Tájékoztat (to inform) conjugation

Hungarian
144 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tájékoztatok
I inform
tájékoztatsz
you inform
tájékoztat
he/she to inform
tájékoztatunk
we inform
tájékoztattok
you all inform
tájékoztatnak
they inform
Present definite tense
tájékoztatom
I inform
tájékoztatod
you inform
tájékoztatja
he/she informs
tájékoztatjuk
we inform
tájékoztatjátok
you all inform
tájékoztatják
they inform
Past indefinite tense
tájékoztattam
I informed
tájékoztattál
you informed
tájékoztatott
he/she informed
tájékoztattunk
we informed
tájékoztattatok
you all informed
tájékoztattak
they informed
Past definite tense
tájékoztattam
I informed
tájékoztattad
you informed
tájékoztatta
he/she informed
tájékoztattuk
we informed
tájékoztattátok
you all informed
tájékoztatták
they informed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tájékoztatnék
I would inform
tájékoztatnál
you would inform
tájékoztatna
he/she would inform
tájékoztatnánk
we would inform
tájékoztatnátok
you all would inform
tájékoztatnának
they would inform
Conditional present definite tense
tájékoztatnám
I would inform
tájékoztatnád
you would inform
tájékoztatná
he/she would inform
tájékoztatnánk
we would inform
tájékoztatnátok
you all would inform
tájékoztatnák
they would inform
Conditional past indefinite tense
tájékoztattam volna
I would have informed
tájékoztattál volna
you would have informed
tájékoztatott volna
he/she would have informed
tájékoztattunk volna
we would have informed
tájékoztattatok volna
you all would have informed
tájékoztattak volna
they would have informed
Conditional past definite tense
tájékoztattam volna
I would have informed
tájékoztattad volna
you would have informed
tájékoztatta volna
he/she would have informed
tájékoztattuk volna
we would have informed
tájékoztattátok volna
you all would have informed
tájékoztatták volna
they would have informed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tájékoztatni
I will inform
fogsz tájékoztatni
you will inform
fog tájékoztatni
he/she will inform
fogunk tájékoztatni
we will inform
fogtok tájékoztatni
you all will inform
fognak tájékoztatni
they will inform
Future definite tense
fogom tájékoztatni
I will inform
fogod tájékoztatni
you will inform
fogja tájékoztatni
he/she will inform
fogjuk tájékoztatni
we will inform
fogjátok tájékoztatni
you all will inform
fogják tájékoztatni
they will inform
Subjunctive present definite tense
tájékoztassam
(if/so that) I inform
tájékoztasd
(if/so that) you inform
tájékoztassa
(if/so that) he/she inform
tájékoztassuk
(if/so that) we inform
tájékoztassátok
(if/so that) you all inform
tájékoztassák
(if/so that) they inform
Subjunctive present indefinite tense
tájékoztassak
(if/so that) I inform
tájékoztass
(if/so that) you inform
tájékoztasson
(if/so that) he/she inform
tájékoztassunk
(if/so that) we inform
tájékoztassatok
(if/so that) you all inform
tájékoztassanak
(if/so that) they inform
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tájékoztatnom
I to inform
tájékoztatnod
you to inform
tájékoztatnia
he/she to inform
tájékoztatnunk
we to inform
tájékoztatnotok
you all to inform
tájékoztatniuk
they to inform

Examples of tájékoztat

Example in HungarianTranslation in English
- De erről elfelejtett tájékoztatni.- He omitted to inform about this.
- Mr. Wickham, kötelességem tájékoztatni, - Hol van? hogy bíróság elé állítjuk a következő Derbyi bírósági ülésen!Mr Wickham, it's my duty to inform you that you will be committed for trial at the next Derby assize!
-lgen. Tehát kötelességünk tájékoztatni arról, hogy Párizsban lázong a nép.- Yes, our duty... to inform you that there are riots in Paris.
...az elnököt, akkor kötelességem tájékoztatni Önt, miniszter úr, hogy szerintem... nemzetünk vészhelyzet előtt áll.- On the life of the President it is my duty to inform you, Minister, that in my opinion we face a national emergency.
A kötelességem tájékoztatni egy alternatív kezelési módról. Miféle módról?It's my duty as your physician to inform you of an alternative treatment.
Én milliókat tájékoztatok és szórakoztatok.Well, I inform and entertain millions.
- Követed, megtudod hova megy, és tájékoztatsz. - Oké, uram.Follow him, know his whereabouts and inform me.
