Tanácsol (to advise) conjugation

Hungarian
97 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tanácsolok
I advise
tanácsolsz
you advise
tanácsol
he/she to advise
tanácsolunk
we advise
tanácsoltok
you all advise
tanácsolnak
they advise
Present definite tense
tanácsolom
I advise
tanácsolod
you advise
tanácsolja
he/she advises
tanácsoljuk
we advise
tanácsoljátok
you all advise
tanácsolják
they advise
Past indefinite tense
tanácsoltam
I advised
tanácsoltál
you advised
tanácsolt
he/she advised
tanácsoltunk
we advised
tanácsoltatok
you all advised
tanácsoltak
they advised
Past definite tense
tanácsoltam
I advised
tanácsoltad
you advised
tanácsolta
he/she advised
tanácsoltuk
we advised
tanácsoltátok
you all advised
tanácsolták
they advised
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tanácsolnék
I would advise
tanácsolnál
you would advise
tanácsolna
he/she would advise
tanácsolnánk
we would advise
tanácsolnátok
you all would advise
tanácsolnának
they would advise
Conditional present definite tense
tanácsolnám
I would advise
tanácsolnád
you would advise
tanácsolná
he/she would advise
tanácsolnánk
we would advise
tanácsolnátok
you all would advise
tanácsolnák
they would advise
Conditional past indefinite tense
tanácsoltam volna
I would have advised
tanácsoltál volna
you would have advised
tanácsolt volna
he/she would have advised
tanácsoltunk volna
we would have advised
tanácsoltatok volna
you all would have advised
tanácsoltak volna
they would have advised
Conditional past definite tense
tanácsoltam volna
I would have advised
tanácsoltad volna
you would have advised
tanácsolta volna
he/she would have advised
tanácsoltuk volna
we would have advised
tanácsoltátok volna
you all would have advised
tanácsolták volna
they would have advised
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tanácsolni
I will advise
fogsz tanácsolni
you will advise
fog tanácsolni
he/she will advise
fogunk tanácsolni
we will advise
fogtok tanácsolni
you all will advise
fognak tanácsolni
they will advise
Future definite tense
fogom tanácsolni
I will advise
fogod tanácsolni
you will advise
fogja tanácsolni
he/she will advise
fogjuk tanácsolni
we will advise
fogjátok tanácsolni
you all will advise
fogják tanácsolni
they will advise
Subjunctive present definite tense
tanácsoljam
(if/so that) I advise
tanácsold
(if/so that) you advise
tanácsolja
(if/so that) he/she advise
tanácsoljuk
(if/so that) we advise
tanácsoljátok
(if/so that) you all advise
tanácsolják
(if/so that) they advise
Subjunctive present indefinite tense
tanácsoljak
(if/so that) I advise
tanácsolj
(if/so that) you advise
tanácsoljon
(if/so that) he/she advise
tanácsoljunk
(if/so that) we advise
tanácsoljatok
(if/so that) you all advise
tanácsoljanak
(if/so that) they advise
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tanácsolnom
I to advise
tanácsolnod
you to advise
tanácsolnia
he/she to advise
tanácsolnunk
we to advise
tanácsolnotok
you all to advise
tanácsolniuk
they to advise

Examples of tanácsol

Example in HungarianTranslation in English
Azt fogom tanácsolni az egyszemélyes részlegemnek, amiben én vagyok csak, hogy hagyjam folytatni az ön nyomozómunkáját, még ha néha el is égeti a bizonyítékot a hátsókertben.I'm going to advise my department of one, which is me, to let you continue your investigation, even if you sometimes burn the evidence in your backyard.
Miniszterelnökeként... úgy gondolom alkotmányos kötelességem... a következőket tanácsolni...As your Prime Minister... I believe it is my constitutional responsibility... to advise the following...
És te azt mered tanácsolni neki, hogy ne hordja a bakancsát?And you going to try to advise him... that he can't wear his jump boots.
Igen, lehet, de mint az ügyvédje tanácsolok önnek valamit.Yeah, maybe... but as your attorney, I have to advise you.
Nincs komoly baja, Lady Swinstead. Csak annyit tanácsolok, hogy pihenjen, és nézze meg a saját orvosa is.There's nothing serious Lady Swinstead but I would advise you to make her rest and get her own doctor to see her.
Nos, az első dolog, amit klienseimnek tanácsolok az, hogy... ne váltogassák a lakóhelyeiket.Well, the first thing I advise my clients is not to leave the state once the residence is established.
