Prédikál (to preach) conjugation

Hungarian
91 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
prédikálok
I preach
prédikálsz
you preach
prédikál
he/she to preach
prédikálunk
we preach
prédikáltok
you all preach
prédikálnak
they preach
Present definite tense
prédikálom
I preach
prédikálod
you preach
prédikálja
he/she preaches
prédikáljuk
we preach
prédikáljátok
you all preach
prédikálják
they preach
Past indefinite tense
prédikáltam
I preached
prédikáltál
you preached
prédikált
he/she preached
prédikáltunk
we preached
prédikáltatok
you all preached
prédikáltak
they preached
Past definite tense
prédikáltam
I preached
prédikáltad
you preached
prédikálta
he/she preached
prédikáltuk
we preached
prédikáltátok
you all preached
prédikálták
they preached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
prédikálnék
I would preach
prédikálnál
you would preach
prédikálna
he/she would preach
prédikálnánk
we would preach
prédikálnátok
you all would preach
prédikálnának
they would preach
Conditional present definite tense
prédikálnám
I would preach
prédikálnád
you would preach
prédikálná
he/she would preach
prédikálnánk
we would preach
prédikálnátok
you all would preach
prédikálnák
they would preach
Conditional past indefinite tense
prédikáltam volna
I would have preached
prédikáltál volna
you would have preached
prédikált volna
he/she would have preached
prédikáltunk volna
we would have preached
prédikáltatok volna
you all would have preached
prédikáltak volna
they would have preached
Conditional past definite tense
prédikáltam volna
I would have preached
prédikáltad volna
you would have preached
prédikálta volna
he/she would have preached
prédikáltuk volna
we would have preached
prédikáltátok volna
you all would have preached
prédikálták volna
they would have preached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok prédikálni
I will preach
fogsz prédikálni
you will preach
fog prédikálni
he/she will preach
fogunk prédikálni
we will preach
fogtok prédikálni
you all will preach
fognak prédikálni
they will preach
Future definite tense
fogom prédikálni
I will preach
fogod prédikálni
you will preach
fogja prédikálni
he/she will preach
fogjuk prédikálni
we will preach
fogjátok prédikálni
you all will preach
fogják prédikálni
they will preach
Subjunctive present definite tense
prédikáljam
(if/so that) I preach
prédikáld
(if/so that) you preach
prédikálja
(if/so that) he/she preach
prédikáljuk
(if/so that) we preach
prédikáljátok
(if/so that) you all preach
prédikálják
(if/so that) they preach
Subjunctive present indefinite tense
prédikáljak
(if/so that) I preach
prédikálj
(if/so that) you preach
prédikáljon
(if/so that) he/she preach
prédikáljunk
(if/so that) we preach
prédikáljatok
(if/so that) you all preach
prédikáljanak
(if/so that) they preach
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
prédikálnom
I to preach
prédikálnod
you to preach
prédikálnia
he/she to preach
prédikálnunk
we to preach
prédikálnotok
you all to preach
prédikálniuk
they to preach

Examples of prédikál

Example in HungarianTranslation in English
"Rázom a mikrofont, és nem prédikálni jöttem"# I'm rockin' on the mike I didn't come to preach
"Se prédikálni, se hirdetni nem akarjuk az amerikai értékeket."Our goal is neither to preach nor proclaim American values.
- Akkor most prédikálni fogsz? - Visznek az amerikaiak...Are you going to preach... and mouth your empty twaddle again?
- Hamarosan a kisfiú is prédikálni kezdett.So the boy took to preaching'.
-Az Isten szerelmére, hát hogy fogok én igy itt ma prédikálni?-How in the Lord's name do you expect me to preach then?
"Mert én nem szavakkal prédikálok... hanem..."For it is not with words that I preach, "but with a demonstration of the spirit's power."
- A kórusnak prédikálok.- I'm preaching to the choir.
- Nem prédikálok.- I'm not preaching.
- nem prédikálok, csak...- I'm not preaching, but...