Akkor tájékoztatsz, és kivehetsz egy kis szünetet, és meggyőződsz róla, hogy felírtad magad a...Then you inform me and you take an emergency break, making sure that you log it into the... ?
Angela, örülök, hogy tájékoztatsz, milyen komoly a helyzet.I'm glad you're here, Angela, keeping us all informed on how serious the situation is.
Bárki jön ebbe a házba, tájékoztatsz róla.If anyone comes to this house, inform me.
Bízhatok benned, hogyha Gibbs nem csak kíváncsi, akkor tájékoztatsz róla?I trust that if Gibbs is more than just curious, you will inform me?
Mert ha nem, akkor hadd legyek én az első, aki tájékoztat, hogy az emberek kezdenek kissé furcsán viselkedni.In case you haven't, let me be the first to inform you that people are starting to act a little strange.
Akkor a megfelelő időben tájékoztatunk.You'll be informed in due course.
Ha megtudunk valamit, maga lesz az első, akit tájékoztatunk.When information comes in, you'll be the first to know.
Ha több információnk lesz, tájékoztatunk.When we have more information, we'll react.
Ha valaha is eljegyzed magad én vagy az édesapád, ha az egészsége engedi, majd tájékoztatunk róla.When you do become engaged to someone... I or your father, should his health permit him... Will inform you of the fact.
Később tájékoztatunk.We'll inform you later.
A kapcsolataim tájékoztatnak, ha látnak egy farkast, aki megfelel a leírásodnak.My contacts will get back to me if they have any information about a wolf matching your description.
A rendőrség azt ígérte, hogy folyamatosan tájékoztatnak minket.The police will inform us as soon as they know more.
Bízom benne, hogy tájékoztatnak, ha a megsemmísités... végbement, Dr. Stewart.I rely upon you to inform me when the disposal is accomplished, Dr. Stewart.
Csak tájékoztatnak.I just need to keep informed.
Ha megváltoztatták az egyenruha-viselésre vonatkozó szabályokat, örültem volna ha engem is tájékoztatnak.If there has been a change in the official dress code, I certainly wish someone would've informed me.
"Kedves uram, sajnálattal tájékoztatom Önt Mr. Edward vagyis King Barlowe végrendeletéről - ""Dear sir, we regret to inform you of the passing of Mr. Edward, a.k.a. "King" Barlowe..."
- Folyamatosan tájékoztatom a vezetőséget.- I'll keep management informed.
- Ha óhajtja, tájékoztatom őket.If you wish, I can see that they're informed.
- Idővel tájékoztatom.- I'll inform you in due course.
- Majd rendszeresen tájékoztatom a fejleményekről.I'll keep you informed of developments.
A legrosszabb, amit most tehetsz, hogy rosszul tájékoztatod őt. Ugyan!The last thing you should do right now is give that woman bad information.
Mikor tájékoztatod a családot, ki kell mondanod, hogy tudják, tényleg megtörtént.When you inform the family, you have to say it so that they know that it's really happening.
Miért nem tájékoztatod a kínai titkosszolgálatokat?So why don't you inform the Chinese secret services?
Te tájékoztatod Mattet az önbarnító okozta... csíkképződés minimalizálásának mikéntjéről, és én határozok az oktatását érintő kérdésekben.You inform Matt on how to minimize... orange streaking at spray-on tanning salons. I'm in charge of all matters concerning his education.
Vagy teszed a munkádat és tájékoztatod a kórházat, vagy segítesz nekem és nem informálod a kórházat és így időt nyersz nekem.I'm keeping him here. Either you can do your job and keep the hospital informed, or you can help me make sure the hospital is not informed and buy me some time.
"Manuel tisztelettel tájékoztatja, nem írhat több levelet La Pericholénak...""Manuel respectfully informs the actress, regretfully, that he can write no more letters for her."
"Ptolemaios a Vízhozó, a Két Hölgytől való, a Nádtól és a Méhtől származó, királyok királya, Ré fia, tájékoztatja a legtiszteletreméltóbb urat, s a többi, hogy, az ölte meg Pompeiust, aki ezt az üzenetet hozta.""Ptolemy the Water Bringer, he of the two ladies, he of sedge and bee, King of Kings, Son of Ra, informs His Most Grand Honor, et cetera, that him who bears this message is him that killed Pompey."
A börtönigazgató tájékoztatja önt, hogy férje, a törvényes rend elleni összeesküvés miattThe prison director informs you your husband is under "special surveillance."
