Szembenéz (to face) conjugation

Hungarian
112 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
szembenézek
I face
szembenézel
you face
szembenéz
he/she to face
szembenézünk
we face
szembenéztek
you all face
szembenéznek
they face
Present definite tense
szembenézem
I face
szembenézed
you face
szembenézi
he/she faces
szembenézzük
we face
szembenézitek
you all face
szembenézik
they face
Past indefinite tense
szembenéztem
I faced
szembenéztél
you faced
szembenézett
he/she faced
szembenéztünk
we faced
szembenéztetek
you all faced
szembenéztek
they faced
Past definite tense
szembenéztem
I faced
szembenézted
you faced
szembenézte
he/she faced
szembenéztük
we faced
szembenéztétek
you all faced
szembenézték
they faced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
szembenéznék
I would face
szembenéznél
you would face
szembenézne
he/she would face
szembenéznénk
we would face
szembenéznétek
you all would face
szembenéznének
they would face
Conditional present definite tense
szembenézném
I would face
szembenéznéd
you would face
szembenézné
he/she would face
szembenéznénk
we would face
szembenéznétek
you all would face
szembenéznék
they would face
Conditional past indefinite tense
szembenéztem volna
I would have faced
szembenéztél volna
you would have faced
szembenézett volna
he/she would have faced
szembenéztünk volna
we would have faced
szembenéztetek volna
you all would have faced
szembenéztek volna
they would have faced
Conditional past definite tense
szembenéztem volna
I would have faced
szembenézted volna
you would have faced
szembenézte volna
he/she would have faced
szembenéztük volna
we would have faced
szembenéztétek volna
you all would have faced
szembenézték volna
they would have faced
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok szembenézni
I will face
fogsz szembenézni
you will face
fog szembenézni
he/she will face
fogunk szembenézni
we will face
fogtok szembenézni
you all will face
fognak szembenézni
they will face
Future definite tense
fogom szembenézni
I will face
fogod szembenézni
you will face
fogja szembenézni
he/she will face
fogjuk szembenézni
we will face
fogjátok szembenézni
you all will face
fogják szembenézni
they will face
Subjunctive present definite tense
szembenézzem
(if/so that) I face
szembenézd
(if/so that) you face
szembenézze
(if/so that) he/she face
szembenézzük
(if/so that) we face
szembenézzétek
(if/so that) you all face
szembenézzék
(if/so that) they face
Subjunctive present indefinite tense
szembenézzek
(if/so that) I face
szembenézz
(if/so that) you face
szembenézzen
(if/so that) he/she face
szembenézzünk
(if/so that) we face
szembenézzetek
(if/so that) you all face
szembenézzenek
(if/so that) they face
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
szembenéznem
I to face
szembenézned
you to face
szembenéznie
he/she to face
szembenéznünk
we to face
szembenéznetek
you all to face
szembenézniük
they to face

Examples of szembenéz

Example in HungarianTranslation in English
"Kész vagyok bárkivel szembenézni."'I am ready to face everyone.'
"Soha ne ugord át a kerítést, ha nem vagy hajlandó szembenézni a másik oldallal.""Never jump the fence if you're not willing to face what's on the other side."
'Mindent megírtam a lányom gyámjának és hétfőn megyek az ügyvédemhez és nem félek szembenézni azzal amit tettem.'And... And going to my lawyer on Monday. And that I wasn't afraid to face what I'd done.
- A majmok nem akarnak szembenézni apu kommandósaival.Monkeys don't want to face off against Daddy's commandos. And neither do we.
- De most fél szembenézni vele?-But now you're afraid to face him?
Ahogy átadtam a babát, bármikor szembenézek magukkal.Once I've delivered the baby, I'll face off with you anytime you like.
Akkor majd nagy lány leszek és szembenézek vele, igaz?Then I'm going to have to be a big girl and face that, won't I?
Akkor én tévedek, és szembenézek a következményekkel.Then I am wrong, and I will face the consequence.
Akármivel nézel szembe, azzal én is szembenézek.Whatever you face, I will face.
Alkut ajánlottak, vagy segítek az RCMP-vel vagy szembenézek a tetteim következményeivel.They offered me a deal, either help with the RCMP or face the music.
