Változik (to change) conjugation

Hungarian
128 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
változom
I change
változol
you change
változik
he/she to change
változunk
we change
változtok
you all change
változnak
they change
Past indefinite tense
változtam
I changed
változtál
you changed
változott
he/she changed
változtunk
we changed
változtatok
you all changed
változtak
they changed
Conditional present indefinite tense
változnék
I would change
változnál
you would change
változna
he/she would change
változnánk
we would change
változnátok
you all would change
változnának
they would change
Conditional past indefinite tense
változtam volna
I would have changed
változtál volna
you would have changed
változott volna
he/she would have changed
változtunk volna
we would have changed
változtatok volna
you all would have changed
változtak volna
they would have changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok változni
I will change
fogsz változni
you will change
fog változni
he/she will change
fogunk változni
we will change
fogtok változni
you all will change
fognak változni
they will change
Subjunctive present indefinite tense
változzak
(if/so that) I change
változz
(if/so that) you change
változzon
(if/so that) he/she change
változzunk
(if/so that) we change
változzatok
(if/so that) you all change
változzanak
(if/so that) they change
Conjugated infinitives
változnom
I to change
változnod
you to change
változnia
he/she to change
változnunk
we to change
változnotok
you all to change
változniuk
they to change

Examples of változik

Example in HungarianTranslation in English
"A tökéleteshez pedig gyakran kell változni.""To perfect is to change often."
"De meg akarok változni."But I want to change that.
# De ahogy felcseperedtem # # az volt a legszebb # # hogy változni kezdtem, akárcsak a testem #♪ But when I became a young man ♪ ♪ What was best in life ♪ ♪ Began to change just like my body ♪
- A válaszai nem fognak változni.- Her answers aren't going to change.
- Alec... maga a tény, hogy változni akarsz, a legnagyobb köszönet, amit kaphatok.Alec. The simple fact that you want to change is all the thanks I will ever need.
"Mennyire elcseszett vagyok", hogy "Nem változom."How I'm a screwup; I haven't changed.
"Szabad vagyok, mint egy madár, és nem változom meg már, ó!""I'm as a free as a bird now "And this bird will never "change"
* Én mégsem változom meg, Próbáltam elmondani *♪ You're so good to me, I know, but I can't change ♪ ♪ Tried to tell you, but you look at me ♪
- Én sem változom sosemMen like me can never change
A jótevőmnek, akárki is, hogy javulást mutatok fel, hogy változom, de ha ennyi marad a járadékom, nem javulok és változom.My benefactor, whoever they may be, needs to know that I am making... improvements, that I am changing and if I stay within my allowance, I won't improve or change.
# Ettől nem változol meg. #It's not gonna change you
- A francba, Bill, te sosem változol!- Geez, Bill, you never change.
- Bill, remélem sosem változol meg!- Bill, I hope you never change.
- Köszönöm, Robert. - Apa, te aztán nem változol.Papa, you never change.
- Megígérted, hogy nem változol.You promised you wouldn't change.
- Addig, amíg nem változik a parancs.Not until we get orders to change it.
- De, tudod, a múlt nem változik, ha Sternwoodot elkapod.You know what? Catching Sternwood is not going to change the past. It has to!
- Egyik sem változik majd ezek közül.- None of that is going to change.
- Figyelj, nagyapád jól mondta, attól, hogy akarod még nem változik meg senki!Look, it's like your grandpa said. You might want someone to change, but that doesn't make it happen.
- Igazából... megakadályoznánk egy fickót, hogy prérit öljön, aki történetesen a lánya, akiről nem tudjuk, hogyan változik vissza prériből lánnyá.We're trying to keep a father from killing his own daughter. Actually, we're trying to keep a guy from killing a coyote who is actually his daughter, who we don't know how to change from a coyote back to his daughter.
"Ha mi változunk, akkor az egész világ szebbé válik.""If we can change, the whole world can change for the better."
"Külön utakon járunk, de nem változunk,"We take our separate ways, yet we don't change.
"Vagy változunk vele mi is, vagy elveszünk.""You need to be part of that change or get out."
- Az idő elszalad, változunk.Time passes, we all change.
- Együtt változunk át.- We change together.
Az emberek változnak és... és te is folyton változol, és eldöntöd, hogy együtt változtok, vagy... külön váltok.I think people change and, uh... and you keep changing and... you make a decision to change together, or... you split up.
Egy kapcsolat csak úgy müködhet, ha együtt változtok közben.The only way a relationship works is if people grow and change together.
Ha csak nem változtok.Unless things change, people.
Ha nem változtok, annak következményei lesznek.Things had better change or there will be consequences.
Ha vérfarkassá változtok nem lesztek túl kedvesek hozzám.If you change into werewolves, you won't be very nice to me.
" Allah nem fogja megváltoztatni az emberek helyzetét, amíg, ők nem változnak meg.""Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves."
" Azt mondják, hogy a nők változnak.[Man] They say that women change.