A főigazgató tájékoztatja a tanúkat, hogy a halál beállt a mai napon, 12:24-kor.The superintendent informs the witnesses that ... deathoccurred this day, at 12:24.
Alulírott, Pantaleon Pantoja kapitány a helyőrségben létesített "látogató szolgáltatás"- ról a határállomásokról és az ahhoz kapcsolódó szálláshelyekről tisztelettel tájékoztatja:...The undersigned, Captain Pantaleon Pantoja... a Visitors'Service for Garrisons... Border Posts and Related Quarters... respectfully informs:
"A nyomozásra való tekintettel... ..tájékoztatjuk, hogy a két lehetséges elkövetőt körözi kihallgatás céljából a helyi gyilkossági osztály Ellen Niles halála a drogtúladagolás kapcsán.""With respect to your pending investigation... Please be informed that the two suspects..." "...are both wanted for questioning
"Alapos megfontolás után örömmel tájékoztatjuk önöket,"After due consideration, we are pleased to inform you that
"Ezúton tájékoztatjuk Önt, közzé szeretnénk tenni az Ön rövid történetét az "Éhes Generáció-kat'."Dear Miss Adler, we are pleased to inform you that Hungry Generations is a short story we would very much like to publish.
"Hivatalosan tájékoztatjuk, hogy hivata- lából fizetés nnélkül felfüggesztettük,""This is to officially inform you
"Kedves Mr.Walker, örömmel tájékoztatjuk, hogy jelentkezését elfogadtuk...""Dear mr.Walker,"it is our pleasure to inform you that you have been accepted"...
A Bene Gesseritet tájékoztatják, ha még nem tudnak róla.The Bene Gesserit will surely be informed if they don't know already.
A lapok is írják, hogy nem tájékoztatják a vádlottakat a jogaikról.Like you read in the papers, "Failed to inform the defendant of his rights
Azt hittem, a szabály szerint magát is tájékoztatják, miután a kapitány engedélyezte.I'm sorry. I thought it was standard procedure for you to be informed after Captain Picard approved passage.
Ezt a hülyeséget! A megbeszélések megalapozzák a kapcsolatot... és folyamatosan tájékoztatják a személyzetet a lányok fejlődéséről.Listen to this drivel: "The sessions should create a basis for contact" "and keep the personnel informed about the girls' progress."
És a családokat akkor szolgálják a legjobban, ha tájékoztatják őket.And you serve the families best by informing them.
"Ezért tájékoztattam a Tanácsot, ahogy az őseim tették a múltban.""I've therefore informed the council "as my ancestors have done in the past.
- Már tájékoztattam Párizst.I informed Paris.
A kormányom nem próbálkozik tovább a tragédiák elkerülése miatt, így tájékoztattam az önök igazgatóját, abban a reményben hogy megteszi a szükséges lépéseket, de sajnos nem bízik abban hogy hozzáférhetünk az eltűnt ügynökökhöz.Poof. My government has no more appetite for further loss of life, so we informed your director, with hopes that he would step in, but sadly, he doesn't trust our account of the lost agents.
A lehetséges komplikációkról már korábban tájékoztattam.I have informed you of the complications in this case
A nagykövetet nemrég tájékoztattam, hogy ha az kémrepülőn lévő atombomba felrobban, akkor atomcsapással válaszolunk.The Ambassador has just been informed that if the nuclear weapon on that drone detonates, we will retaliate with our own nuclear strike.
- Mert az illető, akit az imént tájékoztatott az elfogásomról, egy órán belül szabadon fog engedni.Because the person you just informed of my capture Is going to release me within the hour.
- Miért nem tájékoztatott?Mix them and he's dead. - Why wasn't I informed?
- Én ezt javasoltam, de Bob tájékoztatott, hogy akkor beperelhetnéd az újságot a betegséged miatt.- That was my recommendation, but Bob informed me that you could have grounds for a lawsuit because of your health.
..ám a Csillagflotta egy újabb diplomáciai válságról tájékoztatott. "UNITED" Egy állig felfegyverzett felderítőhajó volt 17 fős legénységgel.But Starfleet has informed me of a new diplomatic crisis, lt was a heavily armed scout ship with a crew of 1 7.
A Hawk-eye tájékoztatott minket arról, hogy találkozója van.Hawk-Eye informed us you have an appointment.
Minden hajót tájékoztattunk a tilalomról, parancsnok. Őrnagy...All ships have been informed of the delays.
Minden szükséges személyt tájékoztattunk.Everyone who needs to be informed has been.
