Sodródik (to drift) conjugation

Hungarian
72 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
sodródom
I drift
sodródsz
you drift
sodródik
he/she to drift
sodródunk
we drift
sodródtok
you all drift
sodródnak
they drift
Past indefinite tense
sodródtam
I drifted
sodródtál
you drifted
sodródott
he/she drifted
sodródtunk
we drifted
sodródtatok
you all drifted
sodródtak
they drifted
Conditional present indefinite tense
sodródnék
I would drift
sodródnál
you would drift
sodródna
he/she would drift
sodródnánk
we would drift
sodródnátok
you all would drift
sodródnának
they would drift
Conditional past indefinite tense
sodródtam volna
I would have drifted
sodródtál volna
you would have drifted
sodródott volna
he/she would have drifted
sodródtunk volna
we would have drifted
sodródtatok volna
you all would have drifted
sodródtak volna
they would have drifted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok sodródni
I will drift
fogsz sodródni
you will drift
fog sodródni
he/she will drift
fogunk sodródni
we will drift
fogtok sodródni
you all will drift
fognak sodródni
they will drift
Subjunctive present indefinite tense
sodródjak
(if/so that) I drift
sodródj
(if/so that) you drift
sodródjon
(if/so that) he/she drift
sodródjunk
(if/so that) we drift
sodródjatok
(if/so that) you all drift
sodródjanak
(if/so that) they drift
Conjugated infinitives
sodródnom
I to drift
sodródnod
you to drift
sodródnia
he/she to drift
sodródnunk
we to drift
sodródnotok
you all to drift
sodródniuk
they to drift