A bűnök ellen prédikálok, gyűlöletes bűnök ellen, de más bűnök, mint a kapzsiság...I preach against sins, sins I hate, but other sins such as greed...
- Csak amikor prédikálsz.- Only when you preach.
- Oh, te vagy aki prédikálsz a kórusnak.- Oh, you're preaching to the choir.
- Őszintén mondd meg Lou ... ez a vizualitás, amiről prédikálsz tényleg működik?-So tell me honestly Lou... does this visualization that you've been preaching, does it really work?
-Állandóan prédikálsz!-All you do is preach at me!
Ahhoz képest, hogy a bizalomról prédikálsz, elég rossz úton jársz.For a man who's preaching trust, you are getting off on the wrong foot.
Ki a fene maga, hogy prédikál nekünk?Who the hell are you to preach us?
Nem veszem be, hogy felhagyott mindennel és csak prédikál?You expect me to buy you hung up your colors to preach the peace?
A bűn ellen prédikálunk, de isten szemében mi is bűnösök vagyunk.We preach against sin, but in God's eyes, we are sinners.
A kórusnak prédikálunk.We are preaching to the choir. That's all we are doing.
Az erő helyett, most csak prédikálunk.Instead of force, we now preach talks.
Most már nem csak prédikálunk a lázadásról?Are we now practicing the insurrection that we preached?
Nekem megvan a saját hitem. Háát mi nem prédikálunk a tűzről és mágikus kövekről.-We don't preach fire and brimstone.
"És prédikálnak a föld népeinek és szavaik, mint a tűz, ami megöli azokat, akik ártani akarnak nekik.Should preach to people, the world and his words are like fire y kill anyone who tries to harm them.
* Amíg ő olyan helyen lépdel, ahol gonosz istenek prédikálnak, *# While he treads in the place where the vicious gods preach, #
- Szóval, mint a bogár evő, mit prédikálnak?So like the bug eater, do you preach?
-Átültetik a gyakorlatba, amit prédikálnak?-Sort of practice what you preach?
Akkor azt mond meg.. ..miért csak azok prédikálnak a sikerről.. ..akik nem ízlelték még meg?Then tell me why are those who preach about success only those who haven't tasted it yet?
"Ó, jajj nekem, ha nem prédikálom a evangéliukomat.""Oh, woe is me if I preach not the gospels."
De én a tudást prédikálom, és én hirdetem azt, hogy én prédikálok és prédikálok.But I preach knowledge, and I preach to this... and I preach, and I preach...
Tudom, hogy mindig azt prédikálom, hogy a profilozás csoportos műfaj, de ez az egy nem az volt.So you never shared it With anyone. I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,
a nem tudom evangéliumát prédikálom úgy értem azért vagyok itt hogy a kétkedést népszerűsítsemI preach the gospel of I don't know! I mean that's what I'm here promoting... doubt.
ezt prédikálom.That's what I preach.
Hé, a kórust prédikálod itt. Érted, mire gondolok?Hey, you're preaching to the choir here.
Nem ezt prédikálod?Isn't that what you preach?
Freder figyelmes lesz egy szerzetesre, aki ezt prédikálja a pulpitusról:Freder witnesses a monk at the pulpit who preaches:
Minden fehér pap, aki a Bibliát prédikálja de mégis csendben marad a saját fehér közössége előtt.Every white preacher who preaches the Bible and stays silent before his white congregation.
Most Jézus örömhírét prédikálja mindenkinek, aki meghallgatja.She now preaches the good news of Jesus to anyone who will listen.
Énekeljünk és örvendezzünk, dicsérjük Jehovát, örök béke vár a Paradicsomban, prédikáljuk a világnak, hogy a Királyunk hatalmas, benne találunk majd örök örömet.Sing and rejoice praise Jehovah eternal peace awaits in his Paradise preach to the world that our King is great in him we will find eternal joy.
Lord Melbourne, nem ezt prédikálják a szószékről.Lord Melbourne, that is not what is preached from the pulpit. No.
Nem ezt prédikálják?Isn't that what you preach?
