Változtat (to change) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
változtatok
I change
változtatsz
you change
változtat
he/she to change
változtatunk
we change
változtattok
you all change
változtatnak
they change
Present definite tense
változtatom
I change
változtatod
you change
változtatja
he/she changes
változtatjuk
we change
változtatjátok
you all change
változtatják
they change
Past indefinite tense
változtattam
I changed
változtattál
you changed
változtatott
he/she changed
változtattunk
we changed
változtattatok
you all changed
változtattak
they changed
Past definite tense
változtattam
I changed
változtattad
you changed
változtatta
he/she changed
változtattuk
we changed
változtattátok
you all changed
változtatták
they changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
változtatnék
I would change
változtatnál
you would change
változtatna
he/she would change
változtatnánk
we would change
változtatnátok
you all would change
változtatnának
they would change
Conditional present definite tense
változtatnám
I would change
változtatnád
you would change
változtatná
he/she would change
változtatnánk
we would change
változtatnátok
you all would change
változtatnák
they would change
Conditional past indefinite tense
változtattam volna
I would have changed
változtattál volna
you would have changed
változtatott volna
he/she would have changed
változtattunk volna
we would have changed
változtattatok volna
you all would have changed
változtattak volna
they would have changed
Conditional past definite tense
változtattam volna
I would have changed
változtattad volna
you would have changed
változtatta volna
he/she would have changed
változtattuk volna
we would have changed
változtattátok volna
you all would have changed
változtatták volna
they would have changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok változtatni
I will change
fogsz változtatni
you will change
fog változtatni
he/she will change
fogunk változtatni
we will change
fogtok változtatni
you all will change
fognak változtatni
they will change
Future definite tense
fogom változtatni
I will change
fogod változtatni
you will change
fogja változtatni
he/she will change
fogjuk változtatni
we will change
fogjátok változtatni
you all will change
fogják változtatni
they will change
Subjunctive present definite tense
változtassam
(if/so that) I change
változtasd
(if/so that) you change
változtassa
(if/so that) he/she change
változtassuk
(if/so that) we change
változtassátok
(if/so that) you all change
változtassák
(if/so that) they change
Subjunctive present indefinite tense
változtassak
(if/so that) I change
változtass
(if/so that) you change
változtasson
(if/so that) he/she change
változtassunk
(if/so that) we change
változtassatok
(if/so that) you all change
változtassanak
(if/so that) they change
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
változtatnom
I to change
változtatnod
you to change
változtatnia
he/she to change
változtatnunk
we to change
változtatnotok
you all to change
változtatniuk
they to change

Examples of változtat

Example in HungarianTranslation in English
"Ez mindent meg fog változtatni.""This is going to change everything."
"Minden megértés teteje az, amikor rájövünk, mi lehetséges, és mi nem, és a vigasztalása annak, amin nem áll hatalmunkban változtatni.""At the head of all understanding is realizing "what is and what cannot be and the consoling of what is not in our power to change".
"Nem igazán szeretnék változtatni mostanában a lakáskörülményeimen.""l don't really want to change my living situation right now."
"Uram, adj erőt, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni, és bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, tudván a különbséget.""God grant me the strength... "to accept the things I cannot change... "and the courage to change the things I can...
- De ezen változtatok!But I'm gonna change all that.
- de most változtatok, és alkut ajánlok.Well, I'm gonna change that. I'm gonna cut you a deal right now.
- majd változtatok ezen a lépésen.I'll have the steps changed.
A helyzet nem vészes, de... komollyá válhat, ha nem változtatok az életmódomon. Ez nem hangzik túl durvának. Majd az erkélyen ülsz az operában.The situation isn't dire, but it could become serious if I don't change my ways.
"Ha nem változtatsz magadon,"Unless you change yourself..."
- Akkor miért változtatsz?- Why you wanna change up, then?
- Jobb, ha odafigyelsz, mit változtatsz meg, mert...Yeah, well you might want to be careful about what you change because...
- Te is nevet változtatsz?You want to change your name as well?
- Egy jó étvágy dolgokat változtat meg?- An appetite to change things?
...jutass minket a valóságba Isten beváltja ítéletét ...és eljő, ...és semmin sem változtat....get us to the reality that God has already deemed is going to happen, and nothing is going to change that.
A Kung Fu-ja nagyon jó volt. ezért úgy döntött nevet változtat: A KUNG FÜHRERHe was so good at Kung Fu, that he decided to change his name to Kung Fuhrer.
A beszéd nem változtat azon, ami történt.Talking isn't going to change what's been done, is it?
