Vizsgál (to examine) conjugation

Hungarian
125 examples
This verb can also have the following meanings: investigate, study

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vizsgálok
I examine
vizsgálsz
you examine
vizsgál
he/she to examine
vizsgálunk
we examine
vizsgáltok
you all examine
vizsgálnak
they examine
Present definite tense
vizsgálom
I examine
vizsgálod
you examine
vizsgálja
he/she examines
vizsgáljuk
we examine
vizsgáljátok
you all examine
vizsgálják
they examine
Past indefinite tense
vizsgáltam
I examined
vizsgáltál
you examined
vizsgált
he/she examined
vizsgáltunk
we examined
vizsgáltatok
you all examined
vizsgáltak
they examined
Past definite tense
vizsgáltam
I examined
vizsgáltad
you examined
vizsgálta
he/she examined
vizsgáltuk
we examined
vizsgáltátok
you all examined
vizsgálták
they examined
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vizsgálnék
I would examine
vizsgálnál
you would examine
vizsgálna
he/she would examine
vizsgálnánk
we would examine
vizsgálnátok
you all would examine
vizsgálnának
they would examine
Conditional present definite tense
vizsgálnám
I would examine
vizsgálnád
you would examine
vizsgálná
he/she would examine
vizsgálnánk
we would examine
vizsgálnátok
you all would examine
vizsgálnák
they would examine
Conditional past indefinite tense
vizsgáltam volna
I would have examined
vizsgáltál volna
you would have examined
vizsgált volna
he/she would have examined
vizsgáltunk volna
we would have examined
vizsgáltatok volna
you all would have examined
vizsgáltak volna
they would have examined
Conditional past definite tense
vizsgáltam volna
I would have examined
vizsgáltad volna
you would have examined
vizsgálta volna
he/she would have examined
vizsgáltuk volna
we would have examined
vizsgáltátok volna
you all would have examined
vizsgálták volna
they would have examined
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vizsgálni
I will examine
fogsz vizsgálni
you will examine
fog vizsgálni
he/she will examine
fogunk vizsgálni
we will examine
fogtok vizsgálni
you all will examine
fognak vizsgálni
they will examine
Future definite tense
fogom vizsgálni
I will examine
fogod vizsgálni
you will examine
fogja vizsgálni
he/she will examine
fogjuk vizsgálni
we will examine
fogjátok vizsgálni
you all will examine
fogják vizsgálni
they will examine
Subjunctive present definite tense
vizsgáljam
(if/so that) I examine
vizsgáld
(if/so that) you examine
vizsgálja
(if/so that) he/she examine
vizsgáljuk
(if/so that) we examine
vizsgáljátok
(if/so that) you all examine
vizsgálják
(if/so that) they examine
Subjunctive present indefinite tense
vizsgáljak
(if/so that) I examine
vizsgálj
(if/so that) you examine
vizsgáljon
(if/so that) he/she examine
vizsgáljunk
(if/so that) we examine
vizsgáljatok
(if/so that) you all examine
vizsgáljanak
(if/so that) they examine
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vizsgálnom
I to examine
vizsgálnod
you to examine
vizsgálnia
he/she to examine
vizsgálnunk
we to examine
vizsgálnotok
you all to examine
vizsgálniuk
they to examine

Examples of vizsgál

Example in HungarianTranslation in English
- Az engedélyével most meg fogom vizsgálni.With your permission, I'm going to examine you.
- Csak meg akarjuk vizsgálni a mellüket!We just want to examine your breasts.
- Csak meg akarom vizsgálni.- I'm just trying to examine you.
- Meg akarja vizsgálni?- You want to examine her?
- Meg akartad vizsgálni a beteget?- Did you want to examine the patient?
Tényeket gyűjtök, nyomokat vizsgálok... Észre sem veszik, és az ügy meg van fejtve.I gather the facts, examine the clues... and before you know it, the case is solved.
- Dr. Corday már vizsgál.- I asked Dr. Corday to examine.
Ezután szabadon vizsgál- hatták a beteg agyát... azt tehettek, ami szükséges volt.Then you were free to examine their troubled minds, do whatever was necessary.
Ez nem valami petri csésze, amit mikroszkóppal vizsgálunk.This isn't some Petrie dish being examined under a microscope.
Meg kell vizsgálunk, pontosan mi is működtette.We must examine exactly what makes her tick.
Minden lehetséges luxusban részesülsz majd, amíg vizsgálunk.You'll be given every possible luxury while we examine you.
