Vétkezik (to sin) conjugation

Hungarian
58 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vétkezek
I sin
vétkezel
you sin
vétkezik
he/she to sin
vétkezünk
we sin
vétkeztek
you all sin
vétkeznek
they sin
Past indefinite tense
vétkeztem
I sinned
vétkeztél
you sinned
vétkezett
he/she sinned
vétkeztünk
we sinned
vétkeztetek
you all sinned
vétkeztek
they sinned
Conditional present indefinite tense
vétkeznék
I would sin
vétkeznél
you would sin
vétkezne
he/she would sin
vétkeznénk
we would sin
vétkeznétek
you all would sin
vétkeznének
they would sin
Conditional past indefinite tense
vétkeztem volna
I would have sinned
vétkeztél volna
you would have sinned
vétkezett volna
he/she would have sinned
vétkeztünk volna
we would have sinned
vétkeztetek volna
you all would have sinned
vétkeztek volna
they would have sinned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vétkezni
I will sin
fogsz vétkezni
you will sin
fog vétkezni
he/she will sin
fogunk vétkezni
we will sin
fogtok vétkezni
you all will sin
fognak vétkezni
they will sin
Subjunctive present indefinite tense
vétkezzek
(if/so that) I sin
vétkezz
(if/so that) you sin
vétkezzen
(if/so that) he/she sin
vétkezzünk
(if/so that) we sin
vétkezzetek
(if/so that) you all sin
vétkezzenek
(if/so that) they sin
Conjugated infinitives
vétkeznem
I to sin
vétkezned
you to sin
vétkeznie
he/she to sin
vétkeznünk
we to sin
vétkeznetek
you all to sin
vétkezniük
they to sin