- A szünetben tájékoztattak.I was informed over the break.
- Az jó, az jó. A kollégáik az őrsön tájékoztattak, hogy minden megvan, amire az autóból szükségük volt.Only your colleagues at HQ informed me that you got everything you need from the car.
- Bent, engem miért nem tájékoztattak?- Why wasn't I informed?
- Biztos, hogy így volt, de ez egy hivatalos látogatás része volt, és mivel a tanszék vezetője vagyok, biztosan tájékoztattak volna erről.I'm certain you did, but if it was part of an official visit, as the head of the department, I would have been informed.
- Elnézést, de erről engem nem tájékoztattak.- Excuse me, I haven't been informed.
R. D-t is tájékoztattad már?Have you informed RD?
Te pedig nem tájékoztattad a képviselőket, hogy végre félre állíts.You left after the council informed reception, you want to get rid of me.
Tudom, hogy tájékoztattad a márkinőt.I know that informed the Marquise. 319,
- Kész elmondani, ki tájékoztatta a belsős nyomozásról?- Are you ready to tell us who informed you about this I.A.D. investigation?
- Tájékoztattak, hogy mágnes van magánál. - Ki tájékoztatta?- I'm informed that you have a magnet on you.
...amikor a mentősök elkezdték az infúzió adagolását az alany tájékoztatta őket hogy harmadfokú anémiája van....when paramedics started to initiate an i.v. Drip with a semplar push subject informed them the patient had tertiary anemia.
A Föderációs Tanács tájékoztatta Gowront, hogy a Föderáció és a Klingon birodalom közötti szövetséget veszélyezteti, ha ez a támadás mégis bekövetkezne.The Federation Council has informed Gowron that if the attack goes forward, it will jeopardize our treaty with the Klingon Empire.
A gyilkosság megoldva, rubin visszaszolgáltatva, Amelia Stingwell tájékoztatta a magánnyomozót, hogy korábbi bűneit elmosta a víz.Murder solved and ruby recovered, Amelia Stingwell informed the PI that his previous sins were now washed away.
A CIA-t és Varsót tájékoztattuk erről a fejleményről.The CIA and Warsaw have been informed of this development.
A fõigazgatót tájékoztattuk.The Director General has been informed.
A kínaiakat tájékoztattuk.We've informed the Chinese.
A versenyzőinket már korábban tájékoztattuk, hogy a szarvasgomba lesz az elődöntő meglepetés hozzávalója, Most pedig összecsapnak, hogy időre elkészítsék az egyedi ételüket.Each of our contestants was informed earlier today that black truffle would be the surprise semi-final ingredient, and now they are battling to complete their unique dish on time.
Az urat tájékoztattuk a kiürítési parancsról.Well, the individual was informed of the evacuation order.
- A hozzátartozókat tájékoztatták?- Have the bereaved been informed?
- Myersonékat tájékoztatták a haláláról ?- Have the Myersons been informed of her death ?
- Nem tájékoztatták.You haven't been informed.
A Bilderberg csoporton belüli informátorai tájékoztatták, hogy az elit azt tervezi, hogy először felemelik az olaj árát hordónként 150 dollárra, ami 2006-ban elképzelhetetlen volt. Azt is megírta, hogy miután visszacsalják a középosztályt a tőzsdére, a csoport be fogja dönteni a másodlagos jelzálogpiacot, és bizalmi válságot hoz létre.His moles inside Bilderberg informed him that the elite were planning unimaginable in 2006. the group was going to implode the subprime mortgage market and destroy public confidence.
A Néppártot erről nem tájékoztatták.The People's Party has not been informed about this.
A rendőrfőnök tájékoztatná a Belügyminisztert, ő pedig a Miniszterelnököt.The chief commissioner would inform the Home Secretary and he, in turn, the Prime Minister.
"Asszonyom, Lord Ascoyne D'Ascoyne kért meg, hogy tájékoztassam afelől, hogy az úr nem hajlandó elismerni a fiát, mint a D'Ascoyne család tagját.""Madam, I am instructed by Lord Ascoyne D'Ascoyne... "to inform you that he is not aware of your son's existence... as a member of the D'Ascoyne family. "
"Becsületbeli kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam a gyanúmról a személyzetem egy tagját illetően.""I feel duty bound to inform you of my suspicions concerning a member of my staff. "
- Akarja, hogy tájékoztassam a VP-t?Do you want me to inform the VP?
A király küldött, hogy tájékoztassam arról, hogy már teljesen jól van.The King has sent me to inform you that he is completely recovered.