Mindketten úgy gondolják, hogy ha beszélünk a problémáinkról, ha kicsomagoljuk, ha újra vizsgálunk minden veszekedésünket, akkor eljutunk valahova, igaz?You both think that if we... Sit in our misery, if we unpack it, if we reexamine every fight we've ever had, that that's gonna get us someplace new, is that right?
Oké, mi az első dolog, amit gyilkosságnál vizsgálunk?Okay, what's the first thing you examine when investigating a murder?
17 különböző személyiség- jegyet vizsgálnak, hogy megállapítsák, egy személy lehetséges gyanúsított lehet-e.Yes. You examined 17 different personality traits to determine if an individual is a likely suspect?
Kapsz egy felfújható gipszet, ami rögzíti a lábad, amíg az orvosok meg nem vizsgálnak.Yeah, we're gonna go ahead and put you in this air cast. It's gonna keep everything stabilized until the doctor can examine it.
Megtartja a fogat, amíg ki nem vizsgálnak a kórházban.That should hold the tooth in place till we get you examined at the hospital.
És hogy hogyan vizsgálnak meg minden egyes érmét személyesen csak hogy nehogy valamelyik is kikerüljön akár a legkisebb hibával.And how each and every batch of coins are personally examined in case any have slipped through with the slightest imperfection.
És hogy hogyan vizsgálnak meg minden egyes érmét, személyesenAnd how each and every batch of coins are personally examined.
- Magam vizsgálom meg.- l´m gonna examine you myself.
A beteget a hagyományos módon vizsgálom meg: megtekintés, tapintás, hallgatózás, kopogtatás, mindeközben érdeklődöm a tünetekről.I shall examine this patient in the classic way - inspection, palpation, auscultation, percussion - whilst enquiring about his symptoms.
Asszonyom, Dr. Deleo vagyok, és addig nem tudok semmit, míg meg nem vizsgálom.Ma'am, I'm Dr. Deleo, and I won't know anything until I've examined him.
Asztrobiológus vagyok, és engem az érdekel és azt kutatom, hogy milyen feltételek szükségesek az élethez, és vizsgálom a világegyetem különböző pontjait, hátha ott is megvannak a megfelelő feltételek. És a válasz lehet, hogy igen, és a válasz lehet, hogy nem.I'm an astrobiologist, and what motivates me is to examine the conditions necessary for life, and look elsewhere in the universe and see if those conditions are met anywhere else.
Azt reméltem, te majd beszélsz vele. Megnyugtatod egy kicsit, amíg a nagyapja holttestét vizsgálom.I was hoping you could talk to her, put her at ease, while I examine her grandfather.
- Miért nem vizsgálod meg előbb?- Why don't you examine her first?
A körülmények nem lényegesek, ha azt vizsgálod, mi folyik az osztályteremben.You don't need a lot of context to examine what goes on in one classroom.
Addig amig csak vizsgálod és nem kérdezel tőle semmit, nincs joga arra, hogy az ügyvédje is jelen legyen.I'd like to examine him. As long as you're just looking and not questioning, he doesn't have a right to an attorney.
Amikor egy áldozat testét vizsgálod, az életéről nem sok minden derül ki, nem úgy arról, aki kioltotta azt.When you examine the body of a victim, you don't see a reflection of their life, but the person who took it.
Miért nem vizsgálod meg a vezetékeimet?Why don't you just examine my wires?
A perkolációs elmélet azt vizsgálja, hogyan navigál a gyanúsított rácspontok - akadályok - útvesztőjében, hogy elérje a célját.Site percolation theory examines how a suspect navigates through a maze of lattice points- obstacles- in order to achieve an objective.
A tételem a detektíveket vizsgálja.. akik sikeresen elkapják ezeket a gonosztevőket.My thesis examines the detectives who are successful in exposing these miscreants.
Az idegsejtek működésének összefüggését vizsgálja a mentális egészséggel.It examines how cell brain activity relates to mental health.
Ez a dokumentumfilm a modern üzleti vállalkozás fejlődését, hatásait és lehetséges jövőjét vizsgálja.This documentary examines the nature evolution impacts and possible futures of the modern business corporation.
Mindenesetre, amíg meg nem vizsgálja, ne szólj senkinek.At any rate, until he examines her, don't tell anyone.
