Szándékozik (to intend) conjugation

Hungarian
60 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
szándékozom
I intend
szándékozol
you intend
szándékozik
he/she to intend
szándékozunk
we intend
szándékoztok
you all intend
szándékoznak
they intend
Present definite tense
szándékozom
I intend
szándékozod
you intend
szándékozza
he/she intends
szándékozzuk
we intend
szándékozzátok
you all intend
szándékozzák
they intend
Past indefinite tense
szándékoztam
I intended
szándékoztál
you intended
szándékozott
he/she intended
szándékoztunk
we intended
szándékoztatok
you all intended
szándékoztak
they intended
Past definite tense
szándékoztam
I intended
szándékoztad
you intended
szándékozta
he/she intended
szándékoztuk
we intended
szándékoztátok
you all intended
szándékozták
they intended
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
szándékoznék
I would intend
szándékoznál
you would intend
szándékozna
he/she would intend
szándékoznánk
we would intend
szándékoznátok
you all would intend
szándékoznának
they would intend
Conditional present definite tense
szándékoznám
I would intend
szándékoznád
you would intend
szándékozná
he/she would intend
szándékoznánk
we would intend
szándékoznátok
you all would intend
szándékoznák
they would intend
Conditional past indefinite tense
szándékoztam volna
I would have intended
szándékoztál volna
you would have intended
szándékozott volna
he/she would have intended
szándékoztunk volna
we would have intended
szándékoztatok volna
you all would have intended
szándékoztak volna
they would have intended
Conditional past definite tense
szándékoztam volna
I would have intended
szándékoztad volna
you would have intended
szándékozta volna
he/she would have intended
szándékoztuk volna
we would have intended
szándékoztátok volna
you all would have intended
szándékozták volna
they would have intended
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok szándékozni
I will intend
fogsz szándékozni
you will intend
fog szándékozni
he/she will intend
fogunk szándékozni
we will intend
fogtok szándékozni
you all will intend
fognak szándékozni
they will intend
Future definite tense
fogom szándékozni
I will intend
fogod szándékozni
you will intend
fogja szándékozni
he/she will intend
fogjuk szándékozni
we will intend
fogjátok szándékozni
you all will intend
fogják szándékozni
they will intend
Subjunctive present definite tense
szándékozzam
(if/so that) I intend
szándékozd
(if/so that) you intend
szándékozza
(if/so that) he/she intend
szándékozzuk
(if/so that) we intend
szándékozzátok
(if/so that) you all intend
szándékozzák
(if/so that) they intend
Subjunctive present indefinite tense
szándékozzak
(if/so that) I intend
szándékozz
(if/so that) you intend
szándékozzon
(if/so that) he/she intend
szándékozzunk
(if/so that) we intend
szándékozzatok
(if/so that) you all intend
szándékozzanak
(if/so that) they intend
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
szándékoznom
I to intend
szándékoznod
you to intend
szándékoznia
he/she to intend
szándékoznunk
we to intend
szándékoznotok
you all to intend
szándékozniuk
they to intend

