Bėgti (to run) conjugation

Lithuanian
94 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
bėgu
I run
bėgi
you run
bėga
he/she runs
bėgame
we run
bėgate
you all run
bėga
they run
Past tense
bėgau
I ran
bėgai
you ran
bėgo
he/she ran
bėgome
we ran
bėgote
you all ran
bėgo
they ran
Past freq. tense
bėgdavau
I used to run
bėgdavai
you run
bėgdavo
he/she used to run
bėgdavome
we used to run
bėgdavote
you all used to run
bėgdavo
they used to run
Future tense
bėgsiu
I will run
bėgsi
you will run
bėgs
he/she will run
bėgsime
we will run
bėgsite
you all will run
bėgs
they will run
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
bėgčiau
I would run
bėgtum
you would run
bėgtų
he/she would run
bėgtume
we would run
bėgtute
you all would run
bėgtų
they would run
Imperative mood
-
bėk
you run
-
-
bėkite
you all run
-

Examples of bėgti

Example in LithuanianTranslation in English
Tu planuoji bėgti?You ain't planning on running away?
Turim iš čia bėgti!We've got to get out of here. At your service, Madam.
Nenorėjai nuo jos pabėgti, kaip aš.And I come here to offer to buy the place from you to make you a right good offer.
Pabėgti?Emmy's had a hankerin' to live here. Get off this place, you dirty Yankee.
Palauk, Mani! Aš atbėgu!Wait, Manni.
Tai reiškia bėgu."It means "run".
Vėl bėgu net neatsisveikinusi... Nors Agrado patinka atsisveikintiRunning away once again with no good-byes though I know how much you like them, Agrado."
Aš bėgu atgal į kazino, ir sėdu prie savo Black Jack staliuko.Sit at my blackjack table.
Veiklumas parodo, kad gyvenime yra tikslas. O gal bėgi nuo prisiminimų?Activity suggests a life filled with purpose.
Vieną akimirką maniau, kad bėgi padėti jai.For one moment I thought you were running to help her.
Tu bėgi ne į tą pusę!You're going the wrong way!
Na, kur bėgi?I got a bone to pick with you.
Nuo likimo niekas nepabėga."No one escapes his destiny."
Kas ten bėga per pievelę?What's that running across the lawn? Looks like a huge dog!
Žmonės vyksta į Makoną - visi bėga!Folks is all goin' to Macon and folks is runnin' away and runnin' away. I can't bear it!
Bet jie bėga.But they're running away! No.
Karas tai bėgimas, bėgame, gindamiesi ir puldami.A war is run We run, both in offense and defense
-Bėgame į kitą upės pusę.-Let's go across the river.
- Kur mes bėgame? - Kur nors.- Anywhere but here.
Nuo ko bėgame?And what are we running from?
Aš turiu pasakyti, kai aš gavau darbą, darbo sutartyje nebuvo nieko apie... jūs bėgate?No one regrets more than l. You' re the Defense Against the Dark Arts teacher. You can't go now.
Kūr jūs blet dabar bėgate?Where the fuck are you running now?
Kur bėgate?Where you going? WOMAN: Bye, Dwight!
-Dabar tai jau tu bėgate?Oh! Now you're running, huh?
Negalėjau rasti. Bėgau per miglą ir negalėjau rasti.You certainly are making a fool of yourself.
Kai sudegino kaimą, kuriame gimei, o aš bėgau į jį, mačiau sodybą, kurios nesudegino.When your native village was burned As I was escaping to this village, I saw... one village unburned. It had hired samurai
Visvien pabėgsiu iš Suvorovo. Iš vaikų namų pabėgau, ir iš Suvorovo pabėgsiu.I'll run away from that military school, just like I did from the children's home.
Tik aš iš ten pabėgau.But I ran away.
Ar tu pabėgai, nes žinojai, kaip viskas gali būti?Did you run out on me because you knew what it would be like?
Jie sakė, tu pabėgai.CHIEF: They said you escaped.