- Nem hiszem, hogy becsületes a szemtanú szempontjából ennek az országnak az állampolgárától hogy ide hozzuk és keresztül kasul vizsgáljuk, és amikor túl van rajta, azt mondjuk, .. "Az FBl-nál van valami ön ellen ami alapján elítélheto. "- I don't think it's fair to a witness to a citizen of this country to bring them up here and cross-examine them then when they get through, say "The FBI has got something on you that condemns you."
A bornak először az illatát vizsgáljuk. Megnézzük a bukéját.We must first examine the nose of the wine to see what it can tell us about its bouquet.
Akkor Mrs. St. Clair vizsgáljuk meg ismét, mit is jelent ez a levél.Now Mrs. St. Clair let us reexamine the significance of this letter.
Amint mondtam, most, hogy az esélyek kissé egyenlőbbek, vizsgáljuk meg újra a te lehetőségeidet!As I was saying now that the odds are a little fairer let's re-examine your options.
Automata rendszerek is rendben. Akkor vizsgáljuk meg a memória alrendszeremet.I suggest we examine my memory subsystem next.
- Most vizsgálják őket.- They're being examined right now.
- Rendben, vizsgálják meg.-All right, you can examine him.
10 perccel és 500 dollárral később már van recept az Oxyhoz, és már soha nem vizsgálják őket.10 minutes and $500 later, they have a scrip for oxy, and they've never even been examined.
A "legjobb emberek" vizsgálják át.He's being examined by top men.
A rendőrség kérte, hogy vizsgálják ki az összes mostanában végzett tranzakciónkat.The sfpd asked to examine all our recent transactions. They're looking for cash withdrawals.
- Amit ma vizsgáltam, egész kicsi volt.- The one I examined today was a baby.
- Mióta kezeli ezt a nőt? - Csak kétszer vizsgáltam meg.I just examined her twice, but I reviewed the records of her internist, her ob-gyn.
- Még meg sem vizsgáltam.-l haven't examined him yet.
- Épp most vizsgáltam meg a sebet, és mostanra teljesen meggyógyult.- I just examined the wound, and it's healed.
9 után vizsgáltam meg mindkét holtestet.--I examined both the bodies in the bar just after 9:00 A.M.-
"Az a véleményem, hogy a füleket, orrot, torkot, és az általam vizsgált egyik belső szervet sem érte káros hatás a hat hónap alatt a vizsgált cigaretta szívása során.""lt is my opinion that the ears, nose, throat... "and accessoy organs of all participating subjects examined by me... "were not adversely affected in the six-month period... by smoking the cigarettes provided."
"a kiejtett félelem az ő magyarázatában egy vizsgált életben,"By renouncing fear in his definition" of an examined life,
- Ki vizsgált meg?Who examined you?
1 nő tudós vizsgált.A woman scientist examined me.
A doktorotok sosem vizsgált még gyereket!Your Doctors have never examined a child!
Az elmúlt 12 hónapban 50-60 könnyező szobrot vizsgáltunk meg.We've examined 50 or 60 crying statues in the Iast 12 months.
- Még meg sem vizsgáltak.- I still haven't been examined.
Honnan tudhatnák, sosem vizsgáltak meg.How could they know that? They've never examined me.
Nem vagyok függő, még csak meg se vizsgáltak!I'm not an addict, you haven't even examined me!
Teljes karantént rendelek el, amíg mindenkit meg nem vizsgáltak.I want a full quarantine until these people can be examined!
- És mikor vizsgáltad, semmilyen albínóságra utaló nyomot nem találtál nála, ugye?- When you examined him, you didn't observe one single albino trait or characteristic.
Te vizsgáltad meg!You examined it!
Volt bármi, amit észrevettél, miközben a babát vizsgáltad?Was there anything you reacted to when you examined the baby.
A halottkém arzén nyomait találta mikor a férjét vizsgálta és a tünetei alapján úgy tűnik ön is kapott egy kisebb adagot.The coroner found traces of arsenic when he examined your husband and your own symptoms seem to be consistent with a milder dose.
A halottkém biztos levágta, amikor vizsgálta a maradványokat.Coroner probably cut them off when he examined the remains.
A múzeum két órán át vizsgálta, s vegül úgy ítélték, hogy teljesen valódiak. utána elborzadtak azon, hogy el akarom adni őket.The museum examined them for two hours... and came back with the verdict that they were absolutely genuine... and, in fact, were horrified that I wanted to sell them.