Examples of szándékozik

Example in HungarianTranslation in English
"A tárgyakat valamilyen energiamező tartja a helyükön,.." ..úgy, mint egy lánc szemeit, és én szándékozom az utolsó láncszem lenni.The objects are being held in some sort of energy field like links in a chain... and I intend to take the place of the last link.
"Ott szándékozom csapdába ejteni és megsemmisíteni őket.""It is there that I intend to trap and dispose of them.
"Valóban tudom, mily' gonosz, mit tenni szándékozom, de erősebb bármely megbánásnál a haragom, a harag, amely a halandókra a legtöbb gonoszt szabadítja. ""I know indeed what evil I intend to do, but stronger than all my afterthoughts is my fury, fury that brings upon mortals the greatest evils. " Euripides.
"Így szándékozom eltartani a feleségem."That's how I intend to support my wife.
- Azt szándékozom tenni.- That's what I intend to do.
- Csak szándékozol?- You intended?
- Ha megölni szándékozol, tudnod kell, hogy az ori nem hagyja abba a galaxis elleni támadást.If you intend to kill me, you should know, the Ori will not halt their attacks on this galaxy.
- Meddig szándékozol maradni?- How long do you intend to stay?
- Mit szándékozol tenni vele?What do you intend to do with it?
Be fogják köpni magát. Baal-nak szándékozol figyelmeztetést küldeni.You intend to send a warning to Baal.
A bázison kívül szándékozunk lakni.We intend to live off-Base.
A legritkábban palládiumot, amit üzemanyagként szándékozunk használni.The rarest is hydratedpalladium, which we intend to use as a fuel for ourboiler,
Alapos és teljes munkát szándékozunk végezni.We intend to do our work thoroughly and completely.
Az oroszok kérik vissza az emberüket, akit mi szándékozunk átadni nekik.The Russians have requested the return of their man and we intend to turn him over.
Azt... azt szándékozunk bizonyítani, hogy a vádlott alkalmazottainak szabad akaratát szándékosan, és módszeresen korlátozták.We, uh... we intend to prove that the workers employed by the defendant had their free will intentionally and systematically broken.
Azon gondolkodik, mennyi időt szándékoztok eltölteni a királyságában?He wonders how much longer you intend to remain in his kingdom?
El szándékoztok pusztítani?Do you intend to destroy it?
És nélkülem szándékoztok használni?And you intend to use it without me?
- Mit szándékoznak tenni velük?-What do you intend to do with them?
A minisztérium meghajolt a szakszervezet követelési előtt, tudva, hogy többé nem szándékoznak túlórát fizetni?The department gave in to the union's demands, knowing they never intended to pay any overtime?
Annyit kérdeztem, mit szándékoznak tenni, miután Hitler eltűnik a színről.I'm simply asking what you intend to do when Hitler is gone.
Az űrben szándékoznak felrobbantani a rakétákat?You intend to explode those missiles in space?
De közelebb szándékoznak jönni.But they intend coming closer.
- Ezt mégis hogy szándékozod jóvátenni?How do you intend to make that up to me?
Be szándékozod fejezni a küldetésed?You intend to complete your mission?
Hogy szándékozod?How do you intend to do that?
Hogyan szándékozod kicsalogatni a sötétből?How do you intend on coaxing her out of the passages?
Mégis hogyan szándékozod megtalálni?How, exactly, do you intend to find her?
Ha gyilkos az egész festményt vissza szándékozza adni, akkor lehet.If the killer intends to replicate the entire painting, there may be.
Teljessé szándékozza tenni a csoportképet.She intends to complete the tableau.
Amint ismét egésszé tettük a népünket, el szándékozzuk pusztítani.As soon as we have made our people whole again, we intend to destroy it.
Ezért szándékozzuk Reesa Venable-t beperelni,That's why we intend to pursue Reesa Venable,
Hát, mi meg szándékozzuk állítani őket.Well, we intend to stop them.
Most azonban itt vagyunk a WOF-ben, abban a hitben, hogy a döntés rossz. Ennek megfelelően folytatni szándékozzuk a rock and roll játszását, amíg meg nem győzzük őket.Now, we here at WOF believe that is wrong, and accordingly, we intend to keep playing rock and roll... until we can persuade them to change their minds.
Még akkor is, ha csak önvédelemre szándékozzuk használni a fegyvert?Even if we only intend to use the weapon to defend ourselves?
A bomba a Vörös Hadsereg magát Novaja Szvobodának, "Új Szabadság"-nak nevező csoportja kezébe került, és amerikai földön szándékozzák felrobbantani.A faction of the Red Army calling itself Novaya Svoboda the "New Freedom," has control of the bomb and intends to detonate it on U.S. soil.
Meg szándékozzák változtatni a történelmet.They intend to change history.
Mi ellen szándékozzák megvédeni magukat?What do you intend to defend yourself against?
Valószínűleg a felszíni csapataikat szándékozzák megerősíteni.They probably intend to re-supply their troops on the surface.
- Soha nem szándékoztam...- I never intended...
Amikor eljöttem a Staplestől, magammal hoztam egy ügyféllistát, de soha nem szándékoztam felhasználni.When I left Staples, I took some of their leads with me, but I never intended to use them.
Arról beszélek... nézd, soha nem szándékoztam kijátszani ezt a lapot, de társak vagyunk, azonban gyakorlatilag van rangbéli különbség, én vagyok felettesed.I mean, look, I never intended on playing this card, but we're partners, but technically with seniority, I'm your supervisor.
Az utazásom lejjebb vitt engem a nyúl üregébe, mint szándékoztam. És bár nem volt szükségem fehér, bolyhos farkincára, felbukkantam, megvilágosodva.my journey took me some what further down the rabbit hole than I intended and though I dirtied my fluffy white tail
Azok ellenére, amit hiszel, sosem szándékoztam ártani a családodnak.Despite what you may think, I never intended to harm your family.
A Delviainál még mindig ott van a készlet, amit Scorpiusnak szándékoztál adni.The Delvian still has the special reserve you intended for Scorpius.
Nem igazán számít, mit szándékoztál tenni.It really doesn't even matter what you intended.
Szóval sosem szándékoztál Pawnee Killer után menni, ugye?So you never intended to go after Pawnee killer, did you?
- Ennyit szándékozott fizetni.- That's what he intended to pay.
- Nem szójáték szándékozott.- No pun intended.
A Fehér Csillag sosem szándékozott egyedülálló lenni."White Star" was never intended to be one of a kind.
A New York-i rendőrség egy új bizonyítékot tárt fel, amit Kate Jordan szándékozott volna ismertetni.The NYPD has uncovered new evidence which Kate Jordan intended to introduce;
Az Ügynökség nem szándékozott veszélyeztetni a fennhatóságodat.The Agency never intended to compromise your authority.
Az incidens Z'ha'dumnál arra kényszerített, hogy korábban nézzünk külső segítség után, mint szándékoztunk.The incident at Z'Ha'Dum... has forced us to look for outside support sooner than we had intended.
Már 13 héttel tovább vagyunk itt így is, mint szándékoztunk maradni.We've already been here thirteen weeks longer than we intended.
Nem kellene feltétlenül a szó szerint elhangzottakat tartalmaznia, sokkal jobb lenne, ha csak azt, amit mondani "szándékoztak".They should not be a reductive record of what happened to have been said, but they should be more a full record of what was intended to have been said.
Szójátékot nem szándékoztak.No pun intended.
"A Polgárháborút követő nehéz időszak elkerülhető lett volna, ha a zöldhátú törvényesítése folytatódik, ahogy Lincoln elnök szándékozta."The hard times which occurred after the Civil War could have been avoided if the Greenback legislation had continued as President Lincoln had intended.
Igazából, volt valaki, de nem Mr. Nobley, ahogy talán szándékozta volna.Actually, there was someone, but not Mr. Nobley, as you may have intended.
Nos, egyértelmű, hogy maga vagy gondatlan, vagy ki szándékozta lőni a golyót.Well, obviously, you are either careless or you intended to fire the bullet.
Vissza szándékozta adni.She intended on turning it back in.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

notch
sorsol
do
szabványosít
standardize
szaggat
rend
szaglászik
scent
száműz
exile
szán
pity
szánt
plow
szemerkél
drizzle
szentesít
sanctify

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'intend':

None found.
Learning languages?