Tekint (to view) conjugation

Hungarian
91 examples
This verb can also have the following meanings: to regard, to look at something rare, regard, to consider as something naknek

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tekintek
I view
tekintesz
you view
tekint
he/she to view
tekintünk
we view
tekintetek
you all view
tekintenek
they view
Present definite tense
tekintem
I view
tekinted
you view
tekinti
he/she views
tekintjük
we view
tekintitek
you all view
tekintik
they view
Past indefinite tense
tekintettem
I viewed
tekintettél
you viewed
tekintett
he/she viewed
tekintettünk
we viewed
tekintettetek
you all viewed
tekintettek
they viewed
Past definite tense
tekintettem
I viewed
tekintetted
you viewed
tekintette
he/she viewed
tekintettük
we viewed
tekintettétek
you all viewed
tekintették
they viewed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tekintenék
I would view
tekintenél
you would view
tekintene
he/she would view
tekintenénk
we would view
tekintenétek
you all would view
tekintenének
they would view
Conditional present definite tense
tekinteném
I would view
tekintenéd
you would view
tekintené
he/she would view
tekintenénk
we would view
tekintenétek
you all would view
tekintenék
they would view
Conditional past indefinite tense
tekintettem volna
I would have viewed
tekintettél volna
you would have viewed
tekintett volna
he/she would have viewed
tekintettünk volna
we would have viewed
tekintettetek volna
you all would have viewed
tekintettek volna
they would have viewed
Conditional past definite tense
tekintettem volna
I would have viewed
tekintetted volna
you would have viewed
tekintette volna
he/she would have viewed
tekintettük volna
we would have viewed
tekintettétek volna
you all would have viewed
tekintették volna
they would have viewed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tekinteni
I will view
fogsz tekinteni
you will view
fog tekinteni
he/she will view
fogunk tekinteni
we will view
fogtok tekinteni
you all will view
fognak tekinteni
they will view
Future definite tense
fogom tekinteni
I will view
fogod tekinteni
you will view
fogja tekinteni
he/she will view
fogjuk tekinteni
we will view
fogjátok tekinteni
you all will view
fogják tekinteni
they will view
Subjunctive present definite tense
tekintsem
(if/so that) I view
tekintsd
(if/so that) you view
tekintse
(if/so that) he/she view
tekintsük
(if/so that) we view
tekintsétek
(if/so that) you all view
tekintsék
(if/so that) they view
Subjunctive present indefinite tense
tekintsek
(if/so that) I view
tekints
(if/so that) you view
tekintsen
(if/so that) he/she view
tekintsünk
(if/so that) we view
tekintsetek
(if/so that) you all view
tekintsenek
(if/so that) they view
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tekintenem
I to view
tekintened
you to view
tekintenie
he/she to view
tekintenünk
we to view
tekintenetek
you all to view
tekinteniük
they to view