Jis parodė savo atėjus tavo eilei tu išsigandai ir pabėgai.He showed you his, and when it got to be your turn, you chickened and ran.
Kiti išėjo į karą arba pabėgo.The others went off to the war or runned away.
O jos brolis irgi pabėgo?What about her brother? Didn't he leave, too?
Niekaip nesuprantu, kodėl ji pabėgo.Never could understand why that woman run off.
Matei, kaip jie bėgo?You saw- - You saw how they all ran.
Mes bėgome iš visų jėgų.We ran up as quickly as we could.
Kai bėgome, mačiau, kur jie laiko kompiuterius.When we were escaping, I saw this room.
Mes visi bėgome. Ką tu nori pasakyti?What's your point?
Kai mes bėgome iš Godriko Daubos aš paleidau užkeikimą, o jis atsimušė...As we were leaving Godric's Hollow, I cast a curse and it rebounded.
Kai šiandien pabėgote, pamaniau:When you escaped today, I thought:
Kaip jūs pabėgote?So how did you escape?
Jau pradėjome manyti, kad tu ir tas senas varnas kartu pabėgote.I was beginning to think that you and that old crow ran off together.
Taigi dažniausiai pabėgdavau.So I usually run away
Bėgdavau į apačią verkdamas taip pat kaip tu dabar verki.I used to go down to the floor crying just like you now.
Pabudusi bėgdavau pas tėvus.I'd wake up and run to my parents.
Kai tik išgirsdavau jį grojant namie, aš bėgdavau pas jo.He would play in the house and I just kept running up to him.
Kai būdavo blogos nuotaikos... bėgdavai iš kambario.When he were bad ... you got out the room
Jis nuolat pabėgdavo, todėI nupirkome jam specialų antkaklį.He was running away all the time so we got him a collar with a GPS locator.
Kai jis šlapindavosi, viskas bėgdavo per šias mažas skylutes, kaip koks fontanas.When he urinated, it came out through all these little holes here, kind of like a fountain.
Kaskart, nuleidus vandenį klozete, duše bėgdavo šaltas.I hated it. I loved that apartment.
Anksčiau fanai po kiekvienų laimėtų varžybų bėgdavo į aikštę nuversti vartų.The fans used to rush the field after every win and tear down the goalposts, and coach hated it.
O prievarta išsiųsit – pabėgsiu.And if you force me to, I'll run away.
Pas partizanus pabėgsiu.I'll join the partisans.
Visvien pabėgsiu iš Suvorovo. Iš vaikų namų pabėgau, ir iš Suvorovo pabėgsiu.I'll run away from that military school, just like I did from the children's home.
Visvien pabėgsiu, jei patys nepaleisit.I'll run away anyway, if you don't let me go.
Nuo jos nepabėgsi, jei esi airis.There's no getting away from it if you're Irish.
Niekur nepabėgsi.You can't get away.
Nesvarbu, kur bėgsi, nuo savęs nepabėgsi.Because no matter where you run, you just end up running into yourself.
Žinojau, tu be manęs nebėgsi.I knew you wouldn't leave without me.
Mūšio nebus. Jie apsisuks ir pabėgs.They'll just turn and run every time.
Bijau, kad Betsė Sju rytoj nebėgs.SANFORD: I'm afraid Betsy Sue isn't going to run tomorrow.
O, nakties vaikai... kas iš jūsų bėgs į medžioklę?"Who among you will run with the hunt?
O kiti - bėgs su Mukus.And the others will run with Mucus.
Jei mes pabėgsime, ar eisi su mumis?If we do escape, will you come with us?
Žengsime, bėgsime kaip tik norėsimeStepping, striding as fine as you please
- Pulsime ir bėgsime slėptis, kaip čia įprasta.Hit, run, hide, the Highland way.
