Semlegesít (to neutralize) conjugation

Hungarian
60 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
semlegesítek
I neutralize
semlegesítesz
you neutralize
semlegesít
he/she to neutralize
semlegesítünk
we neutralize
semlegesítetek
you all neutralize
semlegesítenek
they neutralize
Present definite tense
semlegesítem
I neutralize
semlegesíted
you neutralize
semlegesíti
he/she does neutralize
semlegesítjük
we neutralize
semlegesítitek
you all neutralize
semlegesítik
they neutralize
Past indefinite tense
semlegesítettem
I neutralizeed
semlegesítettél
you neutralizeed
semlegesített
he/she neutralizeed
semlegesítettünk
we neutralizeed
semlegesítettetek
you all neutralizeed
semlegesítettek
they neutralizeed
Past definite tense
semlegesítettem
I neutralizeed
semlegesítetted
you neutralizeed
semlegesítette
he/she neutralizeed
semlegesítettük
we neutralizeed
semlegesítettétek
you all neutralizeed
semlegesítették
they neutralizeed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
semlegesítenék
I would neutralize
semlegesítenél
you would neutralize
semlegesítene
he/she would neutralize
semlegesítenénk
we would neutralize
semlegesítenétek
you all would neutralize
semlegesítenének
they would neutralize
Conditional present definite tense
semlegesíteném
I would neutralize
semlegesítenéd
you would neutralize
semlegesítené
he/she would neutralize
semlegesítenénk
we would neutralize
semlegesítenétek
you all would neutralize
semlegesítenék
they would neutralize
Conditional past indefinite tense
semlegesítettem volna
I would have neutralizeed
semlegesítettél volna
you would have neutralizeed
semlegesített volna
he/she would have neutralizeed
semlegesítettünk volna
we would have neutralizeed
semlegesítettetek volna
you all would have neutralizeed
semlegesítettek volna
they would have neutralizeed
Conditional past definite tense
semlegesítettem volna
I would have neutralizeed
semlegesítetted volna
you would have neutralizeed
semlegesítette volna
he/she would have neutralizeed
semlegesítettük volna
we would have neutralizeed
semlegesítettétek volna
you all would have neutralizeed
semlegesítették volna
they would have neutralizeed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok semlegesíteni
I will neutralize
fogsz semlegesíteni
you will neutralize
fog semlegesíteni
he/she will neutralize
fogunk semlegesíteni
we will neutralize
fogtok semlegesíteni
you all will neutralize
fognak semlegesíteni
they will neutralize
Future definite tense
fogom semlegesíteni
I will neutralize
fogod semlegesíteni
you will neutralize
fogja semlegesíteni
he/she will neutralize
fogjuk semlegesíteni
we will neutralize
fogjátok semlegesíteni
you all will neutralize
fogják semlegesíteni
they will neutralize
Subjunctive present definite tense
semlegesítsem
(if/so that) I neutralize
semlegesítsd
(if/so that) you neutralize
semlegesítse
(if/so that) he/she neutralize
semlegesítsük
(if/so that) we neutralize
semlegesítsétek
(if/so that) you all neutralize
semlegesítsék
(if/so that) they neutralize
Subjunctive present indefinite tense
semlegesítsek
(if/so that) I neutralize
semlegesíts
(if/so that) you neutralize
semlegesítsen
(if/so that) he/she neutralize
semlegesítsünk
(if/so that) we neutralize
semlegesítsetek
(if/so that) you all neutralize
semlegesítsenek
(if/so that) they neutralize
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
semlegesítenem
I to neutralize
semlegesítened
you to neutralize
semlegesítenie
he/she to neutralize
semlegesítenünk
we to neutralize
semlegesítenetek
you all to neutralize
semlegesíteniük
they to neutralize