A gyerekemnek végzete van - végzete, mely világokat változtat meg... és néhányan bármit megtennének ennek megakadályozásábanMy child has a destiny - a destiny to change worlds... and that some will do anything to destroy. Like Tin Man back there?
"A kiejtésen még lehet, hogy változtatunk."We may change the pronunciation on that.
"Szivárványfölde drága polgárai, most változtatunk, és Tibetbe megyünk segíteni a kínai zsarnokok elleni harcban.""Dear citizens of Rainbow Land, we have changed our ways... "and are moving to Tibet to help battle Chinese tyranny. "
'mert nem változtatunk, ha jól mennek a dolgok.'Cause you don't change horses in midstream.
- Akkor most változtatunk ezen. .- Well, we're here to change that.
"Srácok, kaphattok szerződést, ha nevet változtattok."Brian had told us, he says, "You guys might have a record deal, uh, "if you are willing to change the name."
- Tegnap este. Amíg nem változtattok nevet, arra kérjükUntil you change your name, we are asking all your
Tudom, de azt hittem, az elutazásod oka az volt, - hogy megbeszélhessétek, változtattok ezen.I know, but I thought that's the whole reason you went, so that you could talk about making changes.
(Harrington) Az UFO-k irányt változtatnak.The UFOs have changed course.
- Szoktak emberek eltűnni. Nevet változtatnak, új életet kezdenek...Well, people do disappear, change their names, start a new life for themselves...
- És ezen a hazugságai már nem változtatnak.- And all your lies won't change that.
-Csak ha pályát változtatnak.- Only when they change course.
- A kedvedre változatod a törvényt? - Nem változtatom.- Do you change the law at will?
- Nem változtatod meg?- You won't change it?
- És ott is fogja végezni, hacsak meg nem változtatod a dolgokat.And that's where he's gonna end up... unless you change things around here.
A szabadság amiről beszélek, hogy magad változtatod meg a kódot, esetleg megfizetsz egy szakértőt, aki a céged számára átírja a programot.The freedoms that I am talking about are the freedoms to make changes if you want to, or hire somebody else to make changes for you if you're using a software for your business, to redistribute copies, to share with other people,
Addig hívlak, míg nem változtatod meg.- I do as long as you haven't changed it.
"A pillanatok reszketnek... az idő változtatja haladását.""The moments shiver...time changes its course."
A bolygója halott, ezért átúsztak a repedésen a tér-időn, és itt kötöttek ki, aztán elszigetelte a várost, majd egyesével, magához hasonló lényekké változtatja az embereket, új génállományt épít.Her planet dies, so they flee through a crack in space and time, and end up here, then she closes off the city and, one by one, changes people into creatures like her to start a new gene pool.
- Csak ha mi változtatjuk meg azt.- Only if we change it.
Csak a hatósági engedélyekre várunk, és alapjaiban változtatjuk meg az arcplasztikát.We're just waiting for FDA approval, and we will change the face of cosmetic surgery.
Ha a vizet savassá tesszük, akkor az ionok arányát változtatjuk meg, pontosabban a H+ ionok arányát növeljük.When you make water acidic, then you change the concentration of those ions and, to be specific, you increase the concentration of the H-plus ions of the protons.
Ha nem változtatjátok meg a múltamat, akkor...If you can't change my past, then...
Nincs semmilyen algoritmus, aminek a segítségével változtatjátok a jeleneteket az ötletek alapján?Nope. You don't have an algorithm that changes your scenes based on the audience suggestion?
Üstökösök, kik változtatjátok az időt, s országok sorsát, mutassátok kristály hajatok az égen, és azzal ostorozzátok a lázongó csillagokat, ...melyek hagyták Henrik halálát.Comets importing changes of times and states brandish your crystal tresses in the sky and with them scourge the bad revolting stars that have consented unto Henry's death.
"Vannak akik úgy változtatják a véleményüket, mint más az ingét"."And then there's people who change their mind like changing a shirt."
"Ők változtatják az évszakokat, és sokat segítenek a természetnek."They bring the change of seasons, and help nature in many ways.
- De nem változtatják meg, mert...?-They don't change it because... ?
- Ritkán változtatják meg a módszerüket.Rarely do they change their M.O.s.
'78-ban nevet változtattam.l changed my name to Parvati in '78.
- A szövegen változtattam.- Its lyrics have been changed. It was an old Bob Hope number, actually.
- Hát, változtattam a beosztásomon.Yeah. No. I changed my schedule around.
- Igen, nevet változtattam.- Yeah, I changed my name. What of it?
- Amit Seymourra változtattál?You changed your name from Lionel to Seymour?