- Ha szembenézel egy szituációval vagy szituval, ahogy a seregnél hívtuk, két lehetőséged van.When were you in... ? When faced with a situation or a situ, as we used to call it in the forces, you're given two options.
- Most... vagy meggyőzöd, hogy a "Page Six" cikke nem rólad szól, vagy szembenézel Andy dühével.- So now... you either convince "Page Six" the subject isn't you, or you face Andy's wrath.
- Nem az, mert ki fog sétálni innen, és szembenézel az udvarral, mintha- It is, because you will walk out of here and you will face your court as if this
A büszkeség hozta létre ezt a dilemmát, amivel most szembenézel.For pride created this dilemma you now face.
A fenyegetés amivel szembenézel, egyre tisztább lesz, ha a közeledben vagyok.The threat you face will be more clear the longer I'm in your presence.
Az akarat szembenéz a félelemmel... és cselekszik.The will to face one's fear... and to act.
Az egyetlen módja megakadályozni, hogy egy traumás esemény uralja az életét, ha szembenéz vele.The only way to stop a traumatic event from taking over your life is to face it.
De úgy döntött, hogy szembenéz a nehézséggel.But decided to face the challenge instead.
Három nap múlva, egy 16 éves lány... bíróság elé áll és szembenéz azzal az emberrel, aki meg akarta ölni!In three days, a 16-year-old girl... is going into court to face the man who tried to kill her!
Igen, uram. Ahogy a szavazás is mutatja a néhai Enterprise csillaghajó kapitánya és legénysége egyhangúlag úgy döntött, hogy visszatér a Földre, s szembenéz korábbi tettük következményeivel, amit társuk, Spock kapitány megmentése végett voltak kénytelenek elkövetni.The commander and the crew of the late Starship Enterprise have voted to return to Earth, to face the consequences of their actions in the rescue of Capt. Spock.
- A kihívások, amelyekkel szembenézünk...The challenges we face are...
- Mindennel szembenézünk együtt- What can't we face if we're together?
- Mindennel szembenézünk- What can't we face?
- egy gyakorlati probléma, amivel nap, mint nap szembenézünk. - Gene...- is a practical problem we all face every day.
A Biblia szerint szembenézünk az Úr ítéletével, mikor belépünk mennyei királyságába.(Horse snorts) The Bible assures we will face the judgment of the Lord, when we enter his kingdom in heaven.
- És ezáltal szembenéztek volna az egyetlen gyengeségükkel: a görögtűzzel.- their master's body. - And, in doing so, would be faced with their only weakness, Greek fire.
A hetediken szembenéztek a bikával a király és udvara előtt.On the seventh, you will face the bull before the King and the court.
Az elkövetkezendő két hét az életükből az egyik legnehezebb időszak lesz, amivel valaha is szembenéztek.The next two weeks of your life are going to be some of the most difficult you have ever faced.
De az Úr fénye azokra ragyog. akik szembenéztek az Ördöggel.But the Lord lets His light shine upon those who have looked the devil in the face.
Hogy tehetne ilyet egy régi bajtársával, akivel együtt küzdött a harctéren, szembenéztek a halállal! Aki az utolsó húskonzervét is megosztotta magával!How could you do that to an old comrade who served in the trenches with you, who faced death with you, who even shared the last tin of Bully Beef with you?
"Azok, akik szembenéznek a halállal"It means, "those who face death."
- És... szembenéznek a problémákkal.- And... they face up to problems.
48 órájuk volt letartóztatni a Ferdinánd főherceg ellen elkövetett merénylet felelőseit, és kiadatni őket, vagy szembenéznek a következményekkel.48 hours to arrest those responsible for the assassination of the Archduke Ferdinand and deliver them up or face the consequences.
A családok együtt élhetnek amíg szembenéznek a problémákkal.Families are gonna be able to live together while they face their problems.
Az elmélet szerint ezzel az emberek semlegesként belépnek a saját álmaikba és szembenéznek a félelmeikkel.The theory is that it will allow people to objectively enter their dreams and face their fears.
- Legalább én szembenéztem a szörnyű igazsággal.- At least I have faced the awful truth.
