Részesül (to receive) conjugation

Hungarian
45 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
részesülök
I receive
részesülsz
you receive
részesül
he/she to receive
részesülünk
we receive
részesültök
you all receive
részesülnek
they receive
Past indefinite tense
részesültem
I received
részesültél
you received
részesült
he/she received
részesültünk
we received
részesültetek
you all received
részesültek
they received
Conditional present indefinite tense
részesülnék
I would receive
részesülnél
you would receive
részesülne
he/she would receive
részesülnénk
we would receive
részesülnétek
you all would receive
részesülnének
they would receive
Conditional past indefinite tense
részesültem volna
I would have received
részesültél volna
you would have received
részesült volna
he/she would have received
részesültünk volna
we would have received
részesültetek volna
you all would have received
részesültek volna
they would have received
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok részesülni
I will receive
fogsz részesülni
you will receive
fog részesülni
he/she will receive
fogunk részesülni
we will receive
fogtok részesülni
you all will receive
fognak részesülni
they will receive
Subjunctive present indefinite tense
részesüljek
(if/so that) I receive
részesülj
(if/so that) you receive
részesüljön
(if/so that) he/she receive
részesüljünk
(if/so that) we receive
részesüljetek
(if/so that) you all receive
részesüljenek
(if/so that) they receive
Conjugated infinitives
részesülnöm
I to receive
részesülnöd
you to receive
részesülnie
he/she to receive
részesülnünk
we to receive
részesülnötök
you all to receive
részesülniük
they to receive