"A dolgok nem változnak."Things do not change.
"A dolgok változnak körülöttünk De a sorsunkat mégis erőfeszítéseink határozzák meg.""Things change, but our life is what our thoughts make it."
"A dolgok változnak"?"Things change"?
# És most a szokásos pacsi helyett rázzunk kezet, # hogy bár nem változtam meg, mégis köszönök mindent. #♪ Now I normally bump fists but let's shake hands ♪ I ain't a changed man I just wanna say thanks. ♪
* Nem én változtam meg, hanem te *♪ It wasn't me who changed but you
- De változtam.- I have changed.
- De én nem tudom mikor változtam meg.- But l don't know when l changed.
- Gondolom azóta sokat változtam.- I'm guessing I've changed a little.
"Most New Yorkban élek, nagyon szeretnék találkozni veled. Martha, egy cseppet se változtál!""Martha, you haven't changed a bit."
"Te nem változtál, és már nekem sem kell!"You haven't changed, neither have i.
(Nevetnek) - Te semmit nem változtál.You haven't changed a damned thing.
- A legszörnyűbb, hogy semmit sem változtál.-The horrible thing is that you haven't changed at all. God!
- Annyit azért nem változtál.- I thought you'd changed. - Maybe I have?
" Az évszak változott, vagy a forgatókönyv, vagy csak a nézetem? ""Has the season changed or the scenario or my perspective?"
"A helyzet nagyot változott."Now the situation has changed.
"A légkör változott. A fiatalság önuralmát veszti."The climate has changed.
"A szoba soha nem változott.""The room never changed.
- George, sokat változtunk, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó lenne így.George, we've changed a lot over the years, but I'm not sure that, other than the children, we have that much in common.
- Nem is változtunk semmit, ugye?We haven't changed anything, have we?
-Sokat változtunk?Have we changed much?
Annak ellenére, hogy rengeteget változtunk, mióta gyerekként itt voltunk, tudom, hogy mindig számíthatok rád.I mean, even though we've changed so much Since we first came up here when we were kids, I know that i can always count on you.
Annyit azért nem változtunk.We haven't changed that much.
- majd változtatok ezen a lépésen.I'll have the steps changed.
Amíg nem változtatok, amíg nem vagyok önmagam!Until I had changed! Until I was myself!
Elmondta, mindketten milyen sokat változtatok.He told me how much you've both changed.
Istenem, ti semmit nem változtatok.Lola? God, you two haven't changed a bit.
Kérem, változtatok rajta.Please, mummy! I'll have it changed!
"És évtizedekkel később a dolgok tényleg változtak""And decades later things have changed indeed
- A feltételek nem változtak.The terms haven't changed.
- A szabályok semmit sem változtak.The rules haven't changed.
- Azt mondod, változtak a szabályok?Wait, are you... you telling me the rules have changed?
- Azóta sem változtak a dolgok.- Things haven't changed, then.
- Bárcsak változna a szerencsénk.-I wish our luck would change.
Csak az alkalmazásom formája változna meg.The only thing that would change would be the form.
De ez változna az idők folyamán.But this would change over time
Ez a szar kukac valami szép pillangóvá változna, és elszállna.They should change this movie to something good. I wish this crap-apillar would change into a butterfly and fly away.
Ez üzlet Kenneth, ha az élő TV műsorok megszűnnének, csak az NBC haszonkulcsa változna meg.This is a business, Kenneth, and if live TV went away, the only thing that would change would be NBC's profit margin.
Az 50-50 helyett, az esélyek 49.95-re változnának az 50.05-höz. Helyesnek tűnik.Instead of 50-50, the odds would change from 49.95 to 50.05.
Az esélyek minimálisan változnának.The odds would change minimally.
Milyen hatása lenne ránk és az életünkre, és mennyire változnának meg a dolgok. És még mindig eléggé megijeszt.Like, what that means for us, and what that would mean for our lives, and how things would change, and it does still kind of freak me out...
- Akkor találjátok ki, hogy változzak vissza!You want to help me? Find a way to change me back.
- Megkért, hogy változzak meg.- You asked em to change myself.
A szentbeszédet, hogy változzak meg, mert te tudod, hogy ki vagyok valójában!The whole "You can change, I can see the real you" speech.
Arra kért, hogy ne változzak meg.He asked me not to change.
Az előbb megölelt egy elsős és azt mondta, sose változzak meg.This freshman just gave me a hug and told me to never change.
"Ne változz meg!""Don't change,"
"Soha ne változz meg, Szerelmem."Don't ever change, my friend..."
"Sose változz meg.""Don't ever change."
# Szerelmem, sose változz meg #♪ Lover ♪ ♪ Never, never change ♪
"Hogy hulljon, hazudjon és újra változzon, Figyelem és gondolkodás nélkül,"To fall and lie and change again Without a care or mind at all
"Ne várj arra, hogy a divat változzon!""Don't wait for the fashion to change!"
"Sors változzon.""Fate be changed. "
"Sors változzon..."Fate be changed...
- Amy! - Nem akarom, hogy akármi is változzon.Amy l don't want things to change.
Belefolyunk a világ eseményeibe, életeket megváltoztató eseményekbe, és azt várják, hogy ne változzunk meg.We're thrust into world events, life-changing events and they expect us not to be changed.
Csak meg kellene változzunk a szívünk mélyén?We're supposed to just have a change of heart?