- Hogy érted? Guro, a könyvelési osztályról azt mondta, hogy nevet változtattál.Guro on accounting told that you had changed its name.
"A pénz nem sokat változtatott az életünkön."Money hasn't changed our lives that much.
"elment Kaliforniába, ahol nevet változtatott. ."moved to California where he changed his name..
- A luxushajó talán útvonalat változtatott.Maybe, the cruise ship changed its route.
"mert változtattunk a dolgokon."because we've changed things around.
A biztonságot szem előtt tartva változtattunk a terveken. Lecsökkentettük a járművek sebességét azzal, hogy elkanyarodik az út.With safety in mind, the plan was changed to reduce the speed of vehicles by adding curves to the road.
Az eladások zuhantak, mert változtattunk a Super Cape a Super Collar-ra...Sales dropped because we changed the Super Cape to Super Collar...
Más dolgokon is változtattatok már.You know, you've changed other things.
Ugyan mit változtattatok meg?What have you changed?
- Biztos ezen is változtattak.- They probably changed that up, too.
- Biztos változtattak a protokollon.They must have changed the protocol. Great.
- Mikor változtattak utoljára azon a táblán?When was the last time they changed that sign?
- Ann, kérlek. - Tudja egyáltalán miért változtattad meg a nevem?- Do you even know why I changed my name?
- Sosem változtattad még meg egy nő érzéseit?- You never changed a woman's mind before? - It's not possible.
Akkor változtattad meg az életemet!That"s when you changed my life, honey!
"A volt vőlegényem, Javier rémálommá változtatta az életem.""The former fiance, Javier changed my life a nightmare."
"Hogy változtatta meg a Sillog Sampon az életemet" 20 szóban elmondva."How Shinette Shampoo changed my life," in 20 words.
"Végül pedig nem a is tömegek nyitottsága, ..." "hanem egy nő szerelme változtatta meg az életét.""In the end it was, after all, not the approbation of many, but the love of one woman that changed his life. "
- Együtt változtattuk meg.- Well, we changed it together.
- Most változtattuk meg a sztorit. Dehogy!- We just changed the story.
1919-ben változtattuk a nevünket West Hamre.1900, we changed our name to West Ham.
A kongresszus nyomására kimondottan úgy változtattuk meg a könyvelési szabályokat, hogy a nagy bankoknak ne kelljen beszámolniuk veszteségeikről.We've just, under congressional pressure, changed the accounting rules for the express purpose of making sure that the big banks don't have to report honest losses.
Ti változtattátok meg Tetsuot, ugye?You were the ones who changed Tetsuo too, weren't you?
Ti változtattátok meg a játékszabályokat.You changed the rules on us.
'73-ban változtatták meg.They changed it back to canaveral in '73.
* Semmit sem változtatnék ** There's not a thing that I would change *
* Semmit sem változtatnék meg ** There's not a thing that I would change *
Annyi sok dolgon változtatnék.I would change so many things...
Az egyetlen dolog, amin változtatnék, ha módomban állna, hogy ellátnám önt egy megfelelő cseléddel.The only thing I would change, Madame, were it within my power, would be to provide you with a suitable domestic.
- Szóval semmit nem változtatnál rajtam?Mmm. So there's nothing you would change about me?
Ha változtatnál az öltözködéseden, csak egyszer, talán...nem is tudom.If you would change your clothes, even one time, there might- - I don't know.
A szívemet is kivágnám, ha az valamin változtatna.I would cut out my heart and give it to you in a box if it would change anything.
Az nem változtatna semmin.It would change nothing.
Először magamat változtatnám meg.I would change myself first.
Ha valaki meg akarná csinálni, ezt az egyet változtatná meg.If one were to do this, that's what one would change.
Mégis miféle maffiózó változtatná meg a nevét Gottiról Grottira?{What are you talking about? }What mobster would change his name from Gotti to Grotti?
- Én változtassam meg?- Me change him?
Arra kérsz, változtassam meg minden hitem a világról?You're asking me to change everything I believe about the world?
"...változtasd meg a hajadat nekem"...change a hair for me
"Válts munkát, változtasd meg az életedet és Toledót!""Change your job, change your life, change Toledo."