S neked is hasonlót tanácsolok.And I advise you to do the same.
De mit tanácsolsz, mit tegyen azután?- But what do you advise she do afterward?
Mit tanácsolsz?What do you advise?
Szóval... Mit tanácsolsz, mit tegyünk?So... what do you advise we do?
Bár magának nem tilos az alkohol, nem tanácsolunk semmit, amiből visszaélés fakadhat.Although you are not explicitly forbidden alcohol, we would advise against any triggers for abuse.
Ennél a cégnél, mi utasítunk, tanácsolunk, parancsolunk, és a "lehet" helyett a "muszáj" szót használjuk.- Mm. At this firm, we instruct, we advise, we order, we must, but we do not "shall."
Nem számít, mit tanácsolnak az orvosok, nem gondolja meg magát.No matter what the doctors advise, he refuses to change his mind.
Nos, mit tanácsolnak neki.. szóval, mihez kezdjen most?Now, would you like to advise him... on what he should do?
Szóval, mit tanácsolnak?So what would you advise?
Tudnunk kell, mekkora nyomás alatt van, hogy mit tanácsolnak neki a Kreml emberei.I want to know what pressures he's under, what he's being advised by his, uh, people in the Kremlin.
– Hogy mit tanácsolnak?- Whatever they advise us?
- Azt tanácsolom tartson távolságot tőle!I'd advise you to keep your distance from him.
- Azt tanácsolom, hogy menjetek utána.I would strongly advise pursuit.
- Azt tanácsolom, hogy te is tedd ezt.I advise you to do the same. Don't...
- Azt tanácsolom, ne menjenek arra.- l advise you not to go that way.
- Azt tanácsolom, próbálja meg!I advise you to try. I can't.
- Ezt te tanácsolod neki?- Did you advise him'?
-És azt tanácsolod, hogy felejtsem el Jennt?-And you advise me to forget about Jenn?
Azt tanácsolod, küldjek harcosokat egy legenda nyomába, amikor a valódi ellenségünk Hsziangjangban van?Do you advise I send warriors in search of a myth when our true and very real enemy lies in Xiangyang?
Bezársz, ellopod a koronámat, és azt mered mondani, hogy tanácsolod?Not lock me up or take away my throne, but, no, you would "advise me"?
Ha azt tanácsolod, hogy térden csúszva menjek utána, akkor nem kell a tanácsod, Kapitány.If you'll advise me to go to him on bended knees, I don't want your advice, Cap.
"Egy jó szándékú illető azt tanácsolja önnek, hogy kérje áthelyezését."A well-wisher advises you to seek a transfer to another parish.
A WZME az összes hallgatónak azt tanácsolja, hogy maradjanak otthonaikban, tarsanak minden kutyát és macskát pórázon. Legyen szép napjuk!WZME advises all listeners to stay indoors, keeping all dogs and cats on leashes, and reminding you to have a nice day.
A kormány azt tanácsolja a polgároknak, hogy szabaduljanak meg a kockáktól.The government advises that members of the public dispose of all cubes.
Az indíték azt tanácsolja:Reason advises:
Az ügyvédem azt tanácsolja, hogy ne álljak szóba a férjemmel.My lawyer advises me not to speak to my husband.
- Ezt nem tanácsoljuk Miss Page.- We can't advise that, Miss Page.
- Mint ügyfelünknek, azt tanácsoljuk...- As our client, we have to advise you to...
- Nem ezt tanácsoljuk.- That's not what we advise.
- Tehát, elnök úr, tanácsoljuk a texasiaknak, mentsék fel Houston tábornokot a parancsnokság alól?So Mister President, should we advise the Texans to relieve General Houston of Command?
A lakosoknak azt tanácsoljuk, készüljenek fel az evakuációra.Residents are advised to prepare for evacuation.
A civileknek azt tanácsolják...All civilians are advised to stay away...
A hatóságok azt tanácsolják, hogy ha találkoznak vele, ne próbálják megállítani.Authorities advise if you see it or any other wild animal, do not try to confront it yourself.
A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy Cole erőszakhoz folyamodhat... és azt tanácsolják, hogy aki meglátja, azonnal értesítse az illetékeseket.Authorities warn that Cole has a history of violence... and advise anyone spotting him to notify authorities at once.