Examples of tekint

Example in HungarianTranslation in English
Dr. Jackson, meg akartad tekinteni a várost.Dr Jackson, you wished to view the city.
Ha mindezt megmutatom a rendőrségnek, azt hiszem, hajlamosak lennének úgy tekinteni magára, mint egy potenciális résztvevőre egy gyilkosságban.Now, if I presented all this to the police, I rather think they'd be inclined to view you as a potential conspiracist in a murder.
Ahogy tekintek magára.It's how I view you.
Azóta minden microtra úgy tekintek, mint egy bőséges, ám érdemtelen ajándékra az istennőmtől.Since then... I view every microt, as a generous yet undeserved gift from the goddess.
Bocs, de kissé borúsan... tekintek a saját pusztulásomra.Sorry, but I take a dim view... of watching my own destruction take place.
Hadüzenetnek tekintek minden behatolást.I'll view any incursion as a declaration of war.
Minden nőt egyenlőnek tekintek, a születési körülményeiktől függetlenül.I view all women as equals, no matter what the circumstances of their birth.
A mi családunk közös betegséget hordoz, mely belülről mar, és ha ezen a lencsén keresztül tekintesz ránk, ha mindegyikünk képes szembenézni vele, és kezelni is... úgy hiszem, meg tudjuk javítani, ami elromlott köztünk.We are a family with a shared disease, a corrosive disease, and if you view us through that lens, if each of us is able to address our sickness and treat it... I believe we can mend what's broken here.
Attól függ, hogy tekintesz az egészre.Depends on your point of view.
Crichtonra felettesedként tekintesz? Nem.You view Crichton as your superior?
Ettől megváltozik, ahogyan Fredre tekintesz?Does this change your view of Fred?
Nem tekintesz hosszútávra.You're not taking the long view.
Az tehát a nagy hiba itt, hogy a "rákipar" továbbra is úgy tekint a daganatra, mint a rákra magára, pedig tudjuk, hogy a daganat nem a rák maga, mert ha ez így lenne,these are cell toxins they're designed to poison tumor cells so they don't replicate. So the big mistake that is happening here is that the cancer industry is continuing to view the tumor as the cancer and we know the tumor is not the cancer because if the tumor were the cancer that would mean that we could cut the tumors out of the human body
Akkor úgy tekintünk önökre, mint a világbéke fenyegetőire.We could only view your nation as a threat to the world's safety.
Az én tudományterületemen úgy tekintünk a technológiai találmányokra, mint művészeti tárgyakra.In my area of study, technological inventions are often viewed as art objects.
Gyűlölet-bűncselekményként tekintünk a megölésére.We view his murder as a hate crime.
Ha a Fort Knox-i arany eltávolítására úgy tekintünk, mint az USA kincstár kitervelt kifosztására, akkor egy ilyen "hadműveletet" évekbe tellett véghezvinni, egészen pontosan 40 évbe, ami biztosan elég hosszú idő, hogy Fleming tudomást szerezzen róla, és megpróbálja megakadályozni.If the removal of all the good delivery gold from Fort Knox can be viewed as a deliberate raid on the U.S. treasury, then such an operation might well have been years in the making. Namely, 40 years. Certainly enough time for Fleming to get wind of it and try to prevent it.
Ma elborzadva tekintünk a rabszolgaságra és az akkori világszemléletre.Today, in disgust, we look upon slavery and the view of human life at that time.
Amikor nagyon közel dolgozol valakihez, és ugyanaz az érdeklődési körötök, amikor ugyanúgy tekintetek a világra és ugyanazok a dolgok hoznak tűzbe, bizonyos dolgok megtörténhetnek.When you work closely with someone and you share similar interests and you have a similar world view and you're passionate about the same things, things can happen.
És most - a bámuló tekintetek előtt: a Borzongás Úrnője!And now, for your viewing pleasure, the mistress of the macabre,
- Akik hősként tekintenek erre a suttyóra.Who, for all we know, view this punk as a hero.
A pedofíliától való félelem és paranoia olyan túlzottá vált, hogy törvényeket hoztak, amelyek minden férfira pedofilként tekintenek.The fear and paranoia from pedophilia has become so extreme that laws have been created viewing all men as pedophiles.
Az amerikai erőket segítő irakiakra árulókként tekintenek.They view Iraqis that helped American forces as traitors.