Rytoj mes bėgsime greičiau ištempsim savo rankas toliau ir vieną gražų rytą.... Ir mes įveiksime, laivais prieš dabartinę, ribotą galą grimzdantį praeitin.Tomorrow we will run faster, stretch our arms out further, and one fine morning, so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly... into the past."
Jūs nepabėgsite!You can not escape.
Mes pulsime tik tuo atveju jei bėgsite!We will not attack if you do not run!
Ir jei jums sušvelninti rėžimą, jūs vėl pabėgsite.If I put you in minimum security you'll just try to escape again.
Jei pabėgsite, galėsite gyventi... Bent truputį.Run, and you'll live... at least awhile.
Gyvensiu medyje, kad nuo tavęs pabėgčiau.I'll live in a tree to get away from you.
Bėgčiau iš čia kuo toliau.I would just get as far away from here as I could.
19 metų su motina. Aš taip pat pabėgčiau.19 years with my mother, I'd run away, too.
O tu vyktumeis jei aš bėgčiau?Would you chase me if I did?
Kur bebėgtum, mes tave rasime, Styvai. Tu tai žinai.There's nowhere you can go where we won't find you, Steve.
Žiūrėk, kad daugiau niekados nuo manęs nepabėgtum, gerai?There's my boy. Don't you ever leave me again, ok?
Vietoj to, kad bėgtum nuo skausmo, kaip padarytų normalūs žmonės... ... tu bėgi į jį.Instead of running from the pain, like a sane person would do you step into it.
Į kurią pusę bėgtum?Which direction would you take?
Ir pasakykik jiems kad paimtų ginklus bėgtų pasislėpti į tą plyšį už mūsų.Quietly. And tell them that when we grab the guns they must run fast into that crevice behind us and take cover.
Uždėk savo pirštą ant šitų žodžių, kad raidės nuo tavęs nepabėgtų.Push your finger against these words so the letters can't run away!
Man taip reikia draugo, kuris nuo manęs nepabėgtų.I need someone to be my friend... someone who won't run away.
Bet ar mylėtum vyrą, kuris pabėgtų?But could you love a man who would run away?
Privalom kautis kad pabėgtume.We must fight to run away.
Turime pereiti dar dvi bandymų aplinkas, kad pabėgtume.We need to cross two more test environments to escape.
- Lyg mes kur nors pabėgtume.- Like we're gonna go anywhere.
Niki, jei pabėgtume...Nicky, if we just ran.
Paskubėk.Hurry up.
Išplaukiu po pietų, taigi paskubėk!"I'm sailing at noon, so hurry!"
Bėk iš miesto.GET OUT OF TOWN THE COPS ARE AFTER YOU
Atidžiai ją stebėkite, kad miegodama jo nenusiimtų.Watch her closely, and see that she does not remove it in her sleep. I understand, Professor.
Neskubėkite.Don't be in such a hurry.
Paskubėkite.You better hurry.
Nesistebėkite.Well, don't look so shocked.

More Lithuanian verbs

Related

apbėgti
run around
apibėgti
run around
atbėgti
come running
išbėgti
run out
nubėgti
run off
pabėgti
escape
parbėgti
run back
perbėgti
run across
prabėgti
pass by running
pribėgti
approach by running
subėgti
run all (to the same place)

Similar

augti
grow
balti
become white
barti
scold
bartis
quarrel
berti
strew
besti
point (a finger)
birti
crumble
burti
divine
busti
wake up
degti
burn
dygti
sprout
elgtis
behave
engti
oppress
gugti
bend
mėgti
like
migti
fall asleep
pigti
fall in price
rūgti
sour
segti
buckle
segtis
fasten
vogti
steal

Similar but longer

apbėgti
run around
atbėgti
come running
bėgioti
run around
išbėgti
run out
nubėgti
run off
pabėgti
escape
subėgti
run all (to the same place)

Random

atvesti
bring (somebody)
krutinti
jiggle
kušti
move
paskambinti
call
prireikti
become needed
rodytis
show up
skrudinti
toast
svyruoti
fluctuate
šokinėti
leap
zysti
hum

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In