Examples of részesül

Example in HungarianTranslation in English
Az első szentség által amelyben ma részesülsz, a megkereszteltek világába kapsz bebocsátást.By this first sacrament that you receive today you enter the world of the baptized.
Biztos akartam lenni, hogy meleg fogadtatásban részesülsz.I wanted to make sure you received a warm welcome.
Fogadd el, és részesülsz az örök boldogságban.Accept... and you will receive eternal happiness.
A Kommün kívánságára a fiatal Capet megfelelő köztársasági oktatásban részesül.The Commune wished the young Capet to receive a proper republican education
A hivatalos weboldalon az együttes közleményt adott ki: "James bevonult egy intézetbe, ahol kezelésben részesül."In a statement posted on Metallica's official website, the band writes, "James has entered an undisclosed facility, and he will continue to receive treatment until further notice.
És én válasszam ki a fotogénebbet, amelyik elnöki kegyelemben részesül?I'm to choose the more photogenic of the two to receive a presidential pardon?
Csatlakozzatok hozzánk, és ti is részesültök a Szentlélek erejében!Join us, and you, too, will receive the holy spirit.
- A kutatók ösztöndíjban részesülnek.- All research associates receive stipends.
A gyerekeink tökéletes és alapos oktatásban részesülnek itthon.Our children receive a perfectly thorough education at home.
Akik fertőző betegség jeleit mutatják, kezelésben részesülnek a reptér e célra felhúzott karanténépületében.Anyone showing signs of a contagious illness will receive special treatment here... the airport's purpose-built quarantine center.
Akiket kiválasztunk, kimagasló fizetségben részesülnek.The men who qualify will receive exceptional wages.
Akkor az új részvényesek, ha akarják, adománylevelükkel részesülnek az osztalékból.After which any of the new shareholders who wishes to do so may cash in his or her deed of gift and receive a dividend.
Az apám tanár volt Chesterfieldben, kitűnő nevelésben részesültem.My father was a schoolmaster in Chesterfield I've received an excellent education.
Aztán a Lowoodi Intézetbe kerültem, ahol a lehető legjobb oktatásban részesültem.I then attended Lowood School, where I received as good an education as I could hope for.
Megköszönöm a felsőbb erőknek azt a sok ajándékot, amiben már részesültem, például az érdeklődő, matematikus elmém, és az elég gyorsan növő hajam.I thank the higher powers for all of the gifts that I have already received like a keen mathematical mind and fairly fast-growing hair.
Soha egyszer sem részesültem, különleges bánásmódban, se a munkahelyemen, se a szerelemben.Shut up, Liz. ...and in this world, I have never received special treatment.
Úgy éreztem, hogy melegebb fogadtatásban részesültem, mint Coach, és tulajdonképp reménykedtem benne, hogy a vörös törzshöz kerülök.I felt like i was received a lot more warmly than coach and i was actually hoping to go with the red tribe.
Az Elit tagjaként fokozott agytréningben részesültél.As an Elite, you received advanced mental training.
Szerintem részesültél kiváltságokban, és lehet, hogy lefizettél valakit.I believe that you certainly received special treatment, and I think that you may even be guilty of bribery.
A felszabadulás után, Láng és Citrom dicsőséges újratemetésben részesült.After the Liberation, Flame and Citron received a grand funeral.
A kaliforniai Grissom galéria egy 50 millió dolláros adományban részesült, hogy megvásárolja Whistler édesanyjáról készült portréját a párizsi Dorsé múzeumból.The Grierson Gallery of California has recently received a private donation of fifty million dollars to buy Whistler's portrait of his mother from the Musée D'Orsay in Paris.
A világbékét és összetartást sürgető 72 éves, mosolygós főpap meleg fogadtatásban részesült. A küldöttek gyakran szakították félbe tapssal a beszédét.Stressing the urgency of world peace and international harmony, the smiling 72-year-old pontiff received a warm reception with the U.N. delegates frequently breaking into spontaneous applause during his speech.
Az egyetlen személy, aki szigorú büntetésben részesült nem más, mint a tanár, aki pontos részleteket mondott el neki a különböző gyógyszerekről.The only one who received a harsh punishment was the teacher who told her specific details about various medicines.
Az elmúlt 12 hónap során 9 különleges dicséretben részesült.In the last 12 months has received nine special commendations.
Archibald és én 1943-ban a szellemek áldásában részesültünk.Archibald and l received the blessing from the spirits in 1943.
Hasonló fogadásban részesültünk a Baylor egyetemen is.We received a similar reception at Baylor University.
És mivel első alkalommal részesültünk egy pénzügyi jutalomban.And for the first time, we've received a monetary reward.
Az lehetséges, hogy a korai egyiptomiak, ...másvilági tudásban részesültek, ...hogy megépítsék a gízai Nagy Piramist?Was it possible the early Egyptians had received otherworldly knowledge in order to construct the Great Pyramid of Giza?
Elnézést, hogy zavarom méltóságát levelemmel, mely szinte teljes mértékben a barbár elbánásról szól, melyben tisztjeink részesültek az ön börtönhajója fedélzetén a New York-i kikötőben."I am sorry to trouble Your Lordship with a letter almost wholly on the subject of the barbaric treatment our officers received on board your prison ship in New York Harbor."
Fáradozásaikért, a bírók 2.6 millió$ felett részesültek "kárpótlásban" míg a PA Child Care tulajdonosai tízmilliokat kerestek a megye adófizetőinek pénzéből.And for their troubles, the judges received over $2.6 million while the owners of PA Child Care received tens of millions of taxpayer dollars from the county.
Semmilyen nevelésben nem részesültek a gyilkosságokon és kannibalizmuson kívűl.They received no other form of education outside of murdering and cannibal cousine.
Sokan részesültek a legnagyobb csodában mikor átkeltek a tengeren oroszlánok szájából szabadultak izzó parázson sétáltak át.Countless received the greatest miracles imagined as they crossed through the Red Sea stopped the mouths of lions walked through the fiery furnace
Higgye el, hogy a börtönben jobb bánásmódban részesülne.Believe me, that would receive better treatment in prison.
- Nos, az vagy. Eggyel több ok, hogy vallásos oktatásban részesülj.All the more reason for you to receive complete religious instruction.
Ugyanakkor... erősen ajánlom, hogy részesülj heti pszichiátriai kezelésben.However... I strongly recommend that you receive weekly psychiatric care.
A dédunoka részesüljön a világ összeg örömében.May this great grandchild receive all the happiness of the world
Akarjátok, hogy Brady a keresztség szentségében részesüljön?Who presents this child to receive the sacrament of baptism?
Az a helyes, ha itt marad a palotában, hogy megfelelő kezelésben részesüljön.Letting her stay in the palace to receive treatment from the doctors is the right thing to do.
Figyelni fogok rá, hogy ezért dicséretben részesüljön."I'll see that you receive a commendation.
Hogy elkerüljük a további félreértéseket, teszek róla, hogy a mai erőfeszítéseihez méltó elismerésben részesüljön.To avoid any further misunderstanding, I'm going to make sure you receive a commendation worthy of your efforts here today, something that will put you in the history books.
Örökkévaló és Mindenható Isten, igazságosan oszd a kegyelmedet, részesüljünk gyógyító áldásodban, köszönjük neked, az örökkévalóságban.Almighty and eternal God, to do justice to Your grace, to receive Your healing hand, we thank You, in eternity.
58 százalék azt mondja, hogy a meleg párok is kapjanak egészségügyi ellátást, és 54 százalék azt mondja, részesüljenek a szociális támogatásból is. És még nem beszéltünk a tizennegyedik kiegészítésrőI.What 58% of them say is that gay spouses should receive health benefits and 54% say social security benefits and we haven't talked about the 14th Amendment.
Olyan közel Őfelsége környezetéhez hogy meglepődnének, ha tudnák milyen nagy nemesek is leereszkedtek, hogy részesüljenek kölcsöneiből.So near the person of His Majesty that you would be astonished to know what great noblemen condescended to receive his loans.
szeretném feljegyezni javaslatomat, hogy a legénység következő tagjai dicséretben részesüljenek:I wish to record my recommendations for the following personnel that they receive special citation:
Mindazonáltal a sikernek inkább kellemes fogadtatásban kellene részesülnie.It must be rather pleasant to receive it, nonetheless.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

részegül
sitting drunk
részesít
give someone a share in something

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

piál
booze
pulzál
pulsate
randevúzik
date
rejt
hide
reprezentál
represent
részesít
give someone a share in something
reszket
quiver
retteg
dread
weep
seper
sweep

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning languages?