Az emberek hősként tekintenek rá.People around the country view him as a hero.
De sokak csodaként tekintenek rájuk.But also viewed as miracles by many.
Abraham, amit korábban nem említettem az asztalom mögül, az az, hogy a bűntettét úgy tekintem, mint egyszerű tünetét egy sokkal komolyabb betegségnek, ami ezeket a gyarmatokat sújtja... - Az anarchiáé.Abraham, what I could not say earlier from my pulpit, as it were, is that I view your crime as a mere symptom of a more serious disease that is afflicting these colonies- anarchy.
Jelenleg Herbert úr tulajdonának tekintem a kilátást.I prefer, for the moment... to regard the view as the property of Mr. Herbert.
Mert én nem tekintem ezt új helyzetnek.Because I don't view it as a new position.
Nekem mindegy hol tekintem meg a hullát.Wherever the viewing will impose least.
Nos, nem tekintem a szerepemet kíséretnek.Well, I don't view our roles as accompaniment.
Pontosan minek tekinted magad a csoportunk kapcsán?Well, how exactly do you view yourself within the context of our group?
Az egyik oka annak, hogy Amerika oly elkötelezett Izrael mellett, amely nem csak a befolyását tükrözi a jól szervezett, izraeli csúcslobbiknak, hanem azt is mutatja, hogy a Pentagon Izraelt egy stratégiailag nélkülözhetetlen szövetségesnek tekinti, amely elősegíti az irányítás és a befolyás biztosítását a régióban.And one of the reasons that the American commitment to Israel is so strong, that it's not only reflecting the impact of well-organized, pro-lsraeli lobbies, but it also represents the views of the Pentagon, that sees Israel now as an indispensable strategic ally in the effort to control and exert influence throughout the region.
Dudálj, ha Emily Gilmore játszótérnek tekinti az agyadat.Honk, if Emily Gilmore views your mind as her personal playground.
Ezért tekinti őket veszélyforrásnak.What? That's why he views them as a threat.
Izrael a palesztinok egyenlő félként való elfogadását egyazon demokratikus rendszerben a zsidó állam öngyilkosságának tekinti.Israel views partnership with and equality for the Palestinians under the same democratic system as suicide for the Jewish state.
Kétségeim vannak afelől, hogy Don a lányokat sötét anyagnak tekinti.I doubt that Don actually views women as dark matter.
Anyáddal nem tekintjük a marihuánát drognak.Your mom and I don't view weed as a drug.
Hagyományosan az időt, lineárisnak tekintjük. Akár egy folyót, ami a múltból a jövő felé folyik.The traditional view of time is linear, like a river flowing from the past toward the future.
Mivel ma a mágnesességet a szubatomi részecskék mozgási vektorának tekintjük, csodálkozunk hogy sok ember hogyan tekintett az általunk a "mágnesesség" fogalomkörébe sorolt különböző jelenségekre.Accustomed as we are today to think of magnetism as the vector of spins and orbits of subatomic particles it is often with astonishment that we discover how different men viewed the set of phenomena that we group together under the term "magnetism."
Még mindig az eredményeket tekintjük át.We're all still reviewing things.
Míg tudom, hogy előszeretettel tekintjük a reproduktív technika mai fejlődését fenyegetőnek. Ezen fejlesztések hozták el nekünk az ultrahangot, az amniocentézist amivel javíthatjuk az élet minőségét, és megmenthetjük a magzat életét.While I know it's tempting to view certain advancements in reproductive technology as threatening some of these advancements bring us things like ultrasound and amniocentesis which allow us to improve the health and even save the lives of the unborn.
A fiúk nem beszélgetnek, mert versenytársaknak tekintik egymást, ami szerintem őrültség.NOAH: Guys don't talk to each other because they view each other as competitors, which I think is crazy.
A japán őrök, akik a megadást szégyennek tekintik, kegyetlenül bánnak velük.The Japanese guards, who view surrender as a disgrace, treat them viciously.
Az akadémián a srácok nem tekintik a nőket egyenrangúaknak.Some guys at the academy don't view women as their equals.
Az ellenfeleink nem tekintik feláldozhatónak a katonáikat.Our adversaries don't view their soldiers as expendable.