Examples of semlegesít

Example in HungarianTranslation in English
A dolguk semlegesíteni a fenyegést, anélkül, hogy a túszoknak bajuk esne.Your job is to neutralize all threats without harming any hostages.
A határrétegen keresztül nem. De azt talán tudom semlegesíteni, ha létrehozok egy fojtómezőt a deflektorral.Not through the barrier, but I may be able to neutralize it by generating a dampening field with our deflector.
A keverék hamarosan elkezdi semlegesíteni az egzotikus részecskéket.The solution should start to neutralize The exotic particles any second now.
Az utolsó alkalommal, amikor futott bele Amanda, tudta semlegesíteni Ön csak kimondásával egy nevet.The last time you ran into Amanda, she was able to neutralize you just by saying a name.
Azt mondta azoknak az embereknek, talán képesek vagyunk semlegesíteni a sugárzást.You told those people that we might be able to neutralize the radiation. Was that true?
Hogy mit teszel, semlegesítesz?You'll what, neutralize me?
Miután feleségül veszed őt, semlegesítesz egy családi viszályt.When you marry her, you neutralize that family of fiends.
Amint azonosítjuk a célpontot, közbelépek, és semlegesítem.Once we identify the target, I'll move in and neutralize him.
Azt fogom csinálni, hogy bármi áron semlegesítem a kockázatot.I'm gonna do... whatever it takes to neutralize the risk.
Aztán semlegesítem a gyanúsítottat.Gil: Then I neutralize the subject.
Nem többet, csak megkeresem, és semlegesítem azt a két cardassiai katonát.Meaning I'm going after those two Cardassian soldiers... and neutralize them.
Végigvezetem a szondát az agyadon az idegszöveti csomóhoz, és semlegesítem.I'm going to drive the probe through your brain to the axonal cluster and neutralize it.
Te semlegesíted az ODIN-ügynököket.You're job is to neutralize the ODIN agents.
- Valahol elbújtatjuk Eddie-t, és másképp semlegesítjük a fenyegetést.We'll find someplace to stash Eddie and work out another way to neutralize the threat.
A dobozban lesz, amíg nem semlegesítjük a fenyegetést.You're going into the box until the threat is neutralized.
Akkor itt a terv: nyílt terepre csalogatjuk Hablatyot és az éjfúriát, semlegesítjük a többi sárkánylovast és halálos erővel elvesszük a Sárkányszemet.So, here's the plan. We'll draw Hiccup and the Night Fury into the open, neutralize the other riders and seize the Dragon Eye by lethal force, as if there is any other type of force.
Csöndbe betörünk és semlegesítjük a központi gépeket.We broke in silence the neutralized and let live center operations.
Ebből a megfigyelésből származik a Terhexin kezelés ötlete, melynek során semlegesítjük az antitesteket és segítjük az utód kihordását.From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.
Az alkáli sók semlegesítik a savat, ugye?Alkaline solution neutralizes acid, right?
Ebben az esetben legalább a lépfene gyárat semlegesítik.At least that way we'll get the anthrax plant neutralized.
El fogják kapni, és semlegesítik.He will be caught, and he will be neutralized.
Ez az elsődleges feladat, mivel addig senki sem tud bejutni, - míg nem semlegesítik! - Gyerünk, szöszi!That's priority number-one since no one can enter that building until he is neutralized.
Ezek semlegesítik a savas tényező a vér És betakarítás, amire szükségük van.They neutralize the acidic factor of the blood, And they harvest what they need.
"jó lehetőséggel szolgált, hogy semlegesítsem Samet.""provided a great opportunity to neutralize Sam.
- Ha rájövünk hol vannak a drónok, közel mehetek, hogy semlegesítsem az elemet.I might be able to get close enough to neutralize the element... you know, turn it from red to blue.
Azt hiszem, megtaláltam a módját, hogy semlegesítsem az implantátumot rövid időre.I think I found a way to neutralize the implants for brief periods of time.
Aztán mikor én cseszek el valamit, felhozom az ő egyik elcseszését, hogy semlegesítsem a mérgét.I withdraw one of her old screwups to neutralize her anger.
Azért lettem felbérelve, hogy semlegesítsem Batmant.I was hired to neutralize Batman.
"inkább semlegesítsd ezt az ideiglenes hidegfrontot" "egy egyszerű, de figyelmes gesztussal.""then neutralize this temporary cold front with a simple but affectionate gesture."
Az a feladatod, hogy semlegesítsd.Your job now is to neutralize it.
Egy extrém érzelmekből született műtárgyhoz gyakran extrém érzelem kell, hogy használd, hogy semlegesítsd, szóval arra gondoltam, ha...An artifact that is born of extreme emotion sometimes requires extreme emotion to be triggered, to be neutralized, so I thought if we--
És semlegesítsd őt.And neutralize her.
A Földnek vannak öntisztító mechanizmusai, hogy semlegesítse a szervezetébe került mérgező anyagokat.The Earth has mechanisms to cleanse itself to neutralize the toxic substances in its system.
