane tol, kol JK vyriausybė nepaskelbė apie savo dalyvavimą, galima laikyti įrodymu, kad BNFL nebuvo pasirengusi gelbėti BE bet kokia kaina ir pasirinko palaukti, kol įsikiš valstybė, kaip pasielgė ir visi kiti kreditoriai.On the contrary, the fact that BNFL did not finally accept to participate in the restructuring plan before the UK Government announced its involvement can be viewed as proof that BNFL was not ready to save BE at any cost, and would preferred to wait for the intervention of the State, like all other creditors did.
Todėl GNP ataskaita yra susijusi su klausimu, ar Korėjos Respublikos Vyriausybės politika buvo gelbėti Hynix.The GNP report, therefore, is not irrelevant to the question of whether the GOK had a policy to save Hynix.
Be to, įvairūs spaudos straipsniai ir ataskaitos akivaizdžiai rodo, kad Korėjos Respublikos Vyriausybė neleistų žlugti Hynix; tai taip pat atspindi faktas, kad vienas iš Korėjos Respublikos Vyriausybei priklausančių bankų nupirko Hynix skolą iš kitų kreditorių, kad palengvintų finansinę naštą bankams, kuriems patikėta gelbėti Hynix.Further, the various press articles and reports on record demonstrate clearly that the GOK would not allow Hynix to fail; this is also demonstrated by the fact that one of the wholly-owned GOK banks purchased Hynix debt from the other creditors to ease the financial burden on the banks that had been entrusted to save Hynix.
Lenkijos valdžios institucijos teigia, kad tokie ir panašūs centrinės, regioninės ir vietos valdžios institucijų veiksmai buvo dalis plataus užmojo programos, skirtos laivų statybos pramonei gelbėti.The Polish authorities argued that these and similar actions by the central, regional and municipal authorities had been part of a widespread programme to save the shipbuilding industry.
gelbstint arba siekiant gelbėti asmens gyvybę ar turtą;in connection with saving or attempting to save life or property;
Juk žinai, aš visada gelbėju mūsų planetą.Who knows? Hey, you know how I'm always trying to save the planet?
Ne, aš gelbėju gyvybes.No, I save lives.
Tu gelbėji žmones užuot gelbėjęs save?You saved the human instead of saving yourself?
Aš tave gelbėjau!I saved you!
Vėl gelbėjai planetą?What? You save the planet?
Palikai juos ir gelbėjai savo kailį, tu, savanaudi, verstasūri, smukčiau, sūdžiau, mėšlo krūva tu!You ran out on them to save your own skin, you guddler's scuttish pilgar lickering shukm juggling sluking urpal. Bar lom muck egg brimni!
MISTERIS INCREDIBLE APSKŲSTAS Super didvyris bus apskųstas, nes kaiką gelbėjo, kuris nenorėjo būti išgelbėtas.In a stunning turn of events, a superhero is being sued for saving someone who, apparently, didn't want to be saved.
Ar kas nors gelbėjo mane dėl to, kad pasiilgo?Did no one come to save me just because they missed me?
Jis pasivogė duonos, nes gelbėjo sesers sūnųHe stole some bread to save his sister's son
Ji gelbėjo berniuko gyvybę.She saved the boy's life, that's-
Gerai, gelbėk jį.Okay, save him.
Švenčiausioji mergele, Dievo gimdytoja... Nuo visokių pavojų mus gelbėk.O Mother of God, forgive this sinner, save and keep me.
- Dieve, gelbėk karalienę.God save the queen.
Grįžk pas teisėtą žmoną ir gelbėk Angliją.Take up your lawful wife and save England.
Jeigu nori būti karalienė, gelbėk Joną.If you wish to be queen, you must save John.

More Lithuanian verbs

Related

išgelbėti
save
pagelbėti
help

Similar

kalbėti
speak
kalbėtis
converse

Similar but longer

išgelbėti
save
pagelbėti
help

Random

aptarnauti
serve
atslūgti
flood back
įrengti
install
išgirsti
hear
laidoti
bury
patarinėti
advise
pradžiūti
dry a bit
susitelkti
concentrate
uždavinėti
ask
užimti
occupy

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In