Administruoti (to administer) conjugation

Lithuanian
10 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
administruoju
I administer
administruoji
you administer
administruoja
he/she administers
administruojame
we administer
administruojate
you all administer
administruoja
they administer
Past tense
administravau
I administered
administravai
you administered
administravo
he/she administered
administravome
we administered
administravote
you all administered
administravo
they administered
Past freq. tense
administruodavau
I used to administer
administruodavai
you administer
administruodavo
he/she used to administer
administruodavome
we used to administer
administruodavote
you all used to administer
administruodavo
they used to administer
Future tense
administruosiu
I will administer
administruosi
you will administer
administruos
he/she will administer
administruosime
we will administer
administruosite
you all will administer
administruos
they will administer
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
administruočiau
I would administer
administruotum
you would administer
administruotų
he/she would administer
administruotume
we would administer
administruotute
you all would administer
administruotų
they would administer
Imperative mood
-
administruok
you administer
-
-
administruokite
you all administer
-

Examples of administruoti

Example in LithuanianTranslation in English
Būtina numatyti priemones šiam režimui Bendrijoje administruoti taip, kad būtų lengviau įgyvendinti naują susitarimą, numatant kiek įmanoma panašesnes nuostatas.It is necessary to provide the means to administer this regime within the Community in such a way as to facilitate the implementation of the new Agreement by envisaging as far as possible similar provisions.
Būtina numatyti priemones šiai tvarkai Bendrijoje administruoti taip, kad būtų lengviau įgyvendinti naują susitarimą, numatant kiek įmanoma panašesnes nuostatas.It is necessary to provide the means to administer this regime within the Community in such a way as to facilitate the implementation of the new Agreement by envisaging as far as possible similar provisions.
Vadovaujantis Sutarties 28 straipsnio 3 dalimi išimties tvarka karinio ar gynybinio pobūdžio rėmimo veiksmų einamąsias išlaidas turėtų finansuoti valstybės narės, o administruoti – 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimu 2004/197/BUSP, nustatančiu Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą [3], įsteigta struktūra (toliau – ATHENA).The operational expenditure arising from those elements of this supporting action having military or defence implications should be charged to the Member States in accordance with Article 28(3) of the Treaty and should be administered by the mechanism established by Decision 2004/197/CFSP of 23 February 2004 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications [3] (hereafter referred to as “ATHENA”) on an exceptional basis.
Dėl minėtame priede neteisingai nurodyto už 09.5100 mažesnio eilės numerio, priskirto KN kodais 1701 ir 1702 klasifikuojamoms prekėms, Komisija negali administruoti tų tarifinių kvotų pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas [2], 308a, 308b ir 308c straipsnius.As a result of the erroneous inclusion in that Annex of an order number below 09.5100 for products falling within CN codes 1701 and 1702, the Commission is unable to administer the relevant tariff quota in accordance with Articles 308a, 308b and 308c of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code [2].
Pageidautina, kad priemonės šiam režimui Bendrijoje administruoti atitiktų priemones, priimtas Susitarimui įgyvendinti.It is preferable that the means to administer this regime within the Community be identical to those adopted for the implementation of the Agreement.
Perkėlimas į Helaba banką buvo prasmingas ir dėl to, kad šis bankas jau nuo 1953 m. kaip teisiškai nepriklausomą sritį administravo Žemės turto valdymo patikėjimo įstaigas (Landestreuhandstellen, toliau – LTH) ir kaip patikėtinis tvarkė rėmimo programas.Another advantage of transferring it to Helaba was that the latter had, since 1953, already been administering the Landestreuhandstellen (LTH) as a legally independent business division and handling aid programmes in a trust capacity.
Specialiąją pensijų sistemą administravo RATP pensijų tarnyba, priklausanti RATP kaip juridiniam asmeniui.The RATP pensions department, part of the RATP legal service, was responsible for administering this special pension scheme.
Schema taikyta nuo 2000 m. gruodžio 1 d. iki 2006 m. birželio mėn. Ją administravo ŽŪD žemės ūkio paslaugų agentūra.The scheme was in operation from 1 December 2000 to June 2006. It was administered by USDA's Farm Service Agency (FSA).
Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuomonės, kad Komisija gali priimti palankų sprendimą dėl trijų pagalbos schemų, kurias CELF administravo valstybės vardu:The Court concluded that the Commission was in a position to adopt a favourable decision concerning the following three aid schemes administered by CELF on behalf of the State:
Jį administravo TV2 valdyba.It was administered by TV2’s board of directors.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gvildenti
discuss
išrinkti
pick
nusišlapinti
urinate
pasiilsėti
take a rest
peršokti
hop
staugti
howl
sukilti
uprise
suspėti
make it in time
sutraiškyti
crush
užduoti
order

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'administer':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In