Examples of vétkezik

Example in HungarianTranslation in English
Azt akarunk, vétkezni! A mennyet megtagadni! ...és már csak vétkezni...We want to sin, denounce the heavens and then sin some more,
Bocsáss meg, atyám, mert vétkezni fogok.Forgive me, Father, for I am about to sin.
Csak úgy nyer megbocsátást a bűnöd, ha nem akarsz újra vétkezni.The only way to get absolution for your sins, is if you intend not to sin again.
Ismerje be, magának még vétkezni sincs oka.Face it, you've got no cause to sin
KIS SEGGFEJ A mennyet megtagadni! ...és már csak vétkezni és tetteinkért mindörökké itt sülni.We want to sin, denounce the heavens and then sin some more, and for our wrongdoings
- Isten ellen vétkezek, ha ezen változtatok?Am I sinning against God if I decide not to be?
Akkor inkább vétkezek.I'd rather do the sin.
Mindegy, mit vétkezek?No matter my sins?
"Ha nem vétkezel az uralmában a halandó testedben,""Let not sin therefore reign in your mortal body,
- És most vétkezel?Are you sinning now?
Akkor foglak megölni mikor vétkezel nem amikor imádkozol.I will kill you... when you are in sin... not when you are in prayer...
Ha vétkezel, gyermekem, megtöröd kapcsolatodat Istennel.When you sin, my child, you fracture your relationship with God.
Igyál bort, és jól alszol. Aludj jól, és nem vétkezel. Nem vétkezel, és biztonságban vagy.Drink wine and you'll sleep well sleep well and you will not sin avode sin and you will be saved so drink wine and be saved
- Mindannyian vétkezünk.- We all sin.
Ahogyan vétkezünk, úgy bűnhődünk is.As we sin, so do we suffer.
Azóta minden Jézus körül forog, úgy nem is vétkezünk.So: A lot of Jesus and no sins like that.
Hányszor vétkezünk.How often we sin.
Mind vétkezünk, testvérem, még az olyan jó kislányok is, mint Keeley.We're all sinners, brother, even nice girls like Keeley.
"Boldogok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a Törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta!"Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, and whose sins are covered.
"Mert mindnyájan vétkeztek és híjával vannak Isten dicsőségének." Róma, 3:23,"For all have sinned and have come short of the Glory of God." Romans 3:23
"Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül."That is not it! "All have sinned and fall short of the glory of God."
"Mert vétkeztek az Úr ellen."For they have sinned against the Lord,
- Tehát még mindig vétkeztek Ravennel? - Úgy valahogy.So, you're still sinning with Raven?
* Mert míg a bűnösök vétkeznek, *♪ 'Cause while the sinners sin ♪
A szülők vétkeznek, és ezt a gyermekek szenvedik meg.Parents sin, children suffer.
Michael és az angyalai hűen küzdöttek a sárkány és a kígyól ellen, de Isten nem kíméli az angyalait, ha azok vétkeznek, hanem a pokolba küldi őket.Michael and his angels fought against the dragon and his serpents, but God does not spare angels when they sin but sends them to hell.
Még a jók is, ahogy a Szentirás mondja naponta legalább hétszer vétkeznek.Even the good, as Scripture says, sin 7 times a day.
akik vétkeznek ellenünkWho sin Against us
"Apám, én vétkeztem az isten ellen... és az akarata ellen... és nem vagyok rá méltó hogy fiadnak nevezzél. ""Father, I have sinned against heaven... and in thy sight... and am no more worthy to be called thy son. "
"Beismerem, vétkeztem Allah ellen" "és szégyent hoztam az ő szent nevére.""I confess I have sinned against Allah and defiled his most blessed name."
"Bevallom, hogy sokat vétkeztem"I confess that I have sinned exceedingly...
"Bocsáss meg lányom amiért vétkeztem.""Bless me, my daughter, for I have sinned."
"Oldozz fel Atyám, amiért vétkeztem."Father, bless me, for I have sinned.
- Miben vétkeztél, fiam?How have you sinned, my son?
De, mivel súlyosan vétkeztél, arra ítélünk téged... hogy életed végéig, a bánat kenyerét egyed és a keserűség italát igyad.But because you have greatly sinned, we condemn you... to perpetual imprisonment with the bread of sorrow and the water of anguish.
Gondolom, vétkeztél vele.You've sinned with her, I suppose?
Isten ellen vétkeztél.You sinned against God, and you No.
Kimondjuk határozatunkat, miképpen sokféleképpen és súlyosan vétkeztél Isten ellen!We decree that you have grievously sinned against God.
"Rabbi! Ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született?""Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?"
- Betshabé vétkezett..., és ezért Mózes törvényei szerint kell fizetnie.- Bathsheba has sinned and she must render payment according to the law of Moses.
Az apád... vétkezett, mikor belém szeretett,Your father... sinned, when he fell in love with me,
Azt hiszem egyre inkább világos, hogy a Szerb nemzet.. többet vétkezett, mint amennyi megengedhető lenne.I think it's ever more clear that the Serbian nation is more sinned against than sinning.
Dona Maria tudta, hogy vétkezett. A lánya iránti szeretete elég volt ahhoz, hogy magába foglalja a szeretet színeit, mégis csak zsarnoki volt.Doña Maria knew that she, too, sinned... and that though her love for herdaughterwas vast enough to include all the colors of love, it was not without a shade of tyranny.
A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene vétkeztünk.To the Lord our God belong mercies and forgiveness though we have sinned against him.
Az Isten megfeszíttette magát, mert vétkeztünk?God let himself beeing cruzi? ed because we have sinned?
Bizony mondom, mert vétkeztünk Ő ellene s mert bűneink bűze az egeket mardossa amik bosszúért kiáltanak!I say it is because we have sinned against him. Because our crimes reek to heaven, and they demand vengeance.
Bár vétkeztünk, Van bűnbocsánat,Tho' we have sinned He has mercy and pardon,
Bármire, amit vétkeztünk.For however we have sinned.
"Menj, és többé ne vétkezz!".Go and sin no more.
"Menj, és többé ne vétkezz.""Go thou and sin no more," Jesus said.
- Felkészültél rá, hogy többet ne vétkezz?- Are you prepared to sin no more?
..megtanított arra, hogy ne vétkezz és bízz az ő kegyelmében...teach you to know your sins and trust in his mercy.
Hívnak, hogy táncolj és vétkezz.They invite you to dance and sin.
"Tartsd meg szolgádat is, hogy készakarva vétkezzen.""Keep your servant also from willful sins."
Ne vétkezzen többé!Go and sin no more.
O'Malley atya azt mondja Edie Britt-nek, hogy lépjen ki a világba, és ne vétkezzen többé.Father O'Malley would tell Edie Britt to go out into the world and sin no more.
Csak meggátoltuk a jó embereket abban, hogy újra vétkezzenek.It stopped good men from sinning again.
Esetleg ateista vagy, egy vétkező tudós?Or are you an atheist, sinning scientist?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ürít
empty
vénít
age
vénül
age
ver
beat
veszekedik
quarrel
vetít
project
vetkőzik
undress
vinnyog
squeak
virul
flourish
visszakozik
withdraw

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'sin':

None found.
Learning languages?