* Kész a leckém, a vizsga sikerülni fog * * megcsinálok majd bármit, amit a tanárom javasol * * csinálhatom felöltözve vagy ruha nélkül * * a 20th Century Fox mambót. * * Találd ki, rázd fel * * a fantázia hadd induljon be, ez az élvezet * * hogy megkapd a szereped, változtasd meg a múltat * * tedd a fényt tökéletessé a filmvásznon. *d I can do it clothed or undressed d d the 20th Century Fox mambo d d make it up, shake it up d d let the fantasies begin d d here's the dope d d to get cast, change the past d
* Találd ki, rázd fel * * a fantázia hadd induljon be * * ez az élvezet * * hogy megkapd a szereped, változtasd meg a múltat. * * tedd a fényt tökéletessé a filmvásznon. *♪ the 20th century fox mambo ♪ ♪ make it up, shake it up ♪ ♪ let the fantasies begin ♪ ♪ here's the dope ♪ ♪ to get cast, change the past ♪ ♪ make the light just right for sin ♪ ♪ emascope ♪ ♪ take a gamble ♪
- Akkor változtassa meg a limitet.- So change the limit.
- Csak ne feledje, mikor találkoznak, változtassa meg a kocsi útvonalát 10 óra 1 perckor.Just remember, when you get to the junction, change the car's direction by one minute past ten.
- Menjen és változtassa meg a világot.- You have the whole world to change!
- Mégis mi? - A magáét ne változtassa meg!-Don't change yours.
- Akkor változtassuk meg a nevét.- Then change up the name. - What else?
- Az isten szerelmére! - Majd azt kéri,... hogy változtassuk nevünket Hildára és Hektorra.- The next thing he'll be suggesting... you change your name to Hilda and mine to Hector.
- Hadnagynak. Nos, hadnagy, változtassuk meg a történelmet! Újra.Well, Lieutenant... let us change the course of history... again.
A részben az a feladatunk, hogy respektáljuk ezt, ezeket a gyógyszereket, és hogy kellő mértékben változtassuk meg a kultúránk ahhoz, hogy az ezeket használó emberek tiszteletet szerezhessenek, és gyógyulhassanak nem mindenkinek kell használnia ezeketnem, minenkinek kéne, vagy akarja dePart of our work is to respect these, these medicines and then to change the culture enough that, that people doing them can be respected and healed and not everybody needs to do them, not everybody should or wants to but
A szerelem nyelvét is változtassuk meg.Let's change the language of love.
Azt akarom, hogy változtassátok meg a világot. És ne gondoljátok, hogy ez megy majd harc nélkül, vagy hogy egyedül is meg lehet csinálni.I want you to change the world, and don't think that this is going to happen peaceful, or you can do it alone.
Drágám, ne változtassátok meg a terveiteket miattam!Darling, don't change your plans for me.
Ha úgy tetszik, változtassátok át, hálószobának.... ...Chandramukhi szobáját.If you like you may change your bedroom to Chandramukhi's room
Igen, változtassátok "feltételezetten halott"-ra.- Yeah, change it to "presumed dead".
- Akkor ne változtassák meg.- Well then don't change it.
"Isten adjon erőt, hogy elfogadjam amin nem változtathatok, bátorságot, hogy változtassak amin lehet és bölcsességet, hogy tudjam melyik melyik. "God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can. and the wisdom toknow the difference.
"Uram, adj erőt, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni, és bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, tudván a különbséget.""God grant me the strength... "to accept the things I cannot change... "and the courage to change the things I can...
"Uram, adj nekem erőt, hogy változtassak azon, amin tudok,..."Lord, grant me the strength to change the things I can,
! Egyáltalán nem, és erősen ajánlom, hogy változtass a hozzáállásodon.No, I absolutely do not, and I strongly urge you to change your position here.
* A hírnévért játszani kell * * változtass nevet * * a 20th Century Fox-ért. *♪ for fame ♪ ♪ play the game ♪ ♪ change your name ♪ ♪ to the 20th century fox ♪ ♪ make it up, shake it up ♪
"Csak egy kérés, mondd meg a szerkesztőnek, egy szót se változtasson, ez a te felelősséged."you tell your editor, not one word can be changed, "and that's up to you.
- Mi van velem? Szedi a gyógyszereket, hogy változtasson az agyán...You know, how you're taking all these pills to change your mind but...
- hogy változtasson a viselkedésén.- to change their behavior.
"Én javaslom, hogy gyökerestől változtassunk a nyomozás meneten,""'I propose we fully change our investigative focus
- Te mondtad, hogy ne változtassunk.- Well, it was your idea... not to change anything.
- Vágjunk bele, változtassunk!Let's do it. Let's make a change.
A barátnőjének öt perce van, mielőtt elvérzik azon az asztalon, és nincs semmi, de semmi, amit tehetnénk itt, hogy ezen változtassunk.Your girlfriend has about five minutes before she bleeds out on that table, and there is nothing, nothing, that we can do here to change that.
"Semmit se változtassatok meg.""Don't change anything."