Püspökeid azt prédikálják, hogy Isten neheztel, mert a királynő még hajadon. Van, ki rútul meddőséget emleget.Your bishops are preaching that God is showing his displeasure because the Queen is still unmarried, some rudely suggesting infertile.
Azt mondják, Jézus most járja a földet... Prédikál, ahogy prédikáltam.They say Jesus now travels the land preaching as you have preached.
Egyszer úgy prédikáltam, hogy lábam közé vettem egy csűr tető gerincét... így ni.Why, I preached a whole sermon once straddling' the ridgepole of a barn... like this.
Legutoljára szent Galileában példabeszédeket prédikáltam.Last time I preached the Word in holy Galilee, I spoke in parables.
Mindig a "belsö értékekröl" prédikáltam a gyerekeimnek. De az egy nagy hülyeség!For years I preached to my kids about inner valus, but it's rubbish!
Olyan hősnek teremtett, mint az az oroszlán, medve és egyszarvú amiről prédikáltam?Did he make me one of those heroes like that lion and the bear and unicorn I preached about?
Mi történt azzal, hogy nem számít győzünk vagy vesztünk, amiről prédikáltál gyerekkorunkban?I mean, what happened to all that, uh, "it doesn't matter if you win or lose" stuff you preached when we were growing up?
-Apa erről prédikált múlt vasárnap.-Father preached about it only last Sunday.
A börtönben, ahol Aaron Matthews prédikált, van egy belső csatorna, amin keresztül sugározzák a vallási programokat.The prison Aaron Matthews preached at has closed-circuit television to broadcast religious programming.
A pap két és fél órát prédikált, de nagyon megindító volt..."The preacher preached two and a half hours - "about Jehovah.
Az az ember lojalitásról prédikált, de ő maga nem volt lojális.The man preached loyalty on his soul box, but he wasn't loyal.
Azt az életet éltem, amiről prédikált, de sohasem volt mersze gyakorolni!I lived the life that you preached but never dared practise.
A Rastafarianusok voltak egy egyetlen igazi afrocentrikus feketék, akik önállóságot és önbizalmat prédikáltak.(man): Rastafarian were the only true Afrocentric black people. Who preached self-reliance, who preached self-confidence.
Rólam prédikáltak a próféták.It's me the Prophets preached about.
A következő vasárnap, ugyanezt prédikálta.No, the next Saturday, he preached the same sermon.
A rastafarianizmust prédikálta, és voltak követői is.He preached Rastafarianism, and he had a following.
Azt prédikálta tegnap, hogy az Isten jelet fog küldeni.He preached last night that God would send a sign.
Emlékeztettek, milyen veszélyes, amit csináltunk. Amikor bementünk egy Buddhista templomba ahol Buddha prédikálta első szent beszédéd, miután megvilágosodott.We were reminded just how dangerous what we were doing was when we went to a Buddhist temple where Buddha preached his first sermon after receiving enlightenment.
Jouret és Di Mambro azt prédikálta, hogy az apokalipszis már közel van, ...és, hogy elérjék ezt az új bolygót, nekik öngyilkosságot kell elkövetni, ...és a lelküket tűz által kell megtisztítani.Jouret and Di Mambro preached that the apocalypse was near, and to reach this new planet, they needed to commit suicide and have their souls purified through fire.
Azt prédikálták, hogy a Nirvána egy bolygón található, ...ami a Szíriusz csillag körül kering.They preached that nirvana could be found on a planet circling the star Sirius
Az Úr szelleme... van rajtam mert Ő... felkent engem hogy, prédikáljam a jó hírt a szegényeknek.The spirit of the Lord... is upon me because He... has anointed me to preach good news to the poor.
Mindig küldesz pénzt, hogy haladjak előre és prédikáljam Szavaidat.You always send me money to go forth and preach Your Word.
Csak prédikáld azt, amit a bíróságon mondtál.Just preach it like you did in court.
Apám elkezdett tanítani... hogyan prédikáljak, hogyan bánjak a közösséggel...He started germinate... in order to preach in order to draw outside community... one of the guy fall down...
Az a hivatássom,hogy prédikáljak és tanitsak.My job is to preach and teach.