Apja, Theodore akinek tanácsolják hogy e területeken fejlessze lányát ezt lelkiismeretesen meg is teszi 1974. november 10-én bekövetkezett, szívinfarktus okozta haláláig.Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.
Az utazóknak azt tanácsolják, hogy vagy várjanak, vagy A haditengerészet anyahajóit és a 32-es elit alakulatot magasabb riadófokozatba helyezték.Travelers are strongly advised to either wait or.... --Navy carrier groups, as well as the 32nd Marine Tactical Division have been put on a state of heightened alert.
- Nos, ezt tanácsoltam az elnök úrnak, és ő egyetértett.Well, I've already advised the president on this, and he agreed.
- Ugyanezt tanácsoltam neked.Like I advised you.
Amikor azt tanácsoltam, hogy beszélj Nilesszal, fogalmam sem volt, hogy ő elrohan megnősülni.It's just when I advised you to have a chat with Niles I had no idea he'd run off and get married.
Annak idején egy bizonyos ügyben türelmet tanácsoltam. Scully ügynök ügyében.I advised you against a certain course of action some time ago, concerning Agent Scully.
Azt akarom, hogy az teljesen világos legyen, hogy azt tanácsoltam az ügyfelemnek, hogy ne beszéljen önökkel.I want to make it perfectly clear that I advised my client not to speak to you.
Elfelejtetted, mit tanácsoltál nekem Londonban, anyám?What? Have you forgotten what you advised me to do in London, mother?
Mit tanácsoltál neki?You advised her to do what?
Már tanácsoltál neki más ruhát?You have advised her already?
És ha meghívtak volna... mit tanácsoltál volna?If you had been what would you have advised?
Anyukád elmondta, mi történt ma a suliban, és hogy mit tanácsolt, én pedig tisztázni akarok valamit... ne foglalkozz vele.- You know, there's an app for that. your mother told me what happened at school today and what she advised, and I wanna be clear about something-- you are to ignore her.
Amikor először közelítettük meg az Infomrációs Minisztériumot az ötlettel, hogy a Babylon 5-re utazzunk egy riportért, ellene tanácsoltak.When we first approached the Ministry of Information with the idea... of traveling to Babylon 5 for this story, they advised against it.
Levegőt palackoztunk annak, akinek levegőváltozást tanácsoltak.We sold bottled air to people whose doctors advised a change of climate.
Aznap igazad volt, mikor azt tanácsoltad apádnak, hogy... ne hajoljon meg Baba Sikander akarata előtt.You were right the day you advised your father... against bowing to Baba Sikander.
Azt mondta, te tanácsoltad neki, hogy dobja a pasijátShe said you advised her to dump her
Azt mondta, te tanácsoltad neki?He said that you advised him to?
Azt tanácsoltad nekem, hogy ápoljam a kapcsolatomat a feleségemmel.You remember how you advised me that I should work on my relationship with my wife?
Nos, mivel te tanácsoltad Olivernek, hogy költözzön vissza, gondoltam, tanácsolod, hogy költözzön ki.Well, since you're the one who advised Oliver to move back in, I thought you would advise him to move out.
- A jogi képviselőm tanácsolta, hogy ne tegyem.Just my legal counsel advised me against it. Travis?
- Azt tanácsolta, hogy hagyja ott.- And advised you to clear out.
- Köszönöm, hogy hajlandó beszélni velem, tudtommal az ügyvédje, nem ezt tanácsolta.Thanks for seeing me. I know your attorney advised against it. I appreciate it.
- Sajnálom! Bárcsak segíthetnék! De az ügyvédem azt tanácsolta, ne beszéljek a rendőrséggel.I wish I could help you, but... my lawyer advised me not to speak to the police.
...tanácsolta az elnöknek, hogy még egy-két napig maradjon Kínában.... advised him to stay in China for one or two days.
- Azt tanácsoltuk, ne tegyék.~ We advised them not to.
A filmszínház vezetőjének azt tanácsoltuk, hogy senkit ne engedjen be a moziba, miután a Psycho elkezdődött.The manager of this fine motion picture theater... has been advised not to allow anyone to enter the theater... once Psycho begins.
Azt tanácsoltuk Bernie-nek, hogy adja fel magát, és akkor semmi további teendőnk nem lesz.We advised Bernie to turn himself in, that we couldn't be a part of anything further.
Azt tanácsoltuk neki, hogy ne tegye.We advised against it.
