Sikolt (to scream) conjugation

Hungarian
60 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
sikoltok
I scream
sikoltasz
you scream
sikolt
he/she to scream
sikoltunk
we scream
sikoltotok
you all scream
sikoltanak
they scream
Present definite tense
sikoltom
I scream
sikoltod
you scream
sikoltja
he/she screams
sikoltjuk
we scream
sikoltjátok
you all scream
sikoltják
they scream
Past indefinite tense
sikoltottam
I screamed
sikoltottál
you screamed
sikoltott
he/she screamed
sikoltottunk
we screamed
sikoltottatok
you all screamed
sikoltottak
they screamed
Past definite tense
sikoltottam
I screamed
sikoltottad
you screamed
sikoltotta
he/she screamed
sikoltottuk
we screamed
sikoltottátok
you all screamed
sikoltották
they screamed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
sikoltanék
I would scream
sikoltanál
you would scream
sikoltana
he/she would scream
sikoltanánk
we would scream
sikoltanátok
you all would scream
sikoltanának
they would scream
Conditional present definite tense
sikoltanám
I would scream
sikoltanád
you would scream
sikoltaná
he/she would scream
sikoltanánk
we would scream
sikoltanátok
you all would scream
sikoltanák
they would scream
Conditional past indefinite tense
sikoltottam volna
I would have screamed
sikoltottál volna
you would have screamed
sikoltott volna
he/she would have screamed
sikoltottunk volna
we would have screamed
sikoltottatok volna
you all would have screamed
sikoltottak volna
they would have screamed
Conditional past definite tense
sikoltottam volna
I would have screamed
sikoltottad volna
you would have screamed
sikoltotta volna
he/she would have screamed
sikoltottuk volna
we would have screamed
sikoltottátok volna
you all would have screamed
sikoltották volna
they would have screamed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok sikoltani
I will scream
fogsz sikoltani
you will scream
fog sikoltani
he/she will scream
fogunk sikoltani
we will scream
fogtok sikoltani
you all will scream
fognak sikoltani
they will scream
Future definite tense
fogom sikoltani
I will scream
fogod sikoltani
you will scream
fogja sikoltani
he/she will scream
fogjuk sikoltani
we will scream
fogjátok sikoltani
you all will scream
fogják sikoltani
they will scream
Subjunctive present definite tense
sikoltsam
(if/so that) I scream
sikoltsd
(if/so that) you scream
sikoltsa
(if/so that) he/she scream
sikoltsuk
(if/so that) we scream
sikoltsátok
(if/so that) you all scream
sikoltsák
(if/so that) they scream
Subjunctive present indefinite tense
sikoltsak
(if/so that) I scream
sikolts
(if/so that) you scream
sikoltson
(if/so that) he/she scream
sikoltsunk
(if/so that) we scream
sikoltsatok
(if/so that) you all scream
sikoltsanak
(if/so that) they scream
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
sikoltanom
I to scream
sikoltanod
you to scream
sikoltania
he/she to scream
sikoltanunk
we to scream
sikoltanotok
you all to scream
sikoltaniuk
they to scream