A rendőrök reakcióját vizsgálta olyan helyzetekben, ahol halálos fenyegetéssel néztek szembe, hogy a bőrszín befolyásolja-e őket.It,uh,examined an officer's response to situations involving deadly force and whether race is a factor.
Apa vizsgálta meg.Dad examined him.
Az egyetlen, ahol nem vizsgáltuk meg alaposan, az a csontvelője.The one place we haven't thoroughly examined is his marrow.
Igen, szerintem is furcsa, szóval meg- vizsgáltuk a szalagot... elég kopott.Yeah, I thought it was strange, too, so we examined the tape -- It's pretty worn.
Még nem vizsgáltuk meg a maradványokat, Mr. Marsh.We haven't examined the remains yet, Mr Marsh.
Még nem vizsgáltuk meg.We haven't examined it thoroughly.
- Még nem vizsgálták ki teljesen.-Heather hasn't been fully examined.
A bűntársakat az ő kórházában vizsgálták meg.The male and female accomplices had been examined at his hospital. Takeuchi wrote up their charts.
A mérnökök akik tegnap vizsgálták az épületet, nem találtak semmi problémát.The engineers who examined this building last night codn't locate a problem in any section they could inspect.
A múmiát vizsgálták már virológusok, onkológusok, törvényszéki patológusok hogy kiderítsék az ügyet, de Harmadik Pepi relatíve korán, 23 évesen bekövetkezett halálának oka még mindig rejtély.The mummy's been examined by virologists, oncologists, forensic pathologists, searching for signs of foul play, but Pepi the Third's cause of death at the relatively young age of 23 still remains a mystery.
A vallásban és politikában az emberek hite és meggyőződése majdnem minden esetben másodrendű dolog, és meg nem vizsgált, mert azon hatóságok, melyek maguk nem vizsgálják meg a felmerülő kérdéseket, szintén olyanoktól veszik át, akik nem vizsgálták meg,In religion and politics, people's beliefs and convictions are in almost every case gotten at second hand, and without examination, from authorities who have not themselves examined the questions at issue, but have taken them at second hand from other non-examiners,
"Apám felszólított, hogy vizsgáljam felül az érzelmeimet a maguk belengetett egyesülésével kapcsolatban.'My father has requested that I re-examine my feelings when it comes to your proposed union.
- Nagyon fáj a gyomra, azt akarja, hogy vizsgáljam meg.- She says she has a terrible stomachache ...and she wants me to examine her.
- Nos, azt akarják, hogy vizsgáljam meg az életemet, igaz?Well, they wanted me to examine my life, right?
-Engedje meg, hogy vizsgáljam meg a foglyot, sir.-[Doc] Permission to examine theprisoner, sir.
-Hadd vizsgáljam meg.- Let me examine you.
- Én megmondom neked, hogy vizsgáld a csontjaidat?Do I tell you how to examine your bones? You don't.
De azt tanácsolom neked, mindig vizsgáld meg alaposan mit hiszel elkerülhetetlennek.But I should always advise you to examine very closely what you think to be inevitable.
Doktor, azért vagy itt, hogy az állapotát vizsgáld, ne az arcát.You're hereto examine her condition, not her face, doctor.
Először is -- tartsd a poharat a fény felé, és vizsgáld meg a bort a fénynél.First thing-- hold the glass up and examine the wine against the light.
Először szabad szemmel vizsgáld át a holtestet.First thing I want you to do is visually examine the entire body.
Hogy bankszámlákat vizsgáljak.To examine the bank records.
Munkám része, hogy erőszakos bűncselekményekben használt fegyvereket vizsgáljak meg.I'm a lab technician for the police department. One of my duties is to examine weapons used in violent crimes.
- Engem vizsgálj meg!- Will you examine me like that?
Ne haragudj, hogy zavartalak, de nagyon fáj, és meg kell, hogy vizsgálj.Sorry to bother you but I'm in a real pain and need you to examine me...
Apu, hadd vizsgáljon meg Hank!Daddy, let Hank examine you.
Azt akarják, hogy vizsgáljon meg egy beteget?They want you to examine a sick person?
Azt akarom... vizsgáljon meg engem... hogy viselem-e az ördög jelét.I want... I want you to examine me now... For the mark of the Devil.
Azt javasolta, vizsgáljon át a Missouri Bar.He made a motion I be examined under the Missouri Bar.
Hadd vizsgáljon meg egy orvos!Let a doctor examine me.
Meg kell vizsgáljunk téged.We need to examine you.