Examples of sodródik

Example in HungarianTranslation in English
A beugrás után a fény olyan vakító, hogy elkezdenek sodródni.Once you jump in, the light is so blinding you begin to drift.
Akkor a maradék úton sodródni fogunk. És három év helyett ezer évig fog tartani az út.Then we're going to drift the rest of the way, and instead of three years, it'll take a thousand.
De amint kimerülnek, sodródni kezdünk.But once they run out we'll start to drift.
Ha azok a vontatók nem érnek ide időben, rá fog sodródni... egy hajótemetőre, amit Minquiersnek hívnak.Unless those tugs get here pretty soon, you're going to drift down onto a ship's graveyard called the Minquiers.
Nos - nagyon kényelmes - csak sodródni.Well - it's very comfortable - just to drift here.
- Azt mondanám, csak sodródom - itt - a medencében.- I would say that I'm just drifting. - here - in the pool.
- Nagyjából dél felé sodródom.- I'm drifting south, more or less.
- Úgy hiszem, most azt gondolja, én csak sodródom az árral.- I suppose you think I'm a bit of a drifter.
Amióta visszajöttem, csak sodródom.I mean, ever since I've come back, I've been adrift.
Csak egy nyugodt életet szeretnék, ahol sodródom az árral, és bepótolok mindent a védelmező lányommal.All I want's a quiet life where I drift around, catch up with my very protective daughter.
* Tudom, hogy elvesztél, és sodródsz * * de a felhők felemelnek *- Always burn, Iknowyou'relost and drifting, but the clouds are lifting don't give up, you'll have somewhere to...
- Talán az ürben sodródsz.- You could be drifting around in space.
Azt hiszed, hogy elmehetsz minden mellett, sodródsz a városon át, a tömeg nyomában, belépsz az árnyékok és repedések játékába.You believe that you are just passing by, walking down the avenues, drifting through the city, dogging the footsteps of the crowd, penetrating the play of shadows and cracks.
Azt hiszem, ez a tehetetlenség, a... felismerés... hogy sodródsz a tengeren... és nincs...I think that helplessness, that realization, that... foreboding of... being adrift into sea It's no...
Aztán csak sodródsz az árral, remélve, hogy valaki majd feleségül vesz.You're just drifting through life... hoping someone offers you an M. R.S. degree.
"Bizonytalanul sodródunk az egyik végétőI a másikig.""Ever drifting in uncertainty driven from end to end."
"Feléjük sodródunk.""We're drifting toward them."
- Mutasd meg. - A felszínen sodródunk.So does that mean that since we've surfaced, we're drifting.
A számítógép halott és mi csak sodródunk!The computer broke and we're just drifting along!
A viharban sodródunk.We've been drifting in this storm.
Mostanra... úgy érezhetitek, hogy csak sodródtok az árral.By now... you're feeling adrift.
- Elvesztették az áramellátást, - és ellenséges vizekre sodródnak.- They've lost power and are drifting in hostile waters.
- Igen, de az emberek ki-be sodródnak az életünkbe, nem igaz?I was but people drift in and out of your life, don't they?
A galaxisok sodródnak az űrben, így rendkívüli képződmények jönnek létre.Galaxies are drifting through space, which allows for exceptional compositions.
A tervük, hogy egy bűnszervezetet hozzanak létre, kudarcba fulladt, s mialatt a testvérek öntudatlanul az ismeretlen űr mélyén sodródnak, nem is sejtik, hogy életük sorsfordító pillanat felé közeledik.With their plan to build a crime organization in peril, the brothers' fate is about to be changed forever as they drift barely alive through unknown space.
A távoli galaxisok egyre messzebb sodródnak egymástól.The distant galaxies are drifting away from one another.
Csak sodródtam előre, hátra, tudod.And, uh, I drifted back and forth, you know.
Kirúgtak a suliból, elmentem otthonról... egyik állásból a másikba sodródtam.I dropped out of school, left home... drifted from one job to the next.
Képzelet és valóság között sodródtam. A múlt és jövő közötti fokozódó könnyedséggel.I drifted between imagination and reality, between past and present with increasing ease.
Mindenfelé sodródtam a szülővárosom körül és emellett a férfi mellett végeztem, Onodera-val.I drifted around near my hometown... and wound up with this man, Onodera.
Szóval tudtam hogy vége van, és csak úgy sodródtam az árral, aztán találkoztam Ansellel.So I knew it was over, and I just drifted, and that's when I met Ansel.
750 kilométert sodródtál.You drifted about 500 miles.
A Donggan folyótól sodródtál le ide?You drifted down from the Dongga River?
A Donggan sodródtál le.You drifted down from the Dongga.
Akkor jó messzire sodródtál.Then you've drifted pretty far.
Miután a hajó elsüllyedt, elvesztetted az eszméletedet, és ájultan sodródtál az alkalmi tutajodon.After your ship sank you must have lost consciousness as you drifted on your makeshift raft.
100 millió év alatt az Antarktisz messze északra sodródott, a trópusokra.Over 100 million years, Antarctica has drifted as far north as the tropics.
36 órával késöbb... Ez sodródott a Japán tengerbe és gyült össze.Thirty-six hours later... it drifted into the Sea of Japan and dissipated.
A Föld másik sarkán ugyanebben az időben az Antarktisz dél felé sodródott és a Déli-sark fölött állapodott meg.Meanwhile, during the same period, the Antarctic continent drifted south until it came to rest over the south pole.
A Salvoxia 80 éven át sodródott, míg valaki végre megtalálta.The Salvoxia drifted through space for the next 80 years, until somebody finally found her.