A véleményedet kérem, hogy szükségesnek tartod-e, hogy tájékoztassam az illetékeseket erről.I wanted to ask you if you think it's necessary to inform the enquirers of this circumstance.
Dax, tájékoztasd a Csillagflottát az áldozatokról.Dax, inform Starfleet of the accident.
Egyúttal kérlek tájékoztasd arról is 711-et, hogy a drága Mr. Culpepperének ennyi volt. - Kiszállok.When you do, please inform 711 that his precious Mr. Culpepper is finished.
Eric, tájékoztasd a rendőrséget, hogy itt vagyunk, de az irányítás az övék.Eric, inform LAPD we're here, but they're running the show.
Figyelj, kedvesem ha látod a tesókádat kérlek tájékoztasd róla hogy, ha holnap délig nem lesz itt kénytelenek vagyunk helyettesíteni őt.Listen, hon, If you see your sister, please inform her That if she isn't here by noon tomorrow, we'll have to replace her.
Gyorsan megy majd. Egy- szerűen tájékoztasd a... nyugtalankodó hordát, hogy a játék terjesztője elkövetett egy apró hibát, ezért lesz egy kicsit csúszik a leszállítás.Real fast, you just inform the... anxious horde that the game distributor made a slight error and there's going to be a delay in delivery time.
Akers őrmester nem mondta, hogy csak a lehető legkevesebb embert tájékoztassa?Didn't DS Akers advise you to inform as few people as possible?
Amikor felétek jön, egyikőtök tájékoztassa:When he heads towards us, one of you will inform him :
Amikor megkapja ezt az üzenetet, kérem tájékoztassa Sheridan elnököt, amilyen gyorsan csak tudja!When you get this message, please inform President Sheridan as fast as you can.
Az óvadékának egyik feltétele, hogy tájékoztassa ügyfeleit a jelenlegi helyzetéről.A condition of your bail is that you inform your clients of your current status.
Azután tájékoztassa őfelségét a katonai műveletekről.You are ordered to inform His Majesty of all the military actions!
Akarod, hogy tájékoztassuk őket?Do you want us to inform them?
Attól még az ügyvédeink köteleznek, hogy tájékoztassuk a főnököket és a beosztottakat a szabályzatról.Be that as it may, our attorneys require us to inform employees and supervisors of our written policy.
Az uralkodó... azt mondta, hogy személyesen tájékoztassuk eminenciádat, hogy egy nagyon nagylelkű adománnyal szeretné meghálálni a segítségét.The Emperor told us to inform Your Eminence personally that he wishes to bestow upon you a very generous pension.
Azért hívtuk össze Önöket, hogy tájékoztassuk, hamarosan megbuktatjuk az Egyesült Államok kormányát."We have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. "
Azért jöttünk, hogy tájékoztassuk önöket arról, vizsgálat indul az ügyben.I thought we did too. Well, we're here to inform you that there's gonna be a formal investigation.
Menjetek azonnal Edóba és tájékoztassátok az ottani embereinket.Go to Edo at once and inform our people there.
Tudjátok meg, hogy hová vitte a sittet hallgassátok le a telefonját, és tájékoztassátok Hartmannt.Check his building waste, tap his phone, and inform Hartmann.
'Igen, igen, menjenek csak. Barangolják be a csillagokat.' 'Igen, tájékoztassák a potenciálisan ellenséges fajokat a Föld hollétéről.'"Yes, inform potentially hostile species of the whereabouts of Earth.
A galamb szárnyá-ban senki se mond olyat, hogy "tájékoztassák a Pentagont, Fekete Csillag akció indul".You never get anyone on Wings of the Dove saying, "inform the Pentagon we need Black Star cover."
Felkérjük a tanulókat, hogy tájékoztassák a szülőket.. egy rendkívüli szülőiről ma este.. a PTA-val és az iskolai megbízottalStudents are requested to inform their parents... of an emergency meeting tonight... with the PTA and the school commissioner.
Gondoskodom róla, hogy a családját tájékoztassák.I'll see that her family's informed.
Ha bárki a régi életükből fel akarja venni a kapcsolatot, tájékoztassák a kijelölt ügynököt, aki figyelni fogja az otthonukat.If anybody from your former life attempts to contact you, you will inform the agent that's been assigned to monitor your home.
- Csak tájékoztass!- Keep me informed.
- Csak tájékoztass, kérlek. - Úgy lesz.Just keep me informed, please.
- Majd tájékoztass.- Keep me informed.