Amikor szembenéztem a Midgardi Kígyóval és a végzetemmel,Had I faced the Midgard Serpent and my destiny,
Az ember, akivel szembenéztem a faházban, ez az ember minden kétséget kizáróan megölte a feleségemet.The man I faced in that cabin is the man I know, beyond all doubt, murdered my wife.
Az utóbbi napokban többször szembenéztem a halállal.In recent days I have faced more than throughout my life.
De szembenéztem a bűneimmel.But I have faced my sins.
- Mindenesetre szembenéztél a félelmeddel.Either way, you faced your fear.
Ahogyan szembenéztél azzal a lélekkel.The way you faced off with that soul.
Akár nyersz, akár nem, te megvédted, amiben hittél, és szembenéztél a nyilvános megaláztatással.If you won or not, you defended what he believed and faced all that public humiliation.
Bobby, szembenéztél vele, és ennyi.Bobby, you faced it, and it's over.
Ez a legrosszabb helyzet, amivel életedben szembenéztél, ugye?This is the worst situation you've ever faced in your life, right?
A Rosula úgy hiszi, Jézus felkelt a halottak közül, kisétált a sírjából, és amikor szembenézett ezekkel a katonákkal, megbocsátotta nekik a bűneiket, és kijelölte őket a szent történelmének őrzésére, isteni büntetlenséget és az egyház erejét biztosítva nekik,The Rosula believe Jesus rose from the dead, walked out of his tomb, and when faced with these same soldiers, he pardoned their sins, and appointed them keepers of his sacred history, granting them divine impunity, and the power of the Church to destroy
A lényeg az, hogy egy ilyen megrendítő kihívással szembenézett, és leküzdötte azt.But the important thing is that the Burpos faced a significant challenge and they came through it.
Az, hogy ezen felül tudott kerekedni, a bátorságáról adott tanúbizonyságot, ahogy ezzel a bizonytalan helyzettel szembenézett..."Her triumph over that adversity is a testament to the courage she displayed as she faced her uncertain future..."
Azon az este Rangoonban, mikor szembenézett a fegyverekkel olyan higgadtnak tűnt, és az összes ember őt nézte.That night in Rangoon when she just faced the guns, she looked so serene, and all those people were watching.
Aztán szembenézett a következményekkel.And he faced the consequences.
A célunk az, hogy kivonjuk a vírust a piacról, mert, kétségtelenül ez a leghalálosabb fenyegetés, amivel valaha is szembenéztünk.Our goal was to remove the virus stockpile from the marketplace, because it is, without a doubt, the most lethal threat that we have ever faced.
Buffy, ez sokkal rosszabb annál, amivel eddig valaha is szembenéztünk.Buffy, this is worse than anything we've ever faced.
Egy nap, ha már öregebbek lesztek, minden megtudtok majd az emberekről, akik segítenek minket és a veszélyekről, amikkel szembenéztünk.One day, when you're older, you will learn all about the people we've befriended and the dangers we have faced.
Ennyi éven át, amíg együtt voltunk, a próbák, amikkel szembenéztünk, a vér, melyet hullatunk.AII these long years we've been together, the trials we've faced, the blood we've shed.
ErrőI eszembe jut, amikor szembenéztünk az eIIenséggeI, bátran, együtt, és nem hagytuk ott a fogunkat.Remember the time we faced the enemy head-on, together, and lived to tell about it.
De végül... leültünk és együtt szembenéztük a problémával.But, eventually, we sat down and faced our problems head-on.
Én szembenéznék a félelmeimmel, hogy segítsek neked.I would face my fears to help you.
Azt hittem, kényszeríteni fogja, hogy szembenézzem a problémáinkkal.I thought it would force him to face our problems.
* Szabad, hogy szembenézzek az élettel, ami rám vár *♪ Free to face the life that's ahead of me ♪
- Azért jöttem vissza, hogy szembenézzek vele.- Henry, I came back here to face him, didn't I?
Az összes energiát, amit tudok el kell raktároznom, hogy szembenézzek vele.I'm gonna need to store up all the energy I can to face her.
Azt akarod, hogy szembenézzek a démonaimmal.You want me to face my demons.
Azért hoztak vissza, hogy szembenézzek velük.To run away from my demons, Keating. I was brought back to face them.