A bányászati üzemet elhagyták, amikor a csavargó hold feltérképezetlen területre sodródott.Mining operation was abandoned when rogue moon drifted into unmapped space.
- Milyen messzire sodródtunk?How far have we drifted? Not far.
Borzasztó messze sodródtunk.I can't believe how far we've drifted.
Cél nélkül sodródtunk az űrben, bármilyen jel után kutatva, ami elvezet minket a votan bárkákhoz vagy a úti céljukhoz.We drifted aimlessly through space, searching for any signal that would lead us to the Votan arks or their destination.
Együtt sodródtunk, mindig azt várva, hogy eljön az a pillanat amikor le kell számolnunk a múlttal.We drifted together, always wondering if that moment wvould arrive that vvould force us to deal with the past.
Ez a szállító hajónk, a rossz időjárás miatt sodródtunk ilyen messzire.This is our transport trawler, we drifted this far due to bad weather.
A hosszú kapcsolatuk során sosem sodródtak el egymás mellől?Even with old relationships.. have you ever drifted apart?
A robbanás után az űrsikló mögé sodródtak.After the explosion, they drifted behind the shuttle.
Az Antarktisztól indulva közel nyolc hónapig sodródtak, útjukon elhaladva a Dél-Csendes-óceán legdélebbi pontjai mellett.Starting in the Antarctic, they've drifted for nearly eight months... on the way, passing the most southerly outpost in the South Pacific.
Száz meg száz millió éven át sodródtak pályájukon, egészen addig, míg a Jupiter és a Szaturnusz rezonanciába nem került egymással.Their orbits drifted for hundreds of millions of years until Jupiter and Saturn fell into a resonant pattern.
Talán üzenetek vannak azokban a dobozokban, remények és álmok, melyek együtt sodródtak, elveszett dolgok, amikről az emberek nem is tudnak, hogy elvesztek, olyan dolgok, amiket ha újra megtalálnak, nagyon boldogok lesznek.Maybe there are messages in those bottles, hopes and dreams that have drifted together, things that people lost that they have no clue that are gone, things that if they found again would make them so... happy.
Nem fogok visszamenni, hogy csak sodródjak ebben a házban nap mint nap.I won't go back to just drifting around this house all day.
Nem tudom elviselni, hogy tovább sodródjak, miközben tudom, hogy meg fogunk halni.I can not stand to live adrift, knowing that we are destined to die.
A forró homok. Te csak sodródj vele.Feel the warm sand... and just drift away...
Nem szeretnél inkább ismét a családhoz tartozni, mint, hogy sodródj az árral?Wouldn't you rather be welcomed back into the family than cast further adrift?
Bár igazságtalannak tartotta a törvényt, beismerte, hogy megszegte, és elfogadta a büntetését, miszerint a Michigan-tavon sodródjon, mint egy emberi jégkrém.Although she felt the law unjust, she acknowledged that she had broken it, and she nobly accepted her punishment-- to be set adrift on Lake Michigan like a human popsicle.
Hadd sodródjon a fenséges fjordok peremén.Adrift the great misty fjords at dawn.
Hadd sodródjon minden terhed bele az esti éj feketeségébe# Let your burdens drift away on the evening air #
Igen, sodródjon szépen kómába, amiből soha nem ébred fel.Yeah, just like drift into a coma from which she never awakens.
Kapitány, forduljon az áramlás irányába, és sodródjon vele.Captain, head in the direction of the flow and then drift with it.
Hadd sodródjunk.Let it drift.
Hogy ne sodródjunk el egymástól.So we don't drift apart.
Ne sodródjatok!Don't drift through life.
A kifelé tartó utaknál mindenki felelős lesz azért, hogy átadja az ugrási koordinátákat a saját civil hajójának, odaszegezze őket az ugrási pontjukhoz, és biztosítsa, hogy ne sodródjanak el.On our outbound jumps we'll each be responsible for relaying jump coordinates to our own specific civilian ship, nailing them to their jump points, and insuring they don't drift off.
Lecsatlakoztathatok minden Shakri űrhajót a portálról, hogy a sötétűrben sodródjanak tovább.I can disconnect all the Shakri craft from their portals, leave them drifting in the dark space.
És ha úgy kellene sodródnom a világban... ..nélkületek...And I'm telling you that if I had to drift through this world... ..without you...
Szerintem felettébb nehézkes lenne egy holttestnek innen, az áramlatokkal és uralkodó széljárásokban ide sodródnia.I would think it'd be difficult for a body to drift all the way from here against the currents and the prevailing winds to here.
1821. február 23.-én egy sodródó mentőcsónakot találtak, a Csendes-óceán keleti részén.On 23rd February 1821, a lifeboat was found drifting in the eastern Pacific.
A hatalmas ürességben sodródó Starfury túl kicsi, hogy véletlenül bukkanjanak rá!A Starfury drifting in the vastness of space is too small to run across by accident!
A sodródó hínár tutaj kedvelt gyülekező helye az óceán egyik legfurább teremtményének.The drifting kelp rafts are a favorite gathering place for one of the strangest creatures in the ocean.
A sodródó technikád nagyszerű.Your drifting techniques are great.
Az új irányvonalat sodródó jégtáblák keresztezik dél-nyugati irányban.The new course, sir. There's floe ice drifting southwest across that course.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

részegül
sitting drunk
rezeg
vibrate
sátoroz
camp out
sértődik
do
sikál
scrub
sóderez
gravel
sóhajt
sigh
soványít
do
sportol
engage in sports
sugall
suggest

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'drift':

None found.
Learning languages?