Apskaičiuoti (to calculate) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apskaičiuoju
I calculate
apskaičiuoji
you calculate
apskaičiuoja
he/she calculates
apskaičiuojame
we calculate
apskaičiuojate
you all calculate
apskaičiuoja
they calculate
Past tense
apskaičiavau
I calculated
apskaičiavai
you calculated
apskaičiavo
he/she calculated
apskaičiavome
we calculated
apskaičiavote
you all calculated
apskaičiavo
they calculated
Past freq. tense
apskaičiuodavau
I used to calculate
apskaičiuodavai
you calculate
apskaičiuodavo
he/she used to calculate
apskaičiuodavome
we used to calculate
apskaičiuodavote
you all used to calculate
apskaičiuodavo
they used to calculate
Future tense
apskaičiuosiu
I will calculate
apskaičiuosi
you will calculate
apskaičiuos
he/she will calculate
apskaičiuosime
we will calculate
apskaičiuosite
you all will calculate
apskaičiuos
they will calculate
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apskaičiuočiau
I would calculate
apskaičiuotum
you would calculate
apskaičiuotų
he/she would calculate
apskaičiuotume
we would calculate
apskaičiuotute
you all would calculate
apskaičiuotų
they would calculate
Imperative mood
-
apskaičiuok
you calculate
-
-
apskaičiuokite
you all calculate
-

Examples of apskaičiuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Šie skaičiai aritmetiškai nustatyti remiantis ankstesnio laikotarpio aviacijos išmetamųjų teršalų verte, nustatyta 2011 m. liepos 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 87/2011, taikant tokius pačius procentus, kokie naudoti siekiant apskaičiuoti bendrą Sąjungos apyvartinių taršos leidimų skaičių, aukcione parduodamų leidimų skaičių, į specialų rezervą atidedamų leidimų skaičių ir nemokamų leidimų skaičių;These figures have been determined arithmetically from the figures on historical aviation emissions set by Decision of the EEA Joint Committee No 87/2011 of 1 July 2011 by applying the same percentages that were used to calculate the Union-wide figures for the total number of allowances, the Union-wide number of allowances to be auctioned, the Union-wide number of allowances in the special reserve and the Union-wide number of free allowances.
Nuolaidai apskaičiuoti taikomas toks DEPBS tarifas, kuris galiojo eksporto deklaracijos išrašymo momentu.The relevant DEPBS rate to calculate the benefit is that which applied at the time the export declaration is made.
Tiesine galia indukuotai srovei apskaičiuoti turi būti naudojamas etaloninis metodas.The reference method shall be used to calculate injected currents from forward power.
Valstybėms narėms tai turėtų suteikti pakankamai laiko, kad galėtų apskaičiuoti nacionalinio referencinio riebumo perviršį.This should provide the new Member States with a sufficient time period in order to calculate their overrun of the national reference fat content.
Šiuo atžvilgiu Komisija, siekdama, kad būtų apskaičiuoti visi kompensuotinos subsidijos dydžiai, nusprendė patikrinti visą informaciją, kurią laikė reikalinga pagreitintos peržiūros tyrimui atlikti, paskirstydama tą dydį pareiškėjo atitinkamos bendros apyvartos lygiui peržiūros tyrimo laikotarpiu.In this respect, the Commission decided to verify all information it deemed necessary for the purpose of the investigation of the accelerated review in order to calculate any amount of countervailable subsidy by allocating such amount over the level of the relevant total turnover of the applicant during the review investigation period.
Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis yra toks pastovaus triukšmo A svertinis garso slėgio lygis, kurio poveikis asmeniui būtų toks pat kaip poveikis triukšmo, kurio ekvivalentinį nuolatinį A svertinį garso slėgio lygį apskaičiuojame.The equivalent continuous A-weighted Sound Pressure Level of non-steady noise is that A-weighted sound pressure level of steady noise, which would cause the same effect on a person as the noise, for which we calculate the equivalent continuous A-weighted sound pressure level.
Aš vėliau apskaičiavau kad visas griovimas... ir išeikvojimas ištekliu... isleistas per kara galbūt lengvai numatė kiekvieną... žmogaus reikalingumas planetojeI later calculated that all the destruction... and wasted resources... spent on that war... could have easily provided for every... human need on the planet.
„Corus“ apskaičiavo tikėtiną „Sogepa“ investicijų grynąją vertę.Corus calculated the net discounted value of the returns which Sogepa is likely to make on its investment.
Belgija apskaičiavo, kad teoriškai per metus didžiausia nauda būtų 2035162 EUR, taigi apie 9 milijonai EUR grynosios aktualizuotos vertės per penkerius metus.Belgium calculated a theoretical maximum benefit of EUR 2035162 per year, i.e. some EUR 9 million net present value over five years.
Šiuo atveju Italijos kompetentingos institucijos apskaičiavo patirtus nuostolius trejų ankstesnių už anksčiau minėtų gaivalinių nelaimių metus pagrindu, tuo tarpu, kaip jos pačios pripažįsta, kad persikų ir nektarinų sektoriuose nebuvo susitarta dėl jokios konkrečios kompensacijos, šių dviejų rūšių vaisius auginančioms įmonėms per trejus minėtuosius metus vis dėlto buvo sumažintos palūkanos nuo gautų paskolų kaip kompensacija už žalą, kurią jos patyrė dėl gaivalinių nelaimių ir kuri siekė mažiausiai 35 % bendros parduodamos produkcijos.The Italian authorities have calculated the loss incurred by reference to the three years preceding that of the adverse weather referred to above, whereas, by their own admission, while no specific compensation was granted in the peach and nectarine sectors, holdings producing these two types of fruit nevertheless obtained, over the three years in question, interest rate subsidies on loans granted to compensate for damage due to adverse weather representing at least 35 % of the gross production that could be marketed.
Be to, Komisija pažymi, kad Austrija 120 % dydį apskaičiavo remdamasi duomenimis apie maždaug 240 daug elektros energijos naudojančių įmonių, teigdama, kad buvo neįmanoma gauti informacijos apie visas mokesčių grąžinimu pasinaudojančias įmones.In addition, the Commission notes that Austria calculated the 120 % provision also on the basis of a sample of about 240 energy-intensive companies, claiming that information on all companies receiving a rebate was not available.
paskui jos apskaičiavo, kokio dydžio verslo mokestį FT įmonė būtų turėjusi sumokėti pagal Įstatymą Nr. 90-568, remiantis FT įmonės 2003 m. deklaracijomis; ši suma sudaro 696 mln. EUR,they then calculated the business tax contribution FT would have paid under the terms of Law No 90-568 having regard to its declarations for 2003; this amount came to EUR 696 million;
Pagal vieną iš bendradarbiavimo sutarties nuostatų įvykdžius projektą, nepriklausomas ekspertas apskaičiuos tikrąsias išlaidas ir pajamas.One provision of the cooperation agreement stipulates that, at the end of the project, an independent expert will calculate actual costs and revenues.

More Lithuanian verbs

Related

įskaičiuoti
count in
išskaičiuoti
count out
paskaičiuoti
calculate
skaičiuoti
count
suskaičiuoti
count

Similar

išskaičiuoti
count out
paskaičiuoti
calculate
suskaičiuoti
count

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apmėtyti
whip
dekoruoti
decorate
ištaškyti
splash
kariauti
be at war
nutylėti
be silent (about something)
prisiskambinti
reach (by calling)
rungtyniauti
rival
slūgti
subside
susimušti
get into a fight
užsidaryti
close

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In