A Los Alamos szerint, 80 kilométerre a szárazföldtől, 600 méter mélységbe kell beledobnotok azt az izét, hogy semlegesítse a radioaktivitást.Well, according to Los Alamos, you gotta dump that thing 50 miles off shore and at a depth of 2,000 feet to neutralize any threat of radiation.
A Wolfram és Hart bérelte fel a fickót, hogy semlegesítse a a rendőrséget, hogy Kicsi Tony megszökhessen.Wolfram and Hart hired this guy to neutralize the police so Little Tony could escape.
A cél az, hogy hatásosan semlegesítse a helyzetet.Your objective is to effectively neutralize the situation.
Ahogy a kalcium kiválasztódik, hogy semlegesítse a sav többletet, a csontjaink meggyengülnek.As the calcium is extracted to neutralize the excess acid, our bones are weakened.
A hidegfúzióban az az alapvető trükk, a klasszikus, jól ismert hidegfúzióban, hogy semlegesítsük valahogy ezt a taszító hatást.The classic, well-known cold fusion's trick is to neutralize the repulsive effect.
Akkor játsszuk ki, adjunk, rossz kódot semlegesítsük.And this little play out, give him back codes neutralize it.
Csak semlegesítsük.Just neutralize him.
De elpusztult, így nem volt ereklyénk, hogy semlegesítsük.But it was destroyed, so we had no artifact to neutralize.
De először is, óvintézkedések... hogy semlegesítsük a szennyezett cigaretta füstöt.But first, precautions... To neutralize any tainted cigarette smoke.
A bűnözők Grace-t vádolták, és mint az várható volt, azon fáradoztak, hogy semlegesítsék.That the gangsters had fixed to have charges made against Grace in their efforts to neutralize her came as no surprise
Ezek a bilincsek el vannak varázsolva, hogy semlegesítsék a boszorkányerőt, ugye?These manacles are spelled to neutralize witch power, right?
Ha arra keresnek módot, hogy semlegesítsék Creel képességét...If they're looking for a way to neutralize creel's ability...
Ha rájöttek, hogyan semlegesítsék a fokhagymát és az ezüstöt, nagy szarban vagyunk.If they figured out how to neutralize garlic and silver, we are chit ?
Megtalálták a módját annak, hogy semlegesítsék a hatalmatokat. Kioperáltak egy speciális szervet az agyatokból.They found a way to neutralize your powers by removing a specialized organ in your brain.
...egy új gáz halmazállapotú robbanóanyag... mely elég hatékony és illékony, hogy semlegesítsen minden egyént... egy 10 yardnyi körzeten belül....a new explosive releasing a gaseous form of the product... concentrated and volatile enough to neutralize all individuals... within a 10-yard radius.
A NorBAC folytatja a kutatásokat azzal a céllal, hogy semlegesítsen minden további veszélyt, amit a Miranda vírus jelenthet.NorBAC will continue its research in an effort to neutralize any further threat the Miranda virus may pose to the global community.
Ez hosszú történet, de kérte, hogy semlegesítsünk egy nagyon veszélyes célpontot.- It is a long story. But he has requested that we neutralize a very dangerous target.
Hogyan hajtsunk végre egy paran- csot, semlegesítsünk egy szituációt, hogyan mutassuk magun- kat nyilvánosságban.How we execute an order, neutralize a situation, Comport ourselves in public.
Ilyen eljárást, vagy atommagok átalakulnak, és akkor ez is alkalmas arra például, hogy veszélyes hulladékot így semlegesítsünk.Nuclei change trough this process, so it is also suitable to neutralize hazardous waste.
Mr. Scott, önnek pedig ekkor kell semlegesítenie az A-őrtornyot.Boom... Mister Scott, that's your cue to neutralize guard tower "A".
Oké, de elvileg semlegesítenie kellene az instabil tárgyakat.Okay, but it is supposed to neutralize Unstable objects.
Ahhoz, hogy véget vessünk ennek, hogy mindenkit megmentsünk, semlegesítenünk kell a repeszt a mellkasában.In order to stop this, in order to save everyone, we need to neutralize the shrapnel that's in your chest.
Meg akarjuk oldani a dolgot, hogy ne kelljen semlegesítenünk őket.We wanna get through to them so we don't have to neutralize them.
Most kell semlegesítenünk a fenyegetést.Agreed. We have to neutralize the threat, now.
Oké... Mykes, semlegesítenünk kell ezt a szobrot!Mykes, we're gonna have to neutralize this statue.
Sikerült semlegesítenünk őket, aztán újraprogramoztuk. Rávettük őket, hogy minket szolgáljanak.We were able to neutralize them, then reprogram and manipulate them to suit our needs.
Először is semlegesíteniük kell az őrt.You'll have to neutralize the guard...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

pácol
marinade
rejt
hide
retten
recoil
ring
sway
röhög
guffaw
selejtez
discard
seper
sweep
sikeredik
succeed
sikít
scream
sóz
salt

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'neutralize':

None found.
Learning languages?