Az ilyen férfiak talán nem tekintik ezt a nőt fenyegetésnek, mert egy nő.Men like this may not view her as a threat because she's a woman.
2005-ben aggódtam egy kicsit a véglegesítésem miatt, amikor a petíciót elkezdték terjeszteni, mert olyan stratégiaként tekintettem rá, amit Hector Avalos és társai alkalmaztak acélból, hogy megmérgezzék számomra az egyetemi légkört, mert tudta, hogy amíg nem vagyok véglegesítve,I worried about my tenure a little bit in 2005 When the petition was being circulated because I viewed that as a strategy of Hector Avalos and his associates to try to poison the atmosphere on campus against me. Because he knew I wasn't tenured yet, and I was very vulnerable.
Mindig úgy tekintettem a testemre, mint ami körbeszállítja az agyamat.I've always viewed my body as a means of transporting my brain.
- Elmondaná kérem, mit tekintett át?Could you please tell us what you've reviewed?
De a viktimológiában semmi sem utal arra, hogy úgy tekintett volna rá.But there's no indication in the victimology to suggest that he should be viewed that way.
Ezután már máshogy tekintett Claire-re.The way he viewed Claire changed after that.
Lehet, hogy nem úgy tekintett magára, mint egy meleg barátra, hanem mint a gyerekkori barátjára?Could it be he didn't really view you as a gay friend, he viewed you as a childhood friend?
Minden azt tükrözte, hogy a család hogyan tekintett Tomra, és nem azt a Tomot, akit ismertem.And his mom was wearing his culver ring. I think it was very reflective of the family. And how they viewed tom, and not the Tom that I knew.
A maják, mint sok más ősi kultúra, ...úgy tekintettek a bolygókra, a Holdra és a Napra, mint istenekre.The Maya, as many other ancient cultures, viewed planets and the moon and the sun as gods.
Sokáig úgy tekintettek a merevedési zavarra, mint fizikai betegségre.For too long, e.d. Has been viewed as a physical problem.
Én személyként tekintek Ramszeszre, de nem szabad elfelednünk, hogy az egyiptomiak istenként tekintettek rá, aki az isteni világrendért felel.Im viewing Ramses as a person, but you have to remember, Ramses was viewed by the Egyptians as a God. Responsible for divine order in the universe.
A Sea Org tagokat gyakran kényszerítették abortuszra, mert az egyház a gyermeknemzést felesleges problémának tekintette.Sea Org members were often pressured to have abortions, because the church viewed "getting children" as an unpractical burden.
Az ALC a gyilkosságot hatalmi harcnak tekintette.ALC viewed the killing as a power move.
Scott és Shackleton, a jeget valami változatlan szörnyetegnek tekintette amin át kell kelniük a Déli-sarkhoz, ma a tudósok, a jeget dinamikus élő dolognak látják ami folyamatosan változást generál, mint az általam vizsgált jéghegy isUnlike Scott and Shackleton, who viewed the ice as this sort of static monster that had to be crossed to get to the South Pole, we scientists now are able to see the ice as a dynamic living entity that is sort of producing change, like the icebergs that I study.
- Tudja, eddig hányan tekintették meg? - Nem.- Do you realize how many time your ad has been viewed?
A 70-es években a kábeltévét kalóz médiumnak tekintették.Cable television in the 70's was viewed really as a pirate medium.
Egy-két nappal az ötvenedik születésnapja után eltűnt, így sohasem tudhatta meg, hogy idővel igazolták az elméletét, és a történelem egyik legnagyobb geológusának tekintették.A day or two after his 50th birthday, he disappeared, never knowing that, in time, he would be vindicated and come to be viewed as one of the greatest geologists in history.
Ezt csalásnak tekintették, és most a tetőn vagyok.They viewed that as cheating, and now I'm on the roof.
Nos, kedvesem, addig a történelmi pillanatig, nem istennek tekintették a követői, tisztelték, nagy prófétának tartották, de embernek.Well, ma chère, until that moment in history Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet as a great and powerful man, but a man nevertheless.
Lindsay megrémült, hogy a világ Love prostijaként tekintene rá.- Mwah! - Lindsay was horrified that the world would view her - as Love's prostitute.
Uther mély gyanakvással tekintene egy sárkánylord fiára.Uther would view the son of a Dragonlord with the deepest suspicion.