Ezért azt tanácsoltuk neki, ne küldje el Qingbe.So we advised him not to send it to the Qing
Sokan tanácsoltátok, hogy teljesítsem a Han kérését... de az azt jelentené, hogy elismerjük, a Han alattvalói vagyunk.Many of you have advised I comply with Han's request... but that would be admitting we're Han's subjects.
"és azt tanácsolták Orpheusznak, hogy utazzon el az alvilágba,"and so advised Orpheus to travel to the land of the dead
- Az ügyvédeink azt tanácsolták, hogy küldjük el magukat innét!Of course what? We've been advised by our lawyers to ask you to leave the premises.
- Megpróbáltam és azt tanácsolták, menjek orvoshoz.I tried, and was advised by Personnel to see a therapist.
A helyieknek azt tanácsolták, hogy azonnal húzódjanak menedékbe.Residents are advised to seek shelter immediately.
A tudósaim, a minisztereim, azt tanácsolták, válasszam a békét a háború helyett.My scholars, ministers advised me to choose peace over war.
De én is tanácsolnék egy dolgot, mialatt Kolumbiában tartózkodik.But I would advise you one thing while you remain in Colombia.
Nem tanácsolnék semmilyen hirtelen mozdulatot most, Julien.I would advise against any sudden movement right now, Julien.
Csak egy őrült ember tanácsolna a befektetés ellen az uralkodónak.Only a mad man would advise the Emperor against investing.
Nos, egy ilyen helyzetben azt tanácsolnánk, költözzön be egy magánintézménybe.Well, no, in a circumstance like this, we would advise that she is transferred to a private facility.
- Asszonyom, azt tanácsolnám magának...What century are you in? - Ma'am, I would advise you...
Akkor azt tanácsolnám, hogy add vissza a jelvényedet.Then I would advise you to turn in your badge.
Akkor, azt tanácsolnám, ne hagyja, hogy Bernard öröksége egyben az ön erkölcsi és spirituális személyiségének a végét is jelentse!Then I would advise you, do not let his final legacy... be the destruction of your moral and spiritual character.
Amennyiben ez nem lehetséges, azt tanácsolnám, játsz halottat... - Így.When that's not an option, I would advise playing dead just like that.
Ami téged illet, Andreas, én azt tanácsolnám, húzz el Franciaországból.And for your interest, Andreas. I would advise you to get out of France.
Az állami védője azt tanácsolná, hogy ne vallja magát bűnösnek.The public defender would advise you to plead not guilty.
Illetve, hogy tanácsoljam önnek, ne tegyen semmit, hogy megtalálja őt.Or better yet, advise you not to do anything to find her.
És azért fizettek engem, hogy tanácsoljam ezt a tervet.And you pay me to advise you on this project.
És tanácsoljam neki, hogy ellened forduljon?And advise him to hurt you?
Akkor tanácsold neki, hogy fejezze be ezt azonnal!Then advise him to end this thing right now!
James, a férjem újságíró, nem is akármilyen, és nem mondhatom meg neki, hogy miről írjon, ahogy ő sem mondhatja meg, mit tanácsoljak az elnöknek.James, my husband, is a professional journalist, an excellent one at that. I can no more dictate what he reports than he can tell me what to advise the president.
Soha ne tanácsolj nekem semmit..Don't ever give me your any advise again..
Hát, bármit is tanácsoljanak magának a felettesei... Magunkra vagyunk utalva idekint.Well, whatever your superiors advise... we are on our own out here.
Azt kell tanácsolnom az alelnöknek, maradjon várakozó állásponton.I'd have to advise the VP to wait and see.
Azt kell tanácsolnom, hogy jobb, ha megbíz egy valódi ügyvédet.I have to advise you, you really should retain a proper qualified solicitor.
De ha Frobisher emberei előállnak egy ésszerű ajánlattal, azt kéne tanácsolnom önöknek, hogy alaposan fontolják meg.But if Frobisher's people came up with a fair offer, I'd have to advise you all to seriously consider it.
Szóval ha jó könyvelő vagyok, magam miatt azt kell tanácsolnom, hogy ne adjanak pénzt.So if I'm being a good accountant, I'd have to advise them to not invest in you because of me.
Uram, az ellenkezőjét kell tanácsolnom...Sir, I have to advise against...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szépít
embellish
szervez
organize
szitál
sift
szoptat
suckle
szűkül
sit tight
támad
arise
támogat
support
táncol
dance
tárcsáz
dial
tarhál
panhandle

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'advise':

None found.
Learning languages?