Įvesti (to enter) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
įvedu
I enter
įvedi
you enter
įveda
he/she enters
įvedame
we enter
įvedate
you all enter
įveda
they enter
Past tense
įvedžiau
I entered
įvedei
you entered
įvedė
he/she entered
įvedėme
we entered
įvedėte
you all entered
įvedė
they entered
Past freq. tense
įvesdavau
I used to enter
įvesdavai
you enter
įvesdavo
he/she used to enter
įvesdavome
we used to enter
įvesdavote
you all used to enter
įvesdavo
they used to enter
Future tense
įvesiu
I will enter
įvesi
you will enter
įves
he/she will enter
įvesime
we will enter
įvesite
you all will enter
įves
they will enter
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
įvesčiau
I would enter
įvestum
you would enter
įvestų
he/she would enter
įvestume
we would enter
įvestute
you all would enter
įvestų
they would enter
Imperative mood
-
įvesk
you enter
-
-
įveskite
you all enter
-

Examples of įvesti

Example in LithuanianTranslation in English
Įsteigiama apsikeitimo vizų duomenimis tarp valstybių narių sistema (toliau – Vizų informacinė sistema, VIS), kuri sudaro sąlygas įgaliotoms nacionalinės valdžios institucijoms elektroniniu būdu įvesti ir atnaujinti vizų duomenis bei juos peržiūrėti.A system for the exchange of visa data between Member States, hereinafter referred to as ‘the Visa Information System’ (VIS), is hereby established, which shall enable authorised national authorities to enter and update visa data and to consult these data electronically.
Svarbu, kad tai nesuklaidintų galutinių vartotojų ir, norėdamos įvesti perspėjimą, jos aiškiai žinotų, kokių priemonių reikia imtis.It is essential that this does not cause confusion to end-users, and that they are clear as to the measures which must be taken when seeking to enter an alert.
Jei perspėjimai nesuderinami, SIRENE biurams nereikia konsultuotis; jei perspėjimai tarpusavyje nesusiję, naują perspėjimą norinti įvesti valstybė narė nusprendžia, ar reikia konsultuotis.if the alerts are compatible, the Sirene bureaux do not need to consult; if the alerts are independent of each other, the Member State that wishes to enter a new alert shall decide whether to consult;
Jei perspėjimas panaikinamas, C.SIS praneša apie tai perspėjimo negalėjusioms įvesti valstybėms narėms.if an alert is deleted, Member States who were not able to enter an alert are informed by the C.SIS.
Pranešti valstybėms narėms, kurios negalėjo įvesti savo perspėjimo, kad buvo nustatyta atitiktis ir perspėjimas buvo panaikintas.Inform the Member States who had been unable to enter their alert that a hit has been made and that the alert has been deleted.
Jei kas klaustų, gavai Nuolankiųjų rezultatą, nes taip aš įvedžiau.As far as the world is concerned, you received an abnegation result because that is what I manually entered.
Taikydamos Potvarkio dėl gyvulių epidemijos 183 straipsnį, 2001 m. sausio 1 d. Šveicarija įvedė griežtą draudimą naudoti gyvulinius baltymus pašarams.Under Article 183 of the Ordonnance on epizootic diseases, Switzerland has introduced a total prohibition on the feeding of animal protein to farmed animals, which entered into force on 1 January 2001.
Ši nuostata taip pat taikoma perspėjimą pateikusios valstybės narės padarytai žalai tais atvejais, kai ši įvedė tikrai netikslius duomenis arba neteisėtai juos saugojo.This shall also apply to damage caused by the Member State which issued the alert, where the latter entered factually inaccurate data or stored data unlawfully.
Naudojantis VIS Europolo gautos informacijos tvarkymui turi būti gautas valstybės narės, kuri įvedė tuos duomenis į VIS, sutikimas.Processing of information obtained by Europol from access to the VIS shall be subject to the consent of the Member State which has entered that data in the VIS.
1 dalis nepažeidžia valstybės narės nacionalinės teisės nuostatų dėl jos paskirtų įstaigų į jos nacionalines bylas įvedamų duomenų, kuriuos ši valstybė narė pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 įvedė į VIS.Paragraph 1 shall not prejudice the provisions of national law of a Member State concerning the entry by its designated authorities in their national files of data which that Member State entered in the VIS according to Regulation (EC) No 767/2008.
Valstybė narė, išskyrus valstybę narę, kuri pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 įvedė duomenis į VIS, informaciją apie tokius duomenis gali teikti tik prieš tai suteikusi duomenis įvedusiai valstybei narei galimybę išdėstyti savo poziciją.A Member State other than that which has entered the data into the VIS according to Regulation (EC) No 767/2008 may communicate information concerning such data only if it first gives the Member State entering the data an opportunity to state its position.
Tiesiog įvesk numerį.Just enter the number.

More Lithuanian verbs

Related

apsivesti
marry
apvesti
walk arround
atsivesti
bring (somebody)
atvesti
bring (somebody)
išvesti
walk (somebody) out
nusivesti
take (somebody somewhere)
nuvesti
lead away
parsivesti
bring (somebody) (home)
pavesti
let down
pervesti
transfer (money)
pravesti
conduct
privesti
force
suvesti
enter in
užvesti
start (a vehicle)
vesti
lead

Similar

įkąsti
bite
įlįsti
creep in
įmesti
throw in
įsėsti
sit (into something)
įveikti
beat
įverti
put through
įvežti
import
įvykti
happen
liesti
touch
piesti
expand
riesti
warp
riestis
curve
švesti
celebrate
tiesti
strech
žiesti
throw (claypots)

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

įsigilinti
go deep (into something)
mėgti
like
paėsti
eat (like an animal)
pajuokauti
joke
pavakarieniauti
have supper
purkšti
spray
shine
sviečiu
sudžiūti
dry up
uždegti
ignite
versti
translate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'enter':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In