Examples of sikolt

Example in HungarianTranslation in English
"Mary sikoltani kezdett."Mary started to scream.
- Tudom, hogy ló mellett nem szabad sikoltani, nem is az volt, inkább segélykiáltás.I know better than to scream around horses, it wasn't a big scream, it was more like a cry for help.
- Volt még ideje sikoltani.- He had time to scream.
Az áldozatnak még sikoltani sincs ideje.The victim didn't have even time to scream.
Ha csak sikoltani tudna, de nem jön ki hang a torkán.There's just one chance, if you can scream but your throat's paralyzed. Try to scream, Ann, try.
- Ha kidobsz, sikoltok.- You throw me out, I'll scream.
- Megint sikoltok.- I hear screaming again.
Az édesanyja foteljában ülök, és ha jön valami szellem, akkorát sikoltok, hogy halálra rémülne!I'm sitting in your Mother's chair, And if any ghost comes along, I'll let out a scream that would frighten the life out of it.
Csak elmondta mit tesz veled... ha nem sikoltok úgy ahogy csak tudok.He just told me what he'd do to you... if I didn't scream as loud as I could.
Ha nem hagyja abba, sikoltok!If you don't stop, I'll scream!
Akkor remélem, hogy nem sikoltasz.Then I hope you don't scream.
Az űrben hiába sikoltasz, senki sem hallja.In space, no one really can hear you scream.
Elindultam hozzád, majd megláttam az autód és hallottam, hogy sikoltasz.I was on my way to your house. I saw your car. I heard you screaming.
Ha akarom, sikoltasz.I can make you scream.
Ha sikoltasz, felébreszted a bácsikáimat, és rettenetesen házsártosak lesznek.If you scream, you'll wake up my uncles, and they get awfully cranky.
Azt mondják, ha sikoltunk vagy kiáltunk, lemészárol minket.They said if we scream or shout, then he will slaughter us.
Senki sem hallja meg, ha éjszaka sikoltunk.No one can hear you if you scream in the night.
- Tudod miért sikoltanak?- Do you know why they're screaming?
A fák sikoltanak. Nem hallja őket?The trees are screaming.
A hangok sikoltanak!The voices! They're screaming!
A nők is sikoltanak gyermekszülés közben.Women scream when they give birth.
A szomszédok úgyse hallják, ha sikoltanak.Neighbors can't hear 'em screaming.
Ebből nem sikoltod ki magad!You can't scream your way out of this one!
Hallani, ahogy a nevemet sikoltod, már több mint elég.Hearing you scream my name is more than enough.
' sikoltottam a szoknyám alól..."' I screamed from under my skirt."
- Igen. Megláttam, és sikoltottam.I saw him, and I screamed.
- Jó! Lehet, hogy pánikba estem és őrültséget csináltam azzal, hogy sikoltottam,Okay, maybe I panicked and went a little insane, and, yeah, maybe I even screamed.
Akkor sikoltottam, amikor megláttam.No! I screamed when I saw.
Az oroszok elleni hokidöntő óta nem sikoltottam ekkorát.I haven't screamed that hard since the U.S. hockey team beat the Russians.
Amikor sikoltottál...When you screamed...
Ha nem sikoltottál volna, nem indítottam volna be a kábító sugarat.If you hadn't screamed, I wouldn't have triggered that stun jet.
"Marina sikoltott, ahogy Sebastian kikötötte az oszlophoz... ""Marina screamed as Sebastian tied her to the post..."
- Hangosan sikoltott.- She screamed loudly.
- Ki sikoltott?- Who screamed?
- Mit tett, miután sikoltott?What did you do after you screamed?
Ahogyan mi sikoltottunk, sikoltani fognak ők is.As we have screamed, so shall he scream.
És sikoltottunk.And screamed.
és azt sikoltotta, hogy szeret.and she screamed she loved me.
Akarod hogy ismét sikoltsak Frank?You want me to scream again, Frank?
Elmegy végre a primitív ösztöneivel vagy sikoltsak?Now will you take your primitive instincts out of my room, or shall I scream?
Hogy hangtalanul sikoltsak befogtad a számat erővel.To keep my screams silent You forced my mouth shut. Hush
Nem fogod elérni, hogy sikoltsak.You won't get me to scream.
- Ha bármi mozgást látsz, sikolts.You see any movement at all, you scream.
- Ne sikolts vagy kiabálj, de vigyázz a kígyókkal!I never wanted to work down a pit. You just don't want to scream or yell.
- Ne sikolts!- Don't scream.
Azt akarom hogy sikolts.I want you to scream.
Azt akarom, hogy sikolts.I want to make you scream.
- Ne sikoltson.- Resist the temptation to scream.
Arra kényszerítették, hogy sikoltson.They forced her to scream.
Elnézést. Ne sikoltson, csak én vagyok.Don't scream, it's just me.
Most elveszem a kezemet, de ne sikoltson.I'm gonna remove my hand now. Please, do not scream. - [ Whimpering ]
Most sikoltson, attól kijönnek.Now make that scream. That'll draw 'em out.
De ha bármire szükségetek van... csak sikoltsatok.But if you need anything , just scream .
Tennessee állam önkéntesei csapjátok össze tenyereiteket és sikoltsatok együtt Mr. Ryan Wadeért!The Volunteer state of Tennessee put your hands and screams together for Mr. Ryan Wade!
Ha megteszem, ne sikoltsanak, oké?If I do, don't scream, okay?
A szobánkban lévő radiátornak olyan a hangja, mint egy sikoltó nőnek.The radiator in our room sounds like a woman screaming.
Az a sok sikoltó alak az új bűnügyi tetthelyein.All those figures screaming in his new crime scenes.
Egy csipetnyi ebből a porból a máglyába sikoltó tűzoszlopot lövell az ég felé.A pinch of this powder in a bonfire will send a flaming column screaming towards the sky.
Kapcsolatban állok a határmezsgyével, ami a létezés és az eljövendő sikoltó, rideg pokol között húzódik.I can relate to the boundary between this existence and whatever screaming cold hell comes next.
Nem igazán tudok dönteni a sikoltó ördög, a gonosz kis koponya és Kermit a béka között.Well, I can't really decide between a screaming devil this mean little skull, or Kermit the Frog.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rak
put
randevúzik
date
rendít
unmoved
részegít
shake
reszket
quiver
sikerül
succeed
siklik
glide
simít
smooth
suhint
swing
suhogtat
brandish

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'scream':

None found.
Learning languages?