- Csak elég bátornak kell lenned, hogy szembenézz vele.You just have to be brave enough to face it.
- Hogy szembenézz a tényekkel.- So you face the facts.
Addig ez az én dolgom, amíg te készen nem állsz arra, hogy szembenézz a gonosszal.Stay out of sight until you're truly ready to face the demons.
Amikor ide jöttél, féltünk, hogy nem leszel elég stabil állapotban, hogy szembenézz ezzel, így önként vállaltam, hogy megosztom veled a híreket, amint arra készen állsz.When you came to, we feared that you weren't stable enough to face them, so I volunteered to deliver the news to you when you were ready.
Annyi bátorság nincs benned, hogy szembenézz az igazsággal.You didn't even have the guts to face up to the truth.
A keresés Amerika legnagyobb hazai szakács indult, és csak 100 hívták Los Angelesbe, hogy szembenézzen a bírók...The search for America's greatest home cook began, and just 100 were invited to Los Angeles to face the judges...
A küldetése, amennyiben elfogadja, hogy szembenézzen a sorsával.Your mission, should you choose to accept it, is to face your fate.
A orvosok tartják életben ahhoz, hogy szembenézzen a kivégzéssel.Our medics are keeping him alive long enough to face execution.
A politikai vezetésünk túl gyáva, hogy szembenézzen a közelgő háború tényével.Our political leadership is too timid to face the reality of this coming war.
A próbák kiállása után Yodát Morabandra küldik, a sithek ősi bolygójára, hogy szembenézzen az igazi gonosszal, amit talán neki kell elpusztítania, s ami a galaxis feletti irányításra tör.After many trials, Yoda travels to Moraband, ancient home planet of the Sith, for now he must face the true evil that may be his undoing and one that seeks to control the galaxy.
Amikor olyan kimenetel felé tartasz, ami túl szörnyű, hogy szembenézzünk vele... ekkor kérünk másodvéleményt.when we're headed toward an outcome that's too horrible to face... that's when we go looking for a second opinion.
Arra van szükségünk, hogy szembenézzünk azzal, amit tettünk.And we need to face what we did.
Azt hiszem, itt az ideje, hogy van Horn és én szembenézzünk egymással.What now? I think it's time van Horn and I had a little face-to-face.
De azok akik ördögi tetteket hajtanak végre kényszerítenek minket arra, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel és túljussunk rajtuk.But those who do evil force us to face our fears and overcome them.
De legalább rávett, hogy szembenézzünk az igazsággal.But it got us to face the truth.
Készüljetek, hogy szembenézzetek a zabolátlan haragjával... a fantasztikus ajánlataimnak!Prepare to face the unbridled wrath of my fantastic bargains!
Nézzétek.Lehet itt az ideje, hogy szembenézzetek a valósággal.Look, maybe it's time you all face reality!
- Kierőszakolta, hogy szembenézzenek a félelmeikkel.- He forced them to face their fear.
A Boriole-k most egy tosszú húrára mennek hogy szembenézzenek a Sed Roxxaé, a Revil Days-el és a Jue Blays-el.The Borioles now lace a fong toad rip where they'll face the Sed Rox, the Revi I Days and the Jue Blays.
A fáradt Sasok csapata feláll, hogy szembenézzenek velük újra.A tired Eagles team lines up to face 'em yet again.
A rénszarvasok meg- szabadultak a szúnyogoktól. De mivel a magas platókon nincs táplálék, végül kénytelenek visszaereszkedni, hogy új legelőket találjanak, és ismét szembenézzenek a szúnyogokkal.The reindeer are free from flies for now, but with no food on these high slopes, they will eventually be forced to descend to find new pastures and face the biting swarms once more.
De azért is, mert... rettentő keményen dolgoztam, hogy felépítsek egy vállalkozást, aminek az az egyetlen célja, hogy mindenki kihozhassa magából a legjobbat, hogy bátran vállalják az igazságot, és szembenézzenek tetteik következményeivel, hogy megbocsátást nyerhessenek, és átléphessenek elkövetett hibáikon.But also because... I've worked very hard to build a business, a business whose only aim is to help people become the best version of themselves, to stand in their truths and face the consequences of their actions so they can gain forgiveness and move past their mistakes.