Meg kell, hogy vizsgáljunk.We must examine you.
Arra kérjük Önöket... hogy minden bizonyítékot alaposan vizsgáljanak át.Now, we will be asking you... to examine an awesome amount of evidence.
Ilyenkor a bírónak meg kell kérnie az esküdteket, hogy vizsgáljanak meg minden körülményt, ami hatással volt az azonosításra?-Should the judge, in that situation, ask the jury to closely examine every circumstance in which the identification was made?
Ismétlem, az a feladatuk hogy gondosan vizsgáljanak meg minden bizonyítékot és állapítsák meg, hogy bizonyítást nyertek-e a vádak.I repeat, it's your duty to carefully examine all the evidence that's been given and to determine whether the charge against the accused has been proven.
Meg kéne, hogy vizsgáljanak.You need to be examined.
Nem akarom, hogy mikroszkóppal vizsgáljanak. Nem vagyok féreg. De ha az vagyok, akkor sem akarom.I don't want to be examined under the microscope, I am not a worm.
- Attól még át kell vizsgálnom.I still have to examine it.
- Előbb meg kell vizsgálnom, hogy találok-e csomókat a heréin.- Well, I'd have to examine you, to look for lumps on the testes.
- Jobban meg kéne vizsgálnom őket de így ránézésre ezek Pteropus Poliocephalusok.- I would have to examine them in detail but here and now I can assert we are dealing with Pteropus Poliocephalus.
- Meg kell vizsgálnom.-l'll have to examine it.
- Meg kéne vizsgálnom pár holttestet.- Need to examine some bodies.
Bill, meg kell vizsgálnod őt.Bill, you're gonna have to examine her.
House, meg kell vizsgálnod a testet.House, you have to examine the body.
Neked nem a virágszirmokat kellene vizsgálnod?Don't you have flower petals to examine?
- Meg kell vizsgálnia.- He needs to examine you
- Van mit vizsgálnia.- There is rather a lot to examine.
Azt mondta meg kell vizsgálnia a másik testet is.He says he needs to examine the other body.
Laurennek meg kell vizsgálnia a lányt.Lauren needs to examine the girl.
Meg kell vizsgálnia hogy kiderítse, mi okozza az emelkedést.You need to examine me to find out what's causing the elevation.
- Ki kell vizsgálnunk bántalmazás miatt.We need to examine her for abuse.
- Meg kell vizsgálnunk.We need to examine them.
A maradványok, amiket meg kell vizsgálnunk, úgy fest, roston sültek.- Hi! The remains we've been called to examine were apparently barbecued.
Akkor meg kell vizsgálnunk őt.Well, we need to examine him.
Azt hiszem, felül kellene vizsgálnunk a Csillagflotta szabályait, és eldönteni, valóban alkalmazhatók-e itt és most.Maybe we have to examine StarfIeet's principles with a cold eye, and ask ourselves if they're really appIicabIe here.
Házkutatási parancsot gyártottak, elkobozták az összes aranyat a boltból, mondván, hogy lopott holmi gyanújával meg kell vizsgálniuk, aztán elvitték a biztonsági kamera felvételeit, és mindezt onnan tudom, hogy a Belső ügyosztály már 3 hónapja figyeli ezeket a rablásokat.They produce a warrant, they seize all the gold in the store, saying that they need to examine it for stolen property, then they take the surveillance footage, and I know all this because PSB has been investigating these robberies for three months.
Meg kell majd vizsgálniuk egy biztonságos katonai létesítményben, ahol Önökön tudom tartani a szememet, de ez csak... egy előírás.You'll have to examine it in a secure military facility where I can keep an eye on you, - but that's just... regulation.
Meg kell vizsgálniuk a Mary Deare hármas rakodóterét.You'd have to examine Number 3 Hold in the Mary Deare.
Három vizsgáló is van itt hátul.Three examining rooms back here.
Majd a vizsgáló bíró eldönti... Ilyen esetben mint ez, nem a rendőrség dolga... de ezt maga is tudja.The examining magistrate will decide... ln a case like this it's not the police who decide... as you well know.
Vigyék a vizsgáló szobába.Here, put him in the examining room.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vagdos
cut up
vibrál
vibrate
viszonyít
relate
viszonyul
be related
visszaesik
relapse
vízisíel
water ski
vizsgázik
take an exam
zargat
bother
zümmög
buzz
zsarnokoskodik
tyrannize

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'examine':

None found.
Learning languages?