- és folyamatosan tájékoztass.- and keep me informed._BAR_
- Folyamatosan tájékoztasson!Keep me informed.
- Folyamatosan tájékoztasson.- Keep informing.
- Jól van, majd tájékoztasson.OK. Keep me informed.
- Kitűnő! Folyamatosan tájékoztasson!You keep me informed, okay?
- Rendben, Doktor, tájékoztasson!Very well, Doctor. Keep us informed.
Az unokahúgod kérte, tájékoztassunk, amint lezárult a folyamat.It was your niece's wish that you be informed as soon as the procedure is complete.
- Majd tájékoztassatok.Standing down. Keep us informed.
Közvetlenül kövessétek nyomon az akciót, és azonnal tájékoztassatok a fejleményekről.Monitor the operation closely and inform me of the result immediately.
Most menjetek, és folyamatosan tájékoztassatok.Now, get going, and keep me informed.
Rendben, folyamatosan tájékoztassatok.All right, keep me informed.
- Az itt tartózkodásuk feltétele, hogy folyamatosan tájékoztassanak a vizsgálat fejleményéről.- It is a condition of your presence here That you keep me personally informed of all developments made in this investigation.
A nagyszerű riporterekre, akik az életüket kockáztatták avilágmindanégy sarkán, hogy minket tájékoztassanak.And for brave reporters, thattheysacrificedtheirlivesaroundtheworld to inform us.
Azt is kérjük, hogy tájékoztassanak a küldetésekkel járó valós kockázatokról.We also need to be informed about the real risks involved with the missions.
Figyelembe veszem, és azonnal tájékoztassanak, ha többet tudnak.I will take all of this under consideration. Uh, you'll let me know immediately if you have any further information.
Folyamatosan tájékoztassanak az eseményekről.You will keep me informed of our progress.
A Nemzetközi Cionista Összeesküvés nevében tájékoztatnom kell, hogy... alig van benzinünk.Well, on behalf of the international Jewish conspiracy... I just need to inform you that we're... almost out of gas.
A kapitányaként tájékoztatnom kell arról, hogy helytelen döntést hozott.As your captain, it is my duty to inform you that you made the wrong choice.
Az ügyvédjeként tájékoztatnom kell, hogy nem hagyhatja el az államot.As your lawyer, I have to inform you you cannot leave the state.
Azt hiszem tisztában van a helyzettel, de hivatalosan is tájékoztatnom kell.I think you already understand the situation, but I need to inform you officially.
Azt hiszem, tájékoztatnom kell Önöket, uraim... Sir Eustace-t illetően.I think it would be best to inform you of something gentlemen regarding Sir Eustace.
Akár veszekedtünk akár nem, tájékoztatnod kellet volna, hogy egy betegem átjött...Whether we're fighting or not, you have to inform me when my patient comes...
Fél órán belül tájékoztatnod kell az alkalmazottakat.You have to inform the employees in half an hour.
A Periperpegilliam megállapodás értelmében, tájékoztatnia kell minket...In accordance with provisions of the Treaty of Periperpegilliam, you are required to inform us...
Mindenki kap pár családot, akit tájékoztatnia kell.Each of you have families to inform.
Ezért kell tájékoztatnunk a rendőrfőnököt!That's why we have to inform the chief of police. No.
Ljubereckij becsületes ember, tájékoztatnunk kell a Pártot.Lyuberetsky is an honest man, and it's our duty to inform the Party.
Muszáj tájékoztatnunk őket.We have to inform them.
Nem kell tájékoztatnunk a nejét arról, hogy nem kötelezhető tanúskodásra. Az, hogy van-e bizonyítéka ön ellen vagy sem, vita tárgyát képezheti. Tájékoztatom.Sir, we're under no obligation to inform your wife that she's not a compellable witness and whether she can or can't give evidence against you is a moot point as per R v L 2008.
Van valami, amiről tájékoztatnunk kell.I have something to inform you about.
Az USA a hatodik flotta visszahívásával működött közre ebben, így nem kellett tájékoztatniuk a szövetségesüket, Tunéziát, hogy a bombázok úton vannak.The United States cooperated with that by withdrawing the 6th fleet so that they did not have to inform their ally, Tunisia, that the bombers were on theirway.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szellőztet
air
szerződik
contract
szétlapít
flatten
szórakozik
have fun
taglal
cover a topic in detail
tájékozódik
orient oneself
tájol
orient
tarhál
panhandle
tárol
store
tart
keep

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'inform':

None found.
Learning languages?