Azt akarja, hogy álljak, hogy prédikáljak, terjesszem az igét:He wants me up, He wants me preaching,
Azt akarod, hogy a kórusnak prédikáljak.You have me preaching to the choir.
Minden héten volt egy órám, hogy prédikáljak nagyjából 50 embernek, csupa magányos, álmatlanságban szenvedőnek.Every week I had an hour to preach to an audience of maybe 50, all lonely and late-night insomniacs.
"Apa, ne prédikálj.""Papa, don't preach."
"Ne prédikálj nekem." Én meg, "Kicsim, én nem prédiklok."Don't preach to me." And I'm like, "Baby, I'm not preaching to you.
- Jól van, nem szívok, csak ne prédikálj.- Alright, alright, okay, okay, no pot, just quit preaching.
- Ne prédikálj nekem.- Don't preach to me, David, OK?
- Prédikálj, tervér, prédikálj!- Preach, brother, preach!
Atyám Britanniából érkezett, hogy a szászoknak prédikáljon.My father came from Britannia to preach God's word to the Saxons.
Aznap este, Howard Beale már azért lépett a kamerák elé, hogy Arthur Jensen vállalati kozmológiájáról prédikáljon.That evening Howard Beale went on the air... to preach the corporate cosmology of Arthur Jensen.
Aztán meg elment a belvárosba, hogy prédikáljon a...Then he goes off to the suburbs to preach to...
Beszéljen, imádkozzon, prédikáljon amit csak akar.Speak, pray, preach what you wish. It's all the same to me.
Earp, nem azért jöttem, hogy prédikáljon nekem.Earp, I didn't come along to hear you preach a sermon.
Így ezután majd elmehetünk mi is, hogy prédikáljunk.Then we can go preach too.
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa."...preaching as you go saying the kingdom of heaven is at hand."
45.000 livrét, ami felhasználható mint tőkét alkotó jövedelmet, és amelynek profitja ellátja ruhával, étellel és más szükségletekkel azt a hat papot, akik átutaznak a falvakon, hogy prédikáljanak és tanítsák a szegény parasztokat."45,000 livres in the form of land and annuity which profits shall be used to clothe and feed six priests who shall travel through villages to preach and instruct poor countrymen."
Aki nem óhajtja, hogy uralják, ellen- őrizzék, okítsák, prédikáljanak neki, megsarcolják, megbélyegezzék, elítéljék, felakasszák vagy lelőjék.A fellow with no wish to be governed, inspected, indoctrinated, preached at, taxed, stamped, measured, judged, condemned, hanged, or shot.
Ami a papságot illeti, tervezzük, hogy parancsba adjuk nekik, hogy a fennhatóságról prédikáljanak.As far as the clergy are concerned we mean to issue a set of injunctions requiring them to preach the Supremacy.
Azt is megtanítják nekik, mit és hogyan prédikáljanak.They are even instructed on how and what to preach.
Falkában támadnak, mint a kutyák. Úgy hírlik, idehívták a redemptoristákat, hogy egy héten át a pokol tüzéről prédikáljanak.There's talks of bringing in the Redemptorists to preach fire and thunder for a week.
Egy kicsit prédikálnom kell, prédikálni Carrie Fishernek.I have to preach a little bit. I have to preach. Carrie fisher.
Nincs miről prédikálnom egyszerűen nincs miről.I got nothin' to preach about no more, that's all.
Én ezzel szemben, ha prédikálnom kéne a nép előtt így fognék bele:If I were to preach to the people, I would begin thus:
- Nem kell mindenkinek prédikálnod.- You don't have to preach at everybody.
Nem kell prédikálnia.I don't need you to preach to me.
A testüket eltemette a prédikáló emelvény alatt.He has buried dead bodies under his preaching dais.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

padol
cover with floor
párbajozik
duel
pillant
glance
pirít
burn
povedál
jaw
pörget
spin
pörög
spin
preferál
prefer
racionalizál
rationalize
rándul
dwelling on

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'preach':

None found.
Learning languages?