Fontos, hogy változzunk.It's important that we change things up.
Hogy a láp ne változzon meg, hogy te és én ne változzunk meg.Make the moors never change and you and I never change.
Mi hogy változzunk meg?What are we supposed to change?
Azt akarom, hogy felkeljetek, és változzatok.I want to make you wake up and change.
De ne változzatok.But don't change.
Ti változzatok meg!You're gonna change.
A kormányok megpróbálják fenntartani azt, ami őket a hatalomban tartja. Az embereket nem azért választják, hogy változzanak a dolgok, hanem, hogy pontosan úgy maradjanak ahogy voltak.Goverments try to perpetuate that which keeps them in power, people are not elected to political office to change things
Azért vívják, hogy politikai változásokat érjenek el vele,... hogy a nyersanyagok gazdái és a határok változzanak.They're fought to affect political change, to move resources and borders.
Bárhogy is változzanak a dolgok a jövőben, vagy bolonduljon meg minden..However things might change in the future, or get really crazy...
Csak a hibridek tudják irányítani, mikor változzanak át, és Klauson kívül csak én maradtam, és pont ezért vagyunk most itt.Only Hybrids can control, when they change. And I'm the only one left besides Klaus. Which is why we're here.
Csak nem akarom, hogy a dolgok változzanak.It's just that I don't want things to change.
* Hagynom kellett hogy megtörténjen, meg kellett változnom *♪ I had to let it happen, I had to change... ♪
- Szóval nekem kellett változnom?So I had to change?
...ahol elvileg meg kellett volna változnom és kigyógyított volna Egy éjjel aztán, amikor büntetésben voltam és fogkefével tisztítottam a folyosót... meghallottam egy hangotthis facility where they were supposed to change me and fix me this one night I was on restriction and I was cleaning this floor with a toothbrush that's when I heard it this voice
Ahhoz, hogy helyrehozzam a dolgokat, meg kell változnom.Now, if I'm gonna fix the mess I've gotten us into, then I need to change-- me.
Akárhogyan is, de meg kell változnom.However I need to change...
- meg kell változnod.- you're gonna have to change.
Azt mondtam, meg kell változnod. Igen, de mi van, ha nem tudok?I didn't say, 'Leave,' I said, 'I need you to change.'
Cal, én szeretlek, de meg kell változnod, vagy úgy fogod végezni, mint az a másik örök vesztes...Cal, I love you, but you need to change, or you're gonna end up another dead loser...
De az idők változnak és neked is változnod kell.But things change, and you have to change with them.
De ha tartós házasságot akarsz, bizonyos dolgokban meg kell változnod.But if you want your marriage to last, you have to change some things about yourself.
- Ennek meg kell változnia!- That has to change.
- Valaminek változnia kell.Something has to change. But this...
- És Dannynek is kellett változnia.And Danny has had to change too.
A dolgoknak változnia kell.Things have to change.
- Vele együtt kell változnunk.We have to change with it.
Aztán bennünk a félelem, hogy magunkra maradunk, hogy mi nem vagyunk elég jók és meg kell változnunk.And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough and you know, we have to change ourselves.
Meg kell változnunk.We have to change.
Mert törődsz velem, Bailey. És mert régen ismerjük egymást, na meg te, a férjeddel ellentétben, tisztában vagy vele, hogy a túléléshez változnunk kell.Because you care about me, Bailey, because we go way back, and because, unlike your husband, you understand that people need to change in order to survive.
Meg kellett változnotok.You were supposed to change.
10.000 év után a szabályoknak változniuk kell.After 10,000 years, the rules need to change.
4) Mert valahogy, valamikor, valamiképp meg kell változniuk a dolgoknak.Number four: Because somehow, some way, someday, things haVe to change.
A cápák több mint 400 millió éve élnek a földön, és ez idő alatt alig kellett változniuk vagy alkalmazkodniuk.They have been on this earth for over 400 million years and, in that time, have hardly needed to change or adapt.
A dolgoknak gyorsan változniuk kell, különben Hughes kormányzó levált minket.Things will have to change fast or Governor Hughes will replace us.
A dolgoknak meg kell változniuk, ha itt fogsz maradni.Things have to change if you're going to stay here.
"A kozmetikai tesztelés örökké változó tájain" fogok dolgozni.I'm gonna work in "the ever-changing landscape of cosmetic testing."
"Egy szív, kemény mint a gyémánt, "állhatatos..." "soha nem változó.""A heart as hard as a diamond, steadfast, never changing."
"Ez a valóság, az örökké változó világban.""That is the reality of this ever-changing world."
- A kilövés pillanatában a műszerfalon változó számok, hangok jelezték hogy felemelkedtünk,Aldrin: At the moment of lift-off, There were numbers changing on the dashboard, there were sounds indicating in the voice loop that we'd had lift-off, but what did we feel?
- A menyasszonyra és a változó életre!- To the bride and ever-changing life!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

üt
hit
vakul
go blind
vall
confess
vállal
undertake
vált
change
változtat
change
van
be
vázol
sketch
vergődik
flounder
verseng
compete

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?