- Ja, ki a picsa vagytok ti, hogy ezen változtassatok?Yeah! Who the hell are you to change that?
Adok...egy vagy két hetet, hogy változtassatok a hozzáállásotokon!Give you a week or two to change your attitude!
Azt kell mondjam, hogy figyelembe véve mekkora pénzügyi segítséget nyújtotok mindkettőtök családja számára, azt tanácsolnám, hogy változtassatok ezen.I have to say that given the amount of financial assistance that you were providing for both of your families, my advice would be to make some changes.
Ki tudja, még kitaláljátok, hogy elég kemények vagytok ahhoz, hogy változtassatok a helyzeten.Who knows, you might just find you have the power to change what happens.
- Hickeyt polgármesternek - Apa pokolian dühös volt. És életében először, most nem a politikusokra hagyta, hogy változtassanak a világon.[ Earl Narrating ] My father was mad as hell... and for the first time in his life... he wasn't gonna leave it up to the politicians to change the world.
A fő vonalra kérem változtassanak vonatot a következő megállónál.For customers who wish to take the middle line, please change trains at the next stop.
A kislány a rendőrfőnök lánya. Gyors ítéletet akarnak. Fentről a srácok leszólnak a lentieknek, hogy itt-ott változtassanak.dead one is a daughter of the attorney general they can't afford the long time to investigate guys from up there will give a pressure alot guys from down wants a change to promote.
Akkor mondd meg a törpéknek, hogy ne változtassanak a kéziraton!Then tell the pygmies not to change my copy.
- Ha elmondanám, meg kéne változtatnom.-If I told you, I'd have to change it.
- Meg kell változtatnom a tervemet.You're forcing me to change my plan.
"Töröljem a 7 üzenetet?" "Fájlok törlése..." Mindenen változtatnod kell.You have to change all of this.
- Ezen változtatnod kell, Eric... ha nagy sztárok menedzsere akarsz lenni.- That's gonna have to change... if you want to be involved in talent management.
- Szívem, sajnálom, hogy meg kellett változtatnod a szülinapodat.- Aw, babe, I feel horrible that you had to change your birthday.
"Hogy változtatnia kell.""That it had to change.
- De nem értem, hogy Charlie miért érzi úgy, hogy meg kell mindent változtatnia.I still don't see why Charlie feels the need to change everything.
- Meg kell változtatnia a véleményét.You have to change your mind.
- Meg kell változtatnia az életét.You need to change your life.
- Nevet kellett változtatnia!- He had to change his name!
"Meg kell változtatnunk a szél irányát.""We have to change the direction of the wind."
- Akkor ezen változtatnunk kell.-Then we'll have to change that.
- Meg kell változtatnunk a gyógyszeradagolását.- We need to change the prescription.
- Meg kell változtatnunk a tervet.- We need to change the whole plan.
Ideje változtatnotok.It's time to change your ways.
Nate, te pedig jobbat mulattál, miközben másnak adtad ki magad, mint eddig bármikor. Ez pedig annyit jelent, hogy változtatnotok kell.And, Nate, you had more fun not being you than you've ever had actually being you, which means you now know you need to change.
Srácok, változtatnotok kell ezen.You boys need to change the story.
...csak azért, mert úgy érzed itt az idő hogy a fehéreknek változtatniuk kell azon, amit születésük óta beléjük neveltek.just 'cause you feel it's time for a bunch of rednecks... to change somethin' they've been taught since the day they was born.
A babuin majmok állandó lakók, de változtatniuk kell viselkedésükön, ha össze akarják gyűjteni azt, amire szükségük van a frissen elöntött síkságon.Baboons are permanent residents, but they have to change their behaviour if they are to gather what they need on the newly flooded plains.
A törpéket nem hurcolták el hazájukból, nem tették rabszolgává, nem korbácsolták őket, nem kellett nevet változtatniuk." Tényleg nem.The dwarf wasn't taken forcibly from his homeland and enslaved and whipped and forced to change his name." No, maybe not.
A foltjait változtató párducra.To leopards changing their spots.
Ha szánna rám egy kis időt, bemutatnám e kutyatáp életmód változtató hatását, melynek én vagyok a köztiszteletben álló forgalmazója.If I might have a moment of your time, I shall divert you with a life-changing demonstration of a doggy comestible I am honoured to sell.
Élet-változtató élmény.It's a life-changing experience.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

teniszezik
play tennis
újraéleszt
revive
újrafelhasznál
reuse
ural
rule
vagdal
cut up
vágyik
desire somebody or something
válaszol
reply
változik
change
van
be
ver
beat

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?