A három év alatt nélküled... kellett szembenéznem a világgal.In the three years I had without you I had to face the world alone
Akkor legalább nem kellene szembenéznem mindenkivel.I wouldn't have to face everyone.
Akkor tudod, miért kell szembenéznem vele.Then you know why I have to face him.
Azt hiszem, nem lesz könnyű dolog szembenéznem ott az élettel.I find the thought of life there hard to face.
Azt tudom, hogy nekem nem kellett azokkal a helyzetekkel szembenéznem, amikkel neki.I know that I didn't have to face any of the situations that she did.
A legnagyobb, legmélyebb félelmeiddel kell szembenézned.You will come face to face with your greatest deepest fears.
Akkor egyedül kell szembenézned vele.Then you'll have to face him alone.
Az erősebbé válás azzal is jár, hogy még több kihívással kell szembenézned.Becoming stronger means that you'll have to face more challenges.
Az igazi ellenséggel kell szembenézned, a kilencedik kör legalján... az Árulók Körében.You have to face the true enemy, in the lowest part of the ninth circle... the circle of traitors.
Az ágyamban töltötted az éjszakát, és ölelkeztünk... aztán még hajnal előtt kiosontál, hogy ne kelljen szembenézned velem, amire azt kell, hogy mondjam, tipikus béna pasi húzás volt, ami nagyon nem tetszett.You spent the night in my bed. There was cuddling, and then you snuck out so you wouldn't have to face me. Which I must say is a total lame-guy move that I did not appreciate.
Akkor sem kéne egyedül szembenéznie vele!He still shouldn't have to face this alone.
Az volt a terve, hogy meghal, így nem kellett volna szembenéznie a következményekkel.His plan was to die, so he wouldn't have to face the consequences of what he did.
De azt akarom, hogy tudja hogy nem kell egyedül szembenéznie vele.But I want you to know that you don't have to face it alone.
De ha itt maradsz, a mai nappal egyedül kell szembenéznie.But if you stay out here, she's gonna have to face today alone.
De megmutathatod, hogy nem kell egyedül szembenéznie a dolgokkal.But you can show him that he doesn't have to face it alone.
Ashleynek és nekem sok tragédiával és veszteséggel kellett szembenéznünk a munkánk során.Ashley and I always had to face tragedy and loss in our work.
Azt mondta, olyan problémával kell szembenéznünk amit csak egy Megmentő tud megoldani.She said we were going to face a problem only a savior can handle.
Azzal a ténnyel kell szembenéznünk, hogy emberi tulajdonságai ellenére... nem része az emberi génállománynak.We have to face the undeniable fact that no matter how much you may be like a human being you are not part of the human gene pool.
De együtt kell szembenéznünk a kamerákkal.We just need to face the cameras together.
Ezzel a problémával intelligens módon kell szembenéznünk.There's something wrong, and we have to face it in an intelligent way.
Sokféle sárkánnyal kell szembenéznetek.There are many kinds of dragons you will have to face.
A győzteseknek a primus harcban egymással kell szembenézniük!The victors all to face each in the primus!
A szőnyeg alá söpörheti az ügyet, és akkor maguknak nem kell szembenézniük a kemény valósággal, hogy maguk mire lennének hajlandóak, ha önök haldokolnának.He could throw a couple of radioactive seeds in the back door, and then you don't have to face the hard truth about what you would be willing to do if you were dying.
Arra számítanak, hogy csak veled és a csapataiddal kell szembenézniük.They will be expecting to face only you and your troops.
Az embereknek végső soron halállal kell szembenézniük.Human beings will have to face death eventually.
Az utazás során veszélyekkel kellett szembenézniük, de a legnehezebb feladatot önmaguk legyőzése jelentette.Along the journey, they underwent great perils, hardest of which was to face themselves.
- Elég rég ahhoz, hogy lássam a Földön kihalással szembenéző fajok számát 16 000-re emelkedni.- Long enough to see the number of species facing global extinction raise to 16,000.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rop
dance briskly
sportol
engage in sports
sterilizál
sterilize
suttog
whisper
székel
defecate
szekularizál
secularize
szellőztet
air
szemerkél
drizzle
szinkronizál
synchronize
színlel
pretend

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'face':

None found.
Learning languages?