Tehát tekintsem ezt interjúnak?So you're here for an interview?
Ez esetben tekintsd ezt örök hűségem kifejezőjének!In that case you may view my behavior as a random display of loyalty.
Ha végleges, tekintsd úgy, mint lehetőségetIf it is permanent, then you should view it as an opportunity to... change.
A következő képsorokat egyes nézőink talán túl borzasztónak találhatják, ezért... Mindenki saját belátása szerint tekintse meg őket.Now some of this next footage may be too gruesome for some audience members so viewer discretion is advised...
Arra kérem, tekintse át.I want you to take some time and review it.
Felség! Talán tekintse meg előbb kiállításunkat s azután jönnének a gyerekek.Your Majesty, we're not officially open yet but I thought you'd like to see the exhibit, then review the children.
Nyugodtan tekintse ezt megfelelő pillanatnak a válaszolásra.Feel free to view this as the appropriate time for a response.
Akkor tekintsük át a helyzetet.Right, now let's review the situation.
Kezdésként tekintsük át a hazai és a világ legfontosabb történéseit.In the beginining we'll have review of the most important domestic and worlds events.
Nos tehát, tekintsük át a támadó fellépés kezelésének fő elemeit.All right, good. So let's review the key points of managing assaultive behavior.
Nos, csak hogy biztosra menjek, hogy nem siklottál át a lényeg felett, ami ma este történt, tekintsük át még egyszer.Well, just to make sure you don't miss the point of what happened here tonight, let's review.
SSC megkért, hogy tekintsük át a...The SSC has requested we review your cover--
Arra kérem önöket, hogy aIaposan tekintsék át ezt az anyagot.Ladies and gentlemen, I ask that you review this material carefully.
Csak tekintsék meg ezt a kilátást.Look at this view.
Ezért készítettünk egy ajánlatot, ezt tekintsék át!- So, we have prepared an offer for you to review.
Kedves nézőink, tekintsék meg hősünket, Herkules Urat!Television viewers, behold our hero, Mr - Satan!
Már az sem tetszett nekik, hogy megengedted a bajoriaknak, hogy vallási jelképnek tekintsék.It makes them uncomfortable that the Bajorans view you as a religious icon.
Olivia, Ne tekints Salvador falloszára, úgy mint különálló dologra.Olivia, don't view Salvador's phallus as separate.
Szerintem a Zen Buddhizmus elmagyarázása... hogy hogyan tekints magadra... hogyan kezeld a körülötted lévő dolgokat, és az hogy valahogyan összekötötte ezt... egy egyszerű játékkal, amit kosárlabdának hívunk.I think his teaching toward the understanding of Zen Buddhism is... how you view yourself... to deal with the realities of life surrounding you, and somehow be able to correlate that... to a simple game as basketball.
Csak engedd, hogy új szemszögből tekintsen rád!Just to let her regard you with new views
Megalázó a gondolat, hogy valaki a pártfogoltadként tekintsen rám.I cringe at the thought of anyone viewing me as your protégé.
Talán itt az ideje, hogy messzebre tekintsen. És elkezdje értékelni a történelem előretörését.Perhaps it's time you started to take the long view, begin to appreciate the broad sweep of history.
Azt akarom, hogy tekintsenek a világra a maguk vírus-nézőpontjából.Right, I want you to see the world from your virus's point of view.
Mint minden időjárás módosító rendszernél, az Okos Eső esetében is arra kérjük az embereket, hogy hosszútávú terményjavító rendszerként tekintsenek rá, és ne azonnali megoldásként.As with any weather modification system, we encourage people to view Smart Rain as more of a long-term crop enhancement system. N-Not a quick fix.
Ezen az úgynevezett trónon, még a saját testvéremet a politikai ellenfelemnek kell tekintenem.On this so-called throne, Even my own blood brother, I need to view him as my political enemy.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tapint
touch

Similar but longer

áttekint
look across/over to somewhere

Random

szocializál
socialize
szorít
press
szül
give birth
szürcsöl
slurp
taperol
grope
teker
wind
tékozol
squander
telepedik
settle down somewhere
terít
set
termeszt
grow

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'view':

None found.
Learning languages?